Rapport Online

 1. Forsiden

  1. Søkeside
  2. Ansatte i Oppdal kommune
  3. søkeresultat
  4. Nettstedskart
  5. Aktuelt arkiv
   1. Folkemøte om kommunesammenslåing
   2. Linjebefaring med helikopter
   3. Har du brukt noen av våre elektroniske skjema mellom 8.-12. mai
   4. Fylkesvinner i Forbrukerrådets kommunetest
   5. Meningsmåling om sammenslåing med Rennebu
   6. Skredfare og byggestopp
   7. Vern for eldre
   8. Resultat innbyggerundersøkelsen kommunererformen
   9. Registrering av gamle bygninger
   10. Retningslinjer for stisykling
   11. Fagtur til Røros
   12. Foreldrekurs i De Utrolige Årene
   13. Åpning av turstiene i Drivdalen
   14. Vannavstenging i Roseringen
   15. Vannavstenging i deler av sentrum
   16. Stengte veier
   17. Miljøstasjonen stengt to dager
   18. Helsestasjonsdag for eldre
   19. Vannavstenging
   20. Øvelse for nødetatene
   21. Vold og overgrep i nære relasjoner
   22. Styrking av foreldrerollen
   23. Når ulykken er ute..
   24. Planstrategi Oppdal kommune 2016-2019
   25. Vil du dele stien med andre?
   26. Kompensasjon merverdiavgift idrettsanlegg
   27. Prosjektleder - Prosjekt Kongevegen over Dovrefjell
   28. Økning av avfallsgebyr
   29. Budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2017
   30. Gråura naturreservat
   31. Møte i kontrollutvalget 12. desember
   32. Vannmåleravlesning
   33. Aktivitetsstøtte barn og unge
   34. Varsel om endring i reguleringsplan Oppdal sentrum
   35. Tilskuddsrdninger innen jakt, fiske og friluftsliv
   36. Frikort helsetjenester
   37. Ekstra driftsutvalgsmøte
   38. Kontrollutvalget - møte 30. januar
   39. Søker flyktningvenner
   40. Arealbruksplan sentralskoleanlegget
   41. Areal til ny brannstasjon
   42. Invitasjon til dialogmøte om avløpsanlegg
   43. Behov for varetransport til hytta i påska?
   44. Markering av veterandagen
   45. Planstrategi for Oppdal kommune
   46. Miljøstasjonen stengt 25. april
   47. Ny frist for brannstasjon
   48. Program 17. mai Oppdal 2017
   49. Høring - eventuell grenseendring Rennebu-Oppdal
   50. Skjeggkre funnet i Oppdal
   51. Fiskeregler for Driva 2017
   52. Opphever telerestriksjoner
   53. Høring om handlingsplan
   54. Nye vegnavn
   55. Momskompensasjon
   56. Ferdselsregler Hjerkinn skyttefelt sommeren 2017
   57. Høring vegnavn
   58. Besøkssenter villrein på Hjerkinn
   59. Langtidsopphold i sykehjem
   60. De utrolig årene
   61. Fellingstillatelse på en jerv i østfjellet oppdal
   62. Ungdataresultatene for 2017
   63. Stortings- og sametingsvalget 2017
   64. Stortingsvalget - opptelling
   65. Valgresultatet
   66. Nytt tilskudd til kulturtiltak
   67. Miljøstasjonen stengt 3. oktober
   68. Lisensjakt jerv i Oppdal
   69. Søknad om spillemidler
   70. Formannskapsmøte om everket
   71. Formannskapsmøte 19.10.17
   72. Oppgradering av telefonsystemet
   73. 2018-budsjettet presentert
   74. Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål 2017
   75. Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2018
   76. Skjemaer ute av drift
   77. Ny forvaltningsplan for moskus
   78. Kriseberedskap etter snøskredet i Drivdalen
   79. Info fra kriseledelsen
   80. Tappingen i Driva går som planlagt
   81. Evakuering oppheves
   82. Foreldrerollen anno 2018 - det er meg det!
   83. Revisjon av kommuneplanens arealdel
   84. Møte i kontrollutvalget 12. februar
   85. Dialogmøte om avløpsanlegg
   86. Sauekontrollkurs flytta til etter påske
   87. Ta hensyn til villrein, hjort og rådyr
   88. Søknad om redusert foreldrebetaling - frist 1. juni
   89. Informasjonsmøte om tørken
   90. Nasjonal refleksdag
   91. Invitasjon til alle seniorer (60+) i Oppdal
   92. Åpningstider i jula
   93. Møte i eiendomsskattenemnda
   94. Enerettstildeling til NIR
   95. Skogkveld 14. februar
   96. Daglig leder og revisor
   97. Innsamling av husholdningsavfall i påska
   98. Høring nedlegging Lønset oppvekstsenter
   99. Møte i kontrollutvalget 30. april
   100. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   101. Stenger miljøstasjonen
   102. Kommunedirektør - rådmann
   103. Program 17. mai
   104. Møte i klagenemnda
   105. Skolestart
   106. Vanngymnastikk i svømmehallen
   107. Helseaften for seniorer 60+
   108. Kontrollutvalget 23. september
   109. Drikkevannet må kokes i Vangslia
   110. Søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   111. Helsefagarbeider
   112. Omsorgsarbeider
   113. Hvilende nattvakt
   114. - Bli bøssebærer i TV-aksjonen!
   115. Verdensdagen for psykisk helse
   116. Nytt kommunestyre - ny ordfører
   117. Skolen som samfunnsbygger
   118. Helsestasjon for voksne
   119. Fjellandbrukskonferansen 2019
   120. Lansering: bind 8 av bygdeboka for Oppdal
   121. Temakveld kulturminner
   122. Avfallshenting og miljøstasjonen i jula
   123. Rådhusets åpningstider i jula
   124. Skogdag Lørdag 1.2.
   125. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   126. Møte i kontrollutvalget
   127. Vikavegen stenges i to dager
   128. Pårørendeskolen i Oppdal
   129. Informasjonsmøte for nye bønder i Oppdal og Rennebu
   130. Forhåndsregler koronavirus
   131. De frivilliges kaffeslaberas
   132. Oppdatert informasjon om koronavirus
   133. Oppdatert informasjon om koronaviruset
   134. Miljøterapeut i Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap-80 % ledig svangerskapsvikariat
   135. Miljøterapeut i Bjerkehagen bofellesskap
   136. Saksbehandler i barneverntjenesten
   137. Betaling for barnehage og SFO i koronaperioden
   138. Program 17. mai
   139. Ekstra formannskapsmøte om koronatiltak
   140. Bestill koronatest her
   141. Møte i kontrollutvalget
   142. Årets influensavaksine
   143. Bestill koronatest her
   144. Nytt tilfelle av Covid-19 i Oppdal
   145. Ny positiv Covid-19-test i helga
   146. Koronatelefonen - utvidet åpningstid - bestill test her
   147. Vannmåleravlesing 2020
   148. Seniorkafe 17. desember
   149. Telefonproblemer for Oppdal kommune
   150. Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal
   151. Digitalt valgkort
   152. Tidligstemming
   153. Manntallslister
   154. STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET - FORHÅNDSSTEMMING I OPPDAL
   155. Nå får du digitalt valgkort
   156. Forhåndsstemming i Oppdal
   157. Ambulerende stemmegivning
   158. Her kan du stemme i Oppdal mandag 13. september
   159. Formannskapsmøte 30. november
   160. Tilgang til gratis selvtester
   161. Kommunereformen
   162. Søknad om spillemidler
   163. Sommertest
  6. Priser for kommunale tjenester
  7. Politikk og innsyn
  8. ledige stillinger
   1. Søkerveiledning
  9. Om Oppdal
  10. Om oss
  11. Næring
  12. Min side
   1. Altinn meldingsboks
  13. Aktuelt
   1. Hva skal du gjøre når du har fått positiv hurtigtest?
   2. Pressemelding 17. januar kl. 10.30
   3. Har du glemt å levere vannmåleravlesning for 2021?
   4. Pressemelding 14. januar 22 kl. 18.00
   5. Pressemelding 12. januar kl. 21.00
   6. Pressemelding onsdag 12. januar kl. 8.40
   7. Kunngjøring: 5. og 6. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   8. Kom i gang - kurs: Søvn
   9. Pressemelding 11. januar kl. 15.30
   10. Tirsdagstreff - vår 2022
   11. Pressemelding 10.januar 22 kl.15.25
   12. Pressemelding 9. januar kl. 23.00
   13. Pressemelding 6. januar kl. 13.15
   14. Oppstart Frisklivgruppe vår 2022
   15. Pressemelding 5. januar
   16. Klima og energiplan - revidert tiltaksdel
   17. Pressemelding 21.desember kl. 15.20
   18. Bostøtten styrket fram til mars 2022
   19. Pressemelding 12. desember kl. 23
   20. Vannmåleravlesing 2021
   21. Pressemelding 06.12 kl. 15.30
   22. Pressemelding 3. desember kl. 13.40
   23. Pressemelding 1. desember kl. 16.20
   24. Høring om formannskapets innstilling til budsjett 2022
   25. Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2022
   26. Pressemelding 26.11.21
   27. Betalingssatser 2022
   28. Pressemelding 22.11 - kl. 20.00
   29. Tilskudd til inkludering av barn og unge
   30. Pressemelding 18.11.21 kl. 16.20 - 6 nye smittet siste uke
   31. Julemesse 25.11.21
   32. Mulighetsstudie Oppdal sentrum
   33. Seniorkino 19.11.21
   34. Pressemelding 10.11.21 kl. 15.50
   35. Tensio sponser Oppdalssamfunnet
   36. Kom i gang-kurs
   37. Budsjett 2022
   38. 3 nye har testet positivt
   39. Koronaoppdatering 4.11.2021
   40. Budsjett 2022
   41. Høring av forskrift om minsteareal for tildeling av fellingstillatelser
   42. Pressemelding 29.10.21 - Selvtester
   43. Tilbud om selvtesting ved luftveissymptomer
   44. Kulturprisen 2021
   45. Bli bøssebærer - TV-aksjonen
   46. Billedforedrag med Oscar Puschmann
   47. Årets influensavaksinering TORSDAG 28.10
   48. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   49. Fjellandbrukskonferansen 2021
   50. Nedjustering av testing, smittesporing og karantene
   51. Nye telefonnummer ved Tunet og Høa (Oppdal Helsesenter)
   52. ACT
   53. Idéverksted Oppdal sentrum
   54. Sterk og Stødig
   55. Influensavaksinering i høst
   56. Søke tilskudd til idrettsanlegg?
   57. Stengt kryss Vikavegen/Ola Setroms veg
   58. Seniorkafe 17.09.21
   59. Tirsdagstreff
   60. Oppstart av kommunedelplan for naturmangfold
   61. Koronaoppdatering onsdag 1.9. kl. 18.10
   62. Høring: to nye vegnavn
   63. Pressemelding 30. August kl. 18.10
   64. Allidrett-Para
   65. Bassenggrupper høsten 2021
   66. Diabetesskole høsten 2021
   67. Egenerklæringsskjema - koronavaksine
   68. Informasjon om bestilling av Skogbruksplan for skogeiere i Oppdal
   69. En positiv test
   70. Påkjørsel av sau
   71. Tredje del av kommunal kompensasjonsordning
   72. Informasjon om person med positiv test som har oppholdt seg i Oppdal
   73. En ny Covid-positiv i Oppdal
   74. Ta hensyn til beitedyra
   75. En positiv test
   76. Innspill til sentrum?
   77. Kunngjøring: vedtak nye vegnavn
   78. Sau og lam på beite
   79. Formannskapets høring om handlingsplan 2022-2025
   80. Pressemelding 11.06.21 kl. 10.30
   81. Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2022-2025
   82. Seniorkafe for seniorer 60+, 18.06.21
   83. Besøksrutiner for Boas og omsorgsboliger
   84. Alle har testet negativt etter første test
   85. Konfirmasjonsgjest testet idag positivt på covid 19
   86. Oppheving av telerestriksjoner for aksellast
   87. Feltarbeid og fuglekartlegging - NIBIO
   88. Ingen nye positive tester så langt i dag
   89. 3 nye positive tester
   90. Ny positiv test 18.05.21
   91. Søknadsfrist redusert foreldrebetaling
   92. Handlingsplan 2022-2025
   93. Møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst
   94. 25.04.21 - Ny positiv test
   95. Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene
   96. 22.04.21 - En ny bekreftet smittet
   97. Kunngjøring – Annen del av kommunal kompensasjonsordning og restmidler kommunalt næringsfond
   98. Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene
   99. Verktøykasse for beitelag/utmarkslag
   100. Nye besøksrutiner Boas og omsorgsboliger
   101. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   102. Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldede fra 16. April
   103. Ingen nye smittede registrert
   104. Pressemelding - Koronapandemi Covid-19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   105. Ny renovasjonsforskrift
   106. Ingen nye smittet de siste dagene
   107. Positiv test ved innreise på Gardermoen
   108. Oppdaterte besøksrutiner påsken 2021
   109. Påsken i Oppdal - Regler og anbefalinger
   110. Ingen nye smittede - gradvis gjenåpning
   111. Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Endret
   112. Ingen nye smittede siden onsdag 17. mars
   113. Ingen nye positive tester de siste to dagene
   114. Ny positiv covid 19-test
   115. Smittesporing
   116. Vaksinering går som planlagt torsdag 18.03
   117. Lokale tiltak iverksettes i Oppdal kommune
   118. Lærer ikke smittet av covid 19
   119. Digitalt infomøte - E6 Fagerhaug - Seierdalsveien
   120. 8 positive og i overkant 300 i karantene
   121. Smittesporing etter siste positive covid 19-test
   122. Ny positiv covid 19-test
   123. Ingen nye smittede registrert i dag.
   124. Pressemelding 12.03.21 kl. 21.30
   125. Pressemelding fredag 12. mars kl. 13.50
   126. Kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal vgs
   127. Ny positiv covid-19 test
   128. Pressemelding 08.03.21
   129. Ny informasjon om Frøya-smitte
   130. Mutert virus i Oppdal - Gjevilvasshytta stengt
   131. Ny positiv covid-19-test
   132. INFORMASJONSMØTE FOR NYE BØNDER I OPPDAL OG RENNEBU
   133. Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9
   134. Ekstraordinært kommunestyremøte
   135. Ingen nye smittede - 43 testet denne uka
   136. Ingen nye covid-19-smittede
   137. Hovedopptak kommunale og private barnehager
   138. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   139. Tirsdagstreff
   140. Viktig melding om vaksine til alle over 85 år
   141. Ingen nye positive prøver - 199 testet siste uke
   142. Vanntrim vår 2021
   143. Informasjon om koronavaksinering for 85 år og eldre
   144. Bli med i frisklivgruppe
   145. Ingen nye positive prøver i dag
   146. Ber tilreisende fra østlandskommuner teste seg
   147. Ny møtedato for klagenemnda
   148. Ingen ny smitte - Oppdal følger nasjonale regler
   149. Forsinkede vannmåleravlesninger
   150. Ingen nye smittede - nye tiltak fra regjeringen
   151. Barnehagebarna testet negativt
   152. To nye covid-19-smittede lørdag
   153. Ny positiv covid-19-test
   154. Tre positive covid-19-tester
   155. Ingen nye smittede etter helga
   156. To nye covid-19-smittede
   157. Vaksinasjon mot covid-19 i Oppdal
   158. Oppdal kommune bytter telefoniløsning
   159. Høring: nye vegnavn
   160. Regjeringen skjerper koronatiltak og anbefalinger
   161. Ny positiv test i dag
   162. Hyttegjest covid-smittet
   163. Korona-oppdatering før jul
   164. Covid-19-vaksinering på nyåret
   165. Barn smittet med covid-19
   166. Fugleinfluensa - høyrisikoområde
   167. Nytt smittetilfelle
   168. Ingen nye positive tester
   169. Covid-19-smittet var i svømmehallen
   170. Ny positiv covid-19-test
   171. Ingen nye positive covidtester
   172. Kulturminneplan for Oppdal - høring og offentlig ettersyn av planutkast
   173. Orientering om skiløype i Gjevilvassdalen fra ordføreren
   174. Kontinuitetsplan for Oppdal kommune
   175. Skiløypeinfo
   176. To nye positive covid-19-tester
   177. Formannskapets innstilling til budsjett 2021
   178. Møte i kontrollutvalget
   179. Ingen smittet av covid-19 i Oppdal
   180. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
   181. Ingen nye smittetilfeller
   182. Kommunedirektørens forslag til 2021-budsjett
   183. Ingen nye smittetilfeller
   184. Ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal
   185. Smittesituasjonen har roet seg
   186. Skatteetaten ny skatteopprever
   187. Influensavaksinering 12. og 17. november
   188. Ingen nye covidtilfeller i dag
   189. Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernregler
   190. Satte krisestab etter ny positiv covid-19-test
   191. To nye har testet positivt
   192. Kulturprisen 2020
   193. To nye har testet positivt
   194. Tensio sponser Oppdalssamfunnet.
   195. 14 positive covid-19-tester
   196. Influensavaksine utsatt
   197. Covid-19: Nye tiltak og anbefalinger
   198. Fire nye smittet av covid-19
   199. Flere positive covid-19-tester
   200. Tre nye positive Covid-19-tester
   201. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
   202. TV-aksjon mot plast i havet
   203. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   204. Ny søknadsomgang for søknad om motorferdsel i utmark.
   205. Frisklivsgruppe høst 2020
   206. Ekstraordinære midler til kommunale næringsfond
   207. Søknad om regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   208. Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
   209. Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2021-2024
   210. Tirsdagstreff
   211. Gruppetrening i bassenget ved Oppdal kulturhus
   212. Vil fortsatt ha beskjed om funn av døde harer
   213. Ny De Utrolige Årene- foreldregruppe - ledige plasser
   214. Mistanke om harepest
   215. Treningsgrupper for seniorer
   216. Sterk og stødig
   217. Fjellandbrukskonferansen 2020 - avlyst!
   218. Skolestart
   219. Ny krisepakke for frivilligheten
   220. Covid-19 testing for visitors
   221. Covid-19-testing i sommer
   222. Kunngjøring: vedtak om nye vegnavn
   223. Korona-status i Oppdal
   224. Villreinsenteret og viewpoint i sommer
   225. Klart for sesongstart i fiskesperra
   226. Søknad om støtte fra legat
   227. Lansering av bind 9 og avslutning av bygdebokprosjektet for Oppdal
   228. Meddommere - innstilling
   229. Smitteverntiltak i barnehage, skole og SFO
   230. Planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023
   231. Jaging av elg i boligområdet i Kåsen
   232. Helsesenteret og Sanatelltunet åpner for besøk
   233. Opphever akselrestriksjoner
   234. Oppdal helsestasjon tar i bruk digital post
   235. BOAS og Lusletta åpner for besøk
   236. Sau og lam på beite
   237. Bostøtten styrket fram til oktober
   238. Reduksjon i foreldrebetaling SFO og barnehage
   239. Ungdom i jobb
   240. Rådhuset er åpent
   241. Testing av Covid-19 ved Oppdalshallen
   242. Formannskapet og BYAR har møter på rådhuset
   243. Vi trenger ekstrahjelp i servicetorget
   244. Åpner for besøk av pårørende!
   245. Ekstraordinært plantetilskudd
   246. Foreldre kan bruke omsorgsdager
   247. Tester flere for Covid-19
   248. Velkommen til gjenåpning av SFO og 1. - 4.trinn på skole
   249. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
   250. Informasjon om skoleskyss fra 27.4
   251. Støtte til små bedrifter
   252. Kompensasjon til private barnehager
   253. Hvem blir Årets Pårørendekommune?
   254. Ring fastlege ved luftveissymptomer
   255. Offentlig ettersyn
   256. TILSKUDD TIL IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT
   257. Ordføreren forlenger overnattingsforbud
   258. Trøndersk dugnad for trivsel
   259. Delvis åpning av skoler og barnehager
   260. Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet
   261. Koronasituasjonen og landbruket
   262. Kommunestyrets koronavedtak
   263. Koronasenteret stengt i påska
   264. Båndtvang fra 1. april
   265. Telerestriksjoner på kommunale veger
   266. To nye positive tester i dag
   267. Vedtok nytt overnattingsforbud
   268. Koronasenteret svarer på spørsmål om luftveissymptomer, karantene og testing
   269. Kommunelegen skjerper karantene- og oppholdsbestemmelser
   270. Leveregler i koronatider
   271. Innfører hytteforbud
   272. "Åpen telefon" for barn og unge i Oppdal
   273. Vann-, avløps-, avfalls- og feiertjenester leveres som vanlig
   274. Tilsyn i hytteområder
   275. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO
   276. Har du mulighet til å bidra - gi beskjed
   277. Ingen dispensasjon for opphold på hytter
   278. Politiske gruppemøter blir fjernmøter
   279. Nyttig info om smittesituasjonen
   280. Nye retningslinjer om reiser
   281. Nye anbefalinger for testing av covid-19
   282. Rådhuset er stengt
   283. Ordføreren om nye strenge krav
   284. Koronainformasjon til skoler og barnehager
   285. Omfattende tiltak fra regjeringen
   286. Beskjed til fritidsinnbyggerne i Oppdal
   287. Nye bestemmelser fra krisestaben
   288. Koronaregler for ansatte i Oppdal kommune
   289. BESØKSFORBUD
   290. Avlysninger på helsesenteret
   291. Velg melk
   292. Lån utstyr til sport og fritid gratis
   293. Snørekjøring til Blåørpiken
   294. Høring av forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2020 - 2023
   295. Hovedopptak barnehageplasser
   296. Vannmåleravlesningen er stengt
   297. Tips til skituren
   298. Vanntrim i bassenget ved Oppdal kulturhus
   299. Faktura fra ReMidt
   300. Fagmøte om naturbeitemark
   301. ReMidt det nye renovasjonsselskapet
   302. Vannmåleravlesning 2019
   303. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
   304. Offentlig ettersyn-formannskapets budsjettinnstilling
   305. Møte i kontrollutvalget 2. des
   306. Kommunedirektørens forslag til 2020-budsjett
   307. Kulturprisen 2019
   308. Ny SMS-varsling til innbyggerne
   309. Her kan du få influensavaksine
   310. HUNT-undersøkelsen - trenger du hjelp?
   311. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   312. Strategisk næringsplan 2019-2030
   313. Kommunedirektør på plass
   314. Planprogram - kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2020-2030
   315. Forsøksordning med snørekjøring (catskiing) i Oppdal
   316. Kontrollutvalget
   317. Rent vatn - kokepåbud opphevet!
   318. Forhåndskunngjøring
   319. Søke spillemidler?
   320. Det nye kommunestyret i Oppdal er klart
   321. Bli med på helseundersøkelse 18. oktober!
   322. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
   323. Vanntrim i bassenget ved Oppdal kulturhus
   324. Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer
   325. Diabetesskole i Oppdal
   326. Midlertidig stenging av Luvegen
   327. Hva gjør du hvis du er uheldig å kjører på dyr?
   328. Forhåndstemming i Oppdal
   329. Vannavstenging i Mogopsvingen og Pionvegen
   330. Manntallslistene ute til offentlig ettersyn
   331. Oppdal på topp i kommune-Norge!
   332. Sommerstengte trafikkstasjoner
   333. Handlingsplan og økonomiplan
   334. Valg 2019 - tidligstemming
   335. Skal du plante skog, utføre ungskogpeleie eller andre tiltak i skogen?
   336. Åpningstider Nav
   337. Åpen budrunde
   338. Nå slippes husdyra på beite
   339. Varslingsplikt til Statens helsetilsyn
   340. Høring av planprogram og varsel om oppstart
   341. Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023
   342. protokoll fra Kontrollutvalget
   343. Momskompenasjons for frivillige lag og organisasjoner
   344. Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019
   345. Formannskapets innstilling til handlingsplan og økonomiplan for 2020-2023
   346. Høring om handlingsplan
   347. Minnemarkering Tverrfjellet gruver - tidligere gruvearbeidere, ta kontakt!
   348. Telerestriksjoner oppheves 24.5
   349. Kurs kadaversøk
   350. Handlingsplan 2020-2023
   351. Telerestriksjoner for kommunale veger
   352. Husk båndtvangen for hunder!
   353. Oppmålingsarbeid i 2019
   354. Listeforslag kommunestyrevalget 2019
   355. Avfallshåndtering og ansvarsrett i byggesak
   356. Søknadsfrist motorferdsel i utmark
   357. Begrensa høring i Vangslia
   358. FAGMØTE OM GJERDING I OPPDAL
   359. Åpent møte - delplan idrett og fysisk aktivitet
   360. Kommune-Kari - vår nye medarbeider
   361. Har du fått regning på kommunale avgifter?
   362. Søknadsfrist motorferdsel i utmark
   363. Ny høring - delplan idrett og fysisk aktivitet
   364. Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
   365. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
   366. Møte for nye bønder i Oppdal og Rennebu
   367. Hovedopptak kommunale og private barnehager
   368. Høring vegnavnene Bjørkmoflata og Gardåøra
   369. Brukerundersøkelse hjemmetjenesten og helsesenteret
   370. NY HØRINGSFRIST, REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL
   371. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   372. Vannmåleravlesning på nett er stengt
   373. Vanngymnastikk
   374. Kommuneplanens arealdel 2019-2030 til høring
   375. Gebyrregulativet for 2019
   376. Brøyting av Gjevilvassvegene ikke tillatt resten av vinteren
   377. Skredfaren i 11 områder vurdert
   378. Reviderer båndtvangsbestemmelser
   379. Miljøstasjonen i jula
   380. Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2019
   381. Mangler kjørebøker
   382. Handlingsplan vold i nære relasjoner
   383. AA-Oppdal
   384. Opprydding etter Trident Juncture
   385. Tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier
   386. Norsk kulturindeks 2018
   387. Feil på telefonen til kommunen
   388. "Du er en del av Norges beredskap"
   389. Rådmannens forslag til budsjett for 2019
   390. Har du registrert brønnen din?
   391. Vedtatt sti- og løypeplan
   392. Midt-Norges beste drikkevatn!
   393. Fjellandbrukkonferansen 2018 - påmeldingen er åpnet!
   394. Enklere søknadskjema for mindre byggeprosjekter
   395. MOT 24/7 for et varmere og tryggere samfunn
   396. Sanatelltunet åpnet!
   397. Trafikksikkerhetsplan til høring
   398. Miljøstasjonen stenger
   399. NATO-øvelse Trident Juncture
   400. Kulturprisen 2018
   401. Tilskudd til idretts-/kulturarrangement
   402. Helsestasjonsdag for voksne
   403. Lørdagsåpent på miljøstasjonen
   404. Produksjonstilskudd og Regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   405. Møter om Bondens nettverk og RMP
   406. Fritidsbåter til miløjstasjonen
   407. Fjellandbrukskonferansen
   408. Spillemidler for 2019
   409. Vanngym i svømmehallen
   410. Eiendomskart Gjevilvassvegene
   411. Folkemøte om øvelse Trident Juncture
   412. Foreldrekurs i De Utrolige Årene
   413. Ekstra møte i kontrollutvalget
   414. Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend
   415. Historisk vandring Kongevegen
   416. Sti- og løypeplan til høring
   417. Oversikt over tilskuddsordninger
   418. Vedtatt planprogram kommuneplanens arealdel
   419. Klevgardan
   420. Ta hensyn til små lam!
   421. Sekker til restavfall og plast
   422. Forbud mot bål i skog og mark
   423. Hytteområdene øst for Skarvatnet – bygningsrådets vedtak om veien videre
   424. Informasjon til TT-brukere
   425. God dyrevelferd for alle!
   426. Deler du brønn med naboen?
   427. Revisjon av klima- og energiplan
   428. Kartlegging av stier og løyper
   429. Her er skredfarekartet
   430. Ber om mer detaljert skredfarevurdering
   431. Skredfarerapporten foreligger
   432. Spørsmål om feiegebyr
   433. Skred AS lager skredfarevurdering
   434. Tilskuddsbistand og frivillighet
   435. Kart over skiløypene
   436. Etter skredet i Skaret 15. januar
   437. Skredet i Skaret 15.1.18
   438. Forhåndstemming valg 2017
   439. Digital post fra Oppdal kommune
   440. Innvandrertjenesten på Facebook
   441. Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom
   442. Ny app om avfallshåndtering
  14. Kart vareleveranser Oppdal
  15. Skredvarsel
  16. Bilder Senadin
  17. NATO-øvelsen Trident Juncture
  18. TEST Høringer og vedtatte planer
   1. Andre høringer
   2. Vedtatte reguleringsplaner
   3. Høring av reguleringsplaner
   4. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
    1. Varsel oppstart arbeid med forslag detaljreguleringsplan Grøtbekken hytteområde, gnr/bnr 239/5, 239/30 m.fl
    2. Varsel oppstart arbeid detaljreguleringsplan Brennhaug-Mjøen del II, omr. B7, del av gnr/bnr 20/3 OG 23/1
  19. Klima og energi
  20. Helsestasjon TEST
  21. test
Publisert: 17.01.2019 11.47
Sist endret: 17.01.2019 11.47