Rapport Online

 1. Forsiden

  1. Søkeside
  2. Ansatte i Oppdal kommune
  3. søkeresultat
  4. Nettstedskart
  5. Aktuelt arkiv
   1. Folkemøte om kommunesammenslåing
   2. Linjebefaring med helikopter
   3. Har du brukt noen av våre elektroniske skjema mellom 8.-12. mai
   4. Fylkesvinner i Forbrukerrådets kommunetest
   5. Meningsmåling om sammenslåing med Rennebu
   6. Skredfare og byggestopp
   7. Vern for eldre
   8. Resultat innbyggerundersøkelsen kommunererformen
   9. Registrering av gamle bygninger
   10. Retningslinjer for stisykling
   11. Fagtur til Røros
   12. Foreldrekurs i De Utrolige Årene
   13. Åpning av turstiene i Drivdalen
   14. Vannavstenging i Roseringen
   15. Vannavstenging i deler av sentrum
   16. Stengte veier
   17. Miljøstasjonen stengt to dager
   18. Helsestasjonsdag for eldre
   19. Vannavstenging
   20. Øvelse for nødetatene
   21. Vold og overgrep i nære relasjoner
   22. Styrking av foreldrerollen
   23. Når ulykken er ute..
   24. Planstrategi Oppdal kommune 2016-2019
   25. Vil du dele stien med andre?
   26. Kompensasjon merverdiavgift idrettsanlegg
   27. Prosjektleder - Prosjekt Kongevegen over Dovrefjell
   28. Økning av avfallsgebyr
   29. Budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2017
   30. Gråura naturreservat
   31. Møte i kontrollutvalget 12. desember
   32. Vannmåleravlesning
   33. Aktivitetsstøtte barn og unge
   34. Varsel om endring i reguleringsplan Oppdal sentrum
   35. Tilskuddsrdninger innen jakt, fiske og friluftsliv
   36. Frikort helsetjenester
   37. Ekstra driftsutvalgsmøte
   38. Kontrollutvalget - møte 30. januar
   39. Søker flyktningvenner
   40. Arealbruksplan sentralskoleanlegget
   41. Areal til ny brannstasjon
   42. Invitasjon til dialogmøte om avløpsanlegg
   43. Behov for varetransport til hytta i påska?
   44. Markering av veterandagen
   45. Planstrategi for Oppdal kommune
   46. Miljøstasjonen stengt 25. april
   47. Ny frist for brannstasjon
   48. Program 17. mai Oppdal 2017
   49. Høring - eventuell grenseendring Rennebu-Oppdal
   50. Skjeggkre funnet i Oppdal
   51. Fiskeregler for Driva 2017
   52. Opphever telerestriksjoner
   53. Høring om handlingsplan
   54. Nye vegnavn
   55. Momskompensasjon
   56. Ferdselsregler Hjerkinn skyttefelt sommeren 2017
   57. Høring vegnavn
   58. Besøkssenter villrein på Hjerkinn
   59. Langtidsopphold i sykehjem
   60. De utrolig årene
   61. Fellingstillatelse på en jerv i østfjellet oppdal
   62. Ungdataresultatene for 2017
   63. Stortings- og sametingsvalget 2017
   64. Stortingsvalget - opptelling
   65. Valgresultatet
   66. Nytt tilskudd til kulturtiltak
   67. Miljøstasjonen stengt 3. oktober
   68. Lisensjakt jerv i Oppdal
   69. Søknad om spillemidler
   70. Formannskapsmøte om everket
   71. Formannskapsmøte 19.10.17
   72. Oppgradering av telefonsystemet
   73. 2018-budsjettet presentert
   74. Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål 2017
   75. Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2018
   76. Skjemaer ute av drift
   77. Ny forvaltningsplan for moskus
   78. Kriseberedskap etter snøskredet i Drivdalen
   79. Info fra kriseledelsen
   80. Tappingen i Driva går som planlagt
   81. Evakuering oppheves
   82. Foreldrerollen anno 2018 - det er meg det!
   83. Revisjon av kommuneplanens arealdel
   84. Møte i kontrollutvalget 12. februar
   85. Dialogmøte om avløpsanlegg
   86. Sauekontrollkurs flytta til etter påske
   87. Ta hensyn til villrein, hjort og rådyr
   88. Søknad om redusert foreldrebetaling - frist 1. juni
   89. Informasjonsmøte om tørken
   90. Nasjonal refleksdag
   91. Invitasjon til alle seniorer (60+) i Oppdal
   92. Åpningstider i jula
   93. Møte i eiendomsskattenemnda
   94. Enerettstildeling til NIR
   95. Skogkveld 14. februar
   96. Daglig leder og revisor
   97. Innsamling av husholdningsavfall i påska
   98. Høring nedlegging Lønset oppvekstsenter
   99. Møte i kontrollutvalget 30. april
   100. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   101. Stenger miljøstasjonen
   102. Kommunedirektør - rådmann
   103. Program 17. mai
   104. Møte i klagenemnda
   105. Skolestart
   106. Vanngymnastikk i svømmehallen
   107. Helseaften for seniorer 60+
   108. Kontrollutvalget 23. september
   109. Drikkevannet må kokes i Vangslia
   110. Søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   111. Helsefagarbeider
   112. Omsorgsarbeider
   113. Hvilende nattvakt
   114. - Bli bøssebærer i TV-aksjonen!
   115. Verdensdagen for psykisk helse
   116. Nytt kommunestyre - ny ordfører
   117. Skolen som samfunnsbygger
   118. Helsestasjon for voksne
   119. Fjellandbrukskonferansen 2019
   120. Lansering: bind 8 av bygdeboka for Oppdal
   121. Temakveld kulturminner
   122. Avfallshenting og miljøstasjonen i jula
   123. Rådhusets åpningstider i jula
   124. Skogdag Lørdag 1.2.
   125. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   126. Møte i kontrollutvalget
   127. Vikavegen stenges i to dager
   128. Pårørendeskolen i Oppdal
   129. Informasjonsmøte for nye bønder i Oppdal og Rennebu
   130. Forhåndsregler koronavirus
   131. De frivilliges kaffeslaberas
   132. Oppdatert informasjon om koronavirus
   133. Oppdatert informasjon om koronaviruset
   134. Miljøterapeut i Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap-80 % ledig svangerskapsvikariat
   135. Miljøterapeut i Bjerkehagen bofellesskap
   136. Saksbehandler i barneverntjenesten
   137. Betaling for barnehage og SFO i koronaperioden
   138. Program 17. mai
   139. Ekstra formannskapsmøte om koronatiltak
   140. Møte i kontrollutvalget
   141. Årets influensavaksine
   142. Bestill koronatest her
   143. Nytt tilfelle av Covid-19 i Oppdal
   144. Ny positiv Covid-19-test i helga
   145. Vannmåleravlesing 2020
   146. Seniorkafe 17. desember
   147. Telefonproblemer for Oppdal kommune
   148. Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal
   149. Kommunereformen
   150. Søknad om spillemidler
   151. Sommertest
  6. Skatt og gebyr/priser
  7. Politikk og innsyn
  8. ledige stillinger
   1. Søkerveiledning
  9. Om Oppdal
  10. Om oss
  11. Næring
  12. Min side
   1. Altinn meldingsboks
  13. Aktuelt
   1. En ny Covid-positiv i Oppdal
   2. Ta hensyn til beitedyra
   3. En positiv test
   4. Manntallslister
   5. Innspill til sentrum?
   6. Digitalt valgkort
   7. Egenerklæringsskjema - koronavaksine
   8. Tidligstemming
   9. Kunngjøring: vedtak nye vegnavn
   10. Sau og lam på beite
   11. Formannskapets høring om handlingsplan 2022-2025
   12. Pressemelding 11.06.21 kl. 10.30
   13. Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2022-2025
   14. Seniorkafe for seniorer 60+, 18.06.21
   15. Besøksrutiner for Boas og omsorgsboliger
   16. Alle har testet negativt etter første test
   17. Konfirmasjonsgjest testet idag positivt på covid 19
   18. Oppheving av telerestriksjoner for aksellast
   19. Feltarbeid og fuglekartlegging - NIBIO
   20. Ingen nye positive tester så langt i dag
   21. 3 nye positive tester
   22. Ny positiv test 18.05.21
   23. Søknadsfrist redusert foreldrebetaling
   24. Handlingsplan 2022-2025
   25. Møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst
   26. 25.04.21 - Ny positiv test
   27. Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene
   28. 22.04.21 - En ny bekreftet smittet
   29. Kunngjøring – Annen del av kommunal kompensasjonsordning og restmidler kommunalt næringsfond
   30. Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene
   31. Verktøykasse for beitelag/utmarkslag
   32. Nye besøksrutiner Boas og omsorgsboliger
   33. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   34. Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldede fra 16. April
   35. Ingen nye smittede registrert
   36. Pressemelding - Koronapandemi Covid-19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
   37. Ny renovasjonsforskrift
   38. Ingen nye smittet de siste dagene
   39. Positiv test ved innreise på Gardermoen
   40. Oppdaterte besøksrutiner påsken 2021
   41. Påsken i Oppdal - Regler og anbefalinger
   42. Ingen nye smittede - gradvis gjenåpning
   43. Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Endret
   44. Ingen nye smittede siden onsdag 17. mars
   45. Ingen nye positive tester de siste to dagene
   46. Ny positiv covid 19-test
   47. Smittesporing
   48. Vaksinering går som planlagt torsdag 18.03
   49. Lokale tiltak iverksettes i Oppdal kommune
   50. Lærer ikke smittet av covid 19
   51. Digitalt infomøte - E6 Fagerhaug - Seierdalsveien
   52. 8 positive og i overkant 300 i karantene
   53. Smittesporing etter siste positive covid 19-test
   54. Ny positiv covid 19-test
   55. Ingen nye smittede registrert i dag.
   56. Pressemelding 12.03.21 kl. 21.30
   57. Pressemelding fredag 12. mars kl. 13.50
   58. Kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal vgs
   59. Ny positiv covid-19 test
   60. Pressemelding 08.03.21
   61. Ny informasjon om Frøya-smitte
   62. Mutert virus i Oppdal - Gjevilvasshytta stengt
   63. Ny positiv covid-19-test
   64. INFORMASJONSMØTE FOR NYE BØNDER I OPPDAL OG RENNEBU
   65. Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9
   66. Ekstraordinært kommunestyremøte
   67. Ingen nye smittede - 43 testet denne uka
   68. Ingen nye covid-19-smittede
   69. Hovedopptak kommunale og private barnehager
   70. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   71. Tirsdagstreff
   72. Viktig melding om vaksine til alle over 85 år
   73. Ingen nye positive prøver - 199 testet siste uke
   74. Vanntrim vår 2021
   75. Informasjon om koronavaksinering for 85 år og eldre
   76. Bli med i frisklivgruppe
   77. Ingen nye positive prøver i dag
   78. Ber tilreisende fra østlandskommuner teste seg
   79. Ny møtedato for klagenemnda
   80. Ingen ny smitte - Oppdal følger nasjonale regler
   81. Forsinkede vannmåleravlesninger
   82. Ingen nye smittede - nye tiltak fra regjeringen
   83. Barnehagebarna testet negativt
   84. To nye covid-19-smittede lørdag
   85. Ny positiv covid-19-test
   86. Tre positive covid-19-tester
   87. Ingen nye smittede etter helga
   88. To nye covid-19-smittede
   89. Vaksinasjon mot covid-19 i Oppdal
   90. Oppdal kommune bytter telefoniløsning
   91. Høring: nye vegnavn
   92. Regjeringen skjerper koronatiltak og anbefalinger
   93. Ny positiv test i dag
   94. Hyttegjest covid-smittet
   95. Korona-oppdatering før jul
   96. Covid-19-vaksinering på nyåret
   97. Barn smittet med covid-19
   98. Fugleinfluensa - høyrisikoområde
   99. Nytt smittetilfelle
   100. Ingen nye positive tester
   101. Covid-19-smittet var i svømmehallen
   102. Ny positiv covid-19-test
   103. Ingen nye positive covidtester
   104. Kulturminneplan for Oppdal - høring og offentlig ettersyn av planutkast
   105. Orientering om skiløype i Gjevilvassdalen fra ordføreren
   106. Kontinuitetsplan for Oppdal kommune
   107. Skiløypeinfo
   108. To nye positive covid-19-tester
   109. Formannskapets innstilling til budsjett 2021
   110. Møte i kontrollutvalget
   111. Ingen smittet av covid-19 i Oppdal
   112. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
   113. Ingen nye smittetilfeller
   114. Kommunedirektørens forslag til 2021-budsjett
   115. Ingen nye smittetilfeller
   116. Ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal
   117. Smittesituasjonen har roet seg
   118. Skatteetaten ny skatteopprever
   119. Influensavaksinering 12. og 17. november
   120. Ingen nye covidtilfeller i dag
   121. Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernregler
   122. Satte krisestab etter ny positiv covid-19-test
   123. To nye har testet positivt
   124. Kulturprisen 2020
   125. To nye har testet positivt
   126. Tensio sponser Oppdalssamfunnet.
   127. 14 positive covid-19-tester
   128. Influensavaksine utsatt
   129. Covid-19: Nye tiltak og anbefalinger
   130. Fire nye smittet av covid-19
   131. Koronatelefonen - utvidet åpningstid - bestill test her
   132. Flere positive covid-19-tester
   133. Tre nye positive Covid-19-tester
   134. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
   135. TV-aksjon mot plast i havet
   136. Bestill koronatest her
   137. Tilskudd til idretts- og kulturarrangement
   138. Ny søknadsomgang for søknad om motorferdsel i utmark.
   139. Frisklivsgruppe høst 2020
   140. Ekstraordinære midler til kommunale næringsfond
   141. Søknad om regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   142. Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
   143. Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2021-2024
   144. Tirsdagstreff
   145. Gruppetrening i bassenget ved Oppdal kulturhus
   146. Vil fortsatt ha beskjed om funn av døde harer
   147. Ny De Utrolige Årene- foreldregruppe - ledige plasser
   148. Mistanke om harepest
   149. Treningsgrupper for seniorer
   150. Sterk og stødig
   151. Fjellandbrukskonferansen 2020 - avlyst!
   152. Skolestart
   153. Ny krisepakke for frivilligheten
   154. Covid-19 testing for visitors
   155. Covid-19-testing i sommer
   156. Kunngjøring: vedtak om nye vegnavn
   157. Korona-status i Oppdal
   158. Villreinsenteret og viewpoint i sommer
   159. Klart for sesongstart i fiskesperra
   160. Søknad om støtte fra legat
   161. Lansering av bind 9 og avslutning av bygdebokprosjektet for Oppdal
   162. Meddommere - innstilling
   163. Smitteverntiltak i barnehage, skole og SFO
   164. Planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023
   165. Jaging av elg i boligområdet i Kåsen
   166. Helsesenteret og Sanatelltunet åpner for besøk
   167. Opphever akselrestriksjoner
   168. Oppdal helsestasjon tar i bruk digital post
   169. BOAS og Lusletta åpner for besøk
   170. Sau og lam på beite
   171. Bostøtten styrket fram til oktober
   172. Reduksjon i foreldrebetaling SFO og barnehage
   173. Ungdom i jobb
   174. Rådhuset er åpent
   175. Testing av Covid-19 ved Oppdalshallen
   176. Formannskapet og BYAR har møter på rådhuset
   177. Vi trenger ekstrahjelp i servicetorget
   178. Åpner for besøk av pårørende!
   179. Ekstraordinært plantetilskudd
   180. Foreldre kan bruke omsorgsdager
   181. Tester flere for Covid-19
   182. Velkommen til gjenåpning av SFO og 1. - 4.trinn på skole
   183. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
   184. Informasjon om skoleskyss fra 27.4
   185. Støtte til små bedrifter
   186. Kompensasjon til private barnehager
   187. Hvem blir Årets Pårørendekommune?
   188. Ring fastlege ved luftveissymptomer
   189. Offentlig ettersyn
   190. TILSKUDD TIL IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT
   191. Ordføreren forlenger overnattingsforbud
   192. Trøndersk dugnad for trivsel
   193. Delvis åpning av skoler og barnehager
   194. Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet
   195. Koronasituasjonen og landbruket
   196. Kommunestyrets koronavedtak
   197. Koronasenteret stengt i påska
   198. Båndtvang fra 1. april
   199. Telerestriksjoner på kommunale veger
   200. To nye positive tester i dag
   201. Vedtok nytt overnattingsforbud
   202. Koronasenteret svarer på spørsmål om luftveissymptomer, karantene og testing
   203. Kommunelegen skjerper karantene- og oppholdsbestemmelser
   204. Leveregler i koronatider
   205. Innfører hytteforbud
   206. "Åpen telefon" for barn og unge i Oppdal
   207. Vann-, avløps-, avfalls- og feiertjenester leveres som vanlig
   208. Tilsyn i hytteområder
   209. Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO
   210. Har du mulighet til å bidra - gi beskjed
   211. Ingen dispensasjon for opphold på hytter
   212. Politiske gruppemøter blir fjernmøter
   213. Nyttig info om smittesituasjonen
   214. Nye retningslinjer om reiser
   215. Nye anbefalinger for testing av covid-19
   216. Rådhuset er stengt
   217. Ordføreren om nye strenge krav
   218. Koronainformasjon til skoler og barnehager
   219. Omfattende tiltak fra regjeringen
   220. Beskjed til fritidsinnbyggerne i Oppdal
   221. Nye bestemmelser fra krisestaben
   222. Koronaregler for ansatte i Oppdal kommune
   223. BESØKSFORBUD
   224. Avlysninger på helsesenteret
   225. Velg melk
   226. Lån utstyr til sport og fritid gratis
   227. Snørekjøring til Blåørpiken
   228. Høring av forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2020 - 2023
   229. Hovedopptak barnehageplasser
   230. Vannmåleravlesningen er stengt
   231. Tips til skituren
   232. Vanntrim i bassenget ved Oppdal kulturhus
   233. Faktura fra ReMidt
   234. Fagmøte om naturbeitemark
   235. ReMidt det nye renovasjonsselskapet
   236. Vannmåleravlesning 2019
   237. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
   238. Offentlig ettersyn-formannskapets budsjettinnstilling
   239. Møte i kontrollutvalget 2. des
   240. Kommunedirektørens forslag til 2020-budsjett
   241. Kulturprisen 2019
   242. Ny SMS-varsling til innbyggerne
   243. Her kan du få influensavaksine
   244. HUNT-undersøkelsen - trenger du hjelp?
   245. Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement
   246. Strategisk næringsplan 2019-2030
   247. Kommunedirektør på plass
   248. Planprogram - kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2020-2030
   249. Forsøksordning med snørekjøring (catskiing) i Oppdal
   250. Kontrollutvalget
   251. Rent vatn - kokepåbud opphevet!
   252. Forhåndskunngjøring
   253. Søke spillemidler?
   254. Det nye kommunestyret i Oppdal er klart
   255. Bli med på helseundersøkelse 18. oktober!
   256. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
   257. Vanntrim i bassenget ved Oppdal kulturhus
   258. Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer
   259. Diabetesskole i Oppdal
   260. Midlertidig stenging av Luvegen
   261. Hva gjør du hvis du er uheldig å kjører på dyr?
   262. Forhåndstemming i Oppdal
   263. Vannavstenging i Mogopsvingen og Pionvegen
   264. Manntallslistene ute til offentlig ettersyn
   265. Oppdal på topp i kommune-Norge!
   266. Sommerstengte trafikkstasjoner
   267. Handlingsplan og økonomiplan
   268. Valg 2019 - tidligstemming
   269. Skal du plante skog, utføre ungskogpeleie eller andre tiltak i skogen?
   270. Åpningstider Nav
   271. Åpen budrunde
   272. Nå slippes husdyra på beite
   273. Varslingsplikt til Statens helsetilsyn
   274. Høring av planprogram og varsel om oppstart
   275. Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023
   276. protokoll fra Kontrollutvalget
   277. Momskompenasjons for frivillige lag og organisasjoner
   278. Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019
   279. Formannskapets innstilling til handlingsplan og økonomiplan for 2020-2023
   280. Høring om handlingsplan
   281. Minnemarkering Tverrfjellet gruver - tidligere gruvearbeidere, ta kontakt!
   282. Telerestriksjoner oppheves 24.5
   283. Kurs kadaversøk
   284. Handlingsplan 2020-2023
   285. Telerestriksjoner for kommunale veger
   286. Husk båndtvangen for hunder!
   287. Oppmålingsarbeid i 2019
   288. Listeforslag kommunestyrevalget 2019
   289. Avfallshåndtering og ansvarsrett i byggesak
   290. Søknadsfrist motorferdsel i utmark
   291. Begrensa høring i Vangslia
   292. FAGMØTE OM GJERDING I OPPDAL
   293. Åpent møte - delplan idrett og fysisk aktivitet
   294. Kommune-Kari - vår nye medarbeider
   295. Har du fått regning på kommunale avgifter?
   296. Søknadsfrist motorferdsel i utmark
   297. Ny høring - delplan idrett og fysisk aktivitet
   298. Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
   299. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
   300. Møte for nye bønder i Oppdal og Rennebu
   301. Hovedopptak kommunale og private barnehager
   302. Høring vegnavnene Bjørkmoflata og Gardåøra
   303. Brukerundersøkelse hjemmetjenesten og helsesenteret
   304. NY HØRINGSFRIST, REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL
   305. Innskriving av høstens 1. trinnselever
   306. Vannmåleravlesning på nett er stengt
   307. Vanngymnastikk
   308. Kommuneplanens arealdel 2019-2030 til høring
   309. Gebyrregulativet for 2019
   310. Brøyting av Gjevilvassvegene ikke tillatt resten av vinteren
   311. Skredfaren i 11 områder vurdert
   312. Reviderer båndtvangsbestemmelser
   313. Miljøstasjonen i jula
   314. Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2019
   315. Mangler kjørebøker
   316. Handlingsplan vold i nære relasjoner
   317. AA-Oppdal
   318. Opprydding etter Trident Juncture
   319. Tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier
   320. Norsk kulturindeks 2018
   321. Feil på telefonen til kommunen
   322. "Du er en del av Norges beredskap"
   323. Rådmannens forslag til budsjett for 2019
   324. Har du registrert brønnen din?
   325. Vedtatt sti- og løypeplan
   326. Midt-Norges beste drikkevatn!
   327. Fjellandbrukkonferansen 2018 - påmeldingen er åpnet!
   328. Enklere søknadskjema for mindre byggeprosjekter
   329. MOT 24/7 for et varmere og tryggere samfunn
   330. Sanatelltunet åpnet!
   331. Trafikksikkerhetsplan til høring
   332. Miljøstasjonen stenger
   333. NATO-øvelse Trident Juncture
   334. Kulturprisen 2018
   335. Tilskudd til idretts-/kulturarrangement
   336. Helsestasjonsdag for voksne
   337. Lørdagsåpent på miljøstasjonen
   338. Produksjonstilskudd og Regionalt miljøtilskudd i jordbruket
   339. Møter om Bondens nettverk og RMP
   340. Fritidsbåter til miløjstasjonen
   341. Fjellandbrukskonferansen
   342. Spillemidler for 2019
   343. Vanngym i svømmehallen
   344. Eiendomskart Gjevilvassvegene
   345. Folkemøte om øvelse Trident Juncture
   346. Foreldrekurs i De Utrolige Årene
   347. Ekstra møte i kontrollutvalget
   348. Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend
   349. Historisk vandring Kongevegen
   350. Sti- og løypeplan til høring
   351. Oversikt over tilskuddsordninger
   352. Vedtatt planprogram kommuneplanens arealdel
   353. Klevgardan
   354. Ta hensyn til små lam!
   355. Sekker til restavfall og plast
   356. Forbud mot bål i skog og mark
   357. Hytteområdene øst for Skarvatnet – bygningsrådets vedtak om veien videre
   358. Informasjon til TT-brukere
   359. God dyrevelferd for alle!
   360. Deler du brønn med naboen?
   361. Revisjon av klima- og energiplan
   362. Kartlegging av stier og løyper
   363. Her er skredfarekartet
   364. Ber om mer detaljert skredfarevurdering
   365. Skredfarerapporten foreligger
   366. Spørsmål om feiegebyr
   367. Skred AS lager skredfarevurdering
   368. Tilskuddsbistand og frivillighet
   369. Kart over skiløypene
   370. Etter skredet i Skaret 15. januar
   371. Skredet i Skaret 15.1.18
   372. Forhåndstemming valg 2017
   373. Digital post fra Oppdal kommune
   374. Innvandrertjenesten på Facebook
   375. Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom
   376. Ny app om avfallshåndtering
  14. Kart vareleveranser Oppdal
  15. Skredvarsel
  16. Bilder Senadin
  17. NATO-øvelsen Trident Juncture
  18. TEST Høringer og vedtatte planer
   1. Andre høringer
   2. Vedtatte reguleringsplaner
   3. Høring av reguleringsplaner
   4. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
    1. Varsel oppstart arbeid med forslag detaljreguleringsplan Grøtbekken hytteområde, gnr/bnr 239/5, 239/30 m.fl
    2. Varsel oppstart arbeid detaljreguleringsplan Brennhaug-Mjøen del II, omr. B7, del av gnr/bnr 20/3 OG 23/1
  19. Klima og energi
  20. Helsestasjon TEST
  21. test
Publisert: 17.01.2019 11.47
Sist endret: 17.01.2019 11.47