KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om koronavirus og smittehåndtering fra sentrale myndigheter og kriseteamet i Oppdal. Husk at situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å følge med på kommunens hjemmeside og facebookside, Folkehelseinstituttets hjemmeside og andre offentlige hjemmesider, lokale og sentrale media.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skal du teste deg for koronavirus?

Bestill tidspunkt ved å trykke her.

 

Koronatelefonen har følgende åpningstid:

Mandag, onsdag og fredag: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00.
Tirsdag og torsdag: 08.30 - 14.00

Koronatelefon nr. 1 : 90 08 25 19
Koronatelefon nr. 2 : 90 08 47 27

Se ellers informasjon om testing lenger ned på siden.

Har du koronaspørsmål?

Ring Helsedirektoratets koronatelefon: 815 55 015

Ved fare for liv og helse, ring 113.

Nasjonale hjelpetelefoner og nettsteder

Siste nyheter

25. november: To nye smittetilfeller

Det er to nye positive tilfeller med Covid-19 i Oppdal.

En av de smittede har vært i Molde på kurs/utdanning, og sannsynlig blitt smittet i forbindelse med dette.
Vedkommende er asymptomatisk. En person er i karantene etter kontakt med overnevnte, testes i dag.

Den andre som har testet positivt er smittet etter reise i utlandet og har vært i karantene siden ankomst Oppdal. Vedkommende har lette symptomer.

Dette er to isolerte tilfeller, med svært sikker kilde til smitte og det vil ikke få konsekvenser for Oppdal slik det er nå.
Situasjonen følges videre.

Alle som har symptomer på luftveisinfeksjon oppfordres til å bestille test. Se øverst på siden. 

 

20. november: Ingen smittet av covid-19 i Oppdal

Det er i dag ingen som er smittet av covid 19 i Oppdal. Denne uken er det testet 61 stykker. En person sitter i karantene etter nærkontakt med en fra en annen kommune som var innom Oppdal i en kort periode. Koronagruppa i kommunen mener innbyggerne i Oppdal er flinke til å overholde smitteverntiltak, og at vi er i en svært heldig situasjon. Også i Trøndelag er det en reduksjon i antall påvist smittende. Trøndelag fylke har i dag lavest antall smittende pr 100 000 innbyggere av alle landets fylker.

Det har vært to dager med influensavaksinasjon. Det er bestilt flere vaksiner, men Folkehelseinstituttet melder at de bestilte ekstra dosene er forsinket og det er forventet at de kommer til Oppdal i uke 49/50. Vi vil gi nærmere informasjon om eksakt dato. Influensavaksine kan da fås ved å henvende seg til fastlegekontoret. Det er også mulighet for vaksinering på apotekene i Oppdal.

Mange utflytta Oppdalinger bosatt i utlandet ønsker å kommer hjem til jul. Det er nå innført karantenehotell for alle som kommer fra utlandet. Det er Fylkesmannen som har ansvar for å inngå avtaler med et tilstrekkelig antall kommuner for opprettelse av karantenehotell. For Trøndelag er det foreløpig Stjørdal kommune som har karantenehotell.

Også Oppdalinger bosatt i resten av landet ønsker å komme til Oppdal på juleferie. For de som er bosatt i områder med høy smitte vil koronagruppa oppfordre disse til å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak. Reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning - uavhengig av om man krysser en landegrense. I slike tilfeller må du huske på at du de første 10 dagene etter reisen har høyere risiko enn de rundt deg for å være smittet, selv om du føler deg helt frisk.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte: 

Redusere antall kontakter.

Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen. 

Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene. 

Vær særlig oppmerksom på symptomer.

Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Og før du reiser; tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.

11. november: Ingen nye smittetilfeller

Det er ingen nye smittetilfeller av Covid-19 i Oppdal.I perioden fra mars til fredag 6.november er det totalt tatt 2058 tester.

Ett positiv tilfelle av covid-19 er fortsatt i isolasjon, og en person er i karantene. Smittesporing er avklart.

Krisestaben er avviklet da smittesituasjonen er stabil og under kontroll. Situasjonen følges nøye videre ved koronagruppa og kommuneoverlege.

Skoler og barnehager fortsetter som tidligere på gult nivå.

Vi ser at begrensninger i fysisk kontakt kan føre til ensomhet og utestengelse for enkelte, og oppfordrer alle til å ta ansvar og finne alternative måter å ha kontakt på.

For oppdatering og informasjon; se Oppdal kommunes hjemmeside, www.fhi.no , www.regjeringen.no  og www.helsedirektoratet.no

Det kommer påfyll med influensavaksine i uke 48 eller 49, nærmere informasjon om dette følger.

6. november: Ingen nye smittetilfeller

Det er de siste dagene ikke bekreftet noen nye smittetilfeller. Det er i dag 4 personer som sitter i isolasjon etter at de er påvist smittet av covid 19. En person sitter fortsatt i karantene, da vedkommende er husstandsmedlem med en som tidligere er positiv.

Koronagruppen har i dagens møte vurdert lokale tiltak utover de nasjonale tiltak som kom i går. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå, ser ikke koronagruppen grunn til å ha noen tiltak som strammer inn ytterligere. Dette vil vurderes fortløpende dersom smittesituasjonen endrer seg. Når det gjelder hjemmekontor er dette noe som må vurderes av hver enkelt arbeidsgiver. De arbeidsplasser som kan overholde smitteverntiltak kan nå vurdere å ha arbeidstakere på jobb igjen. Koronagruppen oppfordrer både ledelse og arbeidstakere til å ta ansvar for å holde avstand, og begrense de personer en har nærkontakt med. Større grupper i spisepause bør unngås.

Koronagruppen har vurdert besøksforbudet på Oppdal helsesenter på nytt. Slik situasjonen er nå er det ikke lenger et besøksforbud, men Helsesenteret går tilbake til tidligere ordning hvor besøkende må avtale tid på forhånd og registrere seg ved ankomst.

Koronagruppen har mottatt spørsmål fra enkelte bedrifter når det gjelder julebord. Koronagruppen minner om de nasjonale reglene som sier at kun 20 stykker kan samles ved private arrangement i leide eller offentlige lokaler. Samtidig er det råd som oppfordrer nordmenn til å unngå sosial kontakt og holde seg hjemme. Koronagruppen ber hver enkelt arbeidsgiver vurdere nøye om smitteverntiltak kan overholdes ved julebord, og foreta en selvstendig vurdering av nødvendigheten opp imot de nasjonale regler og råd som foreligger.

Koronagruppen oppfordrer alle i Oppdal til å overholde de nasjonale anbefalinger. Disse er følgende:

- alle anbefales i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

- I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

-  Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

- Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Skoler/barnehager:

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. Slik smittesituasjonen er nå, er Oppdal videregående skole og de øvrige skoler/barnehager i Oppdal på gult nivå.

I tillegg er det gitt følgende regler som gjelder for hele landet:

Sammenkomster og arrangementer:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 •   På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

 Uteliv:

 Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

 Karantene og reiser:

 Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

 For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

 Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

 Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

 Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

 Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

 Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

 Når det gjelder vaksineringen for influensa. Se på hjemmesida til Oppdal kommune.

 Og til slutt, tenk etter om du kjenner noen som sitter alene. Ta en telefon og en prat. Det er helt smittefritt.

 

4. november: Nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal

Det ble i går bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er husstandsmedlem til en som tidligere har testet positivt, men som nå er friskmeldt.

Vedkommende er asymptomatisk, og  følges opp av kommuneoverlege og koronagruppa.

Av de som tidligere er smittet er  9 stykker friskmeldt og  4 stykker regnes fortsatt som syke og er fortsatt i isolasjon.  1 person sitter nå i karantene.

Koronagruppa har kontakt opp mot næringslivet for å bidra til minst mulig negative konsekvenser og samtidig kunne ha så trygge virksomheter som mulig.

Koronagruppen minner om endringer angående karanteneplikt for utenlandske arbeidstakere som kom 26.10.20. her heter det at:

«Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.
Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Liste over områder som defineres for å ha særlig høyt smittenivå finner dere her:

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i Covid-19 forskriften § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.»

2. november: Situasjonen har roet seg

Det har i løpet av helgen eller hittil i dag ikke kommet noen nye tilfeller av bekreftet smittet av covid19. Koronagruppen er av den oppfatning av at situasjonen har roet seg, og det oppleves at vi har kontroll. Testresultat de kommende dagene vil forhåpentligvis bekrefte dette.

Mange personer som er satt i karantene er nå ute igjen. Noen sitter til og med i morgen den 2. november, og etter det er det hovedsakelig husstandsmedlemmer til bekreftet positive som sitter i karantene.

Koronagruppen vil i møte fredag denne uka ta stilling til om lokale anbefalinger skal videreføres eller ikke.

Koronagruppen vil berømme lokalbefolkningen som den siste uka har fulgt de råd som er gitt, og testa seg ved symptomer. Vi oppfordrer folk til å fortsette med å holde seg hjemme og teste seg dersom en har symptomer. Dette vil bidra til at vi kan være i forkant ved eventuelle nye utbrudd. Denne uka er teststasjon åpen mandag, onsdag og fredag.

Influensavaksinering vil foregå i kulturhuset torsdag 12. november og tirsdag 17. november. Timer kan fra i dag bestilles i servicetorget.

30. oktober: Ingen nye tilfeller i dag

Det er ingen nye smittede av covid19 så langt i dag. Det er flere personer som nå sitter i karantene, og noen av disse har vanskeligheter med å få handlet. Det er også flere som i disse dager kjenner på ensomhet, og det er viktig at vi nå tar vare på og hjelper hverandre.

Koronagruppen er gjort kjent med at enkelte har mottatt meldinger fra ukjente om at de skal i karantene og at det er andre forbud/påbud til innbyggerne. Ordfører presiserer at det kun er koronagruppen som kan bestemme når noen skal i karantene, og det er kun koronagruppen og sentrale myndigheter som kan gi føringer på hvordan vi skal opptre. 

Influensavaksine er bestemt utsatt til uke 46 og 47. Dette vil foregå i Kulturhuset. Det vil komme nærmere informasjon om dato og hvordan timebestilling skal foregå i løpet av neste uke.

29. oktober: Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernreglene

Det er så langt i dag ikke bekreftet nye tilfeller av covid 19 i Oppdal. En gjennomgang i dag viser at det er 97 personer som sitter i karantene etter de smittetilfellene som har vært. Den siste tiden er det avdekt brudd på smittevernreglene i covid19-forskriften ved to utesteder i Oppdal. Disse to er i dag varslet ved eget brev. Krisestaben besluttet i går å leie inn sjenkekontrollen for å føre tilsyn og veilede på smittevern. Dette settes i verk fra i dag av, og det vil i tiden fremover bli gjennomført tilsyn hos flere serveringssteder.

Torsdag ble det innført nye nasjonale innstramminger. Noen av disse er strengere enn det som ble gitt som råd fra koronagruppen i Oppdal på søndag. I presseskriv søndag 25. ble det anmodet om at man ikke burde samles mer enn 10 stykker privat, hvis det først var nødvendig å møtes. Regjeringen anbefaler nå at man begrenser seg til 5 stykker. Vi anmoder fortsatt om å vurdere nødvendigheten av å ha private sammenkomster, men dersom det er behov for å møtes, bør det ikke samles mer enn 5 gjester privat i tillegg til husstandsmedlemmer. Begrensingen på 5 gjelder ikke for barnehage – eller barneskolekohorter.

Det nærmer seg Halloween, og koronagruppen er opptatt av at barn og unge så langt som mulig skal få fortsette sine aktiviteter og ikke rammes for hardt. De bør derfor gis anledning til å feire Halloween, men vi anbefaler at det legges opp til en alternativ feiring. Oppdal kommune har derfor følgende råd når det gjelder Halloween:

- Barna kan samles i private hjem, men unngå å blande kohorter. Feir med barnehage - klassekamerater i samme kohort. For barn i ungdomsskole og oppover bør det ikke samles mer enn 5 stykker. Voksne oppfordres til å ta ansvar slik at alle barn har noen å være sammen med.
- Sørg for at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene.
- Unngå å gå fra dør til dør, men legg opp til andre aktiviteter.
- Ikke del godteri.

Når det gjelder offentlige arrangement har Oppdal kommune gått lenger enn hva sentrale myndigheter har gjort. Vi anmoder fortsatt om at offentlige arrangement der voksne samles bør utsettes, med mindre det er arrangement med fast seteplassering.

I tillegg anmoder vi butikkene om å begrense antall kunder/besøkende slik at avstand på 1 meter kan overholdes, ha god informasjon og sørge for at desinfeksjon er godt synlig.

Reglene om unntak for karantenereglene for arbeidsinnvandring ble også skjerpet fra torsdag, noe som betyr at det vil ta lengre tid fra man ankommer Norge til man kan begynne å jobbe. Utfyllende redegjørelse for dette finnes på regjeringen.no og fhi.no.

28. oktober: Satte krisestab etter ny positiv covid-19-tilfelle

28. oktober: Kommunedirektør og ordfører valgte å sette krisestab i dag kl. 15.00. Grunnen til dette er ikke en drastisk utvikling i situasjonen i Oppdal, men en uavklart smittesituasjon der det per nå er kontroll, men med muligheter for utvikling.

Avgjørelsen er blitt tatt i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag sin helsestab/fylkeslegen. Det er opprettet en direkte forbindelse til Fylkesmannen med jevnlige møter. 

Det er mottatt et nytt svar på påvist positiv covid 19. Dette gjelder en person som er bosatt i Oppdal og som bor i samme husstand som en som tidligere har testet positivt i forbindelse med smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende ble satt i karantene i midten av oktober, og har vært i isolasjon siden symptomutvikling. Dette smittetilfellet har derfor ikke medført noen ytterligere tiltak. 

Situasjonen blant arbeiderne på Domus er i dag blitt mer oversiktlig etter et veldig godt samarbeid mellom koronagruppa og arbeidsgivere. Enkelte er satt i karantene, men det er også bestemt at alle arbeiderne som har arbeidet de dagene de kan ha vært utsatt for smitte skal testes. Dette blir gjort for å forebygge smittespredning og å kartlegge situasjonen.​

27. oktober kl 22.00: To nye har testet positivt på covid-19 

Koronagruppen mottok i dag melding om to nye personer med relasjon til Oppdal som har testet positivt på covid 19. En av disse er bosatt i Oppdal, og kan relateres til det første smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende, som er ansatt på Vekst, er varslet og satt i isolasjon. Kartlegging av nærkontakter har medført at 26 av de ansatte på Vekst i dag er satt i karantene.

Det andre tilfellet gjelder en person som er for tiden har opphold i Kristiansund. Vedkommende har i tiden før symptomutvikling arbeidet som tømrer på Domus Oppdal. Vedkommende er varslet og koronagruppa har kartlagt nærkontakter. De det gjelder vil bli varslet av sin arbeidsgiver så snart som mulig. Flere vil også bli bedt om ta en test i den hensikt å forebygge smittespredning.

De som er smittet har lite symptomer, og det kan virke som om viruset er mer smittsomt enn man tidligere har erfart. Fire av personene som har testet positivt den siste uken er bosatt i samme leilighetsbygg i Oppdal sentrum. De øvrige beboerne i bygget er nå satt i karantene i påvente av negativt testresultat. Begrunnelsen for dette er å forebygge videre smittespredning.

De som er satt i karantene må være ekstra oppmerksomme på om de utvikler symptomer- hvis så gå over i isolasjon og bestille test via Oppdal kommunes hjemmeside. De i samme husstand må over i karantene.

Koronagruppen har i dag styrket bemanningen. Hanne Langset og Siri Mette Furnes har i dag blitt innleid, og skal bistå med å ringe til personer som skal settes i karantene. Tirsdag er det testet ca. 70 personer i Oppdal.

Oppdal kommune har denne uken innført hjemmekontor for flere av sine ansatte, og i servicetorget er det ansatt en servicevert som tar imot våre kunder. Denne skal sørge for at smitteverntiltak blir ivaretatt blant våre gjester på servicetorget. Det er også satt opp en fysisk sperre for å sikre at alle henvendelser til de ansatte på rådhuset går gjennom servicetorget.

27. oktober kl. 17.00: To nye positive prøver

De to nærkontaktene som utviklet symptomer på søndag, og som medførte at deltakere på 4H fest på Driva og ansatte/barn og foreldre på Torshaug barnehage ble satt i karantene, har mottatt negativt testresultat på covid-19. De som ble satt i karantene er varslet, og karantene er opphevet.

To nye personer har testet positivt på covid19. En av disse er bosatt i Oppdal, og kan trolig relateres til det første smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende er varslet og de fleste som har vært i nærkontakt med vedkommende er varslet og satt i karantene.

Det andre tilfellet gjelder en person som er for tiden har opphold i Kristiansund. Han har i tiden før symptomutvikling hatt arbeidsoppdrag i Oppdal. Han er varslet og koronagruppa arbeider med å kartlegge og varsle nærkontakter.

Nærmere informasjon kommer i løpet av kvelden.

26. oktober: 14 positive covid-19-tilfeller i Oppdal

Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, i tillegg er det i dag 128 personer i karantene. Det blir i dag testet ca 150 personer.

Teststasjonen er åpen 3 dager pr. uke, mandag, onsdag og fredag. Koronatelefon er åpen hver dag. Personer som ønsker test kan enten bestille test på kommunens hjemmeside eller ringe Koronatelefon. Teststasjonen er denne uka bemannet med ekstra personell og det blir også testet alle dager.

Kommunen har en Korona ressursgruppe som utgjør kommunens smittesporingsteam. Gruppa består av 4 enhetsledere, 2 rådgivere fra kommunedirektørens stab, samt kommuneoverlege og sykepleier smittevern. Denne gruppa blir i dag styrket med 5 medarbeidere som kan registrere personer i fiks smittesporingsverktøy og ringe personer.

25. oktober: Oppdatert pressemelding

De siste døgn er over 100 personer satt i karantene. Flere av disse etter nærkontakt med covid-19 positiv.

To personer som lørdag ble satt i karantene etter nærkontakt med covid-19 positiv har i dag utviklet symptomer. Dette har ført til at alle deltagerne på en tilstelning på Driva lørdag 24. oktober er satt i karantene frem til testresultatet for den som har utviklet symptomer foreligger.

Flertallet av barna i Torshaug barnehage, 4 foreldre og 4 ansatte er også satt i karantene frem til testresultatet for en ansatt foreligger. Den ansatte har utviklet symptomer etter å ha vært i nærkontakt med påvist covid 19.

Alle forhåndsregler er fulgt ved tilstelningen i Drivdalen og på Torshaug barnehage. Karantene for de berørte er iverksatt etter samråd med Folkehelseinstituttets smittesporingsteam og smittevernlege. Formålet er å begrense mulig smitte.

En av covid-19 positive fra siste døgn var innom Oppdal legesenter 22. oktober. Vedkommende hadde ikke symptomer på covid-19, alle rutiner og forhåndsregler ble fulgt. En av legene ved Oppdal legesenter, og en medarbeider er satt i karantene etter dette, i tillegg til en håndfull pasienter. Pasientene som er berørt er varslet.

Situasjonen er avklart og under kontroll.

25. oktober: Nye tiltak og anbefalinger

25. oktober: Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, og ett 60 talls personer i karantene. De fleste smittetilfeller kan spores tilbake til ett tilfelle, men med det antallet personer som nå er i karantene har kommunen i samråd med folkehelseinstituttet vurdert behovet for tiltak i Oppdal.

- Skoler og barnehager drives fortsatt på gult nivå og holdes åpent som vanlig.
- Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge gjennomføres, men med stor oppmerksomhet på smittevernregler og spesielt på avstand mellom voksne.

Vi har følgende tiltak og anbefalinger for de kommende to ukene: På Oppdal Helsesenter forlenges besøksforbudet til 6. november. Influensavaksineringen i regi av Oppdal kommune uke 44 og uke 45 avlyses.
Ny dato og sted for vaksinering vil bli annonsert. Personer som har bestilt time må bestille på nytt via servicetorget når tidspunkt er avklart. Vi anbefaler alle bedrifter om å innføre hjemmekontor hvis mulig og å unngå fysiske møter.

- Alle arrangement der voksne samles anbefales utsatt. Dette gjelder ikke arrangement hvor det er fast seteplassering og hvor det er minimum 1 meter avstand mellom gjestene. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.

- Anmoder befolkningen om å vurdere nødvendigheten av private sammenkomster. Dersom man må samles, bør det ikke være mer enn 10 personer tilstede. Minner om 1-metersregelen og håndhygiene.

- På serveringssteder minner vi om at det i følge covid19-forskriften kun kan holdes åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dette innebærer at bedriften skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meter avstand til personer i annen husstand, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og renhold og at disse overholdes. Serveringssteder som har sjenkebevilling skal ta opp bestilling av alkohol og servere ved bordbestilling og det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er også krav om at det registreres kontaktopplysninger til de som samtykker til det. Dette anmoder vi også om at serveringssteder uten sjenkebevilling gjør. Innehaver bør anmode alle besøkende om å skrive seg på liste med kontaktinfo og ankomsttid.
Alle besøkende bes sørge for å holde avstand i kø.

- På butikker anmoder vi om å begrense antall kunder/besøkende slik at avstand på 1 meter kan overholdes, ha god informasjon og sørge for at desinfeksjon er godt synlig.

 
Vi oppfordrer alle til å vise ekstra forståelse og omsorg for hverandre, ikke fordele skyld eller rette korrigerende finger men bidra til at vi nå får snudd denne trenden med økende smitte.

25. oktober: Influensavaksinering er utsatt

Influensavaksineringen i regi av Oppdal kommune uke 44 og uke 45 er utsatt på grunn av smittesituasjonen

Ny dato og sted for vaksinering vil bli kunngjort senere. Personer som har bestilt time må da bestille på nytt via servicetorget når tidspunkt er avklart.

 

Dette trenger du å vite

Smittevernråd for ferie og reise

Reise og innreisekarantene

Reiseinformasjon til ulike land

Generelt

Trenger du akutt helsehjelp?

Er du akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på tlf 116 117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Er du i risikogruppa?

Folkehelseinstituttet gir råd

Avstand, karantene og isolering

Folkehelseinstituttet gir råd

Smittevern og smitteverntiltak

Hvordan smitter koronavirus?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Hvordan forebygger du smitte?

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd

Hva er smittesporing?

Det innebærer å kartlegge hvem smittede har vært i kontakt med, for å vite hvem som må i karantene/isolasjon og testes for koronavirus. Smitteoppsporing utføres i regi av kommuneoverlegen og er et viktig arbeid for å forebygge videre smitte av koronavirus i befolkningen.

Myndighetenes anbefalinger

Myndighetenes anbefalinger om koronapandemien finner du her:

Testing

Ring koronatelefonen for testing

Det er nå åpent for at alle som har luftveissymptomer skal få teste seg uten å bli vurdert av fastlege. Dersom du har luftveissymptomer, vært i kontakt med noen som er bekreftet Covid - 19 eller har vært i utlandet,  kan du nå ringe Koronatelefonen og få time til testing. Testingen foregår ved Oppdalshallen, Aunevegen 20. Det er fint om du kan kjøre bil dit, da testingen foregår gjennom bilvinduet. Dersom du ikke har bil går det fint allikevel.

Telefonen har følgende åpningstid :

Mandag, onsdag og fredag: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00.
Tirsdag og torsdag: 08.30 - 14.00

Koronatelefon nr. 1 : 90 08 25 19
Koronatelefon nr. 2 : 90 08 47 27

Du kan også bestille testing via denne linken:

Bestill tidspunkt ved å trykke her.


Dersom du er syk eller har spørsmål som omhandler din helse, ring legekontoret ditt.

Oppdal legesenter tlf. 72 40 01 00, kl.08-15.30 man-fre.

Auna legesenter tlf. 72 40 09 00, kl. 08-15.30 man-fre.

Utenom åpningstid ring legevaktsentralen Orkdal 116 117.

Ved alvorlig sykdom 113.

Dersom du luftveissymptomer skal du være hjemme til du er symptomfri uavhengig om du har en negativ test.

Du kan selv se svaret på koronatesten din på www.helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Det tar ca 1 døgn å få svar på testen.

For deg som har barn/unge

Når kan barn gå på skole/barnehage

Ved nyoppstått forkjølelse skal barn holdes hjemme i 2 dager- ved vedvarende plager over dette må barnet testes. Ved negativ test kan barnet tilbake på skole/barnehage når det har god allmenntilstand, selv om det skulle ha noen rest symptomer.

 Hvis forkjølelsestegnene er bra/nesten borte etter 2 dager- kan barnet på skole/barnehage hvis det har god allmenntilstand, uten test.

Barn med kun rennende nese kan på skole/barnehage.

Smitteverntiltak i barnehage, SFO og skole

Sentrale myndigheter innfører en nivåinndeling av smitteverntiltak i form av en trafikklysmodell, grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen legger opp til tilnærmet vanlig organisering av dagene i barnehage, SFO og skole på grønt nivå , til mer omfattende tiltak med faste grupper av barn og ansatte på gult og rødt nivå. Kommuneoverlegen i Oppdal har vurdert at vi følger sentrale retningslinjer om at vi nå er på gult nivå. For kommunale barnehager og SFO innebærer dette at åpningstiden kan utvides til kl.7.30-16.00  fra og med mandag 8.juni. For foreldre med samfunnskritiske funksjoner videreføres ordningen med beredskapsbarnehage ved behov mellom kl.7.00-7.30 og kl.16.00-16.30.

Smittevernveileder for skoler

Veilederen finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk:

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Foreldre kan bruke omsorgsdager

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole.

Her finner du mer informasjon om dette:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Besøk på helsesenter/boliger

Oppdal helsesenter og Sanatelltunet
 • Alle besøk skal være avtalt på forhånd  Ring: TUNET: 72401410     HØA: 72401420     SANATELLTUNET: 72401385
 • Smittevernreglene ved besøk finner du oppslått i inngangen. For sikkerhets skyld repeteres de her: Maksimalt 4 på besøk samtidig, spriting av hender før og etter besøk, minst 1 meter avstand, besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer, besøkende vasker over alle berøringspunkter med wipes etter besøket.
 • Alle utenlandsreiser frarådes. Nytt: Alle besøkende som har vært i utlandet, uansett land, får ikke komme på besøk før det har gått 10 dager etter hjemkomst.
 • Nytt: Karanteneplikt gjeninnføres for alle som har hatt nærkontakt med en smittet person, i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Har du luftveissymptomer eller feber, - ikke kom på besøk!
 • For å lette arbeidet ved evt. smittesporing, må du skrive opp navnet ditt og telefonnummer på lapp i inngangen når du kommer på besøk.
 • Besøkstider på sykehjemmet: 13.00 – 15.00 og 16.30 – 18.00.
 • Besøkstider i Sanatelltunet: 11.00 – 13.00 og 17.00 – 18.30. Vi setter pris på om du viderebringer informasjonen til andre som besøker «din» pasient/beboer! Slik situasjonen er kan det bli endringer på råd og rutiner på kort varsel. Vi legger ut informasjon på vår Facebookside (Oppdal helsesenter), og på kommunens hjemmeside.

 Kontakt «din» avdeling ved spørsmål eller avtale besøk: 

TUNET: 72401410     HØA: 72401420     SANATELLTUNET: 72401385

Informasjonsbrev til pårørende

BOAS og Lusletta

Det er åpent for besøk på BOAS og Lusletta. Besøkene skal foregå på beboernes rom og ikke i fellesarealene. Besøk til beboerne  avtales på forhånd, ring:

BOAS:

72 40 13 50 mandag – fredag 07.30 – 15.00

72 40 13 60 Kveld/helg

Lusletta:

918 96 027  alle dager 08.00-20.00

Alle besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll i inngangspartiet.

Det er tillat med max 4 personer pr beboer pr. besøk. Dette for å opprettholde 1 meters kravet.

Besøkende kan ikke ha luftveissymptomer eller feber,  det skal fortsatt holdes 1 meter avstand og smittevernrutiner skal fortsatt følges.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Informasjon og krav til arrangører

Alle som har et arrangement er ansvarlige for smitteverntiltak og forhold rundt arrangementet.
Det anbefales å ha en skriftlig plan for gjennomføringen samt skriftlig oppsett for smitteverntiltak.
Arrangøren bør sørge for en arrangementsansvarlig som ser til at smitteverntiltak følges under arrangementet.
Hvor mange gjester/deltakere man kan ha avhenger av størrelsen på lokalet- man skal kunne holde 1 meter avstand hele tiden.


Det er 3 «Hovedregler» :
1) Ingen med symptomer skal møte
2) Det må opprettholdes 1 meter avstand
3) God håndhygiene- håndsprit eller håndvask
I tillegg; hyppig vask av kontaktflater- lag en plan for dette, samt en skriftlig oversikt over alle deltagere med navn og mobilnummer.

Det bør sendes ut skriftlig informasjon til deltakerne om smitteverntiltakene i forkant av arrangementet.
Det bør være plakater/oppslag som opplyser om smitteverntiltak på arrangementet.
Det bør lages lister med navn og telefonnummer over deltakere. Disse oppbevares i 14 dager.
Utover overnevnte vises det til informasjon på kommunens hjemmeside.

Det presiseres at arrangør er ansvarlig for arrangementet og smitteverntiltakene rundt dette.

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer

Risikovurdering av arrangementer

Se også FHI.no

Regler for for antall deltakere og avstand (Folkehelseinstituttet)

Helsedirektoratet.no

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand

Regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/

Bruk Oppdal kommunes korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

For næringslivet

Regjeringen innførte 26.10.20  innstramninger i regelverket om karanteneplikt for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.  Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Liste over områder som defineres for å ha særlig høyt smittenivå finner dere her: https://www.fhi.no/nyheter/2020/endringer-i-karanteneplikt-for-arbeidstakere/

 

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i Covid-19 forskriften § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

Ekstraordinære midler til næringsfond

Oppdal kommune har fått tilført ekstraordinære midler til kommunale næringsfond.

Formål: Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderniseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvem kan søke støtte? Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kriterier for måloppnåelse er

1.Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

2.Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke støtte? En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Oppdal/Rennebu kommune via www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra kommunalt næringsfond 2020. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i Trøndelag.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Søknadsfrist 30.09.2020

Mer informasjon samt lenke til søknaden: https://www.nasjonalparkhagen.no/naeringsfond.html

Dersom du trenger du hjelp med å søke ta kontakt med næringshagen pr e-post

Korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

NAV

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?

NAV Oppdal og Rennebu

In English

Who can get tested?

The National Institute of Public Health recommends that everyone who suspects that they are infected should be tested. The most usual symptoms are cough, fever, shortness of breath, loss of taste or smell, sore throath and fatigue.

You can read more about the test criterias from the National Institute of Public Health here.

Where do I get tested?

Visitors in Oppdal municipality with symptoms of Covid-19: tel 90 08 25 19, Monday, wednesday, Friday 08.30 - 15.00,  Tuesday and Thursday 08.30-12.00.


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 06.11.2020 15.05