Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Søk om redusert pris for barnehage og SFO

Det er nå lettere for foresatte i Oppdal å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og skole via foresattportalen. Søknadsfrist 1. juni 2023.

Les mer

Varsel om undersøkelser ovenfor sperra i Driva

I forbindelse med kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen har Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø og smittetiltak, blitt forespurt av Miljødirektoratet om å bidra med hydrologiske undersøkelser ovenfor sperra i Driva.

Les mer

Kartlegging og bekjempelse av fremmede planter

Denne sommeren foregår det kartlegging og bekjempelse av fremmede og invaderende planter i hele Orklavassdraget. De to plantene vi først og fremst har fokus på er lupin og kjempespringfrø.

Les mer

Økonomiplan 2024 - 2027

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2024 - 2027 ble presentert for de politiske utvalgene 9. mai kl. 09.00.

Les mer