Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsen i Oppdal 2022

I henhold til folkehelselovens § 5 skal kommunen hvert fjerde år utarbeide en skriftlig dokumentasjon på hvordan det står til med befolkningens helsetilstand. Dette er nå gjennomført og arbeidet har munnet ut i 3 dokument som viser hvordan det står til i Oppdal. Selve kunnskapsgrunnlaget med kartlegging og vurderinger, "Levekår og folkehelse i Oppdal" er ikke offentliggjort enda, men det er utviklet to kortversjoner ut i fra dette store dokumentet.

Les mer

Motorsagkurs - bruk og vedlikehold

Kurset gir godkjent sikkerhetsopplæring i stell og bruk av motorsag og arrangeres på Oppdal 13.10.22 og 15.10.22.

Les mer

Influensavaksine høsten 2022

Det gjennomføres drop-in-vaksinering i Oppdal kulturhus for influensavaksine (sesongvaksine) og/eller koronavaksine torsdag 3. november og onsdag 9. november fra kl. 09.00-14.00

Les mer

Tilskudd til store arrangement

Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd til større idretts- og kulturarrangement som avholdes 1. halvår 2023.

Les mer