Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Seniorkafé - Sommeravslutning

Oppdal kommune inviterer til sommeravslutning for Seniorkaféen på Oppdalsmuseet fredag 21. juni kl. 12.00

Les mer

Høring - Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027

Formannskapet vedtok 04.06.24 å legge forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027 datert 15.05.2024 ut til offentlig ettersyn og sendes på offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens §10-1.

Les mer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Oppdal flyplass, Fagerhaug

Luftfartstilsynet gjennomfører offentlig høring av søknad fra Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter AS (heretter MFL) om fornyelse av konsesjon for Oppdal flyplass, Fagerhaug.

Les mer

Badevannskvaliteten ved Kullsjøen badeplass er utmerket ved første prøve i år

Kommunen sjekker badevannskvaliteten ved Kullsjøen badeplass minst 3 ganger i løpet av badesesongen. Miljørettet helsevern tar ut vannprøver fra juni til august etter behov, og ut fra en vurdering av hvordan vannkvaliteten har vært tidligere og ved siste prøve.

Les mer