Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Besøksstrategi Oppdal - nå kan du bidra!

Fra 26. januar til 13. februar kan du bidra inn i arbeidet knyttet til Tema II. Etter en bred verdikartlegging er vi nå inne i fase to av arbeidet med besøksstrategi for Oppdal. Her skal vi se på hva det er som utfordrer de kartlagte kvalitetene og verdiene. På samme måte som i verdikartleggingen er det ønskelig med stort engasjement - både fra fastboende og besøkende.

Les mer

Seniorkafe

Oppdal kommune inviterer til Seniorkafé fredag 27. januar kl. 12:00 i Oppdal kulturhus.

Les mer

Strømstøtte til lag og foreninger

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Les mer

Sommerjobb for ungdom 2023

Nå kan lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023.

Les mer