Rapport Online

 1. Forsiden

  1. Nettstedskart
  2. Aktuelt arkiv
   1. Seriøs håndverker eller seriøse problemer??
   2. Digitalt informasjonsmøte - Desentralisert sykepleieutdanning
   3. Følg kommunestyret direkte på nett
   4. Ferievikarer ønskes
   5. Innbyggerundersøkelse
   6. God Påske!
   7. Kommunereformen
   8. Invitasjon til å komme med innspill til handlingsplanen
   9. Manntallslister
   10. STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET - FORHÅNDSSTEMMING I OPPDAL
   11. Nå får du digitalt valgkort
   12. Forhåndsstemming i Oppdal
   13. Ambulerende stemmegivning
   14. Her kan du stemme i Oppdal mandag 13. september
   15. Formannskapsmøte 30. november
   16. Tilgang til gratis selvtester
   17. Selvregistrering av positiv test vil være utilgjengelig
   18. Folkemøte om kommunesammenslåing
   19. Linjebefaring med helikopter
   20. Har du brukt noen av våre elektroniske skjema mellom 8.-12. mai
   21. Fylkesvinner i Forbrukerrådets kommunetest
   22. Meningsmåling om sammenslåing med Rennebu
   23. Skredfare og byggestopp
   24. Vern for eldre
   25. Resultat innbyggerundersøkelsen kommunererformen
   26. Registrering av gamle bygninger
   27. Retningslinjer for stisykling
   28. Fagtur til Røros
   29. Foreldrekurs i De Utrolige Årene
   30. Åpning av turstiene i Drivdalen
   31. Vannavstenging i Roseringen
   32. Vannavstenging i deler av sentrum
   33. Stengte veier
   34. Miljøstasjonen stengt to dager
   35. Helsestasjonsdag for eldre
   36. Vannavstenging
   37. Øvelse for nødetatene
   38. Søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   39. Helsefagarbeider
   40. Omsorgsarbeider
   41. Hvilende nattvakt
   42. - Bli bøssebærer i TV-aksjonen!
   43. Verdensdagen for psykisk helse
   44. Nytt kommunestyre - ny ordfører
   45. Skolen som samfunnsbygger
   46. Helsestasjon for voksne
   47. Fjellandbrukskonferansen 2019
   48. Lansering: bind 8 av bygdeboka for Oppdal
   49. Temakveld kulturminner
   50. Avfallshenting og miljøstasjonen i jula
   51. Rådhusets åpningstider i jula
   52. Skogdag Lørdag 1.2.
   53. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   54. Møte i kontrollutvalget
   55. Vikavegen stenges i to dager
   56. Pårørendeskolen i Oppdal
   57. Informasjonsmøte for nye bønder i Oppdal og Rennebu
   58. Forhåndsregler koronavirus
   59. De frivilliges kaffeslaberas
   60. Oppdatert informasjon om koronavirus
   61. Oppdatert informasjon om koronaviruset
   62. Miljøterapeut i Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap-80 % ledig svangerskapsvikariat
   63. Miljøterapeut i Bjerkehagen bofellesskap
   64. Saksbehandler i barneverntjenesten
   65. Betaling for barnehage og SFO i koronaperioden
   66. Program 17. mai
   67. Ekstra formannskapsmøte om koronatiltak
   68. Bestill koronatest her
   69. Møte i kontrollutvalget
   70. Årets influensavaksine
   71. Bestill koronatest her
   72. Nytt tilfelle av Covid-19 i Oppdal
   73. Ny positiv Covid-19-test i helga
   74. Koronatelefonen - utvidet åpningstid - bestill test her
   75. Vannmåleravlesing 2020
   76. Seniorkafe 17. desember
   77. Telefonproblemer for Oppdal kommune
   78. Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal
   79. Digitalt valgkort
   80. Tidligstemming
   81. Vold og overgrep i nære relasjoner
   82. Styrking av foreldrerollen
   83. Når ulykken er ute..
   84. Planstrategi Oppdal kommune 2016-2019
   85. Vil du dele stien med andre?
   86. Kompensasjon merverdiavgift idrettsanlegg
   87. Prosjektleder - Prosjekt Kongevegen over Dovrefjell
   88. Økning av avfallsgebyr
   89. Budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2017
   90. Gråura naturreservat
   91. Møte i kontrollutvalget 12. desember
   92. Vannmåleravlesning
   93. Aktivitetsstøtte barn og unge
   94. Varsel om endring i reguleringsplan Oppdal sentrum
   95. Tilskuddsrdninger innen jakt, fiske og friluftsliv
   96. Frikort helsetjenester
   97. Ekstra driftsutvalgsmøte
   98. Kontrollutvalget - møte 30. januar
   99. Søker flyktningvenner
   100. Arealbruksplan sentralskoleanlegget
   101. Areal til ny brannstasjon
   102. Invitasjon til dialogmøte om avløpsanlegg
   103. Behov for varetransport til hytta i påska?
   104. Markering av veterandagen
   105. Planstrategi for Oppdal kommune
   106. Miljøstasjonen stengt 25. april
   107. Ny frist for brannstasjon
   108. Høring - eventuell grenseendring Rennebu-Oppdal
   109. Skjeggkre funnet i Oppdal
   110. Fiskeregler for Driva 2017
   111. Opphever telerestriksjoner
   112. Høring om handlingsplan
   113. Nye vegnavn
   114. Momskompensasjon
   115. Ferdselsregler Hjerkinn skyttefelt sommeren 2017
   116. Høring vegnavn
   117. Besøkssenter villrein på Hjerkinn
   118. Langtidsopphold i sykehjem
   119. De utrolig årene
   120. Fellingstillatelse på en jerv i østfjellet oppdal
   121. Ungdataresultatene for 2017
   122. Stortings- og sametingsvalget 2017
   123. Stortingsvalget - opptelling
   124. Valgresultatet
   125. Nytt tilskudd til kulturtiltak
   126. Miljøstasjonen stengt 3. oktober
   127. Lisensjakt jerv i Oppdal
   128. Søknad om spillemidler
   129. Formannskapsmøte om everket
   130. Formannskapsmøte 19.10.17
   131. Oppgradering av telefonsystemet
   132. 2018-budsjettet presentert
   133. Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål 2017
   134. Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2018
   135. Skjemaer ute av drift
   136. Ny forvaltningsplan for moskus
   137. Kriseberedskap etter snøskredet i Drivdalen
   138. Info fra kriseledelsen
   139. Tappingen i Driva går som planlagt
   140. Evakuering oppheves
   141. Foreldrerollen anno 2018 - det er meg det!
   142. Revisjon av kommuneplanens arealdel
   143. Møte i kontrollutvalget 12. februar
   144. Dialogmøte om avløpsanlegg
   145. Sauekontrollkurs flytta til etter påske
   146. Ta hensyn til villrein, hjort og rådyr
   147. Søknad om redusert foreldrebetaling - frist 1. juni
   148. Informasjonsmøte om tørken
   149. Nasjonal refleksdag
   150. Invitasjon til alle seniorer (60+) i Oppdal
   151. Åpningstider i jula
   152. Møte i eiendomsskattenemnda
   153. Enerettstildeling til NIR
   154. Skogkveld 14. februar
   155. Daglig leder og revisor
   156. Innsamling av husholdningsavfall i påska
   157. Høring nedlegging Lønset oppvekstsenter
   158. Møte i kontrollutvalget 30. april
   159. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   160. Stenger miljøstasjonen
   161. Kommunedirektør - rådmann
   162. Program 17. mai
   163. Møte i klagenemnda
   164. Skolestart
   165. Vanngymnastikk i svømmehallen
   166. Helseaften for seniorer 60+
   167. Kontrollutvalget 23. september
   168. Drikkevannet må kokes i Vangslia
   169. Søknad om spillemidler
   170. Ansatte i Oppdal kommune
   171. Sommertest
   172. Bibliotek
   173. Folkehelseprofilen for Oppdal 2022
   174. Korona og influensavaksinering høsten 2023
  3. Priser for kommunale tjenester
  4. Politikk og innsyn
  5. ledige stillinger
   1. Ledige hjemler
   2. Søkerveiledning
  6. Om Oppdal
  7. Om oss
  8. Næring og bærekraft
  9. Min side
  10. Aktuelt
   1. Kommuneplanens arealdel - Innspill
   2. Fagdag for landbruket om fornybar energi og ENØK
   3. Kunne du tenke deg å bli meddommer? Frist 30. april
   4. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   5. Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal
   6. Høring - forslag til nye forskrifter til opplæringslova
   7. Seniorkafe 12.04.24
   8. Oppdal kommune ønsker alle en riktig god påske
   9. Flyfotografering - landmåling
   10. Seniorkafé - program våren 2024
   11. Rapport om overforbruk i legetjenesten 2023
   12. Digitalt informasjonsmøte om lærerutdanninger v. Nord universitet
   13. Seniorkafé 8. mars kl. 12.00
   14. Ustabilt sentralbord
   15. Følg kommunestyret direkte på nett
   16. Besøksstrategi Oppdal
   17. Gratis skolesekk til alle 1. klassinger
   18. Pressemelding eiendomsskatt 2024
   19. Eiendomsskattelisten 2024
   20. Tilskuddsordning - Sommerjobb for ungdom
   21. HelsaMi - logg deg på allerede nå
   22. Tilpasset aktiv fritid
   23. Informasjon om støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov
   24. Samenes nasjonaldag
   25. Høring: fire nye vegnavn
   26. Desentralisert sykepleieutdanning
   27. Ekstremvær Ingunn
   28. Avlesning av vannmåler
   29. Skogbruksplankurs
   30. Retting av kommunestyreprotokoll 31.08.23
   31. Nyttårsaften
   32. Hovedopptak barnehage 2024
   33. Sett i Oppdal
   34. God jul fra Oppdal kommune
   35. Betalingssatser 2024
   36. Vannmåleravlesning 2023
   37. Bærekraft i Oppdal og Trøndelag
   38. Trening i varmtvannsbasseng
   39. Kunnskapsgrunnlag for fremtidig organisering
   40. Offentlig ettersyn - Formannskapet innstilling til budsjett 2024
   41. Høring om formannskapets innstilling til budsjett 2024
   42. influensa - og koronavaksine
   43. Kommunen tilbyr fremdeles gratis hurtigtester
   44. Omadressering av Tiurvegen og Meisevegen
   45. Seniorkafé 17. november
   46. Innspill dagsturhytta
   47. Skråfoto tatt i Oppdal på 1950-tallet er nå tilgjengelig
   48. Ny besøksadresse for innvandrertjenesten
   49. Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024
   50. Ålmen bru skal rehabiliteres
   51. Støtte lag/foreninger
   52. Høring - lokal forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg
   53. Beverkartlegging
   54. Seniorkafé fredag 20. oktober
   55. Kulturprisnominasjoner
   56. Tilskudd til store arrangement
   57. Korona- og influensavaksinering
   58. Fjellandbrukskonferansen 2023
   59. Morten Johan Johansen blir ny kommunedirektør
   60. Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer
   61. Verdensdagen for psykisk helse
   62. Aktiviteter for alle
   63. Besøksstrategi Oppdal - Tema IV
   64. Pårørendeskolen - oppstart høsten 2023
   65. Landbruksplan for Oppdal 2023-2033
   66. Seniorkafé 29. september kl. 12.00
   67. Regjeringen ber om innspill til ny villreinpolitikk
   68. Stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen
   69. Målinger i berggrunnen i Trøndelag og nord i Innlandet
   70. Innkjøpsseminar for næringsliv og kommune
   71. Eierskiftekurs
   72. Valgdag
   73. Oppstart trening i varmtvannsbasseng
   74. BIO Trøndelag 2023
   75. Innbyggerundersøkelse om bærekraft
   76. Følg kommunestyret direkte på nett
   77. Forhåndsstemming
   78. Varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring av kommuneplanens samfunnsdel
   79. Bruk av klor for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva
   80. Tirsdagstreff
   81. Seniorkafé 1. september kl. 12.00
   82. Fritidsboligundersøkelsen 2023
   83. Sterk og Stødig - oppstart treningsgrupper
   84. Velkommen til nytt skoleår torsdag 17. august
   85. Oppdal til topps i Kommunebarometeret 2023
   86. Forhåndstemming er i gang
   87. Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine høst/vinter
   88. Friskluftsgruppe
   89. Ekstremværet "Hans": Vær forberedt!
   90. Salg og aktivitet i sentrum
   91. Utleggingsmanntallet - offentlig ettersyn
   92. Oppdal kommune søker ny kommunedirektør
   93. Ønsker du, eller kjenner du noen som ønsker å gjøre en forskjell for personer med funksjonsnedsettelse i Oppdal kommune
   94. Ny forskrift om bruk av fartøy med elektrisk motor
   95. Badevannskvalitet i Kullsjøen
   96. Heimevernet, Trening HV12215 Oppdal-Rennebu
   97. Info om aktivitetsstøtte
   98. Seniorkafé - sommeravslutning
   99. Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024 - 2027
   100. Dyr på beite - Vis hensyn!
   101. Felles nasjonal varslingsprøve
   102. Besøksstrategi Oppdal - Nå kan du bidra!
   103. Følg dagens kommunestyremøte direkte
   104. Aksellastrestriksjoner
   105. Søk om redusert pris for barnehage og SFO
   106. Program for 17. mai
   107. Varsel om undersøkelser ovenfor sperra i Driva
   108. Korona - oppfriskningsdose 5
   109. Kartlegging og bekjempelse av fremmede planter
   110. Økonomiplan 2024 - 2027
   111. Frigjørings- og veterandagen 8. mai
   112. Åpent informasjonsmøte om årets behandling av Drivaregionen
   113. Seniorkino 12. mai kl. 12.00
   114. Innbyggerundersøkelsen
   115. Tilskudd til store arrangement
   116. Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2023
   117. Friskluftsgruppe - turtilbud
   118. Seniorkafé fredag 21. april
   119. Velkommen til viltkveld med tema hjort
   120. Fleksibel transport i Oppdal
   121. Telerestriksjoner i Oppdal kommune
   122. Jobbe i sommer?
   123. Seniorkafé 31.03.23
   124. Vil du være med på å påvirke Oppdals fremtid?
   125. Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode
   126. Kurs i mindre avløpsløsninger
   127. Velkommen til kurs i skogbruksplan!
   128. Planprogram for kommuneplan Oppdal - Vedtatt i kommunestyret 02.02.2023
   129. Hvordan har vi det i Oppdal ?
   130. Seniorkafè 10. mars kl. 12.00
   131. Hovedopptak barnehage - kommunale og private
   132. Høring - Landbruksplan 2023-2033
   133. Eiendomsskatt
   134. Ønsker du å være en ressurs for et barn?
   135. Lån gratis sports- og friluftsutstyr i BUA Oppdal
   136. Fritidsboligundersøkelsen 2023
   137. Jegerprøven
   138. Seniorkafe 17 februar
   139. Vær oppmerksom i trafikken!
   140. Følg kommunestyret direkte på nett
   141. Besøksstrategi Oppdal - nå kan du bidra!
   142. Seniorkafe
   143. Strømstøtte til lag og foreninger
   144. Sommerjobb for ungdom 2023
   145. Innvandrertjenesten trenger nye boliger i 2023
   146. Innskriving av høstens 1.trinnselever
   147. Utdeling av kulturprisen 2022
   148. Det beste med Oppdal
   149. Frisklivsmestring
   150. Avlesning av vannmåler
   151. Kurs i tilrettelegging
   152. Tilskuddsordning for folkehelsearbeid i Trøndelag 2023
   153. Behandling av Korona med tabletter (Paxlovid) for personer i risikogruppa
   154. Tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
   155. Betalingssatser 2023
   156. Direktesending av kommunestyremøtet
   157. Vi trenger flere treningsinstruktører
   158. Høring/innspillsmøte budsjett 2023
   159. Seriøs håndverker eller seriøse problemer?
   160. Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2023
   161. Seniorkafe 02. desember
   162. Gi innspill til besøksstrategien!
   163. Aktivitetskontakt til gutt i tenårene
   164. Tettpå kampanje
   165. Søknad om barnehageplass
   166. Aktivitetskontakt
   167. Tilskudd til lokale lag og foreninger
   168. Budsjett 2023
   169. Diplom
   170. Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv!
   171. Egenberedskapsuka 2022
   172. Overgang til nye systemer
   173. Varsel: Kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel
   174. Kulturprisen 2022
   175. Tilskudd til inkludering av barn og unge
   176. Seniorkino - 28.10.22 kl. 12.00
   177. Strømstøtte til lag og foreninger
   178. Influensavaksine høsten 2022
   179. Samiske kulturminner og kulturmiljøer - Utlysning av tilskudd
   180. Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsen i Oppdal 2022
   181. Motorsagkurs - bruk og vedlikehold
   182. Tilskudd til store arrangement
   183. Kursprogram pårørendeskole
   184. Konkurranse
   185. Verdensdagen for psykisk helse 2022
   186. Befaringer eiendomsskattetaksering
   187. Seniorkafe 30.09.22
   188. Oppstart Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)
   189. Fjellandbrukskonferansen 2022 - program
   190. Fjellandbrukskonferansen 2022
   191. Tirsdagstreff - Oppstart 20.09.22
   192. Oppstart treningsgrupper i varmtvannsbasseng
   193. Seniorkafè 15. september
   194. Kommunebarometeret 2022
   195. Oppstart treningsgruppe Fagerhaug
   196. Harepest i Oppdal
   197. Kunngjøring: to nye vegnavn.
   198. Drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4
   199. Nytt skoleår!
   200. Støtteordning for opplæringstiltak i bedrifter
   201. Ny anbefaling om oppfriskningsdose 4 til alle over 75 år
   202. Høring
   203. Bosetting av flyktninger 2022
   204. Nattestenging - Fv6516 Storlidalsvegen
   205. Formannskapets innstilling til handlingsplan 2023-2026
   206. Oppstart sorggruppe
   207. Min organisasjon
   208. Bosetting av 20 ukrainere
   209. Aksellastrestriksjoner
   210. Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - oppstarts- og informasjonsmøte
   211. Innføring av helseplattformen
   212. Beiteslipp
   213. Fraråder bading på Kullsjøen
   214. Frivillighetens år 2022
   215. Planarbeid for skiløyper i Gjevillvassdalen
   216. HANDLINGSPLAN 2023-2026
   217. Ny åpningstid for rådhuset og servicetorget
   218. Seniorkafè
   219. Høring: to nye vegnavn
   220. Bli med på ryddedugnad!
   221. Seniorkafé 22. april kl. 12.00
   222. Tilskudd til kultur- og idrettsarrangement
   223. Telerestriksjoner for kommunale veger
   224. Vitusapoteket i Oppdal overtar koronavaksineringen av voksne.
   225. Oppdal kommunes kulturpris
   226. Ukraina og Oppdal
   227. Folkehelseprofilen for Oppdal 2022
   228. Kunngjøring: 7. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   229. LANDBRUKSPLAN OG NATURMANGFOLDPLAN FOR OPPDAL
   230. Jegerprøven
   231. Jodtabletter
   232. Eiendomsskattelisten for 2022
   233. Nødforing av rådyr
   234. TEMAMØTE OM INSEKTER
   235. Ekstraordinær båndtvang for hund - Oppdal kommune 2022
   236. Pressemelding 9. februar kl. 16.30
   237. Slik registrerer du positiv koronatest
   238. Planlagt utslipp av avløp i Driva 14. til 15. februar
   239. Ta hensyn til hjorteviltet i djupsnøen!
   240. Husk: Søknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars
   241. Pressemelding 25. januar kl. 15.30
   242. Pressemelding 21. januar kl. 16.00
   243. Utdeling selvtester på Rådhuset og utvidet åpningstid på teststasjonen
   244. Slik registrerer du positiv koronatest
   245. Pressemelding 17. januar kl. 10.30
   246. Har du glemt å levere vannmåleravlesning for 2021?
   247. Pressemelding 14. januar 22 kl. 18.00
   248. Pressemelding 12. januar kl. 21.00
   249. Pressemelding onsdag 12. januar kl. 8.40
   250. Kunngjøring: 5. og 6. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   251. Kom i gang - kurs: Søvn
   252. Pressemelding 11. januar kl. 15.30
   253. Tirsdagstreff - vår 2022
   254. Pressemelding 10.januar 22 kl.15.25
   255. Pressemelding 9. januar kl. 23.00
   256. Pressemelding 6. januar kl. 13.15
   257. Oppstart Frisklivgruppe vår 2022
   258. Pressemelding 5. januar
   259. Klima og energiplan - revidert tiltaksdel
   260. Pressemelding 21.desember kl. 15.20
   261. Bostøtten styrket fram til mars 2022
   262. Pressemelding 12. desember kl. 23
   263. Vannmåleravlesing 2022
   264. Vannmåleravlesing 2021
   265. Pressemelding 06.12 kl. 15.30
   266. Pressemelding 3. desember kl. 13.40
   267. Pressemelding 1. desember kl. 16.20
   268. Høring om formannskapets innstilling til budsjett 2022
   269. Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2022
   270. Pressemelding 26.11.21
   271. Betalingssatser 2022
   272. Pressemelding 22.11 - kl. 20.00
   273. Tilskudd til inkludering av barn og unge
   274. Pressemelding 18.11.21 kl. 16.20 - 6 nye smittet siste uke
   275. Julemesse 25.11.21
   276. Mulighetsstudie Oppdal sentrum
   277. Seniorkino 19.11.21
   278. Pressemelding 10.11.21 kl. 15.50
   279. Tensio sponser Oppdalssamfunnet
   280. Kom i gang-kurs
   281. Budsjett 2022
   282. 3 nye har testet positivt
   283. Forhåndsstemming er i gang!
   284. Koronaoppdatering 4.11.2021
   285. Budsjett 2022
   286. Høring av forskrift om minsteareal for tildeling av fellingstillatelser
   287. Pressemelding 29.10.21 - Selvtester
   288. Tilbud om selvtesting ved luftveissymptomer
   289. Kulturprisen 2021
   290. Bli bøssebærer - TV-aksjonen
   291. Billedforedrag med Oscar Puschmann
   292. Årets influensavaksinering TORSDAG 28.10
   293. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   294. Fjellandbrukskonferansen 2021
   295. Nedjustering av testing, smittesporing og karantene
   296. Nye telefonnummer ved Tunet og Høa (Oppdal Helsesenter)
   297. ACT
   298. Idéverksted Oppdal sentrum
   299. Sterk og Stødig
   300. Influensavaksinering i høst
   301. Søke tilskudd til idrettsanlegg?
   302. Stengt kryss Vikavegen/Ola Setroms veg
   303. Seniorkafe 17.09.21
   304. Tirsdagstreff
   305. Oppstart av kommunedelplan for naturmangfold
   306. Koronaoppdatering onsdag 1.9. kl. 18.10
   307. Høring: to nye vegnavn
   308. Pressemelding 30. August kl. 18.10
   309. Allidrett-Para
   310. Bassenggrupper høsten 2021
   311. Diabetesskole høsten 2021
   312. Egenerklæringsskjema - koronavaksine
   313. Informasjon om bestilling av Skogbruksplan for skogeiere i Oppdal
   314. En positiv test
   315. Påkjørsel av sau
   316. Tredje del av kommunal kompensasjonsordning
   317. Informasjon om person med positiv test som har oppholdt seg i Oppdal
   318. En ny Covid-positiv i Oppdal
   319. Ta hensyn til beitedyra
   320. En positiv test
   321. Innspill til sentrum?
   322. Kunngjøring: vedtak nye vegnavn
   323. Sau og lam på beite
   324. Formannskapets høring om handlingsplan 2022-2025
   325. Pressemelding 11.06.21 kl. 10.30
   326. Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2022-2025
   327. Seniorkafe for seniorer 60+, 18.06.21
   328. Besøksrutiner for Boas og omsorgsboliger
   329. Alle har testet negativt etter første test
   330. Konfirmasjonsgjest testet idag positivt på covid 19
   331. Oppheving av telerestriksjoner for aksellast
   332. Feltarbeid og fuglekartlegging - NIBIO
   333. Ingen nye positive tester så langt i dag
   334. 3 nye positive tester
   335. Ny positiv test 18.05.21
   336. Søknadsfrist redusert foreldrebetaling
   337. Handlingsplan 2022-2025
   338. Møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst
   339. 25.04.21 - Ny positiv test
   340. Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene
   341. 22.04.21 - En ny bekreftet smittet
   342. Kunngjøring – Annen del av kommunal kompensasjonsordning og restmidler kommunalt næringsfond
   343. Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene
   344. Verktøykasse for beitelag/utmarkslag
   345. Nye besøksrutiner Boas og omsorgsboliger
   346. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   347. Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldede fra 16. April
   348. Ingen nye smittede registrert
   349. Pressemelding - Koronapandemi Covid-19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   350. Ny renovasjonsforskrift
   351. Ingen nye smittet de siste dagene
   352. Positiv test ved innreise på Gardermoen
   353. Oppdaterte besøksrutiner påsken 2021
   354. Påsken i Oppdal - Regler og anbefalinger
   355. Ingen nye smittede - gradvis gjenåpning
   356. Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Endret
   357. Ingen nye smittede siden onsdag 17. mars
   358. Ingen nye positive tester de siste to dagene
   359. Ny positiv covid 19-test
   360. Smittesporing
   361. Vaksinering går som planlagt torsdag 18.03
   362. Lokale tiltak iverksettes i Oppdal kommune
   363. Lærer ikke smittet av covid 19
   364. Digitalt infomøte - E6 Fagerhaug - Seierdalsveien
   365. 8 positive og i overkant 300 i karantene
   366. Smittesporing etter siste positive covid 19-test
   367. Ny positiv covid 19-test
   368. Ingen nye smittede registrert i dag.
   369. Pressemelding 12.03.21 kl. 21.30
   370. Pressemelding fredag 12. mars kl. 13.50
   371. Kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal vgs
   372. Ny positiv covid-19 test
   373. Pressemelding 08.03.21
   374. Ny informasjon om Frøya-smitte
   375. Mutert virus i Oppdal - Gjevilvasshytta stengt
   376. Ny positiv covid-19-test
   377. INFORMASJONSMØTE FOR NYE BØNDER I OPPDAL OG RENNEBU
   378. Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9
   379. Ekstraordinært kommunestyremøte
   380. Ingen nye smittede - 43 testet denne uka
   381. Ingen nye covid-19-smittede
   382. Hovedopptak kommunale og private barnehager
   383. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   384. Tirsdagstreff
   385. Viktig melding om vaksine til alle over 85 år
   386. Ingen nye positive prøver - 199 testet siste uke
   387. Vanntrim vår 2021
   388. Informasjon om koronavaksinering for 85 år og eldre
   389. Bli med i frisklivgruppe
   390. Ingen nye positive prøver i dag
   391. Ber tilreisende fra østlandskommuner teste seg
   392. Ny møtedato for klagenemnda
   393. Ingen ny smitte - Oppdal følger nasjonale regler
   394. Forsinkede vannmåleravlesninger
   395. Ingen nye smittede - nye tiltak fra regjeringen
   396. Barnehagebarna testet negativt
   397. To nye covid-19-smittede lørdag
   398. Ny positiv covid-19-test
   399. Tre positive covid-19-tester
   400. Ingen nye smittede etter helga
   401. To nye covid-19-smittede
   402. Vaksinasjon mot covid-19 i Oppdal
   403. Oppdal kommune bytter telefoniløsning
   404. Høring: nye vegnavn
   405. Regjeringen skjerper koronatiltak og anbefalinger
   406. Ny positiv test i dag
   407. Hyttegjest covid-smittet
   408. Korona-oppdatering før jul
   409. Covid-19-vaksinering på nyåret
   410. Barn smittet med covid-19
   411. Fugleinfluensa - høyrisikoområde
   412. Nytt smittetilfelle
   413. Ingen nye positive tester
   414. Covid-19-smittet var i svømmehallen
   415. Ny positiv covid-19-test
   416. Ingen nye positive covidtester
   417. Kulturminneplan for Oppdal - høring og offentlig ettersyn av planutkast
   418. Orientering om skiløype i Gjevilvassdalen fra ordføreren
   419. Kontinuitetsplan for Oppdal kommune
   420. Skiløypeinfo
   421. To nye positive covid-19-tester
   422. Formannskapets innstilling til budsjett 2021
   423. Møte i kontrollutvalget
   424. Ingen smittet av covid-19 i Oppdal
   425. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
   426. Ingen nye smittetilfeller
   427. Kommunedirektørens forslag til 2021-budsjett
   428. Ingen nye smittetilfeller
   429. Ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal
   430. Smittesituasjonen har roet seg
   431. Skatteetaten ny skatteopprever
   432. Influensavaksinering 12. og 17. november
   433. Ingen nye covidtilfeller i dag
   434. Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernregler
   435. Satte krisestab etter ny positiv covid-19-test
   436. To nye har testet positivt
   437. Kulturprisen 2020
   438. To nye har testet positivt
   439. Tensio sponser Oppdalssamfunnet.
   440. 14 positive covid-19-tester
   441. Influensavaksine utsatt
   442. Covid-19: Nye tiltak og anbefalinger
   443. Fire nye smittet av covid-19
   444. Flere positive covid-19-tester
   445. Tre nye positive Covid-19-tester
   446. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
   447. TV-aksjon mot plast i havet
   448. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   449. Ny søknadsomgang for søknad om motorferdsel i utmark.
   450. Frisklivsgruppe høst 2020
   451. Ekstraordinære midler til kommunale næringsfond
   452. Søknad om regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   453. Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
   454. Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2021-2024
   455. Tirsdagstreff
   456. Gruppetrening i bassenget ved Oppdal kulturhus
   457. Vil fortsatt ha beskjed om funn av døde harer
   458. Ny De Utrolige Årene- foreldregruppe - ledige plasser
   459. Mistanke om harepest
   460. Treningsgrupper for seniorer
   461. Sterk og stødig
   462. Fjellandbrukskonferansen 2020 - avlyst!
   463. Skolestart
   464. Ny krisepakke for frivilligheten
   465. Covid-19 testing for visitors
   466. Covid-19-testing i sommer
   467. Kunngjøring: vedtak om nye vegnavn
   468. Korona-status i Oppdal
   469. Villreinsenteret og viewpoint i sommer
   470. Klart for sesongstart i fiskesperra
   471. Søknad om støtte fra legat
   472. Lansering av bind 9 og avslutning av bygdebokprosjektet for Oppdal
   473. Meddommere - innstilling
   474. Smitteverntiltak i barnehage, skole og SFO
   475. Planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023
   476. Jaging av elg i boligområdet i Kåsen
   477. Helsesenteret og Sanatelltunet åpner for besøk
   478. Opphever akselrestriksjoner
   479. Oppdal helsestasjon tar i bruk digital post
   480. BOAS og Lusletta åpner for besøk
   481. Sau og lam på beite
   482. Bostøtten styrket fram til oktober
   483. Reduksjon i foreldrebetaling SFO og barnehage
   484. Ungdom i jobb
   485. Rådhuset er åpent
   486. Testing av Covid-19 ved Oppdalshallen
   487. Formannskapet og BYAR har møter på rådhuset
   488. Vi trenger ekstrahjelp i servicetorget
   489. Åpner for besøk av pårørende!
   490. Ekstraordinært plantetilskudd
   491. Foreldre kan bruke omsorgsdager
   492. Tester flere for Covid-19
   493. Velkommen til gjenåpning av SFO og 1. - 4.trinn på skole
   494. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
   495. Informasjon om skoleskyss fra 27.4
   496. Støtte til små bedrifter
   497. Kompensasjon til private barnehager
   498. Hvem blir Årets Pårørendekommune?
   499. Ring fastlege ved luftveissymptomer
   500. Offentlig ettersyn
   501. TILSKUDD TIL IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT
   502. Ordføreren forlenger overnattingsforbud
   503. Trøndersk dugnad for trivsel
   504. Delvis åpning av skoler og barnehager
   505. Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet
   506. Koronasituasjonen og landbruket
   507. Kommunestyrets koronavedtak
   508. Koronasenteret stengt i påska
   509. Båndtvang fra 1. april
   510. Telerestriksjoner på kommunale veger
   511. To nye positive tester i dag
   512. Vedtok nytt overnattingsforbud
   513. Koronasenteret svarer på spørsmål om luftveissymptomer, karantene og testing
   514. Kommunelegen skjerper karantene- og oppholdsbestemmelser
   515. Leveregler i koronatider
   516. Innfører hytteforbud
   517. "Åpen telefon" for barn og unge i Oppdal
   518. Vann-, avløps-, avfalls- og feiertjenester leveres som vanlig
   519. Tilsyn i hytteområder
   520. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO
   521. Har du mulighet til å bidra - gi beskjed
   522. Ingen dispensasjon for opphold på hytter
   523. Politiske gruppemøter blir fjernmøter
   524. Nyttig info om smittesituasjonen
   525. Nye retningslinjer om reiser
   526. Nye anbefalinger for testing av covid-19
   527. Rådhuset er stengt
   528. Ordføreren om nye strenge krav
   529. Koronainformasjon til skoler og barnehager
   530. Omfattende tiltak fra regjeringen
   531. Beskjed til fritidsinnbyggerne i Oppdal
   532. Nye bestemmelser fra krisestaben
   533. Koronaregler for ansatte i Oppdal kommune
   534. BESØKSFORBUD
   535. Avlysninger på helsesenteret
   536. Velg melk
   537. Lån utstyr til sport og fritid gratis
   538. Snørekjøring til Blåørpiken
   539. Høring av forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2020 - 2023
   540. Hovedopptak barnehageplasser
   541. Vannmåleravlesningen er stengt
   542. Tips til skituren
   543. Vanntrim i bassenget ved Oppdal kulturhus
   544. Faktura fra ReMidt
   545. Fagmøte om naturbeitemark
   546. ReMidt det nye renovasjonsselskapet
   547. Vannmåleravlesning 2019
   548. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
   549. Offentlig ettersyn-formannskapets budsjettinnstilling
   550. Møte i kontrollutvalget 2. des
   551. Kommunedirektørens forslag til 2020-budsjett
   552. Kulturprisen 2019
   553. Ny SMS-varsling til innbyggerne
   554. Her kan du få influensavaksine
   555. HUNT-undersøkelsen - trenger du hjelp?
   556. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   557. Strategisk næringsplan 2019-2030
   558. Kommunedirektør på plass
   559. Planprogram - kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2020-2030
   560. Forsøksordning med snørekjøring (catskiing) i Oppdal
   561. Kontrollutvalget
   562. Rent vatn - kokepåbud opphevet!
   563. Forhåndskunngjøring
   564. Søke spillemidler?
   565. Det nye kommunestyret i Oppdal er klart
   566. Bli med på helseundersøkelse 18. oktober!
   567. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
   568. Vanntrim i bassenget ved Oppdal kulturhus
   569. Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer
   570. Diabetesskole i Oppdal
   571. Midlertidig stenging av Luvegen
   572. Hva gjør du hvis du er uheldig å kjører på dyr?
   573. Forhåndstemming i Oppdal
   574. Vannavstenging i Mogopsvingen og Pionvegen
   575. Manntallslistene ute til offentlig ettersyn
   576. Oppdal på topp i kommune-Norge!
   577. Sommerstengte trafikkstasjoner
   578. Handlingsplan og økonomiplan
   579. Valg 2019 - tidligstemming
   580. Skal du plante skog, utføre ungskogpeleie eller andre tiltak i skogen?
   581. Åpningstider Nav
   582. Åpen budrunde
   583. Nå slippes husdyra på beite
   584. Varslingsplikt til Statens helsetilsyn
   585. Høring av planprogram og varsel om oppstart
   586. Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023
   587. protokoll fra Kontrollutvalget
   588. Momskompenasjons for frivillige lag og organisasjoner
   589. Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019
   590. Formannskapets innstilling til handlingsplan og økonomiplan for 2020-2023
   591. Høring om handlingsplan
   592. Minnemarkering Tverrfjellet gruver - tidligere gruvearbeidere, ta kontakt!
   593. Telerestriksjoner oppheves 24.5
   594. Kurs kadaversøk
   595. Handlingsplan 2020-2023
   596. Telerestriksjoner for kommunale veger
   597. Husk båndtvangen for hunder!
   598. Oppmålingsarbeid i 2019
   599. Listeforslag kommunestyrevalget 2019
   600. Avfallshåndtering og ansvarsrett i byggesak
   601. Søknadsfrist motorferdsel i utmark
   602. Begrensa høring i Vangslia
   603. FAGMØTE OM GJERDING I OPPDAL
   604. Åpent møte - delplan idrett og fysisk aktivitet
   605. Kommune-Kari - vår nye medarbeider
   606. Har du fått regning på kommunale avgifter?
   607. Søknadsfrist motorferdsel i utmark
   608. Ny høring - delplan idrett og fysisk aktivitet
   609. Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
   610. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
   611. Møte for nye bønder i Oppdal og Rennebu
   612. Hovedopptak kommunale og private barnehager
   613. Høring vegnavnene Bjørkmoflata og Gardåøra
   614. Brukerundersøkelse hjemmetjenesten og helsesenteret
   615. NY HØRINGSFRIST, REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL
   616. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   617. Vannmåleravlesning på nett er stengt
   618. Vanngymnastikk
   619. Kommuneplanens arealdel 2019-2030 til høring
   620. Gebyrregulativet for 2019
   621. Brøyting av Gjevilvassvegene ikke tillatt resten av vinteren
   622. Skredfaren i 11 områder vurdert
   623. Reviderer båndtvangsbestemmelser
   624. Miljøstasjonen i jula
   625. Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2019
   626. Mangler kjørebøker
   627. Handlingsplan vold i nære relasjoner
   628. AA-Oppdal
   629. Opprydding etter Trident Juncture
   630. Tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier
   631. Norsk kulturindeks 2018
   632. Feil på telefonen til kommunen
   633. "Du er en del av Norges beredskap"
   634. Rådmannens forslag til budsjett for 2019
   635. Har du registrert brønnen din?
   636. Vedtatt sti- og løypeplan
   637. Midt-Norges beste drikkevatn!
   638. Fjellandbrukkonferansen 2018 - påmeldingen er åpnet!
   639. Enklere søknadskjema for mindre byggeprosjekter
   640. MOT 24/7 for et varmere og tryggere samfunn
   641. Sanatelltunet åpnet!
   642. Trafikksikkerhetsplan til høring
   643. Miljøstasjonen stenger
   644. NATO-øvelse Trident Juncture
   645. Kulturprisen 2018
   646. Tilskudd til idretts-/kulturarrangement
   647. Helsestasjonsdag for voksne
   648. Lørdagsåpent på miljøstasjonen
   649. Produksjonstilskudd og Regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   650. Møter om Bondens nettverk og RMP
   651. Fritidsbåter til miløjstasjonen
   652. Fjellandbrukskonferansen
   653. Spillemidler for 2019
   654. Vanngym i svømmehallen
   655. Eiendomskart Gjevilvassvegene
   656. Folkemøte om øvelse Trident Juncture
   657. Foreldrekurs i De Utrolige Årene
   658. Ekstra møte i kontrollutvalget
   659. Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend
   660. Historisk vandring Kongevegen
   661. Sti- og løypeplan til høring
   662. Oversikt over tilskuddsordninger
   663. Vedtatt planprogram kommuneplanens arealdel
   664. Klevgardan
   665. Ta hensyn til små lam!
   666. Sekker til restavfall og plast
   667. Forbud mot bål i skog og mark
   668. Hytteområdene øst for Skarvatnet – bygningsrådets vedtak om veien videre
   669. Informasjon til TT-brukere
   670. God dyrevelferd for alle!
   671. Deler du brønn med naboen?
   672. Revisjon av klima- og energiplan
   673. Kartlegging av stier og løyper
   674. Her er skredfarekartet
   675. Ber om mer detaljert skredfarevurdering
   676. Skredfarerapporten foreligger
   677. Spørsmål om feiegebyr
   678. Skred AS lager skredfarevurdering
   679. Tilskuddsbistand og frivillighet
   680. Kart over skiløypene
   681. Etter skredet i Skaret 15. januar
   682. Skredet i Skaret 15.1.18
   683. Forhåndstemming valg 2017
   684. Digital post fra Oppdal kommune
   685. Innvandrertjenesten på Facebook
   686. Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom
   687. Ny app om avfallshåndtering
   688. Oppdal til topps
   689. Landbruksplan for Oppdal
   690. Folkehelseprofil 2024
  11. [NAVIGASJON]
   1. Snarveier
   2. Oppvekst og utdanning
  12. Skredvarsel
  13. Klima og energi
  14. Legetjenester
Publisert: 17.01.2019 11.47
Sist endret: 17.01.2019 11.47