Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Seniorkafé 29. september kl. 12.00

Oppdal kommune inviterer til seniorkafé fredag 29. september kl. 12.00 i foajeen i Oppdal kulturhus

Les mer

Regjeringen ber om innspill til ny villreinpolitikk

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om villrein. Det er utarbeidet noen skisser til mulig ny politikk som skal forbedre tilstanden for villrein. Klima- og miljødepartementet ber nå om innspill til dette.

Les mer

Stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen våren 2024. De vil gjerne ha innspill til arbeidet med meldingen. De ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan være tiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, gode levevaner, styrket helsekompetanse og andre ting.

Les mer

Målinger i berggrunnen i Trøndelag og nord i Innlandet

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet (og litt i Møre og Romsdal). Målingene er passive og skjer uten større inngrep i naturen. Magnetometre og elektriske sensorer graves 10-20 centimeter ned i bakken – og fjernes igjen etter et par dager. Dette er en fortsettelse av feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen; de kaledonske skyvedekkene og det underliggende baltiske skjold.

Les mer