Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Kunngjøring: vedtak nye vegnavn

Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok 01.06.2021 9 nye vegnavn.

Les mer

Egenerklæringsskjema - koronavaksine

Her finner du link til egenerklæringsskjema til deg som er tilbudt koronavaksine.

Les mer

Sau og lam på beite

Nå er tusenvis av sau og lam sluppet på beite i fjellbygda

Les mer

Formannskapets høring om handlingsplan 2022-2025

Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget, biblioteket og på www.oppdal.kommune.no. Handlingsplanen skal behandles av kommunestyret torsdag den 24.juni 2021.

Les mer