KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om koronavirus og smittehåndtering fra sentrale myndigheter og krisestaben i Oppdal. Husk at situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å følge med på kommunens hjemmeside og facebookside, Folkehelseinstituttets hjemmeside og andre offentlige hjemmesider (se nedenfor), lokale og sentrale media.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


COVID-19 - TESTING I SOMMER

Besøkende i Oppdal kommune som har symptomer på Covid-19/andre som har behov for test må henvende seg til Auna legesenter eller Oppdal legesenter.

Oppdal legesenter tlf. 72 40 0100, kl.08-15.30 man-fre.

Auna legesenter tlf. 72 40 09 00, kl. 08-15.30 man-fre.

Utenom åpningstiden må man ringe legevaktsentralen Orkdal 116 117, som videreformidler kontakt med luftveisklinikklege. Man vil så bli oppringt for å få laget en avtale om testing og/eller legeundersøkelse. Det er faste testdager mandag, onsdag og fredag - ved Oppdalshallen.  Utenom dette er det luftveisklinikklege som håndterer luftveisspørsmål/spørsmål om Covid-19.

Arbeidere/innreisende fra utenfor grønn sone må kontakte ett av legesentrene for vurdering om testing er mulig. 

COVID-19 - TESTING THIS SUMMER

Visitors in Oppdal municipality with symptoms of Covid-19: contact Auna Medical Center or Oppdal Medical Center.
Oppdal Medical Center:  72 40 01 00, 08-15.30 Mon-Fri.
Auna Medical Center: 72 40 09 00,  08.00-15.30 Mon-Fri.
After 15.30, call the emergency center Orkdal 116 117

CORONAVIRUS DISEASE - ADVICE AND INFORMATION

Norwegian Institute og Public Health

STATUS I DAG

10. juli: Det er til nå testet 224 personer i Oppdal. Antallet som ønsker testing er økende, spesielt gjelder det personer på gjennomreise som ønsker å bli testet. Det er ingen positive prøver i Oppdal etter 25. mars.

Det er testing mandag, onsdag og fredag, med mulighet for at luftveisklinikklege kan teste utenom dette (de andre dagene). 

Svarene kan man sjekke selv på helsenorge.no, det ligger der like raskt som luftveisklinikklege får svarene. 

Krisestaben avvikles

Krisestaben i Oppdal kommune har tatt pause etter møtet 24. juni. Rapportering til myndighetene som gjelder helse/smittevernutstyr fortsetter som tidligere. Kommuneoverlegen følger smittesituasjonen og tar denne opp med krisesstaben dersom det skjer endringer.

Luftveispoliklinikk ut august

Luftveispoliklinikken vil være i drift ut august. Det testes fortsatt to dager i uka (onsdag og fredag), men fastleger kan foreta daglige tester i tillegg. For tiden er det få som testes på luftveisklinikken.

De som har grunn til å tro at de har COVID-19, kontakter fastlegekontoret sitt for å få dette vurdert. Testing skal avtales med fastlegen. 

Det er symptomer som feber, sår hals, tungpusthet og hoste som det er det aktuelt å teste for COVID-19. Dette er uavhengig av yrke.

De som skal innlegges sykehus, eldre over 65 med tilleggs-tilstander,beboere i helseinstitusjoner, og barn og ansatte i barnehage/SFO/skoler vil bli prioritert, men vi ønsker å få alle inn til vurdering, og vil tilstrebe å teste så mange som mulig. Den utvidede testingen vil foregå så lenge det er kapasitet, og behov.

Nye rutiner for kontakt med lege ved luftveisymptom

Har du luftveissymptomer skal du nå ikke lengre ta kontakt med koronasenteret, men med fastlegen din (fastlegekontoret) mellom 08.00 - 15.00.

Etter kontortid ring legevaktsentral Orkdal på telefon 116 117.

Ved behov for akutt legehjelp RING 113.

Rådhuset er åpent - gjør avtale på forhånd

Ordningen med servicevert og liteføring av besøkende avvikles 30. juni. Det er fortsatt ønskelig at besøkende har gjort avtaler på forhånd med den de skal møte, på telefon eller epost.

Trafikkstasjonen  (Statens Vegvesen) tar imot timebestilling kun på nett. Gå til www.vegvesen.no/trafikkstasjoner  og bestill time der.

Oppdatert informasjon fra myndighene

Ved å følge linkene nedenfor finner du de siste oppdaterte nyhetene om koronasituasjonen.

Regjeringen - informasjon om koronasituasjonen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Folkehelseinstituttet (FHI) - informasjon om koronasituasjonen:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Norge.no - informasjon om koronasituasjonen:

https://helsenorge.no/koronavirus

Smitteverntiltak i barnehage, SFO og skole

Sentrale myndigheter innfører en nivåinndeling av smitteverntiltak i form av en trafikklysmodell, grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen legger opp til tilnærmet vanlig organisering av dagene i barnehage, SFO og skole på grønt nivå , til mer omfattende tiltak med faste grupper av barn og ansatte på gult og rødt nivå. Kommuneoverlegen i Oppdal har vurdert at vi følger sentrale retningslinjer om at vi nå er på gult nivå. For kommunale barnehager og SFO innebærer dette at åpningstiden kan utvides til kl.7.30-16.00  fra og med mandag 8.juni. For foreldre med samfunnskritiske funksjoner videreføres ordningen med beredskapsbarnehage ved behov mellom kl.7.00-7.30 og kl.16.00-16.30.

Foreldre kan bruke omsorgsdager

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole.

Her finner du mer informasjon om dette:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Smittevernveileder for skoler

Veilederen finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk:

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

BOAS og Lusletta har åpnet for besøk

Kommuneoverlegen har åpnet for besøk av pårørende på BOAS og Lusletta mellom kl 11-13 og 16-19. Maks to beboere kan ha besøk av maks to pårørende samtidig. Besøk må derfor avtales med personalet på forhånd.

Rutiner ved besøk på Oppdal helsesenter og Sanatelltunet fra 28.05.20:

 • Det åpnes for besøk på anviste plasser ute, eller på beboernes rom
 • Besøkstider Oppdal helsesenter: 13.00 – 15.00 og 16.30 – 18.00.
 • Besøkstider Sanatelltunet: 11.00 – 13.00 og 17.00 – 18.30
 • Ring i forkant og avtal tidspunkt med aktuell avdeling. Tunet 72401410, Høa 72401420, Sanatelltunet 72401385
 • Ved avtalte besøk på Oppdal helsesenter benyttes inngang ved Tunet/gårdsplassen på øversiden av institusjonen. Ved Sanatelltunet benyttes hovedinngangen.
 • Besøkende kan ikke ha luftveissymptomer eller feber,  det skal fortsatt holdes 1 meter avstand og smittevernrutiner skal fortsatt følges.

Barn, ungdom, skole

Åpen telefon for barn og unge:

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO:

Koronainformasjon til skoler og barnehager fra kommunen:

Ofte stilte spørsmål

Jeg bor og jobber i utenfor Oppdal. Kan jeg dra hjem til familien i Oppdal?

Det kan du. Kommunestyret i Oppdal har sluttet seg til de råd som er gitt fra sentrale myndigheter. For å hindre smitte anbefales det imidlertid ikke å reise mer enn nødvendig.

Kan jeg dra på hytta?

Det kan du. Regjeringen har opphevet forbudet mot å overnatte i private hytter. Men du oppfordres til å unngå undøvendige fritidsreiser.

Kan jeg komme til Oppdal på dagstur?

Ja, det kan du.  Men du oppfordres til å følge anbefalingene om å holde mer avstand enn vanlig til andre mennesker. Husk også å være nøye med å vaske hendene, hyppig og grundig.

Kan jeg reise ut av Oppdal uten å få 14 dagers karantene når jeg kommer tilbake?

Ja, det kan du. Men du oppfordres til å følge anbefalingene om å holde mer avstand enn vanlig til andre mennesker. Husk også å være nøye med å vaske hendene, hyppig og grundig. Vurder også om det er nødvendig i reise.

Når må jeg i karantene?

De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til én dag etter at du har blitt frisk. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

Når du er i hjemmekarantene skal du holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor. Du skal heller ikke ta lengre reiser innenlands eller utenlands eller ta offentlig transport.

Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand, og du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme.

Hjemmekarantene - hvor lenge?

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle  av koronavirus eller vært i utlandet.

Har du fått hjemme karantene omfatter det:

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Ikke oppsøke butikker, og andre steder der du kommer nær andre
 • Unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre(minst 1 meter avstand).
 • Når et hustandsmedlem får karantene kan allikevel resten av familien fungere som før og gå i barnehage, skole og på jobb

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte.

Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Personer som er i karantene skal være ekstra obs på symptomer. Dersom person i karantene får symptomer skal han/hun kontakte fastlege for vurdering og eventuell testing.

Hjemmeisolering - hva innebærer det?
 • Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærender.
 • Hjemmeisolering varer til 7 dager etter du er helt frisk.
Jeg er smittet av koronaviruset. Hva gjør jeg?

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres.

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter at du er helt frisk. Folkehelseinstituttet (FHI) har informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Folkehelseinstituttet (FHI) har egne råd til personer som isoleres i hjemmet ved koronavirus.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?
 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Tannbehandling

Har du behov for tannbehandling må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Liste over offentlige tannklinikker.

AtB bussruter i Trøndelag

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Vi oppfordrer alle kundene til å holde seg oppdatert på atb.no, og kundene skal her finne all relevant informasjon.

• Reiseplanleggeren på atb.no og appen AtB Reise er oppdatert med ny reiseinformasjon som gjelder fra 30. mars.

• Kunder kan også nå oss via Facebook, chat, atb.no eller tlf. 02820

Se pressemelding for mer utdypende informasjo: https://atb.no/getfile.php/1380176-1585209016/Presseskriv/Nye%20rutetider%20for%20buss%20fra%2030.%20mars.pdf

 


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 13.05.2020 08.34