Fjellandbrukskonferansen 2022 - program

Fjellandbrukskonferansen arrangeres mandag 7. november, på Skifer Hotell, Oppdal. Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Foreløpig program mandag 7.november 2022

09:30- 10.00

Kaffe

Møteleder:

10.00

Velkommen og åpning av konferansen 

Tore Bjørkli, Landbruksdirektør Trøndelag

10:10

Fjellbonden- Filmprosjekt(m/film om Fjellbonden)

Gro Aalbu,  Fagleder kultur, landbruk og miljø Oppdal kommune

10:15

Gjerde og beitespørsmål for jordskifteretten

Gunnar Børset, jordskiftedommer ved Trøndelag jordskifterett

10:50

Grønnsaksproduksjon i fjellet

Hilde Rambøl De Gier, Aalbu markedshage

11:05

Kaffepause (m/film om gjerding)

 

11:20

Regnskapsføreren som rådgiver og sparringspartner

 Morten Bøe, tidligere regnskapsfører

11:45

Økonomistyring i usikre tider

Jan Ludvig Andreassen, Eika gruppen

12:30

Fjellandbruket framover

Sandra Borch, Landbruks- og matminister

13:00

Lunsj

 

14:00- 16:30

Parallelle fagseksjoner

 

15:00-15:15

Felles kaffepause

 

 

 

MJØLKEKU

Fôring med norsk kraftfôr - Rune Lostuen, Felleskjøpet

Drifta mi -  Grim Jardar Aasgård, mjølkeprodusent Vingelen

Erfaringsutveksling med lokalt mjølkeutsalg  - Andreas O. Ledsaak, Mjølkeprodusent fra Ørlandet

Grovfôr til mjølkekua i fjellet -  Svanhild Bakke, Rådgiver NLRT

Avslutning m/filmer

 

SAU

Småfe og teknologi og «Amazing grazing» -  Lise Grøva, Forsker NIBIO

Grovfôr til sauen i fjellet -  Torhild S. Mjøen, Senior rådgiver NLRT

Ull: fra biprodukt til ressurs - Etablering av et ull-nettverk som grunnlag for økt verdiskaping og sysselsetting fra lokal ull Oppdal og Rennebu  - Christina Ekeheien, Nasjonalparken næringshage

Karbonlagring i utmark  - Gro Aalbu, Fagleder kultur, landbruk og miljø Oppdal kommune

Avslutning m/filmer

 

AMMEKU

Grovfôr til ammeka i fjellet - Svanhild Bakke, Rådgiver NLRT

Erfaringsutveksling, direktesalg av kjøtt –  Lars Erik Megarden, ammekuprodusent Oppdal

Egenproduksjon av kraftfôr - Grim Jardar Aasgård, gårdbruker Vingelen

Kjøttproduksjon i utmarka - gardbruker

Avslutning m/filmer

Beitemark som klimatiltak – Beitefilm fra TYR

Påmelding: https://forms.gle/ZoXgsjUfVS3BYpCC8

Påmeldingsfrist 24. oktober
Deltakeravgift kr 850,- inkl. lunsj.
Teaser fjellandbrukskonferansen 2022

Publisert: 21.09.2022
Sist endret: 13.10.2022 11.00