Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldede fra 16. April

Det er ikke registrert nye smittede av covid 19 den siste tiden. Ingen i Oppdal sitter nå i isolasjon eller smittekarantene. Krisestaben i Oppdal ble i dag avviklet.

Les mer

Ingen nye smittede registrert

Det er ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal siden 27. mars. Vedkommende som da testet positivt etter hurtigtest på Gardermoen er ute av isolasjon, og ingen i Oppdal sitter i smittekarantene.

Les mer

Pressemelding - Koronapandemi Covid-19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Oppdal kommune er tilført kr. 642.779,- fra regjeringen for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Les mer

Ny renovasjonsforskrift

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av Oppdal kommunestyre 26.11.20 i sak 113/2020.

Les mer