KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om influensa - og koronavaksinering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon korona og vaksinering

Korona - og Vaksinetelefon er nå stengt.

Har du spørsmål om nasjonale regler/retningslinjer som gjelder reise, se regjeringens nettsider (lenke) og FHI sine sider (lenke).

In English

The National Institute of Public Health recommends that everyone who suspects that they are infected should be tested. The most usual symptoms are cough, fever, shortness of breath, loss of taste or smell, sore throath and fatigue.

You can read more about the test criterias from the National Institute of Public Health here.

Do you have newly arisen respiratory tract? 

Koronainformation in other languages

Here is information in other languages

Korona- og influensavaksinering høsten 2023

Høstens vaksineringsdager gjennomføres i Oppdal kulturhus følgende dager:

Torsdag 2 november fra klokka 11.00 - 18.00

Fredag 3 november fra klokka 09.00 - 15.00

Det er drop-in vaksinering, så du trenger ikke bestille time til vaksinering.

Dersom du ønsker kan du få begge vaksinene samtidig.

Koronavaksine er gratis. Influensavaksine koster 200,- Du kan betale kontant eller med vipps. 

Koronavaksine

For dere som fikk en oppfriskningsdose i kulturhuset i mai 2023 er dette oppfriskningsdose 6.

For andre kan dette være oppfriskningsdose 4 eller 5. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en ny korona oppfriskningsdose før høst 2023: 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,  
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,  
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
 • Gravide (Tar kontakt med helsestasjon og får vaksine hos jordmor)

Det benyttes en ny og godkjent Pfizer vaksine som er en oppdatert versjon av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), som retter seg mot den nye omikronvarianten.

Koronavaksine er gratis.

Influensavaksine

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig. 

Man kan få Korona - og influensavaksine samtidig.

Gravide henvender seg til helsestasjonen og avtaler tid til vaksinering med jordmor.

Barn under 6 år som ønsker influensa- og koronavaksine tar kontakt med helsestasjonen for avtale tidspunkt for vaksinering, telefon: 91896076Barn og unge over 6 år får vaksine på det ordinære drop-in vaksinetilbudet for befolkningen, torsdag 2 og fredag 3 november.  

Influensavaksine koster 200,- .

Du kan betale med vipps eller kontant.

Velkommen til vaksinering i kulturhuset !

Det er fremdeles mulig å få influensa - og koronavaksine i Oppdal

Koronavaksine

Oppdal kommune har inngått avtale med Vitusapotek Oppdal om koronavaksinering. Dersom du ønsker koronavaksine kan du ta kontakt med Vitusapotek Oppdal i Domusbygget og få koronavaksine gratis der. Dette gjelder kun for de som er folkeregistrert i Oppdal, da det er kommunen som betaler apoteket for vaksineringen.

Dersom du er fra en annen kommune kan du få koronavaksine ved apoteket, men da må du betale en egenandel til apoteket for vaksineringen.

Du kan enten gå innom/ringe til apoteket for å bestille time til vaksinering eller bestille time gjennom denne lenken: 

https://helseboka.app/b/s/3992794/t

Influensavaksine

Dersom du ønsker influensavaksine, kan du få den på fastlegekontoret eller ved apoteket. Den er ikke gratis.

 

Kommunen deler fremdeles ut  gratis hurtigtester

Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om hverken å isolere seg eller å teste seg ved symptomer på korona, men det er fremdeles viktig å ta hensyn til andre for å unngå å smitte.

Er du i risikogruppa er du likevel anbefalt å teste deg dersom du får symptomer på korona. Hvis selvtesten er positiv, ta kontakt med lege. Legen vil gjøre en helhetsvurdering basert på alder, tid siden forrige vaksinedose, samt øvrige risikofaktorer for å avgjøre om det er aktuelt å behandle med Paxlovid.

Hvis selvtesten er negativ og symptomene vedvarer, er det anbefalt at du tar en ny selvtest hver dag fram til dag fire. Les mer om behandling med Paxlovid.

Hurtigtester kan hentes gratis i servicetorget på rådhuset.
Åpningstider mandag - fredag : 09.00 - 15.00, lørdag - søndag stengt

Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten/vintersesongen 2023/2024.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

• Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere

• Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,

• Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,

• Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.

• Gravide

 

Koronavaksine er gratis !

Formålet med koronavaksinasjon er å redusere risikoen for alvorlig forløp av infeksjon hos den enkelte vaksinerte. 

Dersonm du ikka kan møte på vaksineringsdagene i november

Oppdal kommune har avtale med Vitusapotek Oppdal 

Skjema for vaksinering av barn

Samtykkeskjema

De som ikke har fylt 16 år, må ha foresatte sitt samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke og det må derfor signeres av begge foreldre før barnet kan få vaksine.  Husk å krysse av på skjemaet om dette gjelder første eller andre dose.  Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet. 

Her ligger samtykkeskjema på ulike språk for barn under 16 år. 

Egenerklæringsskjema

Før vaksinering av barnet ber vi om at man går gjennom skjemaet og tar det med når barnet skal vaksineres. Det er ikke nødvendig å fylle ut dette skjema for dose nummer 2.  

Her ligger egenerklæringsskjema på ulike språk. Papirskjema kan hentes i servicetorget på rådhuset.

Behandling av Korona med tabletter ( Paxlovid) for personer i risikogruppa.

Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Selvtester får du gratis ved servicetorget på rådhuset eller ved kafeen i Oppdal kulturhus.

Det er viktig at behandlinga med tabletter starter tidlig. Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptom, bør du teste deg med selvest for korona.

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

 • De som har alvorlig immunsvikt
 • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine de siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
 • Alle som er over 80 år

Det er legen som vil vurdere om du vil få denne behandlingen.

Hva skal du gjøre dersom du får luftveissymptom?

Luftveissymptom er først og fremst tett nese, hoste og sår hals, men ofte har du feber eller vondt i hodet også.

Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptom, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager. Dersom selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt. 

Dersom testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen. Dersom symptomene blir verre, bør du kontakte fastlege/legevakt, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona dersom:

 • Du har alvorlig immunsvikt. Dette kan handle om at du går på medisiner som slår ut immunforsvaret. 
 • Du er over 65 år, du har ikke fått vaksne de siste seks månedene, og du har ein alvorlig kronisk sykdom.(se helsenorge på hvilke sykdommer det gjelder)
 • Du er over 80 år
 • Du er over 50 år og har aldri har tatt koronavaksine.

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre dersom du blir syk finner du på Helsenorge

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine.

Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine. Dersom du ønsker koronavaksine tar du kontakt med Vitus apotek Oppdal og får vaksine gratis der.

Hvilke regler og anbefalinger gjelder når man har luftveissymptomer nå?

Rådet om å være hjemme i 4 døgn etter positiv test er opphevet og ble erstattet med råd om å være hjemme når man føler seg syk.Her er noen råd ved nyoppstått luftveissymptomer  

Selvtester

Selvtester kan hentes ved servicetorget i rådhuset og kafeen i Oppdal kulturhus.

Åpningstider ved servicetorget i  rådhuset : mandag - fredag 09.00 - 15.00 

Åpningstider i kafeen i Oppdal kulturhus 

Brukerveiledning ligger med i pakkene med 5 selvtester.

Her finner du alt du trenger å vite om bruk av din Korona selvtest ( NADAL COVID - 19 Ag Test)  

Kommunen har avsluttet tilbudet om PCR - testing 

Kommunen har nå avsluttet tilbudet om PCR - testing. Skulle du ha behov for PCR testing for diagnostikk eller i forbindelse med behandling, kan du ta kontakt med ditt legekontor/behandlende lege for å få vurdert behovet og tatt en test.

Nye regler for koronasertifikat 

Dersom du er fullvaksinert ( 2 doser) og har hatt Covid - 19 infeksjon er du godt beskyttet , men dersom du skal reiseutenlands innen EU , trenger du oppfriskningsdosen for at koronasertifikatet skal være gyldig.

EU besluttet å gjøre følgende endringer i gyldighet i koronasertifikatet som vil gjelde fra 1 februar.:

 • Fullvaksinasjon ( 2 doser) gir gyldig EU koronasertifikat i 270 dager ( 9 mnd) fra siste vaksinasjonsdose.Ved å ta en oppfriskningsdosen ( dose 3), vil gyldigheten forlenges uten begrensning. 
 • Gjennomgått Covid - 19 infeksjon etter fullvaksinasjon ( 2 doser) erstatter ikke oppfriskningsdose og dersom du trenger koronasertifikat til utenlandsreise i EU land  må du ta enn oppfriskningsdose innen 180 dager ( 6 mnd.) fra du ble frisk av Covid - 19  infeksjonen.

Dersom du ønsker oppfriskningsdosen for å få gyldig koronasertifikat , tar du kontakt med vaksinasjonskontoret og bestiller time til vaksinering. Det skal gå minst 3 mnd. fra man er frisk av covid - 19 infeksjonen til man tar oppfriskningsdosen. 

Dersom du ikke ønsker å ta opfriskningsdosen vil også negativ test være gyldig i en kort periode ved utenlandsreise. I de fleste land vil testresultateter i koronasertifikatet være gyldig i 48 timer. Dette kan variere fra land til land og det er viktig å sjekke ut innreiseregler i det landet du skal reise til.

Les mer om koronasertifikat her

Koronasertifikat for barn 

For barn fra 5 - 18 år er grunnvaksinering nå 2 doser med 8 - 12 ukers intervall mellom dosene.Barn får god immunitet med 1 dose vaksine, men skal man reise utenlands bør man sjekke hvilke regler som gjelder for barn.

Barn får koronasertifikat etter grunnvaksinering på 2 doser eller med gjennomgått Covid- 19 infeksjon og 1 vaksinedose, dette vil da gjelde for 270 dager(9 mnd) etter siste vaksinedose.

Dersom barnet har hatt Covid - 19 infeksjon skal det ikke ha vaksine før det har gått minst 3 mnd. Det er også viktig at Covid - 19  infeksjon er registrert i Helsenorge med en PCR test. Hurtigtester man selv tar og reistrerer i den kommunale løsningen blir ikke registrert i Helsenorge. Det er kun tester man tar på kommunal teststasjon som blir registrert i Helsenorge.

Etter nye EU regler for koronasertifikat som trer i kraft 1 februar gjelder koronasertifikatet i 270 dager ( 9 mnd) etter siste vaksinedose.  Det foregår prosesser i EU for å avklare om denne gyldigheten skal forlenges til aldersgruppa under 18 år. Aldersgruppe fra 5 -  18 år er ikke anbefalt oppfriskningsdose slik som voksne over 18 år.

Foreldre/foresatte kan hente koronasertifikat til barn under 16 år på helsenorge

Her er informasjon om hvordan du henter koronapass dersom du har fylt 16 år.

Les mer om koronasertifikat for barn og unge her 

Koronasertifikat for ikkedigitale innbyggere

Kan du ikke logge deg inn på Helsenorge for å få koronasertifikat, kan kommunen hjelpe deg med en papirutskrift.

Du kan få en slik utskrift dersom du er vaksinert og/eller har gjennomgått sykdom.

 

Vaksineinformasjon 

Vaksinestatistikk for Oppdal

Her kan du se en grafisk oversikt over hvor mange doser som er satt i Oppdal.

Pr. 31.03.22  :

 • Det er satt 15 551 doser koronavaksine
 • 5777 personer har fått dose 1
 • 5509 personer har fått dose 2
 • 4465 personer har fått oppfiskningsdose (dose 3 )
 • 305 barn/ungdom 12 - 15 år har fått 1 dose
 • 186 ungdommer 16 - 17 år har fått 2 doser
 • 319 personer har takket nei til vaksine av ulike årsaker.

 

Nye regler for koronasertifikat og oppfriskningsdosen

Dersom du er fullvaksinert ( 2 doser) og har hatt Covid - 19 infeksjon er du godt beskyttet , men dersom du skal reiseutenlands innen EU , trenger du oppfriskningsdosen for at koronasertifikatet skal være gyldig.

EU besluttet å gjøre følgende endringer i gyldighet i koronasertifikatet som vil gjlde fra 1 februar.:

 • Fullvaksinasjon ( 2 doser) gir gyldig EU koronasertifikat i 270 dager ( 9 mnd) fra siste vaksinasjonsdose.Ved å ta en oppfriskningsdosen ( dose 3), vil gyldigheten forlenges uten begrensning. 
 • Gjennomgått Covid - 19 infeksjon etter fullvaksinasjon ( 2 doser) erstatter ikke oppfriskningsdose og dersom du trenger koronasertifikat til utenlandsreise i EU land  må du ta enn oppfriskningsdose innen 180 dager ( 6 mnd.) fra du ble frisk av Covid - 19  infeksjonen.

Vaksinasjonskontoret vil automatisk sette deg opp time til oppfriskningsdosen etter ca. 3,5 mnd og da kan du ta stilling til om du ønsker oppfriskningsdosen eller ikke. Det må gå minst 3 uker, men anbefalt at det går minst 3 mnd. fra du er frisk av Covid - 19 infeksjon til du kan få oppfriskningsdosen.

Dersom du ikke ønsker å ta opfriskningsdosen vil også negativ test være gyldig i en kort periode ved utenlandsreise. I de fleste land vil testresultateter i koronasertifikatet være gyldig i 48 timer. Dette kan variere fra land til land og det er viktig å sjekke ut innreiseregler i det landet du skal reise til.

Les mer om dette her

Barn og unge, oppdatert 29.01.22

ALLE i aldersgruppen 5-11 år vil nå få tilbud om koronavaksine.

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus til også å gjelde alle barn i alderen 5 til 11 år og ikke bare de med alvorlig grunnsykdom .

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset.

Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Barn som er født i 2010-2016 og barn født i 2017 som har fylt 5 år, får tilbud om koronavaksine hvis foresatte ønsker det. 

Barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom får allerede tilbud om koronavaksine.

Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er barn som kan være sårbare og bør derfor vaksineres.

For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere.

For andre barn i denne aldersgruppen er koronavaksine mest aktuell for: 

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som skal oppholde seg i eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge

I følge Folkehelseinstituttet gir én dose best balanse mellom nytte og ulempe for barn i alderen 5-11 år. Ved ønske om to doser kan andre dose bestilles tidligst etter 8 uker, men det en fordel med et langt intervall på 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

En egen barnedose er godkjent til bruk for barn fra 5 til og med 11 år. 

Vil du lese mer om vaksinering av barn fra 5 - 11 år kan du lese her

Oppdal kommune vil tilby barnevaksinering torsdag  3 mars 2022 i Oppdal kulturhus. Det vil komme mer informasjon og brev blir sendt ut i forkant til alle som har barn i skoler og barnehager i Oppdal.

Dersom dere ønsker vaksine til barnet tar dere kontakt med vaksinetelefonen 47 68 10 02 og bestiller time til vaksinering., Vaksinetelefonen er åpen mandag – fredag 09.00 – 14.00 .

Les mer om vaksinering av barn mellom 5 og 11 år her (fhi.no)

Aldersgruppe  12 og 15 år får nå tilbud om dose 2

Alle som er i alderen 12-15 år får tilbud om å ta andre dose med koronavaksine, dersom de og foresatte ønsker det. Ta kontakt med vaksinetelefonen og bestill time til vaksinasjon.

Dose to er særlig aktuelt for barn og unge som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med sårbare personer eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever to doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Det skal gå 8 - 12 uker mellom dose 1 og dose 2.

Ungdom 12-15 år som tidligere har hatt koronasykdom skal ikke ta dose 2 . Koronainfeksjonen  regnes som en vaksinedose og man er godt beskyttet. Dersom vaksine allikevel ønskes,  bør denne tilbys 12 uker etter gjennomgått infeksjon.

Det er viktig at det ikke gis andre vaksiner en uke før eller etter barnet har mottatt koronavaksinen. 

Barn og unge som ikke har fylt 16 år skal ha samtykke fra begge foresatte der det er delt foreldreansvar for å motta vaksine.Skjemaet å være signert av begge foreldre før barnet kan få vaksine.

Er det første dose skal det også fylles ut et egenerklæringskjema. .

Les mer om rettigheter i forbindelse med samtykke fra Helsedirektoratet her  

Dersom dere ønsker vaksine til barnet tar dere kontakt med vaksinetelefonen 47 68 10 02 og bestiller time til vaksinering., Vaksinetelefonen er åpen mandag – fredag 09.00 – 14.00 .

Her ligger mer informasjon fra FHI

Gravide, oppdatert 01.02.22

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom, spesielt i 2 og 3 trimester. FHI anbefaler nå grunnvaksinasjon (2 doser) til alle gravide som ennå ikke er grunnvaksinert, uanhengigi av trimester. Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon med koronavaklsine i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, derimot kan koronasykdom påvirke svangerskapt selv ved mild sykdom hos mor. Mange andre land har hatt denne generelle anbefalingen i lengre tid. Gravide anbefales også oppfriskningsdose. Det er særlig viktig for gravide i 2 og 3 trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden dose 2, og første trimester dersom det foreligger tilleggsykdom hos den gravide.

Er du gravid og ønsker vaksine kan du ta direkte kontakt med Vaksinetelefonen ( 47681002) .

For mer informasjon kan du lese her

Koronasertifikat, oppdatert 05.01.22

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Endringer i gyldighet for koronasertifikat fra 1 februar, les fra FHI her

Informasjon om koronasertifikat

Kan barn få koronasertifikat?
Koronasertifikatet fungerer på samme måte hos barn som hos voksne. Barn får gyldig koronasertifikat basert på negativ test, gjennomgått koronasykdom eller vaksine. Les mer om koronasertifikat for barn og unge hos FHI.

Er du forelder eller foresatt til barn under 16 år kan du få tilgang på barnas koronasertifikat ved å logge deg inn på Helsenorge. Her ligger også barnas helseopplysninger. Velg barnet du vil hente sertifikatet til, klikk på fanen «vis kontrollside» og velg om du vil vise, laste ned eller printe ut sertifikatet. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat til innenlands bruk i Norge.

Er barna mellom 16 og 18 år, har du som hovedregel ikke tilgang til koronasertifikatet, med mindre barna har gitt deg fullmakt.

16- og 17-åringer må skaffe seg elektronisk ID, enten BankID, Buypass eller Commfides, for å kunne logge seg inn og laste ned sitt eget koronasertifikat på Helsenorge.

Les mer om hvordan du henter frem koronasetifikatet til ditt barn her.

 

Koronasertifikat for ikke digitale brukere

Kommunene har nå fått mulighet for å ordne koronasertifikat for ikkedigitale innbyggere. Ønsker du koronasertifikat kan du ta kontakt med vaksinasjonstelefonen ( 47 68 10 02) og bestille dette der.

Melding om bivirkninger

Her kan du selv melde fra om bivirkninger.

Ved alvorlige bivirkninger må du ta kontak med din fastlege/legevakt.

Corona information in other language

Here is information about corinavacine in other languages

Les mer om koronavaksineprogrammet

Trykk her for mer informasjon

Koronagruppa

Det er etablert en koronagruppe i Oppdal kommune som organiserer arbeidet rundt Covid 19.

Telefon til Koronagruppa: 481 11 380. Telefonen er åpen alle dager kl. 08.00-15.30

Har du spørsmål som omhandler korona kan du også sende mail til : korona@oppdal.kommune.no. Mailen blir besvart så raskt som mulig.

 • Har du spørsmål om nasjonale regler/retningslinjer som gjelder reise, se regjeringens nettsider (lenke) og FHI sine sider (lenke). Du kan også ringe nasjonal informasjonstelefon: fra Norge: 815 55 015fra utlandet: +47 21 89 80 42. 

 Nasjonale hjelpetelefoner og nettsteder

Koronainformation in other language

Here is information in other languages

Pressemeldinger

9. februar - pressemelding kl. 16.30

Koronagruppen ser at det fortsatt er et stort antall smittede i Oppdal og at det er behov for å presisere følgende:

 • de som tester positivt på selvtest må registrere seg på Oppdal kommune sin hjemmeside. Dette for at kommunen kan holde oversikt over smittetrykket i kommunen.
 • det anbefales fortsatt at de som tester positivt på selvtest skal ta en bekreftende pcr-test på teststasjonen. Det gjelder ikke for de som er vaksinert med tre vaksinedoser.
 • i tillegg skal de som tester positivt sørge for å isolere seg og varsle sine nærkontakter.


Etter endringene i regelverket er det vanskelig å si hvor mange som hver dag blir smittet i Oppdal. Koronagruppen anslår at det er i underkant av 100 stykker hver dag.

Koronagruppen anbefaler at man for å unngå smitte fortsatt bør holde avstand til andre, og bruke munnbind når avstandskravet ikke kan overholdes. Mange av de som blir smittet har milde symptomer, men en del blir også syke med sterke symptomer.

Hvis en i husstanden blir smittet er sjansen stor for at resten av husstanden blir smittet. Det er derfor viktig å holde god avstand til andre når noen en bor sammen med er smittet, og dersom en kan jobbe hjemmefra anbefales hjemmekontor i denne perioden.

25. januar - pressemelding kl. 15.30

Regjeringen har nå vedtatt at tester skal erstatte smittekarantene. Dette betyr at fra onsdag morgen kan de som bor sammen med en som er smittet teste daglig i 5 dager i stedet for å gå i karantene. Dersom man fortsetter å bo sammen med den smittende, må man teste daglig i 11 dager.

Oppdal kommune har fortsatt begrenset tilgang på hurtigtester, og leveransene fremover er usikre. Testing som alternativ til karantene vil utløse et stort behov for tester blant befolkningen i Oppdal, men inntil det kommer tilstrekkelig med tester, er kommunen fra sentrale myndigheter bedt om å ha følgende prioritet:
1. personer med symptomer
2. test ved kjent eksponering

 • test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
 • øvrige nærkontakter

3. annen screening etter smittevernfaglig vurdering

 • test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
 • jevnlig testing

Koronagruppen har bestemt at utdeling av tester nå skal foregå fra kiosken som er satt opp utenfor Rådhuset.

Denne vil fra i morgen ha følgende åpningstider:
Mandag til fredag: 8.00 - 10.00 og 15.00 - 19.00
Lørdag og søndag: 13.00 - 18.00

Det er ikke tilstrekkelig med tester til at alle i en husstand kan få 11 tester hver. En familie med en smittet vil få utdelt 2 tester pr. husstandsmedlem, også må man hente flere senere dersom det blir behov. Skal man ut på noe må man teste seg, og det anbefales at de over 12 år bruker munnbind på offentlig sted. Skolebarn over 12 år trenger ikke bruke munnbind på skolen. Dersom en skal være hjemme en hel dag, er det ikke behov for å teste seg.

Andre nærkontakter, altså de som ikke bor sammen med en som er smittet skal teste seg på dag 3 og 5 etter nærkontakt.
De som er smittet skal fortsatt være 6 dager i isolasjon, og det er IKKE behov for å teste seg før man går ut igjen.
Sentrale myndigheter har også endret sine anbefalinger om hvem som skal ha pcr-test på teststasjonen som sendes til St. Olav for analyse. Oppdal kommune forholder seg til disse føringene, og følgende personer trenger ikke lenger bekreftende pcr på teststasjonen ved positiv hurtigtest:

 • Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").
 • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Personer som ønsker bekreftende test for å få denne registrert i helsenorge, kan også bestille hurtigtest på teststasjonen.
Koronagruppen ser at dette vil kunne føre til noe redusert trykk på teststasjonen, men det er fortsatt mange som har behov for bekreftende test etter positiv hurtigtest. For å begrense trykket og ventetiden på teststasjonen er det besluttet at det fra onsdag denne uke må bestilles time for test på teststasjonen.

Teststasjonen har følgende åpningstid:

mandag, onsdag og fredag: 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00
tirsdag og torsdag: 8.30 - 10.00
lørdag: 10.00 - 11.30

Time til test kan bestilles via kommunens hjemmeside. Det anmodes om at det ved bestilling opplyses om man skal ha hurtigtest eller pcr-test.
Koronagruppen gjentar oppfordringen om at alle som får positiv test, både selvtest og på teststasjonen registrerer dette på kommunens hjemmeside.

21. januar - pressemelding kl. 16.00

Vi går nå over til å rapportere smittetall etter de registreringer som er gjort av pcr-testing fra St. Olavs. Siste døgn er det registrert 51 nye smittede, totalt 410 hvis vi teller fra 1 januar. Det kan virke som tendensen er noe synkende etter toppnoteringen på 75 nye tilfeller tidligere denne uken. I tillegg til mye smitte blant skolebarn er det nå også registrert smitte blant ansatte og beboere innen helse- og omsorgstjenesten.

Teststasjonen vil være åpen i morgen lørdag kl 10-11:30. Hurtigtest kan hentes på Rådhusets Servicetorg i tidsrommet 15-17 både lørdag og søndag denne helgen.

Vi oppfordrer alle som tester positivt til å registrere dette på Oppdal Kommunes hjemmeside:
https://oppdal.kommune.no/tjenesteomrader/snarveier/korona-informasjon/

Det har vært noen tekniske utfordringer nå i starten, så ta kontakt dersom det oppstår problemer med innsending.

Vi har dessverre fått noen henvendelser som gjelder personer som er i isolasjon men som likevel er observert steder de ikke burde vært, og vil derfor få minne om regelverket for de som er i isolasjon:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om hjelp fra andre til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge som er i isolasjon blir ivaretatt, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand.

Det ligger god informasjon om alt som har med testing, karantene, isolasjon med mer på Helse Norge sine sider:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/

17. januar - pressemelding kl. 10.30

Det er siden siste pressemelding fredag den 14. januar 86 stykker som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. 55 av disse testet positivt på hurtigtest i går, søndag. Smitten er hovedsakelig blant barn, og den er forventet å øke de kommende dagene. Kommunelegen er ikke bekymret for smitteutviklingen, og de aller fleste som nå blir smittet har lite symptomer.

Det er viktig at alle som tester positivt på hurtigtest registrerer seg inn via kommunens hjemmeside og selv tar ansvar for smittesporing. Det samme gjelder de som får positiv test på teststasjonen. Gjennom helgen har alle som har registrert seg mottatt en sms med en link til kommunens hjemmeside hvor det står hva man skal gjøre. Koronagruppen har ikke lenger kapasitet til å følge opp den enkelte på denne måte, og fra i dag må alle selv gå inn på kommunens hjemmeside og lese hva de skal gjøre. Det er viktig at alle som er smittet blir isolert i 6 døgn, at husstandsmedlemmer går i karantene og at også øvrige nærkontakter varsles. Alle må også varsle sin arbeidsgiver/skole/barnehage dersom en har vært på jobb/skole/barnehage de siste 48 timene før symptomer, evt positiv test.

Koronagruppen har tett dialog med de skolene/barnehagene hvor det er mye smitte, og det tas konkrete vurderinger på hvor mye det skal testes. Kommunen har begrenset med hurtigtester, og det er først i de trinnene/gruppene hvor det er flere smittede på kort tid at det anbefales test 2 dager i uken. Den enkelte arbeidsgiver må selv ta ansvar for når det skal testes i de ulike bedrifter ved smitte, men koronagruppen kan bistå med råd. Hovedregel er at nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer skal testes på dag 3 og 5 etter nærkontakt, og at man ikke skal teste hele grupper/arbeidsplasser for sikkerhets skyld.

14. januar - pressemelding kl. 18.00

Det er siden forrige pressemelding 12.01.22 registrert 38 nye smittede her i Oppdal. Denne utviklingen er omtrent som forventet.

Drivdalen skole fortsetter på rødt nivå til og med onsdag, mens barnehagene og grunnskolene forøvrig drives på gult nivå ut neste uke, dvs ut fredag 21. januar.

Oppdal Videregående skole og voksenopplæringen er etter sentrale anbefalinger og det faktum at det ikke er registrert smitte pr i dag, satt på grønt nivå.

Karantenereglene for øvrige nærkontakter (altså ikke husstandsmedlemmer) er nå opphevet og har tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som har fritidskarantene nå kan avslutte den. Dette gjelder for alle. Øvrige nærkontakter skal ikke lengre i karantene, men ta en test på dag 3 og 5.

Vi venter en stigning i antall smittede fremover og har i dag fått på plass en digital løsning der en selv skal registrere positiv hjemmetest, samt varsle sine nærkontakter. Gå inn på kommunens hjemmeside for innlogging med Bank-ID samt veiledning:
https://oppdal.kommune.no/tjenesteomrader/snarveier/korona-informasjon/

For øvrig viser vi til informasjonen som ligger på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

12. januar - pressemelding kl. 21.00

13 personer har i dag testet positivt på covid 19 i Oppdal. Alle de smittede er isolert, og nærkontakter er varslet. En av de smittede er et barn i Pikhaugen barnehage, og de som har hatt nærkontakt med dette barnet er bedt om teste seg.

En av de smittede er ansatt i Gnist Brennan, og er nærkontakt med barnet som testet positivt der sist onsdag. 3 av de smittede er elever ved 7. trinn på Aune barneskole.

Kommuneoverlegen har i dag bestemt at Drivdalen oppvekstsenter fra i morgen skal gå over til rødt nivå. Dette er i hovedsak begrunnet med organisatoriske utfordringer med å ha drift på skolen på gult nivå.

12. januar - pressemelding kl. 8.40

12 nye personer har testet positivt med hurtigtest på covid 19 siden i går ettermiddag. Av disse er 4 elever ved Drivdalen skole, 2 er elever ved 7. trinn på Aune barneskole, 1 elev på 6. trinn ved Aune barneskole, 1 elev ved 2. trinn på Aune barneskole og 1 elev ved 9. trinn på Oppdal ungdomskole. En av de smittede er lærer ved Aune barneskole.

Det forventes at smitten også nå raskt vil stige i 7. trinn ved Aune barneskole, og også etter hvert til øvrige klasser og skoler.

Alle nærkontakter er kartlagt og håndtert. Koronagruppen ber om at alle som har positiv hurtigtest registrerer denne via lenke på kommunens hjemmeside.

11. januar - pressemelding kl. 15.30

Siden i går har 13 personer testet positivt med hurtigtest på Covid 19 i Oppdal. 5 av disse er elever på Drivdalen skole og 2 er lærere. 3 er elever på 7. trinn på Aune barneskole.

4 av de smittede er husstandsmedlemmer til personer som testet positivt på søndag. En av disse er ansatt på Oppdal helsesenter, og har vært unntatt smittekarantene fordi vedkommende har fått 3. vaksinedose og tar daglig selvtest. Den smittede hadde negativ test i går, og var etter dette på jobb på Oppdal helsesenter. Nærkontakter er kartlagt og håndtert.

I tillegg har en person fra Oppdal testet positivt for Covid 19 på Gardermoen etter innreise. Den smittede er isolert i Oppdal.

På Drivdalen skole er det nå totalt 19 elever og 4 lærere som er smittet. I tillegg er det mange elever som er borte fra skolen på grunn av karantene som husstandsmedlem. Av 51 elever totalt på skolen, var det i dag 20 elever som var tilstede. Driften av skolen ivaretas ved at lærerne som er der har 3 vaksinedoser eller er unntatt smittekarantene i arbeidstid. Koronagruppen har i dag bedt om at elever og lærere som ikke er i smittekarantene/isolasjon også begrenser sin kontakt med andre de nærmeste dagene.

Det er ikke registrert smitte i barnehagen på Drivdalen oppvekstsenter.

10. januar - pressemelding kl. 15.25

13 personer har i dag testet positivt på hurtigtest for Covid 19 i Oppdal. 10 av disse kan relateres til smitteutbruddet på Drivdalen oppvekstsenter. Av de smittede er 9 elever ved Drivdalen oppvekstsenter. En av de smittede er elev på 7. trinn på Aune Barneskole og en er far til smittet elev. Av de som ble smittet i går er en person elev ved Oppdal ungdomsskole.

Alle nærkontakter er kartlagt, og elever i berørte klassetrinn anbefales test på dag 3 og 7 etter siste nærkontakt. Lærere som er nærkontakter blir satt i fritidskarantene og må også testes. Øvrige nærkontakter settes i karantene, og kan gå på jobb ved negativ test på dag 3, men må i fritidskarantene til negativ test på dag 7. Barn er unntatt karantene, men alle husstandsmedlemmer settes i karantene så fremt de ikke har fått 3. vaksinedose.

2 av de smittede er smittet etter reise i utlandet.

Alle de smittede er isolert.

Koronagruppen jobber fortsatt med smittesporing, men venter at det de nærmeste dagene vil komme flere smittede i Oppdal. Det er utviklet en digital løsning for registrering av positiv hurtigtest og nærkontakter. Koronagruppen oppfordrer alle som har positiv hurtigtest til å benytte seg av dette ved å følge link som ligger på Oppdal kommune sin hjemmeside. Koronagruppen oppfordrer alle til å sette seg inn i nasjonale føringer når det gjelder karantene, da det er ulike regler som gjelder avhengig av type nærkontakt, vaksinasjonsstatus og type arbeid.

Alle som tester positivt på hurtigtest må teste seg med ordinær test på teststasjonen. Teststasjonen vil denne uka være åpen hver dag fra 8.15 til 9.15.

9. januar - pressemelding kl. 23.00

8 personer har i dag testet positivt med hurtigtest for covid 19 i Oppdal. Alle disse er tilknyttet Drivdalen skole. Av de positive er 2 lærere og 6 elever.

En lærer og en elev testet positivt søndag ettermiddag. Dette medførte at det gikk ut en melding til alle foreldre og lærere på Drivdalen skole om at alle elever og lærere på skolen måtte teste seg. Etter dette testet 6 personer positivt.

Koronagruppa har kartlagt nærkontakter og de elever og lærere som er berørt vil testes flere ganger utover uka. Lærere er satt i fritidskarantene. Øvrige nærkontakter er også kartlagt og håndtert.

6. januar - pressemelding kl. 13.15

Det er de to siste dagene 6 stykker som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. To av de smittede er trolig smittet av vedkommende som testet positivt på hurtigtest søndag kveld.

Av de smittede er det 4 barn. Elevene på 1. trinn og 5. trinn på Aune barneskole er kartlagt som nærkontakter. I tillegg er en avdeling på Midtbygda oppvekstsenter og en avdeling på Gnist Brennan barnehage kartlagt som nærkontakter. Barna er ikke i smittekarantene, men bedt om å teste seg. Tester sendes med hjem fra skole/barnehage.

De ansatte som har hatt nærkontakt med noen av disse barna, er satt i smittekarantene. Nasjonale føringer gir unntak fra smittekarantene i arbeidstid for personer som jobber i skole/barnehage og kritiske samfunnsfunksjoner. De ansatte har imidlertid fritidskarantene i 10 dager etter siste nærkontakt, men kan teste seg ut av karantene på dag 7.

En av de smittede er ansatt på Oppdal helsesenter. 4 ansatte er kartlagt som nærkontakter, og er bedt om å teste seg på dag 3 og dag 7. I tillegg er 4 pasienter kartlagt som nærkontakter. Disse er alle vaksinert med 3. dose, men får tilbud om en test på dag 5. Ingen er satt i smittekarantene.

Alle de smittede er isolert og husstandsmedlemmer er satt i smittekarantene.

5. januar - pressemelding 

Eleven som testet positivt på hurtigtest for covid 19 søndag kveld, er bekreftet med positiv pcr-test analysert på St. Olav. Den smittede er isolert. Nærkontakter til den smittede er i hovedsak barn, og disse er unntatt fra smittekarantene, men anbefales test på dag 3 og 7 etter nærkontakt. Voksne nærkontakter er i karantene 3 dager etter siste nærkontakt, og kan gå på jobb/skole med negativ hurtigtest på dag 3. Fritidskarantene oppheves ved negativ test på dag 7.

5 andre personer har også testet positivt de siste dagene. Disse er smittet etter reise, og er bekreftet smittet med Omikron. De smittede er isolert, og husstandsmedlemmer er i karantene. De har ikke vært i kontakt med andre etter at de kom hjem fra reise.

Omikron er nasjonalt nå regnet som den koronasmitten som er i overvekt, og at det er den typen det er mest sannsynlig å bli smittet av.

Foreløpig er smittesituasjonen i Oppdal under kontroll med få smittede. Det forventes imidlertid at smitten vil øke også her de kommende ukene.

Koronagruppen oppfordrer Oppdals befolkning til å fortsette å overholde smitteverntiltak, og ta en test ved luftveissymptomer.

Teststasjonen i Oppdal er åpen mandag, onsdag og fredag, fra 8.15 til 8.45. I tillegg er det mulighet for å teste seg i Rennebu tirsdag og torsdag fra 11. til 11.30. Det ble i dag testet i overkant av 40 personer, og det er kapasitet til å utvide dersom det blir behov for mer testing.

21. desember - pressemelding kl. 15.20

Den siste uken har 4 personer testet positivt på covid 19 i Oppdal. Sett i sammenheng med øvrige deler av landet, er dette tallet lavt, og koronagruppen er forberedt på at det vil bli økt smitte også i Oppdal i tiden som kommer.

Med de nye tiltakene som er innført er det økt behov for pcr-tester, da personer som settes i karantene må testes på dag 3 og/eller 7 med pcr-test, avhengig av type nærkontakt. For å ha et best mulig tilbud er det fra 20. desember inngått et samarbeid mellom Oppdal og Rennebu kommuner, slik at innbyggerne i disse kommunene har et testtilbud 6 dager i uka.

Det vil være følgende åpningstider:
Onsdag 22.12 Oppdal 08.15-08.45
Torsdag 23.12 Rennebu 11.00 -11.30

Åpningstid i julen:
Fredag 24.12 Oppdal 08.15-08.45
Lørdag 25.12 Stengt
Søndag 26.12 Rennebu 11.00-11.30
Mandag 27.12 Oppdal 10.00 -10.30
Tirsdag 28.12 Rennebu 11.00 -11.30
Onsdag 29.12 Oppdal 10.00 -10.30
Torsdag 30.12 Rennebu 11.00 -11.30
Fredag 31.12 Oppdal 10.00 -10.30
Lørdag 1.1 Stengt
Søndag 2.1 Rennebu 11.00 -11.30

Fra 3. januar 2022 og inntil videre:
Mandag Oppdal 08.15-08.45
Tirsdag Rennebu 11-11.30
Onsdag Oppdal 08.15-08.45
Torsdag Rennebu 11-11.30
Fredag Oppdal 08.15-08.45
Lørdag Stengt
Søndag Rennebu 11-11.30


Testing foregår her:
Oppdal: I brakke ved Oppdalshallen, Aunevegen 20, 7340 Oppdal
Rennebu: I brakke ved Rennebu legekontor, Vassliveien 83, 7391 Rennebu

Kommunen har fortsatt hurtigtester/selvtester som kan fås av personer som har nyoppståtte luftveissymptomer eller har vært i nærkontakt med noen som har testet positivt. Tester kan fås ved henvendelse til servicetorget på Rådhuset.

Vaksinering vil foregå både torsdag 23. desember og torsdag 30. desember. Det vil disse dagene også bli åpnet for drop-in for boosterdose til de som fikk andre dose for 20 uker siden eller mer. Det er også muligheter disse dagene for de som ønsker første eller andre vaksinedose.

Tilbudet gjelder både Oppdals innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen. Drop-in vil være åpent torsdag 23. Desember fra klokka 08.30 - 09.30, og 30. desember fra klokka 08.30 - 10.00. De som ønsker drop-in bes ringe vaksinetelefon på 47 68 10 02.

12. desember - pressemelding kl. 23

Den ansatte på Oppdal helsesenter som testet positivt på hurtigtest for covid 19 fredag og lørdag, har negativ test på pcr. I samråd med Folkehelseinstituttet er det tatt ny pcr-test, og også den er negativ. Alle tiltak som er iverksatt med testing av pasienter og andre nærkontakter er dermed avsluttet.

Ifølge opplysninger fra Folkehelseinstituttet kan det unntaksvis skje at hurtigtester gir feil resultat. Dette er også bakgrunnen for at alle slike tester må bekreftes med en ordinær test som sendes til analyse.

11. desember - pressemelding kl.15.00 

Siden mandag har 7 personer testet positivt med hurtigtest for covid 19 i Oppdal. 5 av disse er kjente nærkontakter med personer som er smittet tidligere, og en er smittet etter reise. Den siste har foreløpig uavklart smittevei, men det kartlegges om smitten kan knyttes til kontakt med personer som var i Lillestrøm siste helga i november. 

Nærkontakter er kartlagt og bedt om å teste seg. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære testes daglig i 7 dager. Andre nærkontakter testes på dag 3, 5 og 7 etter kontakt med den smittede. Ingen er i karantene. Alle de smittede er isolert.  

En av de smittede er ansatt ved Oppdal helsesenter. Den smittede er vaksinert med 3. dose. Beboere/pårørende og ansatte som er berørt ved Oppdal helsesenter er varslet, og ansatte som har hatt tett kontakt med den smittede er bedt om å ikke møte på jobb de nærmeste dagene.

Beboere og ansatte som er berørt er i dag testet med hurtigtest, og ingen har testet positivt. Det er også tatt pcr-test av de ansatte som har vært i nærkontakt, og prøvene er sendt til St. Olav for analyse.  

 

Dette trenger du å vite

Dersom du er syk eller har spørsmål som omhandler din helse, ring legekontoret ditt.

Oppdal legesenter tlf. 72 40 01 00, kl.08-15.30 man-fre.

Auna legesenter tlf. 72 40 09 00, kl. 08-15.30 man-fre.

Utenom åpningstid ring legevaktsentralen  116 117.

Ved alvorlig sykdom ring 113.

Smittevernråd for ferie og reise

Reise og innreisekarantene

Reiseinformasjon til ulike land

Generelt

Trenger du akutt helsehjelp?

Er du akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på tlf 116 117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Er du i risikogruppa?

Folkehelseinstituttet gir råd

Avstand, karantene og isolering

Folkehelseinstituttet gir råd

Smittevern og smitteverntiltak

Hvordan smitter koronavirus?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Hvordan forebygger du smitte?

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd

Hva er smittesporing?

Det innebærer å kartlegge hvem smittede har vært i kontakt med, for å vite hvem som må i karantene/isolasjon og testes for koronavirus. Smitteoppsporing utføres i regi av kommuneoverlegen og er et viktig arbeid for å forebygge videre smitte av koronavirus i befolkningen.

Myndighetenes anbefalinger

Myndighetenes anbefalinger om koronapandemien finner du her:

Besøk på helsesenter/boliger

Oppdal helsesenter og Sanatelltunet

 

Vaksinasjon og gjennomgått Covid-smitte gir god beskyttelse, men er ingen garanti mot å bli smittet av korona og evt. smitte andre.

Det anbefales å følge overordnede smittevernråd:

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Test deg ved symptomer.
 • Ved positiv Covid-test anbefales det å holde seg hjemme i fire dager.

Det foreligger ikke lenger generell anbefaling om å bruke munnbind ved besøk i sykehjem og omsorgsboliger

Telefonnummer:

Tunet 482 84 052
Høa 905 10 741
Sanatelltunet 905 81 495

 

Velkommen til oss!

BOAS og Omsorgsboliger

Vaksinasjon og gjennomgått Covid-smitte gir god beskyttelse, men er ingen garanti mot å bli smittet av korona og evt. smitte andre.

Besøk trenger ikke avtales i forkant.

Følgende generelle smittevernråd gjelder:

Munnbind

 • Fra 1. desember 2021: Regjeringen innfører nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Hånd- og hostehygiene

 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Ved luftveissymptomer

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Testing

 • Følgende personer er anbefalt å teste seg:
 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter
 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

BOAS:

918 96 000 mandag – fredag 07.30 – 15.00

918 96 020 Kveld/helg

Lusletta:

918 96 027  alle dager 08.00-20.00

NAV

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?

NAV Oppdal og Rennebu

 


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 07.05.2021 12.58