KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om koronavirus og smittehåndtering fra sentrale myndigheter og kriseteamet i Oppdal. Husk at situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å følge med på kommunens hjemmeside og facebookside, Folkehelseinstituttets hjemmeside og andre offentlige hjemmesider, lokale og sentrale media.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vaksinasjon mot Covid-19 i Oppdal kommune

Oppdal kommune startet vaksinering av pasienter på Oppdal helsesenter i uke 1. Vi er nå ferdige med dose 2 ved helsesenteret og pasientene er nå fullvaksinert.  

Det er etablert en vaksinasjonsgruppe som skal planlegge og gjennomføre vaksinering av befolkningen  i Oppdal. 

Gruppa består av :

 • Fagleder i folkehelse/miljørettet helsevern, Vigdis Lauritzen Thun som har koordineringsansvaret
 • Fagutviklingssykeleier, Jarbjørg Gunnes
 • Bioingeniør, Monica Mellemseter

Vaksinasjon er frivillig og gratis!

Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen.

Uke 8  - Denne uka skal de eldste  i aldersgruppa 85 +  ha dose 2 i Oppdal kulturhus torsdag 25.02.

Uke 8 vil vi kun få vaksine til aldersgruppa 85 + som skal ha dose 2. Denne gruppa fikk dose 1 torsdag 04.02. Vaksinering vil skje i Oppdal kulturhus. Vi oppfordrer også denne gangen pårørende om å bistå med å følge de som trenger det.   

Selve vaksineringen foregår i storsalen og pårørende kan vente i kulturhuskafeen.

HUSK å ta på en overdel som gjør vaksineringen enkel og ta med vaksinasjonskortet dere fikk på dose 1.

Neste uke (uke 9) vil vi motta 144 doser og fortsetter med dose 2 på  arldergruppa 85 +  som fikk dose 1 den 11.02. I tillegg vil vi gi dose 1 til aldersgruppa 74 - 85 år.

Til pårørende
Oppdal kommune er avhengig av at dere pårørende bistår deres slektninger i denne aldersgruppa til både å melde fra om de ønsker vaksine og følge dem til vaksinering. Vaksinen skal helst ikke fraktes etter blanding og dette gjør at vi må begrense vaksinering i hjemmet til de mest hjelpetrengende. Din mor eller far må kanskje ha hjelp både til å bekrefte at de ønsker å motta vaksine og få følge til vaksinasjonslokalet, som er  i Oppdal kulturhus .

For de over 85 år – når får du beskjed om vaksine ? Oppdatert 07.02.21

Vi vil for  denne aldersgruppa gi time til vaksinering ved å ringe hver enkelt person. Dere vil bli oppringt ca 2- 4 dager før time til vaksinering. Vi trenger at pårørende bistår sine med å følge sine . Dersom du trenger hjelp til følge kan vi formidle dette. Frivilligsentralen kan bistå ved behov for skyss og følge.Dersom dere har spørsmål om vaksinering kan dere ringe vaksinetelefonen  90 08 47 27.

 

Vaksinasjonstelefon

Tlf: 90 08 47 27 

Betjent alle dager: kl 0900 – 1400

SMS kan legges igjen med fullt navn og svar: JA eller NEI til vaksine.

Når du har takket ja til vaksine skjer følgende:

Du blir satt opp på liste for vaksinering og vil få melding fra oss når det er din tur, med dato, klokkeslett om oppmøtested.  Denne meldingen kommer ca 4-5 dager før time til vaksinering.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke klarer å svare på SMS?

Vi vil ringe de som ikke gir oss tilbakemelding, slik at de får time.

Vaksinasjonskalender - når kan jeg forvente å få vaksine? Oppdatert 20.02.

Vaksinasjonskalender oppdatert 27. januar 2021

Detaljert vaksinasjonskalender for uke 8

 

Hva gjør jeg hvis jeg trenger hjelp til å komme meg til vaksinasjonslokalene?

Frivilligsentralen har tre personer som kan bistå med skyss og følge for de som ikke har pårørende i bygda.
Hjemmetjenesten vil også bistå med informasjon om dette til sine brukere.

Dersom du må ha følge og skyss til vaksinasjonsstedet kan du ringe vaksinetelefonen 90 08 47 27 etter at du har fått time. 

Til deg som har fått time til vaksinering

Vi ber deg fylle ut egenerklæringsskjema før du kommer. Dette kan du finne her:

Egenerklæringsskjema.pdf

 

Skjemaet kan du også få ved å henvende deg til servicetorget på rådhuset. Dersom du ikke har mulighet for å skrive ute selv, har vi skjema og fylle ut når du kommer til vaksinasjonsstedet. Hvis alle har med ferdig utfylte skjema vil det gjøre vaksineringen mer effektiv.

Prioritert rekkefølge for vaksinering
 • Oppdal Helsesenter, Sanatelltunet, BOAS og Boliger for funksjons-/utviklingshemmede
 • Alder 85 år eller eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 • Alder 55-64 med underliggende sykdom/tilstand
 • Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand
 • Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand
 • Friske personer mellom 18 – 64 år

Helsepersonell skal tildeles 20% av dosene som kommer hver uke fremover, til alle helsearbeidere er vaksinert. Egen prioriteringsliste av helsepersonell er satt opp.

Hvordan gi beskjed om  at man ønsker vaksine?

Når det er din tur til å få vaksine etter prioriteringslista vil du få en sms. Alle vil få en sms med spørsmål om de ønsker å motta vaksine et par uker før vaksinasjon finner sted. Du svarer da på sms. Dersom du ikke kan svare fra din telefon kan du ringe vaksinasjonstelefon 90 08 4727 og gi beskjed der.

Telefonen har følgende åpningstid : alle dager fra 09.00 - 14.00

 

 

Underliggende sykdom og personer med særlig høy risiko

Fasltlegene har ansvar for å velge ut hvilke pasienter som skal prioriteres på grunn av underliggende sykdommer og særlig høy risiko. Fastlegene prioriterer etter FHI sine anbefalinger, mer info om det her. Oppdal Kommune får disse listene og kontakter de som skal prioriteres, med tilbud om vaksine.

Hvordan vil vaksinering foregå og hvordan får jeg time til vaksinasjon? Oppdatert 30.01.21

Vaksineringen vil skje på samme måte som den årlige influensavaksineringen. Vi vil ha stort fokus på smitteverntiltak  og at det skal gjennomføres  på en betryggende måte for alle. Vaksinen skal settes to ganger:

Vaksinasjon vil hovedsaklig skje i Oppdal kulturhus. Dette vil stå på SMS når du får time.

 • Når det er din tur til å få vaksine (se på vaksinasjonskalenderen på denne siden), vil du få en SMS med time til vaksinasjon. Dersom du  ikke  ønsker vaksine trykker du på det valget eller ringer vaksinasjonstelefonen.
 • Du bekrefter at du ønsker timen til vaksinering på din telefon. Har du ikke mulighet for det kan du ringe vaksinasjonstelefonen. 
 • Ca 3 - 4 dager  før vaksinering vil dere motta en ny SMS  med  tidpunkt for time og vaksinasjonssted. De som ikke responderer på SMS vil bli oppringt og får da time til vaksinering.
 • Du vil få time til dose 2 når du får dose 1.
Hvem får overskuddsdosene i Oppdal ?Oppdatert 16.02.21

Oppdal kommune følger prioriteringene for vaksinering gitt av Folkehelseinstituttet. Det er et mål at alle vaksinedosene skal benyttes og at ingen skal destrueres.

Hver uke får kommunen vaksine og vaksinering  blir gjennomført hver torsdag. Når vaksinene er blandet og trekt opp i sprøytene må de settes innen 6 timer. Ved massevaksinering kan det være at noen ikke møter opp til avsatt time pga sykdom eller andre årsaker. Vi kan derfor få noen vaksiner til overs hver torsdag som må settes innen en tidsfrist.

Overskduddsdoser bli  tilbydt personer i risikogruppa som er i samme aldersgruppe som får vaksine på dette tidspunktet eller til helsepersonell som er prioritert på dette tidspunktet. Personene er på forhånd satt opp på ei prioritert overskuddsliste og blir ringt til når det er aktuelt. Helspersonell som blir tilbydt vaksine er altså prioritert og kan arbeide på flere steder i kommunen, dette kan være rådhuset, helsestasjon, bedriftshelsetjeneste, helsesetneret , hjemmetjenesten osv.

Overskuddsdoser vil alltid bli tilbydt personer som er i riktig risikogruppe eller riktig prioritert helsepersonell.  

Hvilken vaksine får du i Oppdal? Oppdatert 20.02.

I Oppdal  har vi fått vaksinen pfizer/BioNTech, Comirnaty og får i uke 8 AstraZeneca som i første omgang skal gis til helsepersonell under 65 år :

Comiranty/Pfizer:

Denne vaksinen skal gis til personer i risikogruppa over 65 år og personer 18-64 år med høy risiko for å bli alvorlig syke.  Vaksina gis med minimum 21 dagers mellomrom. Når du får 1 dose får du med deg et vaksinasjonskort med timetidspunkt for dose 2.

De fleste får milde eller moderate bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon, som normalt går over i løpet av et par dager.

Vanlige bivirkninger er:
• Vondt på stikkstedet
• Trøtthet
• Hodepine
• Vondt i kroppen
• Frysninger og feber

Disse bivirkningene er vanlige ved alle typer vaksine og er ikke farlige.

Les om vaksinen Comirnaty og bivirkninger (pdf’er på flere språk)

AstraZeneca :

Denne vaksinen skal i første omgang gis til helsepersonell under 65 år.

Koronavaksinen fra AstraZeneca anbefales til personer under 65 år uten særlig høy risiko for alvorlig sykdom og til helsepersonell.

For personer under 65 år ( 18 - 64 år) med underliggende sykdommer som gir særlig høy risiko for alvorlig sykdom, det vil si personer i prioriteringsgruppe 4, anbefales en av de to godkjente mRNA-vaksinene, enten Comiranty/Pfier eller Moderna.

Dosene med AstraZeneca-vaksine som en rekke kommuner får tilsendt i uke 8, skal tilbys helsepersonell – selv om det betyr at helsepersonell får mer enn 20 prosent av totalt antall nye doser til kommunen, slik ordningen er ellers.

Vaksinen gis i to doser med anbefalt intervall på 9-12 uker. 

Les om AstraZeneca 

Her kan du selv melde fra om bivirkninger. Du kan også ringe fastlegekontoret ditt

 

Beboere i Oppdal med fastlege i annen kommune

Alle med bostedsadresse i Oppdal kommune står i prioritert rekkefølge i Oppdal og vil bli oppringt og tilbudt time her selv om de har fastlege i annen kommune.

Les mer om koronavaksineprogrammet

Trykk her for mer informasjon

Testing - koronatelefon

Ring koronatelefonen for testing

Det er nå åpent for at alle som har luftveissymptomer skal få teste seg uten å bli vurdert av fastlege. Dersom du har luftveissymptomer, vært i kontakt med noen som er bekreftet Covid - 19 eller har vært i utlandet,  kan du nå ringe Koronatelefonen og få time til testing. Testingen foregår ved Oppdalshallen, Aunevegen 20. Det er fint om du kan kjøre bil dit, da testingen foregår gjennom bilvinduet. Dersom du ikke har bil går det fint allikevel.

Vi har vanlig åpningstid i vinterferien men er forberedt på å utvide tilbudet ved behov. Vi har god testkapasitet og det er lav terskel for å bli testet.

Telefonen har følgende åpningstid :

Mandag, onsdag og fredag: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00. Tirsdag og torsdag: 08.30 - 14.00

Koronatelefon: 90 08 25 19

Du kan også bestille testing via denne linken:

Bestill tidspunkt ved å trykke her.

Dersom du er syk eller har spørsmål som omhandler din helse, ring legekontoret ditt.

Oppdal legesenter tlf. 72 40 01 00, kl.08-15.30 man-fre.

Auna legesenter tlf. 72 40 09 00, kl. 08-15.30 man-fre.

Utenom åpningstid ring legevaktsentralen Orkdal 116 117.

Ved alvorlig sykdom 113.

Dersom du luftveissymptomer skal du være hjemme til du er symptomfri uavhengig om du har en negativ test.

Du kan selv se svaret på koronatesten din på www.helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Det tar ca 1 døgn å få svar på testen.

Nasjonale hjelpetelefoner og nettsteder

Siste nyheter

26. februar: Mutert korona-virus i Oppdal - Gjevilvasshytta stengt

Oppdal kommune mottok sent på kvelden 25.2. informasjon om at vedkommende som hadde vært på Gjevilvasshytta 20.-22. og Bjerkeløkkja 22.-23. har en mutert virusvariant av korona. Det er ennå ikke avklart hvilken type mutasjon. Den smittede oppholder seg ikke i Oppdal lenger.

Betjeningen ved Gjevilvasshytta og de som har vært i kontakt med den smittede ved Bjerkeløkkja, og deres nærkontakter er satt i karantene og testes i dag. De som bodde på Gjevilvasshytta samtidig med den smittede personen fra søndag til mandag er satt i karantene og testes. Gjestene som var på Bjerkeløkkja samtidig med den smittede er kontaktet av koronagruppa. Disse er ikke vurdert som nærkontakter, men er bedt om å være observante på symptomer.

DNT har valgt å stenge Gjevilvasshytta da de ansatte er i karantene. Gjestene er reist heim til sine hjemkommuner. De blir bedt om være oppmerksomme på symptomer og skal ha lav terskel for testing. Totalt er ni personer satt i karantene. Smittesporingsgruppa arbeider videre med saken.

25. februar: Ny positiv covid-19-test

Oppdal kommune har i dag mottatt melding om at en person som i perioden lørdag 20. februar til tirsdag 23. februar har vært i Oppdal, har testet positivt på covid-19.

Vedkommende har vært på Gjevilvasshytta fra lørdag til mandag, og på Bjerkeløkkja fra mandag til tirsdag. Vedkommende er uten symptomer og har selv vært i nærkontakt med påvist positiv fredag 19. februar.

Tre ansatte ved Gjevilvasshytta og to ansatte på Bjerkeløkkja er i dag satt i karantene i 10 dager. De som har vært gjester på Gjevilvasshytta fra søndag til mandag, og de som var gjester på Bjerkeløkkja fra mandag til tirsdag er orientert og bedt om å være observant på symptomer.

Vedkommende har ikke vært inne på Gjevilvasshytta mens det har vært dagservering, altså i perioden mellom klokka 12 og klokka 16.

18.februar.: Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9

Det er ingen nye smittede av covid 19 i Oppdal , og ingen personer sitter i smittekarantene. Denne uken er det så langt testet 47 personer.

 

Kommunestyret i Oppdal har i dag vedtatt forskrift om påbud om bruk av munnbind, presisering av antallsbegrensning og registrering av kunder. Forksriften trer i kraft i morgen, fredag, klokka 14.00 og varer til og med 7. mars. Dette innebærer at alle i denne perioden skal bruke munnbind i følgende situasjoner:

 • I butikker/kjøpesentre. 
 • På serveringssteder, unntatt når man sitter ved bordet. Det skal foretas registrering av alle kunder på serveringssteder.  
 • På kollektivreiser og offentlig transport f.eks. skibussen. Dette gjelder også inne og ute på stasjonsområdet. 
 • I drosje. Gjelder både passasjer og sjåfør når det er kunder i bilen. 
 • På venterom hos leger, tannleger, helsestasjon og andre helsetjenester.  
 • Hos frisør, hudpleie og andre virksomheter med en-til-en-kontakt. Gjelder både for ansatt og kunde. Kunde kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen. 
 • I tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke for utøverne under selve kultur- eller idrettsaktiviteten. 
 • Hos kjøreskole og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever. 

I tillegg er følgende presisert i lokal forskrift: Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre skal begrenses slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand. 

En meters regel gjelder på treningssenter, foruten timer hvor det svettes mye, da gjelder tometersregelen.

En meters regel gjelder i skiheisen.  

Plikten til å bruk munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

 

Det er ventet mange tilreisende til Oppdal i løpet av vinterferien, både hytteinnbyggere og andre besøkende. I den forbindelse har koronagruppen følgende råd som gjelder både lokalbefolkning og fritidsinnbyggere/tilreisende:

 

-          Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk. 

-          Test deg så snart som mulig hvis du tror du kan være smittet.

-          Vær nøye på håndvask og hold god avstand til andre. 

-          Begrens antall nærkontakter. Man bør fortrinnsvis samles utendørs.

-          Ikke ha besøk av mer enn 5 gjester i tillegg til de som kommer fra din husstand. Kommer gjestene fra samme husstand kan det være flere. Også her er det krav om at man skal kunne overholde kravet om en meters avstand.

-          Bruk munnbind i tråd med forskrift som i dag ble vedtatt av kommunestyret. Dette er nå påbudt, og munnbind skal brukes på nærmere angitte steder hvor det er vanskelig å overholde avstand på 1 meter til andre.

-          Handle det du trenger i hjemkommunen din før avreise. 

-          Unngå å gå i butikker på tider hvor det er mange andre som er der.

-          Unngå å gå mer enn 1 fra hver husstand i butikken. 

-          Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

 

Det er i dag vaksinert 114 stykker. Dette er personer i aldersgruppen 74 – 85 år og helsepersonell, og det er også denne gruppen det er planlagt vaksinasjon på neste uke. De aller fleste beboere på sykehjemmet og bolig med heldøgns omsorg er nå ferdig vaksinert. Det er til sammen så langt satt 486 vaksinedoser. 

 

 

11. februar: Ingen flere smittede - 43 testet denne uka

Det er så langt denne uken ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal. Ingen personer sitter i isolasjon eller smittekarantene. Så langt denne uken er det testet 43 personer.

I Trondheim kommune er det nå blitt påvist smitte av det muterte viruset både fra Storbritannia og Sør-Afrika. Dette har medført at Trondheim og omkringliggende kommuner har innført strengere tiltak. Smittesituasjonen i Oppdal er lav, men koronagruppen vil oppfordre innbyggerne i Oppdal til å unngå reiser til – eller besøk fra –områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter. Trondheim er nå en av de kommunene som blir ansett som et slikt område.

Nasjonale myndigheter anbefaler at de som er bosatt i områder med utbrudd av mutert virus, bare bør reise til fritidsbolig sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Det anbefales at alle innkjøp gjøres i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur.

Koronagruppen ønsker at de som kommer fra områder med ukontrollert utbrudd av mutert virus og som skal på hytta i Oppdal om å overholde de nasjonale anbefalinger. Samtidig oppfordres næringslivet på Oppdal å sørge for at smitteverntiltak overholdes.

Koronagruppen oppfordrer alle til å bruke munnbind når de besøker steder hvor det er flere personer samlet, sånn som f.eks på butikkene i helg. Kommunedirektøren vurderer å legge frem en sak til kommunestyret neste uke hvor det foreslås å innføre påbud om bruk av munnbind i Oppdal i vinterferieukene, uke 8 og 9.

Vaksineringen er nå godt i gang, og i dag er det satt 145 vaksiner. Dette er personer over 85 år og helsepersonell.

5. februar: Ingen nye smittede 

Det er ikke registret noen som er smittet av covid 19 i Oppdal den siste tiden. Det er i dag ingen som sitter i isolasjon eller smittekarantene.

Denne uken er det 77 personer som har testet seg, dette er det laveste tallet på antall testede på en uke siden desember.

Vaksineringen er i gang, og denne uken ble det startet med vaksinering av hjemmeboende over 85 år, samt andre dose på flere av de som tidligere er vaksinert. Denne uke ble det satt 144 doser. Neste uke er det meldt at kommunen vil motta 132 doser. De som skal vaksineres vil bli kontaktet av kommunens vaksinasjonsgruppe.

Den 25. januar ble det foretatt en endring av covid 19- forskriften. Endringen medfører at det nå er stilt krav i forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift også på kjøpesentre og butikker. Reglene innebærer at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer maksimalt som kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Oppdal kommune har mottatt brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet hvor det fremgår at kommunene oppfordres til å føre tilsyn med disse virksomhetenes etterlevelse av krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

29. januar: Ingen nye positive tester - 199 testet denne uka

Det er denne uken ingen som har testet positivt for covid 19 i Oppdal. Denne uken er det 199 personer som har testet seg. En av de som tidligere har testet positivt sitter fortsatt i isolasjon, ingen sitter i karantene.

Denne uken er det flere som er testet fordi de har vært på Østlandet, i tråd med Koronagruppas anbefaling den 24. januar.

Nasjonale myndigheter anbefaler ikke testing med mindre man har klinisk mistanke. Koronagruppen endrer derfor sin anbefaling, gjeldende fra og med lørdag 30. januar:

De som i løpet av de siste 10 dagene har kommet fra kommuner som er berørt av det muterte viruset på Østlandet anbefales å ha lav terskel for å teste seg, dersom de har fått nylige luftveissymptomer. Dette gjelder også de som i løpet av de siste dagene har hatt besøk fra det samme området.

Koronagruppen fraråder innbyggerne i Oppdal å reise til de aktuelle områdene med mindre det er strengt nødvendig.
Koronagruppen opprettholder anbefalingen om at alle bruker munnbind når de besøker offentlige steder hvor det er mange mennesker samlet.

Oppdal kommune mottok i dag informasjon fra sentrale myndigheter om at det er besluttet å redusere beredskapslageret av koronavaksinen Comirnaty allerede i uke 5. Oppdal kommune vil derfor motta flere vaksiner neste uke enn tidligere antatt.

Jon Tønsberg har nå tatt over funksjonen som kommuneoverlege i vikariat for Kirsten Vikan Opdahl.

25. januar: Ingen nye positive prøver i dag

Det er ingen nye som har testet positivt på covid 19 i Oppdal de siste dagene. Etter at kommunen i går gikk ut med en anmodning om at alle som har vært i en av de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset eller hatt besøk derfra om å teste seg, vil det i dag bli testet 112 personer.

Selv om det nå ser ut til at vi har få smittede i Oppdal, er det grunn til å minne om at situasjonen er svært skjør. Koronagruppen vil fortsatt anmode om at de som har kommet til Oppdal fra aktuelle kommuner på det sentrale Østlandet, eller hatt besøk av personer fra de samme stedene om å teste seg. Det anmodes om at det tas en test så raskt som mulig, og at de som har ankommet etter eller hatt besøk fra og med den 18. januar også tar en ny test sju dager etter ankomst/besøk. Dette for å forhindre mulig spredning av det muterte viruset, og evt. raskt kunne slå ned en slik smitte.

Anmodningen om å teste seg gjelder kun de som har relasjon til en av de 10 kommunene:

• Nordre Follo
• Oslo
• Enebakk
• Ås
• Vestby
• Nesodden
• Indre Østfold
• Moss
• Frogn
• Våler

De samme personene anmodes om å begrense sosial kontakt utover jobb og skole til et minimum. Personer fra disse områdene bør ha hjemmekontor der dette er mulig inntil svar på test på dag sju.

Det planlegges nå vaksinering av de over 85 år. Dette vil starte i uke 6. Onsdag denne uka vil det gå ut en sms til alle i denne aldersgruppen, og Oppdal kommune anmoder om at pårørende bistår sine nærmeste til å besvare denne meldingen. Time til vaksinering i uke 6 og 7 vil bli gitt på sms. De vi ikke hører noe fra vil bli oppringt.

Koronagruppen har mottatt flere innspill fra befolkningen om at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene. Oppdal er nå på risikonivå 1 med lav smitte men vi ser det er usikkerhet i landet med tanke på spredning av det nye muterte viruset. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men vi fortsetter å anbefale alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene. Denne anbefalingen kan gå over til påbud dersom smittesituasjonen endrer seg.

Koronagruppen vil videre oppfordre alle i Oppdal til å laste ned appen Smittestopp som skal forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet.

24. januar: Ber tilreisende fra østlandskommuner teste seg

Oppdal kommune anmoder tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene.

Dette gjelder personer som har ankommet Oppdal de ti siste dagene. Det er ønskelig at de som kommer fra disse områdene tester seg snarest etter ankomst og på dag sju etter ankomst. Disse bes bestille time til testing elektronisk via kommunens hjemmeside.
Anmodningen gjelder også personer som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene.
Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene bes også begrense sosiale kontakter til et minimum.

Anmodningen gjelder følgende kommuner:

• Nordre Follo
• Oslo
• Enebakk
• Ås
• Vestby
• Nesodden
• Indre Østfold
• Moss
• Frogn
• Våler

Disse anbefalingene kan bli endret etter regjeringens pressekonferanse i kveld.(søndag 24.01.)
Koronagruppen har mottatt flere innspill fra befolkningen om at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene. Oppdal er nå på risikonivå 1 med lav smitte men vi ser det er usikkerhet i landet med tanke på spredning av det nye muterte viruset. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men vi fortsetter å anbefale alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene. Denne anbefalingen kan gå over til påbud dersom smittesituasjonen endrer seg.

20. januar: Ingen ny smitte - Oppdal følger nasjonale regler

Det er denne uken ikke registrert nye smittede av covid 19 i Oppdal. Totalt er det i dag 5 personer som er registrert smittet og 16  som sitter i smittekarantene. 5 av de som sitter i smittekarantene er ute av karantene fra i morgen.

Koronagruppen har etter at de nye tiltak ble lagt frem på mandag mottatt flere henvendelser knyttet til hva som er tillatt og ikke når det gjelder samling av grupper med personer over 20 år. De nasjonale anbefalinger sier at det ikke anbefales å drive organisert aktivitet innendørs for voksne.

Koronagruppen kan gi veiledning på hva som er å anse som organisert aktivitet, men det er opp til den enkelte arrangør å avgjøre om man skal følge anbefalingen eller ikke. Etter dialog med Helsedirektoratet er koronagruppen kjent med at dette også er tema i direktorat og departement, og det er ventet å komme en klargjøring av dette de nærmeste dagene, da en ser at det praktiseres ulikt i de ulike kommuner.

Flertallet i stortinget vedtok i møte den 19. januar å gjenåpne servering av alkohol ved serveringssteder. Helse og omsorgsdepartementet vil etter dette sørge for at forksriften endres, og det vil fra midnatt natt til fredag 22. januar være tillatt å skjenke alkohol i forbindelse med matservering frem til midnatt. Gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22.

Kommuner som ønsker strengere regler enn de nasjonale reglene, må selv fatte vedtak om dette. Smittesituasjonen i Oppdal gir ingen grunn til at det skal være strengere regler. Det betyr at alle serveringssteder i kommunen kan forholde seg til de nye nasjonale reglene, og servere alkohol i forbindelse med matservering.

18. januar: Ingen nye smittede - nye tiltak fra regjeringen

Det er i dag ingen nye som er bekreftet smittet av covid 19 i Oppdal. Det er i dag 6 personer i Oppdal som er registrert smittet og 17 personer sitter i smittekarantene. Det er i dag testet 67 personer.

Det er i dag lagt frem nye tiltak og anbefalinger fra regjeringen. Flere tiltak videreføres, men det lempes også på noen tiltak. Ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Det er også åpnet for mer sosial kontakt, noe som medfører at det nå er mulighet for at flere enn 1 til 2 faste personer kan besøke beboeren på Sykehjemmet, Sanatelltunet, BOAS og omsorgsboligene. Det oppfordres imidlertid til at man også her begrenser antall nærkontakter over tid.

Koronagruppen støtter de anbefalingene som ble lagt frem av regjeringen, som også gjelder for Oppdal kommune. Følgende anbefalinger er lagt frem:

• Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

• Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

• Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

• Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

• Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

• Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

I tillegg er det lagt frem følgende regler:
• De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

- Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

- Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

- Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

- Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser.

• Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

 

17. januar: Barnehagebarna testet negativt

Barna ved Gnist barnehager Brennan og Aune barneskole som ble testet i går har testet negativt for covid-19. De sitter fortsatt i 10 dagers karantene.

Dette betyr at det ikke er behov for tiltak for øvrige barn og ansatte ved barnehagen og skolen. Foreldre blir varslet om dette direkte fra skolen og barnehagen.

Alle ansatte ved Oppdal Sten er kontaktet av koronagruppa og en ansatt til er satt i karantene. I alt er nå 6 ansatte ved Oppdal Sten i karantene.

16. januar: To nye positive covid-19 -tester

Det er i dag to nye som har testet positivt på covid-19 i Oppdal, begge de smittede er uten symptomer. En av disse ble i går satt i karantene i påvente av testresultat, etter mulig nærkontakt med personen som testet positivt på torsdag.

Resultatet av testen var positivt og vedkommende er nå satt i isolasjon. Ektefelle og 3 barn er satt i karantene. To av barna går på Aune barneskole og ett barn går i Gnist barnehage.

Det ble lørdag kveld gjennomført hurtigstest av ektefelle og ett barn. Testene var negative. Det ble også tatt ordinær test av ektefelle og alle 3 barna i kveld. Disse testene er transportert til Trondheim og det er forespeilet at svar skal foreligge i løpet av søndag.

Testresultatene vil avgjøre om det er grunn til å iverksette tiltak på skole og barnehage. Foreldre på skole og barnehage har mottatt en tekstmelding med informasjon, og det vil også sendes ny melding når testresultat foreligger.

Den smittede er ansatt på Oppdalsten og de fleste ansatte som har vært på jobb de siste to dager før vedkommende testet positivt er kontaktet av koronagruppen. De øvrige vil bli kontaktet søndag formiddag. Så langt er 5 nærkontakter ved Oppdalsten satt i karantene. Koronagruppen har hatt tett dialog med ledelsen i Oppdalsten, og fått god bistand i smittesporingen. Arbeidet har vist at bedriften har gode rutiner for smittevern.

Den andre personen som avla positiv test er satt i isolasjon, og koronagruppen har kartlagt at det ikke er noen nærkontakter. Smittekilde når det gjelder vedkommende er foreløpig ukjent. Koronagruppen arbeider videre for å kartlegge smittekilde på søndag.

15. januar: Nytt smittetilfelle

Det var sent i går kveld en ny person som testet positivt for covid 19 i Oppdal. Vedkommende ble kontaktet av koronagruppen og satt i isolasjon. Denne personen satt i innreisekarantene etter ankomst til Norge. To personer er satt i karantene inntil de har avlagt negativt testresultat. 

Koronagruppen har denne uke jobbet mye med kartlegging av hvor mange personer som sitter i innreisekarantene i Oppdal, hvilke bedrifter de tilhører og hvordan de bor. Det ble i dag gjennomført et dialogmøte med flere bedrifter som har personer i innreisekarantene. Det ble tatt en gjennomgang på hvordan bestemmelsene om innreisekarantene skal forstås, hvilke krav som stilles til bo- og arbeidsforhold og kravene til testing. Koronagruppen synes dette ble et positivt møte, og Oppdal kommune er av den oppfatning av at samtlige bedrifter i Oppdal er opptatt av å overholde regler og gjøre sitt for å unngå spredning av viruset i Oppdal. 

Regjeringen har varslet at de vil legge frem nye nasjonale tiltak på mandag.

13. januar: Tre positive covid-19-tester

Tre personer testet tirsdag positivt for covid-19 i Oppdal. En av disse er samme person som fikk usikkert testresultat fredag.

De tre smittede sitter i innreisekarantene etter ankomst til Norge. De er alle symptomfrie.
Koronagruppen har varslet de smittede og satt dem i isolasjon.

7 nærkontakter er satt i karantene.

12. januar: Ingen nye smittede etter helga

Det er ikke registrert nye smittende av covid 19 i Oppdal denne uken. Det ble mandag testet 55 personer. Av disse var ca. halvparten lokalbefolkning og halvparten arbeidsinnvandrere. Etter at en person ble testet positivt og en test var usikker etter innreise fra rødt land i helgen, sitter to personer i karantene. Den usikre og den smittede sitter i isolasjon. Vi forventer svar på kontrolltest på den usikre i kveld eller i morgen. Sentrale myndigheter har opprettet et innreiseregistreringssystem hvor det ligger en oversikt over hvor mange som kommer til Norge. Her kan man også se hvor mange som kommer til Oppdal, og siden 1. januar er det registrert i overkant av 100 personer som har meldt at de har oppholdsadresse i Oppdal. Dette er i all hovedsak personer som kommer til Oppdal for å arbeide.

Økt innreise til Oppdal betyr at det også er en økt fare for smitte. Det er derfor viktig at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for at karantenereglene overholdes.
Etter å ha konferert med Helsedirektoratet og statsforvalteren i Trøndelag ønsker koronagruppen å presisere innholdet i bestemmelsen om innreisekarantene som fremgår av covid 19-forskriften § 5. Her er hovedregelen at alle som kommer til Norge skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder imidlertid ikke for personer som kommer til Norge for å arbeide og som ved innreise dokumenterer at arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Personer som kommer til Oppdal og skal i slik innreisekarantene kan ikke dele oppholdssted med andre som er i karantene, de kan heller ikke ha felles oppholdsrom hvor de oppholder seg.

Det er kun personer som kommer til Norge og er fra samme husstand som kan dele oppholdssted.

Personer i innreisekarantene kan heller ikke arbeide på en arbeidsplass der andre oppholder seg de 10 dagene de er i karantene. Det er den enkelte arbeids- eller oppdragsgiver som er ansvarlig for å legge til rette slik at de som kommer til Oppdal for å arbeide har tilfredsstillende oppholdssted for å gjennomføre karantene.

Det presiseres også at alle som kommer til Norge og er i innreisekarantene skal ta en test snarest mulig og senest innen 24 timer etter ankomst til Norge.

I forbindelse med jul- og nyttår var det mange tilreisende til Oppdal. Så langt ser det ut til at dette ikke har ført til økt smitte i Oppdal, noe som tyder på at alle, både tilreisende og innbyggerne våre er flinke til å overholde smitteverntiltak. Det er fortsatt mye smitte i kommunene rundt oss, og det er derfor viktig at vi fortsetter å overholde disse tiltakene.

I helgene fremover må vi regne med at flere vil komme til Oppdal, både våre fritidsinnbyggere og andre tilreisende. Koronagruppen har mottatt flere innspill på at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene. Slik smittesituasjonen er nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men vi fortsetter å anbefale alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene.

9. januar: To nye covid-19-smittede

En person med usikkert testresultat ble i går satt i isolasjon og vil bli retestet. En nærkontakt sitter i karantene. Det er i dag påvist et nytt smittetilfelle i forbindelse med innreise fra utland. Vedkommende er satt i isolasjon og en nærkontakt er i karantene.

 Ingen av de to som er smittet har vært i kontakt med andre i Oppdal og det er ikke behov for ytterligere tiltak. Begge de to tilfellene har testet positivt ved innreise på Gardermoen.

Alle som kommer til Norge fra utlandet skal være i karantene i 10 dager. Det er et krav at disse skal oppholde seg på karantenehotell eller på et egnet oppholdssted. Arbeidsgivere har krav om å ordne med egnet oppholdssted i karantenetiden for arbeidsinnvandrere.

I følge de nye retningslinjene gjeldende fra 2.januar blir alle som ankommer med fly til Norge testet ved innreise. Koronagruppa i Oppdal erfarer at ordningen fungerer etter intensjonen.

3. januar: Regjeringen skjerper tiltak og anbefalinger

Koronagruppen har i dag hatt møte etter Regjeringens pressekonferanse klokka 18. I Oppdal er det ikke registrert noen nye smittede de siste dagene, men alle tiltak som er anbefalt eller pålagt fra Regjeringen gjelder også for Oppdal.

Fra Koronagruppen i Oppdal kommune presiseres følgende:

• Ungdomsskolene og Oppdal videregående skole går over i rødt nivå. Disse kommer selv ut med informasjon til foreldre og elever, men på Oppdal ungdomsskole har de planleggingsdag i morgen for å kunne rigge seg til en god start på rødt nivå på tirsdag.
• Barneskolene og barnehagene skal ha åpent på lik linje som de har hatt før jul.
• På Sykehjemmet, Sanatelltunet, BOAS og omsorgsboligene bes det om at besøk begrenses de neste 14 dagene og at beboerne kan få besøk av en til to faste personer.

Nasjonale anbefalinger:

• Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
• Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
• Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
• All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
• Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
• Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.
• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
• Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antall begrensninger og adgangskontroll.
• Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
• Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Nasjonale regler:

• Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
• Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
• De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
• Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
• De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

Nyheter fra 2020

31. desember: Ny positiv test i dag

Det er i dag en ny person som har testet positivt på covid 19. Vedkommende oppholder seg i sin fritidsbolig i Oppdal, og har ikke hatt nærkontakt med andre enn de som bor i samme husstand. Den smittede er isolert og en nærkontakt i Oppdal er satt i karantene. De øvrige nærkontakter oppholder seg ikke lenger i Oppdal.

Det er høyt smittetrykk i Trøndelag, og særlig i Trondheim. Flere fritidsinnbyggere er nå på besøk i Oppdal, og med økt antall personer øker også muligheten for smitte. Koronagruppen ber om at alle prøver å begrense besøk på butikker, og at man er flinke til å overholde smitteverntiltak. Dersom man ser at det er mange personer inne i butikken, bes det om at man venter utenfor til noen har gått ut. Det anbefales at man bruker munnbind når man er inne på butikker.

Personer som kjenner på symptomer bes om å holde seg hjemme og bestille en test. På Oppdal er teststasjonen åpen igjen lørdag 2. januar.

28. desember: Hyttegjest testet positivt

Det er i dag en ny person som er bekreftet smittet av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er varslet og satt i isolasjon.

Den smittede oppholder seg på en hytte sammen med sin familie, og resten av familien er satt i karantene. Vedkommende som er smittet har ikke hatt nærkontakt med noen andre enn sin familie de siste 48 timene før symptomstart.

Det er god kapasitet på teststasjonen, og koronagruppen oppfordrer de med symptomer om å teste seg. Teststasjonen har følgende åpningstider i jula:

Tirsdag 29.12.Telefontid: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00. Testing gjennomføres
Onsdag 30.12 Telefontid: 09.00 – 12.00
Torsdag 31.12 Telefontid: 09.00 – 12.00
Lørdag 02.01. Telefontid : 09.00 – 12.00. Testing gjennomføres.

22. desember: Korona-oppdatering før jul

Det er i Oppdal ingen nye personer som er smittet av covid-19 den siste uka. En person som tidligere ble testet er fortsatt i isolasjon, og de som bor i samme husstand er i karantene. Det ble i går testet 38 personer.

Rundt om ellers i landet vokser smittetallene, og koronagruppa er spent på hvordan utviklingen i Oppdal blir i forbindelse med jula når det kommer mange tilreisende fra hele landet. Det oppfordres til å overholde de nasjonale smitteverntiltak, og prøve å besøke butikker på et tidspunkt hvor det er mindre folk.

Flere kommuner har pålagt bruk av munnbind. Oppdal kommune vil ikke nedlegge et påbud om dette, men vil anbefale folk å bruke munnbind i de tilfeller hvor en tenker det er vanskelig å overholde avstandskrav eller at en kommer fra "røde" områder. Dersom noen kjenner på symptomer er det viktig å unngå nærkontakt med andre og ta en test. Det presiseres at det er viktig å unngå juleselskaper inntil testsvar foreligger dersom en kjenner på symptomer.

Teststasjonen vil ha følgende åpningstider i jula:

Onsdag 23.12. telefontid: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00 . Testing gjennomføres.
Torsdag 24.12 telefontid: 09.00 – 12.00.
Lørdag 26.12. Telefontid: 09.00 – 12.00.
Mandag 28.12 Telefontid: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00. Testing gjennomføres.
Tirsdag 29.12.Telefontid: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00. Testing gjennomføres
Onsdag 30.12 Telefontid: 09.00 – 12.00
Torsdag 31.12 Telefontid: 09.00 – 12.00
Lørdag 02.01. Telefontid : 09.00 – 12.00. Testing gjennomføres.

De som har spørsmål som ønskes besvart av kommunelege eller koronagruppa, bes sende en epost til korona@oppdal.kommune.no. Denne eposten vil bli besvart gjennom hele jula. Koronagruppen oppfordrer imidlertid den enkelte til å ta eget ansvar og lese på fhi.no for å forsøke å finne svar på spørsmål de lurer på.

Vaksine mot covid 19 vil starte den første eller andre uka i januar. Oppdal kommune vil følge nasjonale retningslinjer for prioritering. Alle over 65 år vil bli kontaktet over nyttår når vi vet mer om når vaksinen kommer.

16. desember: Barn smittet med covid-19

Det er i dag en ny person som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. Vedkommende er et barn som er husstandsmedlem med en person som tidligere har testet positivt. Barnet har vært i karantene den siste uka, og har ikke utsatt andre enn de som bor i samme husstand for smitte.

Barnet går i Gnist barnehage, men det er ikke nødvendig å sette inn tiltak i barnehagen siden karanteneregler er overholdt. De andre som er husstandsmedlemmer med de to siste som er påvist positiv ble testet på mandag, og disse har avlagt negativ test. De er fortsatt i karantene. 

Vaksine mot covid 19 antas å komme til Oppdal over nyttår. Kommunen forbereder nå hvordan vaksineringen skal gjennomføres. Dette vil det komme nærmere informasjon om når det er avklart.

Koronagruppen har vurdert hvordan helsesenter og omsorgsboliger skal håndtere besøk i jula. Det henstilles blant annet om å begrense antall personer som kommer på besøk gjennom jula. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette til pårørende og gjennom Oppdal kommunes hjemmeside.

Kommunelegen er for tiden sykemeldt fra sin stilling som kommunelege. Oppdal kommune har inngått avtale med Marit Dørum Jære som har kommunelegens ansvar i forhold til oppgaver knyttet til covid 19.

Alle henvendelser bes rettet til koronagruppen på epost: korona@oppdal.kommune.no

13. desember: Nytt smittetilfelle

Det er i dag en ny person bosatt i Oppdal som har testet positivt på covid 19.

Vedkommende arbeider i Rennebu, og har selv barn på Tågvollan barnehage. Koronagruppen har vært i dialog med Tågvollan barnehage, og det er sendt ut melding til alle foreldre der. Koronagruppen har vurdert at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak i barnehagen.

Koronagruppen har gjennomført smittesporing, og den smittede har ikke hatt kontakt med noen andre på Oppdal enn de han bor sammen med de siste 48 timene før han ble testet.

Husstandsmedlemmer er satt i karantene og vil bli testet i morgen. Vedkommende som er smittet er helt uten symptomer.

11. desember: Ingen nye positive tester

Det er i dag ingen nye som har testet positivt for covid 19. Denne uka har det blitt testet 92 stykker. Husstandsmedlemmer til personen som i Oppdal testet positivt onsdag 9. desember er testet, og testresultat er negativt.

Personene det gjelder sitter fortsatt i karantene, og det vil ikke bli iverksatt tiltak på skoler eller barnehager.

10. desember kveld: Covid-19-smittet var i svømmehallen

Det er i dag kommet opplysninger om at en person som har testet positivt for Covid-19 har vært i svømmehallen på Oppdal lørdag den 5. desember mellom klokka 11 og 14.

 Koronagruppen har vært i kontakt med de vi har oversikt over som har vært i bassenget på samme tidspunkt, og de er bedt om å være oppmerksom på symptomer og teste seg dersom de får symptomer.

I tillegg har det vært en gruppe fra Rennebu som er varslet via Rennebu kommune. Dette er knyttet til smitteutbruddet i Rennebu.

10. desember: Ny positiv covid-19-test

Vi fikk i går kveld bekreftet ett nytt tilfelle av Covid 19 i Oppdal. 

Vedkommende har ikke oppholdt seg i Oppdal siden mandag. 4 husstandsmedlemmer er satt i karantene.
Det antas at smittekilden er fra Trondheim.

4. desember: Ingen nye covidtester

Det er ingen nye positive for covid-19 den siste uken. Av de to som testet positivt i slutten av november er en person friskmeldt, mens en person fortsatt sitter i isolasjon med lette symptomer. Trøndelag er fortsatt den delen av landet med minst smitte, og koronagruppen berømmer alle i Oppdal for dette. Den siste uken er det testet nærmere 60 personer i Oppdal. Vi har god testkapasitet, og det oppfordres fortsatt om at alle med luftveissymptomer tester seg.

Det nærmer seg juleferie, og mange studenter kommer hjem til jul. Koronagruppen oppfordrer disse til å overholde de sentrale smittevernråd. Studenter og andre besøkende som kommer fra områder med høy smitte oppfordres til å holde minimum 2 meters avstand, særlig til personer i risikogruppen, og være forsiktig de 10 første dagene. Det er også mulighet for å bli testet for de som ønsker det. En test medfører ikke at man kan være mindre forsiktig de 10 første dagene etter ankomst, da man kan teste negativt til tross for at man er smittet dersom det er kort tid siden man ble utsatt for smitte.

Personer som ønsker å tilbringe julen på sin fritidsbolig i Oppdal er velkommen til det. Også fritidsinnbyggerne oppfordres til å overholde de sentrale smittevernråd og vurdere å reise hjem dersom de har mistanke om at de er smittet. 

Alle som er på Oppdal i jula oppfordres til å begrense antall personer fra samme husstand som drar på butikken, og å prøve å handle på tider hvor det er mindre folk.

De sentrale rådene for sosial kontakt i julen gjelder også for Oppdal. Det betyr at hovedregelen er at man skal begrense antall personer en er sammen med, og holde minst en menter avstand til de du ikke bor med. Hovedregelen er også fortsatt at en kan ha inntil 5 gjester, men det åpnes for at man på to av dagene i julen kan invitere inntil 10 gjester hvis dere kan holde minst en meters avstand. Barn og unge som har skilte foreldre eller delt bosted, bør ha normalt samvær etter avtale mellom foresatte.

Influensavaksine kommer til Oppdal 9. desember. Denne kan da fås ved henvendelse til fastlegekontoret.

25. november: To nye smittetilfeller

Det er to nye positive tilfeller med Covid-19 i Oppdal.

En av de smittede har vært i Molde på kurs/utdanning, og sannsynlig blitt smittet i forbindelse med dette.
Vedkommende er asymptomatisk. En person er i karantene etter kontakt med overnevnte, testes i dag.

Den andre som har testet positivt er smittet etter reise i utlandet og har vært i karantene siden ankomst Oppdal. Vedkommende har lette symptomer.

Dette er to isolerte tilfeller, med svært sikker kilde til smitte og det vil ikke få konsekvenser for Oppdal slik det er nå.
Situasjonen følges videre.

Alle som har symptomer på luftveisinfeksjon oppfordres til å bestille test. Se øverst på siden. 

 

20. november: Ingen smittet av covid-19 i Oppdal

Det er i dag ingen som er smittet av covid 19 i Oppdal. Denne uken er det testet 61 stykker. En person sitter i karantene etter nærkontakt med en fra en annen kommune som var innom Oppdal i en kort periode. Koronagruppa i kommunen mener innbyggerne i Oppdal er flinke til å overholde smitteverntiltak, og at vi er i en svært heldig situasjon. Også i Trøndelag er det en reduksjon i antall påvist smittende. Trøndelag fylke har i dag lavest antall smittende pr 100 000 innbyggere av alle landets fylker.

Det har vært to dager med influensavaksinasjon. Det er bestilt flere vaksiner, men Folkehelseinstituttet melder at de bestilte ekstra dosene er forsinket og det er forventet at de kommer til Oppdal i uke 49/50. Vi vil gi nærmere informasjon om eksakt dato. Influensavaksine kan da fås ved å henvende seg til fastlegekontoret. Det er også mulighet for vaksinering på apotekene i Oppdal.

Mange utflytta Oppdalinger bosatt i utlandet ønsker å kommer hjem til jul. Det er nå innført karantenehotell for alle som kommer fra utlandet. Det er Fylkesmannen som har ansvar for å inngå avtaler med et tilstrekkelig antall kommuner for opprettelse av karantenehotell. For Trøndelag er det foreløpig Stjørdal kommune som har karantenehotell.

Også Oppdalinger bosatt i resten av landet ønsker å komme til Oppdal på juleferie. For de som er bosatt i områder med høy smitte vil koronagruppa oppfordre disse til å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak. Reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning - uavhengig av om man krysser en landegrense. I slike tilfeller må du huske på at du de første 10 dagene etter reisen har høyere risiko enn de rundt deg for å være smittet, selv om du føler deg helt frisk.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte: 

Redusere antall kontakter.

Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen. 

Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene. 

Vær særlig oppmerksom på symptomer.

Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Og før du reiser; tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.

11. november: Ingen nye smittetilfeller

Det er ingen nye smittetilfeller av Covid-19 i Oppdal.I perioden fra mars til fredag 6.november er det totalt tatt 2058 tester.

Ett positiv tilfelle av covid-19 er fortsatt i isolasjon, og en person er i karantene. Smittesporing er avklart.

Krisestaben er avviklet da smittesituasjonen er stabil og under kontroll. Situasjonen følges nøye videre ved koronagruppa og kommuneoverlege.

Skoler og barnehager fortsetter som tidligere på gult nivå.

Vi ser at begrensninger i fysisk kontakt kan føre til ensomhet og utestengelse for enkelte, og oppfordrer alle til å ta ansvar og finne alternative måter å ha kontakt på.

For oppdatering og informasjon; se Oppdal kommunes hjemmeside, www.fhi.no , www.regjeringen.no  og www.helsedirektoratet.no

Det kommer påfyll med influensavaksine i uke 48 eller 49, nærmere informasjon om dette følger.

6. november: Ingen nye smittetilfeller

Det er de siste dagene ikke bekreftet noen nye smittetilfeller. Det er i dag 4 personer som sitter i isolasjon etter at de er påvist smittet av covid 19. En person sitter fortsatt i karantene, da vedkommende er husstandsmedlem med en som tidligere er positiv.

Koronagruppen har i dagens møte vurdert lokale tiltak utover de nasjonale tiltak som kom i går. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå, ser ikke koronagruppen grunn til å ha noen tiltak som strammer inn ytterligere. Dette vil vurderes fortløpende dersom smittesituasjonen endrer seg. Når det gjelder hjemmekontor er dette noe som må vurderes av hver enkelt arbeidsgiver. De arbeidsplasser som kan overholde smitteverntiltak kan nå vurdere å ha arbeidstakere på jobb igjen. Koronagruppen oppfordrer både ledelse og arbeidstakere til å ta ansvar for å holde avstand, og begrense de personer en har nærkontakt med. Større grupper i spisepause bør unngås.

Koronagruppen har vurdert besøksforbudet på Oppdal helsesenter på nytt. Slik situasjonen er nå er det ikke lenger et besøksforbud, men Helsesenteret går tilbake til tidligere ordning hvor besøkende må avtale tid på forhånd og registrere seg ved ankomst.

Koronagruppen har mottatt spørsmål fra enkelte bedrifter når det gjelder julebord. Koronagruppen minner om de nasjonale reglene som sier at kun 20 stykker kan samles ved private arrangement i leide eller offentlige lokaler. Samtidig er det råd som oppfordrer nordmenn til å unngå sosial kontakt og holde seg hjemme. Koronagruppen ber hver enkelt arbeidsgiver vurdere nøye om smitteverntiltak kan overholdes ved julebord, og foreta en selvstendig vurdering av nødvendigheten opp imot de nasjonale regler og råd som foreligger.

Koronagruppen oppfordrer alle i Oppdal til å overholde de nasjonale anbefalinger. Disse er følgende:

- alle anbefales i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

- I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

-  Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

- Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Skoler/barnehager:

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. Slik smittesituasjonen er nå, er Oppdal videregående skole og de øvrige skoler/barnehager i Oppdal på gult nivå.

I tillegg er det gitt følgende regler som gjelder for hele landet:

Sammenkomster og arrangementer:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 •   På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

 Uteliv:

 Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

 Karantene og reiser:

 Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

 For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

 Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

 Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

 Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

 Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

 Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

 Når det gjelder vaksineringen for influensa. Se på hjemmesida til Oppdal kommune.

 Og til slutt, tenk etter om du kjenner noen som sitter alene. Ta en telefon og en prat. Det er helt smittefritt.

 

4. november: Nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal

Det ble i går bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er husstandsmedlem til en som tidligere har testet positivt, men som nå er friskmeldt.

Vedkommende er asymptomatisk, og  følges opp av kommuneoverlege og koronagruppa.

Av de som tidligere er smittet er  9 stykker friskmeldt og  4 stykker regnes fortsatt som syke og er fortsatt i isolasjon.  1 person sitter nå i karantene.

Koronagruppa har kontakt opp mot næringslivet for å bidra til minst mulig negative konsekvenser og samtidig kunne ha så trygge virksomheter som mulig.

Koronagruppen minner om endringer angående karanteneplikt for utenlandske arbeidstakere som kom 26.10.20. her heter det at:

«Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.
Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Liste over områder som defineres for å ha særlig høyt smittenivå finner dere her:

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i Covid-19 forskriften § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.»

2. november: Situasjonen har roet seg

Det har i løpet av helgen eller hittil i dag ikke kommet noen nye tilfeller av bekreftet smittet av covid19. Koronagruppen er av den oppfatning av at situasjonen har roet seg, og det oppleves at vi har kontroll. Testresultat de kommende dagene vil forhåpentligvis bekrefte dette.

Mange personer som er satt i karantene er nå ute igjen. Noen sitter til og med i morgen den 2. november, og etter det er det hovedsakelig husstandsmedlemmer til bekreftet positive som sitter i karantene.

Koronagruppen vil i møte fredag denne uka ta stilling til om lokale anbefalinger skal videreføres eller ikke.

Koronagruppen vil berømme lokalbefolkningen som den siste uka har fulgt de råd som er gitt, og testa seg ved symptomer. Vi oppfordrer folk til å fortsette med å holde seg hjemme og teste seg dersom en har symptomer. Dette vil bidra til at vi kan være i forkant ved eventuelle nye utbrudd. Denne uka er teststasjon åpen mandag, onsdag og fredag.

Influensavaksinering vil foregå i kulturhuset torsdag 12. november og tirsdag 17. november. Timer kan fra i dag bestilles i servicetorget.

30. oktober: Ingen nye tilfeller i dag

Det er ingen nye smittede av covid19 så langt i dag. Det er flere personer som nå sitter i karantene, og noen av disse har vanskeligheter med å få handlet. Det er også flere som i disse dager kjenner på ensomhet, og det er viktig at vi nå tar vare på og hjelper hverandre.

Koronagruppen er gjort kjent med at enkelte har mottatt meldinger fra ukjente om at de skal i karantene og at det er andre forbud/påbud til innbyggerne. Ordfører presiserer at det kun er koronagruppen som kan bestemme når noen skal i karantene, og det er kun koronagruppen og sentrale myndigheter som kan gi føringer på hvordan vi skal opptre. 

Influensavaksine er bestemt utsatt til uke 46 og 47. Dette vil foregå i Kulturhuset. Det vil komme nærmere informasjon om dato og hvordan timebestilling skal foregå i løpet av neste uke.

29. oktober: Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernreglene

Det er så langt i dag ikke bekreftet nye tilfeller av covid 19 i Oppdal. En gjennomgang i dag viser at det er 97 personer som sitter i karantene etter de smittetilfellene som har vært. Den siste tiden er det avdekt brudd på smittevernreglene i covid19-forskriften ved to utesteder i Oppdal. Disse to er i dag varslet ved eget brev. Krisestaben besluttet i går å leie inn sjenkekontrollen for å føre tilsyn og veilede på smittevern. Dette settes i verk fra i dag av, og det vil i tiden fremover bli gjennomført tilsyn hos flere serveringssteder.

Torsdag ble det innført nye nasjonale innstramminger. Noen av disse er strengere enn det som ble gitt som råd fra koronagruppen i Oppdal på søndag. I presseskriv søndag 25. ble det anmodet om at man ikke burde samles mer enn 10 stykker privat, hvis det først var nødvendig å møtes. Regjeringen anbefaler nå at man begrenser seg til 5 stykker. Vi anmoder fortsatt om å vurdere nødvendigheten av å ha private sammenkomster, men dersom det er behov for å møtes, bør det ikke samles mer enn 5 gjester privat i tillegg til husstandsmedlemmer. Begrensingen på 5 gjelder ikke for barnehage – eller barneskolekohorter.

Det nærmer seg Halloween, og koronagruppen er opptatt av at barn og unge så langt som mulig skal få fortsette sine aktiviteter og ikke rammes for hardt. De bør derfor gis anledning til å feire Halloween, men vi anbefaler at det legges opp til en alternativ feiring. Oppdal kommune har derfor følgende råd når det gjelder Halloween:

- Barna kan samles i private hjem, men unngå å blande kohorter. Feir med barnehage - klassekamerater i samme kohort. For barn i ungdomsskole og oppover bør det ikke samles mer enn 5 stykker. Voksne oppfordres til å ta ansvar slik at alle barn har noen å være sammen med.
- Sørg for at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene.
- Unngå å gå fra dør til dør, men legg opp til andre aktiviteter.
- Ikke del godteri.

Når det gjelder offentlige arrangement har Oppdal kommune gått lenger enn hva sentrale myndigheter har gjort. Vi anmoder fortsatt om at offentlige arrangement der voksne samles bør utsettes, med mindre det er arrangement med fast seteplassering.

I tillegg anmoder vi butikkene om å begrense antall kunder/besøkende slik at avstand på 1 meter kan overholdes, ha god informasjon og sørge for at desinfeksjon er godt synlig.

Reglene om unntak for karantenereglene for arbeidsinnvandring ble også skjerpet fra torsdag, noe som betyr at det vil ta lengre tid fra man ankommer Norge til man kan begynne å jobbe. Utfyllende redegjørelse for dette finnes på regjeringen.no og fhi.no.

28. oktober: Satte krisestab etter ny positiv covid-19-tilfelle

28. oktober: Kommunedirektør og ordfører valgte å sette krisestab i dag kl. 15.00. Grunnen til dette er ikke en drastisk utvikling i situasjonen i Oppdal, men en uavklart smittesituasjon der det per nå er kontroll, men med muligheter for utvikling.

Avgjørelsen er blitt tatt i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag sin helsestab/fylkeslegen. Det er opprettet en direkte forbindelse til Fylkesmannen med jevnlige møter. 

Det er mottatt et nytt svar på påvist positiv covid 19. Dette gjelder en person som er bosatt i Oppdal og som bor i samme husstand som en som tidligere har testet positivt i forbindelse med smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende ble satt i karantene i midten av oktober, og har vært i isolasjon siden symptomutvikling. Dette smittetilfellet har derfor ikke medført noen ytterligere tiltak. 

Situasjonen blant arbeiderne på Domus er i dag blitt mer oversiktlig etter et veldig godt samarbeid mellom koronagruppa og arbeidsgivere. Enkelte er satt i karantene, men det er også bestemt at alle arbeiderne som har arbeidet de dagene de kan ha vært utsatt for smitte skal testes. Dette blir gjort for å forebygge smittespredning og å kartlegge situasjonen.​

27. oktober kl 22.00: To nye har testet positivt på covid-19 

Koronagruppen mottok i dag melding om to nye personer med relasjon til Oppdal som har testet positivt på covid 19. En av disse er bosatt i Oppdal, og kan relateres til det første smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende, som er ansatt på Vekst, er varslet og satt i isolasjon. Kartlegging av nærkontakter har medført at 26 av de ansatte på Vekst i dag er satt i karantene.

Det andre tilfellet gjelder en person som er for tiden har opphold i Kristiansund. Vedkommende har i tiden før symptomutvikling arbeidet som tømrer på Domus Oppdal. Vedkommende er varslet og koronagruppa har kartlagt nærkontakter. De det gjelder vil bli varslet av sin arbeidsgiver så snart som mulig. Flere vil også bli bedt om ta en test i den hensikt å forebygge smittespredning.

De som er smittet har lite symptomer, og det kan virke som om viruset er mer smittsomt enn man tidligere har erfart. Fire av personene som har testet positivt den siste uken er bosatt i samme leilighetsbygg i Oppdal sentrum. De øvrige beboerne i bygget er nå satt i karantene i påvente av negativt testresultat. Begrunnelsen for dette er å forebygge videre smittespredning.

De som er satt i karantene må være ekstra oppmerksomme på om de utvikler symptomer- hvis så gå over i isolasjon og bestille test via Oppdal kommunes hjemmeside. De i samme husstand må over i karantene.

Koronagruppen har i dag styrket bemanningen. Hanne Langset og Siri Mette Furnes har i dag blitt innleid, og skal bistå med å ringe til personer som skal settes i karantene. Tirsdag er det testet ca. 70 personer i Oppdal.

Oppdal kommune har denne uken innført hjemmekontor for flere av sine ansatte, og i servicetorget er det ansatt en servicevert som tar imot våre kunder. Denne skal sørge for at smitteverntiltak blir ivaretatt blant våre gjester på servicetorget. Det er også satt opp en fysisk sperre for å sikre at alle henvendelser til de ansatte på rådhuset går gjennom servicetorget.

27. oktober kl. 17.00: To nye positive prøver

De to nærkontaktene som utviklet symptomer på søndag, og som medførte at deltakere på 4H fest på Driva og ansatte/barn og foreldre på Torshaug barnehage ble satt i karantene, har mottatt negativt testresultat på covid-19. De som ble satt i karantene er varslet, og karantene er opphevet.

To nye personer har testet positivt på covid19. En av disse er bosatt i Oppdal, og kan trolig relateres til det første smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende er varslet og de fleste som har vært i nærkontakt med vedkommende er varslet og satt i karantene.

Det andre tilfellet gjelder en person som er for tiden har opphold i Kristiansund. Han har i tiden før symptomutvikling hatt arbeidsoppdrag i Oppdal. Han er varslet og koronagruppa arbeider med å kartlegge og varsle nærkontakter.

Nærmere informasjon kommer i løpet av kvelden.

26. oktober: 14 positive covid-19-tilfeller i Oppdal

Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, i tillegg er det i dag 128 personer i karantene. Det blir i dag testet ca 150 personer.

Teststasjonen er åpen 3 dager pr. uke, mandag, onsdag og fredag. Koronatelefon er åpen hver dag. Personer som ønsker test kan enten bestille test på kommunens hjemmeside eller ringe Koronatelefon. Teststasjonen er denne uka bemannet med ekstra personell og det blir også testet alle dager.

Kommunen har en Korona ressursgruppe som utgjør kommunens smittesporingsteam. Gruppa består av 4 enhetsledere, 2 rådgivere fra kommunedirektørens stab, samt kommuneoverlege og sykepleier smittevern. Denne gruppa blir i dag styrket med 5 medarbeidere som kan registrere personer i fiks smittesporingsverktøy og ringe personer.

25. oktober: Oppdatert pressemelding

De siste døgn er over 100 personer satt i karantene. Flere av disse etter nærkontakt med covid-19 positiv.

To personer som lørdag ble satt i karantene etter nærkontakt med covid-19 positiv har i dag utviklet symptomer. Dette har ført til at alle deltagerne på en tilstelning på Driva lørdag 24. oktober er satt i karantene frem til testresultatet for den som har utviklet symptomer foreligger.

Flertallet av barna i Torshaug barnehage, 4 foreldre og 4 ansatte er også satt i karantene frem til testresultatet for en ansatt foreligger. Den ansatte har utviklet symptomer etter å ha vært i nærkontakt med påvist covid 19.

Alle forhåndsregler er fulgt ved tilstelningen i Drivdalen og på Torshaug barnehage. Karantene for de berørte er iverksatt etter samråd med Folkehelseinstituttets smittesporingsteam og smittevernlege. Formålet er å begrense mulig smitte.

En av covid-19 positive fra siste døgn var innom Oppdal legesenter 22. oktober. Vedkommende hadde ikke symptomer på covid-19, alle rutiner og forhåndsregler ble fulgt. En av legene ved Oppdal legesenter, og en medarbeider er satt i karantene etter dette, i tillegg til en håndfull pasienter. Pasientene som er berørt er varslet.

Situasjonen er avklart og under kontroll.

25. oktober: Nye tiltak og anbefalinger

25. oktober: Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, og ett 60 talls personer i karantene. De fleste smittetilfeller kan spores tilbake til ett tilfelle, men med det antallet personer som nå er i karantene har kommunen i samråd med folkehelseinstituttet vurdert behovet for tiltak i Oppdal.

- Skoler og barnehager drives fortsatt på gult nivå og holdes åpent som vanlig.
- Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge gjennomføres, men med stor oppmerksomhet på smittevernregler og spesielt på avstand mellom voksne.

Vi har følgende tiltak og anbefalinger for de kommende to ukene: På Oppdal Helsesenter forlenges besøksforbudet til 6. november. Influensavaksineringen i regi av Oppdal kommune uke 44 og uke 45 avlyses.
Ny dato og sted for vaksinering vil bli annonsert. Personer som har bestilt time må bestille på nytt via servicetorget når tidspunkt er avklart. Vi anbefaler alle bedrifter om å innføre hjemmekontor hvis mulig og å unngå fysiske møter.

- Alle arrangement der voksne samles anbefales utsatt. Dette gjelder ikke arrangement hvor det er fast seteplassering og hvor det er minimum 1 meter avstand mellom gjestene. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.

- Anmoder befolkningen om å vurdere nødvendigheten av private sammenkomster. Dersom man må samles, bør det ikke være mer enn 10 personer tilstede. Minner om 1-metersregelen og håndhygiene.

- På serveringssteder minner vi om at det i følge covid19-forskriften kun kan holdes åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dette innebærer at bedriften skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meter avstand til personer i annen husstand, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og renhold og at disse overholdes. Serveringssteder som har sjenkebevilling skal ta opp bestilling av alkohol og servere ved bordbestilling og det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er også krav om at det registreres kontaktopplysninger til de som samtykker til det. Dette anmoder vi også om at serveringssteder uten sjenkebevilling gjør. Innehaver bør anmode alle besøkende om å skrive seg på liste med kontaktinfo og ankomsttid.
Alle besøkende bes sørge for å holde avstand i kø.

- På butikker anmoder vi om å begrense antall kunder/besøkende slik at avstand på 1 meter kan overholdes, ha god informasjon og sørge for at desinfeksjon er godt synlig.

 
Vi oppfordrer alle til å vise ekstra forståelse og omsorg for hverandre, ikke fordele skyld eller rette korrigerende finger men bidra til at vi nå får snudd denne trenden med økende smitte.

25. oktober: Influensavaksinering er utsatt

Influensavaksineringen i regi av Oppdal kommune uke 44 og uke 45 er utsatt på grunn av smittesituasjonen

Ny dato og sted for vaksinering vil bli kunngjort senere. Personer som har bestilt time må da bestille på nytt via servicetorget når tidspunkt er avklart.

 Lokale anbefalinger og innføring av midlertidig forskrift om påbud om bruk av munnbind

Oppdal kommune ønsker alle velkommen til vinterferie !

Vi følger  nasjonale anbefalinger i forhold til smittevern. Kommunestyre i Oppdal har vedtatt  torsdag 18.02.21 midlertidig forskrift om påbud om bruk  av munnbind fra 19.02. klokka 14.00 til 7 mars.

Oppdal kommune har valgt å følge de nasjonale rådene for vinterferien , som er:

 • De som er bosatt i områder med utbrudd av mutert virus, bare bør reise til fritidsbolig sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk.
 • Det anbefales at alle innkjøp gjøres i egen kommune før avreise, og nærbutikk i Oppdal bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn.

Her ligger også anbefalinger om vinterferien fra statsforvalteren i Trøndelag

I tillegg har Oppdal kommune egne anbefalinger:

 • Dersom man skal i handle i butikk anbefales det at man handler på tidspunkt som har mindre folkemengde og at man begrenser antall fra hver husstand som er med i butikken til 1 person. 
 • Anbefaler ALLE  om å holde god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåturer.
 • Oppfordrer innbyggerne i Oppdal til å unngå reiser til – eller besøk fra –områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter.

Oppdal kommune har egen midlertidig forskrift:

 • Kommunestyret vedtok 18.02. mildlertidig forskrift om smitteverntiltak - påbud om bruk av munnbind og presisering av antallsbegrensning og registrering av kunder i Oppdal kommune som gjelder  fra fredag 19.02.fra klokka 14.00  til 7 mars.
 Midlertidig forskrift - påbud om bruk av munnbind i Oppdal

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – påbud om bruk av munnbind og presisering av antallsbegrensning og registrering av kunder i Oppdal kommune.
Fastsatt av Kommunestyret i Oppdal kommune den 18. Februar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen i en periode med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen og hvor potensialet for smittespredning er stort.
§ 2. Virkeområde
Forksriften gjelder i Oppdal kommune.
§ 3. Plikt til å bruke munnbind, antallsbegrensning og registrering av kunder
Munnbind skal brukes i følgende situasjoner:
• I butikker/kjøpesentre.
• På serveringssteder, unntatt når man sitter ved bordet. Det skal foretas registrering av alle kunder på serveringssteder.
• På kollektivreiser og offentlig transport f.eks skibussen. Dette gjelder også inne og ute på stasjonsområdet.
• I drosje. Gjelder både passasjer og sjåfør når det er kunder i bilen.
• På venterom hos leger, tannleger, helsestasjon og andre helsetjenester.
• Hos frisør, hudpleie og andre virksomheter med en-til-en-kontakt. Gjelder både for ansatt og kunde. Kunde kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen.
• I tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke for utøverne under selve kultur- eller idrettsaktiviteten
• Hos kjøreskole og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre skal begrenses slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.
En meters regel gjelder på treningssenter, foruten timer hvor det svettes mye, da gjelder tometersregelen.
En meters regel gjelder i skiheisen.
Plikten til å bruk munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
§ 4. Dispensasjon
Kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.
§ 5. Straff
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. Smittevernloven § 8-1.
§ 6. Ikrafttredelse, varighet og endring.
Forskriften trer i kraft 19. februar klokka 14. 00 og varer til og med 7. mars 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Dette trenger du å vite

Smittevernråd for ferie og reise

Reise og innreisekarantene

Reiseinformasjon til ulike land

Generelt

Trenger du akutt helsehjelp?

Er du akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på tlf 116 117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Er du i risikogruppa?

Folkehelseinstituttet gir råd

Avstand, karantene og isolering

Folkehelseinstituttet gir råd

Smittevern og smitteverntiltak

Hvordan smitter koronavirus?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Hvordan forebygger du smitte?

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd

Hva er smittesporing?

Det innebærer å kartlegge hvem smittede har vært i kontakt med, for å vite hvem som må i karantene/isolasjon og testes for koronavirus. Smitteoppsporing utføres i regi av kommuneoverlegen og er et viktig arbeid for å forebygge videre smitte av koronavirus i befolkningen.

Myndighetenes anbefalinger

Myndighetenes anbefalinger om koronapandemien finner du her:

For deg som har barn/unge

Når kan barn gå på skole/barnehage

Ved nyoppstått forkjølelse skal barn holdes hjemme i 2 dager- ved vedvarende plager over dette må barnet testes. Ved negativ test kan barnet tilbake på skole/barnehage når det har god allmenntilstand, selv om det skulle ha noen rest symptomer.

 Hvis forkjølelsestegnene er bra/nesten borte etter 2 dager- kan barnet på skole/barnehage hvis det har god allmenntilstand, uten test.

Barn med kun rennende nese kan på skole/barnehage.

Smitteverntiltak i barnehage, SFO og skole

Sentrale myndigheter innfører en nivåinndeling av smitteverntiltak i form av en trafikklysmodell, grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen legger opp til tilnærmet vanlig organisering av dagene i barnehage, SFO og skole på grønt nivå , til mer omfattende tiltak med faste grupper av barn og ansatte på gult og rødt nivå. Kommuneoverlegen i Oppdal har vurdert at vi følger sentrale retningslinjer om at vi nå er på gult nivå. For kommunale barnehager og SFO innebærer dette at åpningstiden kan utvides til kl.7.30-16.00  fra og med mandag 8.juni. For foreldre med samfunnskritiske funksjoner videreføres ordningen med beredskapsbarnehage ved behov mellom kl.7.00-7.30 og kl.16.00-16.30.

Smittevernveileder for skoler

Veilederen finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk:

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Foreldre kan bruke omsorgsdager

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole.

Her finner du mer informasjon om dette:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Besøk på helsesenter/boliger

Oppdal helsesenter og Sanatelltunet

18.02.2021

GENERELT OM COVID-19 OG MUTERT VIRUS:

 • Det er for tiden lite smitte i Oppdal, men det er en ustabil situasjon med mutasjon i flere regioner i landet som vi må ta høyde for, for å unngå at det vil spre seg hit. Det anbefales at besøkende som har vært i utsatte områder eller har hatt besøk fra disse områdene de siste 10 dager ikke kommer på besøk. Hvilke områder dette gjelder kan endres på kort varsel.
 • Dersom det allikevel er nødvendig med besøk fra disse områdene må dette avklares i forkant. Besøkende må da sprite hender ved ankomst og avreise, ta med seg og bruke munnbind, holde minst 1 meter avstand til beboere/ansatte, gå direkte til beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealer.

 OM VAKSINE OG KONTAKT:

 • Det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men smitterisiko kan ikke utelukkes helt.
 • Det tar 1-2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse. De fleste av sykehjemmets beboere skal ha full effekt av vaksinen fra 18.februar, på Sanatelltunet fra 4.mars.
 • Dersom både beboeren og den besøkende er vaksinert, kan de ha fysisk kontakt når vaksinen gir full beskyttelse. Vaksinerte beboere med full beskyttelse kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, de samme over tid.

 OM BESØK:

 • Besøk skal fortsatt avtales i forkant.
 • Dersom du har Covid-19-symptomer (luftveissymptomer eller feber), må du vente med å besøke oss. Dette gjelder også dersom du sitter i isolasjon eller karantene, og/eller har vært i  nærkontakt med Covid-19-smittet.
 • Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere opprettholdes. Det videreføres derfor en maksgrense med 4 besøkende samtidig.
 • Besøk på sykehjem og omsorgsbolig kan foregå i fellesarealer. MEN; våre stuer og kjøkken er for små til at 1 meter avstand kan opprettholdes, derfor må besøk finne sted i kantinen på sykehjemmet, i vinterhagen på Santelltunet, på beboerens rom eller ute. Dette innebærer at besøk under måltid bør unngås, eller at beboer spiser på rommet dersom besøkende er tilstede. Tidspunkter for måltid: Frokost 9-10, Lunsj 12.30 – 13, Middag 15.30-16.15, Kveldsmat 18.30-19.30.
 • Det anbefales at besøkende fortsatt registrerer seg med navn og mobilnummer, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte ved behov. Dette oppbevares i 10 dager.
 • Spriting av hender når besøkende kommer og går.
 • Dersom besøkende utvikler Covid-19-symptomer etter de har vært på besøk, må de varsle avdelingen og teste seg.

 Telefonnummer: Tunet 468 24 906. Høa 918 96 048. Sanatelltunet 724 01 385.

BOAS og Lusletta

Disse retningslinjene gjelder fra 18.02.21, og formidles til pårørende og ansatte på kommunens hjemmeside og Facebook samme dag.

GENERELT OM COVID-19 OG MUTERT VIRUS:

 • Vi har for tiden lite smitte i Oppdal, men det er en ustabil situasjon med mutasjon i flere regioner i landet som vi må ta høyde for, for å unngå at det vil spre seg hit. Det anbefales at besøkende som har vært i utsatte områder eller har hatt besøk fra disse områdene de siste 10 dager ikke kommer på besøk. Hvilke områder dette gjelder kan endres på kort varsel.
 • Dersom det allikevel er nødvendig med besøk fra disse områdene avklares besøk i forkant. Besøkende må da sprite hender ved ankomst og avreise, ta med seg og bruke munnbind, holde minst 1 meter avstand til beboere/ansatte, gå direkte til beboerens leilighet og ikke oppholde seg i fellesarealer.

OM VAKSINE OG KONTAKT:

 • Det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men smitterisiko kan ikke utelukkes helt.
 • Det tar 1-2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse. De fleste av våre beboere skal ha full effekt av vaksinen  fra 4.mars.
 • Dersom både beboeren og den besøkende er vaksinert, kan de ha fysisk kontakt når vaksinen gir full beskyttelse. Vaksinerte beboere med full beskyttelse kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, de samme over tid.

OM BESØK:

 • Besøk skal fortsatt avtales i forkant.
 • Dersom du har Covid-19-symptomer (luftveissymptomer eller feber), må du vente med å besøke oss. Dette gjelder også dersom du sitter i isolasjon eller karantene, og/eller har vært i  nærkontakt med Covid-19-smittet.
 • Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere opprettholdes. Det videreføres derfor en maksgrense med 4 besøkende samtidig.
 • Besøk i  omsorgsbolig kan foregå i fellesarealer. MEN; vi oppfordrer besøkende til å oppholde seg i leiligheten, men dere kan gå turer i fellesarealene.
 • Det anbefales at besøkende fortsatt registrerer seg med navn og mobilnummer, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte ved behov. Dette oppbevares i 10 dager.
 • Spriting av hender når besøkende kommer og går.
 • Dersom besøkende utvikler Covid-19-symptomer etter de har vært på besøk, må de varsle avdelingen og teste seg.

 

Ved spørsmål kontakt avdelingen du har tenkt å besøke.

BOAS:

918 96 000 mandag – fredag 07.30 – 15.00

918 96 020 Kveld/helg

Lusletta:

918 96 027  alle dager 08.00-20.00

Alle besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll i inngangspartiet.

Det er tillat med max 4 personer pr beboer pr. besøk. Dette for å opprettholde 1 meters kravet.

Besøkende kan ikke ha luftveissymptomer eller feber,  det skal fortsatt holdes 1 meter avstand og smittevernrutiner skal fortsatt følges.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Informasjon og krav til arrangører

Alle som har et arrangement er ansvarlige for smitteverntiltak og forhold rundt arrangementet.
Det anbefales å ha en skriftlig plan for gjennomføringen samt skriftlig oppsett for smitteverntiltak.
Arrangøren bør sørge for en arrangementsansvarlig som ser til at smitteverntiltak følges under arrangementet.
Hvor mange gjester/deltakere man kan ha avhenger av størrelsen på lokalet- man skal kunne holde 1 meter avstand hele tiden.


Det er 3 «Hovedregler» :
1) Ingen med symptomer skal møte
2) Det må opprettholdes 1 meter avstand
3) God håndhygiene- håndsprit eller håndvask
I tillegg; hyppig vask av kontaktflater- lag en plan for dette, samt en skriftlig oversikt over alle deltagere med navn og mobilnummer.

Det bør sendes ut skriftlig informasjon til deltakerne om smitteverntiltakene i forkant av arrangementet.
Det bør være plakater/oppslag som opplyser om smitteverntiltak på arrangementet.
Det bør lages lister med navn og telefonnummer over deltakere. Disse oppbevares i 14 dager.
Utover overnevnte vises det til informasjon på kommunens hjemmeside.

Det presiseres at arrangør er ansvarlig for arrangementet og smitteverntiltakene rundt dette.

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer

Risikovurdering av arrangementer

Se også FHI.no

Regler for for antall deltakere og avstand (Folkehelseinstituttet)

Helsedirektoratet.no

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand

Regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/

Bruk Oppdal kommunes korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

For næringslivet

Regjeringen innførte 26.10.20  innstramninger i regelverket om karanteneplikt for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.  Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Liste over områder som defineres for å ha særlig høyt smittenivå finner dere her: https://www.fhi.no/nyheter/2020/endringer-i-karanteneplikt-for-arbeidstakere/

 

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i Covid-19 forskriften § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

Ekstraordinære midler til næringsfond

Oppdal kommune har fått tilført ekstraordinære midler til kommunale næringsfond.

Formål: Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderniseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvem kan søke støtte? Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kriterier for måloppnåelse er

1.Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

2.Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke støtte? En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Oppdal/Rennebu kommune via www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra kommunalt næringsfond 2020. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i Trøndelag.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Søknadsfrist 30.09.2020

Mer informasjon samt lenke til søknaden: https://www.nasjonalparkhagen.no/naeringsfond.html

Dersom du trenger du hjelp med å søke ta kontakt med næringshagen pr e-post

Korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

NAV

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?

NAV Oppdal og Rennebu

Reise kollektivt

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke.

Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester.

Planlegg reisen

AtB har ansvar for reiser med buss, trikk, bestillingstransport, hurtigbåt og ferje i hele fylket.

Bruk reiseplanlegger, eller se rutetabeller og kart på AtBs nettsider.

Billetter og priser

Du kan kjøpe både enkeltbilletter og periodebilletter ut fra hva som passer deg best.

Bruk AtBs priskalkulator. Velg antall soner du skal reise i for å se hva billetten koster med buss eller trikk. Se også pristabeller for hurtigbåt og ferje.

Du kan kjøpe billett på flere måter. Forhåndskjøpt billett lønner seg. Se hvordan du kjøper billett på AtBs nettsider.

Skoleskyss

Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss.

Se informasjon fra Trøndelag fylkeskommune. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til AtB. Deretter organiserer AtB skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og de ulike kommunene. Se informasjon fra AtB om skoleksyss.

Alle kan reise med skolelinjene

Skoleskyssen som kjøres i Trøndelag kan benyttes som lokaltransport av alle. Sørg for å ha gyldig billett når du reiser.

Kundeservice

Har du spørsmål eller innspill til kollektivtrafikken?

Ta kontakt med AtB.

In English

Who can get tested?

The National Institute of Public Health recommends that everyone who suspects that they are infected should be tested. The most usual symptoms are cough, fever, shortness of breath, loss of taste or smell, sore throath and fatigue.

You can read more about the test criterias from the National Institute of Public Health here.

Where do I get tested?

Visitors in Oppdal municipality with symptoms of Covid-19: tel 90 08 25 19, Monday, wednesday, Friday 08.30 - 15.00,  Tuesday and Thursday 08.30-12.00.


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 26.01.2021 10.58