KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om koronavirus og smittehåndtering fra sentrale myndigheter og krisestaben i Oppdal. Husk at situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å følge med på kommunens hjemmeside og facebookside, Folkehelseinstituttets hjemmeside og andre offentlige hjemmesider (se nedenfor), lokale og sentrale media.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


STATUS I DAG

19.08.20: Det ble lørdag den 15.08 bekreftet at en person er testet positivt for Covid - 19 i Oppdal. Den smittede personen er isolert. Det er gjennomført smitteoppsporing og 23 personer er definert som nærkontakter. De har alle fått informasjon og varslet om at de har 10 dagers karantene. Disse vil bli testet, men må uansett testresultat være i 10 dagers karantene fra siste kontakt med vedkommende.

2.9.2020: Hittil er ca 800 personer testet i Oppdal.

Det er testing mandag, onsdag og fredag. Ta kontakt på kommunens Koronatelefon ved spørsmål om testing. Ring 90 08 25 19. 

Svarene kan man sjekke selv på www.helsenorge.no, det ligger der like raskt som luftveisklinikklege får svarene.

Når kan barn gå på skole/barnehage

Ved nyoppstått forkjølelse skal barn holdes hjemme i 2 dager- ved vedvarende plager over dette må barnet testes. Ved negativ test kan barnet tilbake på skole/barnehage når det har god allmenntilstand, selv om det skulle ha noen rest symptomer.

 Hvis forkjølelsestegnene er bra/nesten borte etter 2 dager- kan barnet på skole/barnehage hvis det har god allmenntilstand, uten test.

Barn med kun rennende nese kan på skole/barnehage.

 Oppsummert; barn kan på skole/barnehage hvis det 1) kun har rennende nese 2) etter 2 dager hjemme med rask bedring 3) etter negativ test når allmenntilstanden er god.

Når må voksne være hjemme

Med forkjølelsessymptomer - holde seg hjemme - ta en test - hvis denne er negativ kan man på jobb når allmenntilstanden er god, selv med restsymptomer.

Hvis man har en negativ test kan man altså gå på jobb selv med noen restsymptomer hvis allmenntilstanden er god.

Det er uansett viktig med god håndhygiene, og tilstrebe avstand så godt som råd.
Viser til lenke på FHi:

https://www.fhi.no/contentassets/8dd151206b26481698377dbc45f9189f/2020-08-27-flytskjema.pdf

 Alle bør sjekke denne lenken for å se at de er oppdaterte.

Koronatelefon - testing

Det er nå åpent for at alle som har luftveissymptomer skal få teste seg uten å bli vurdert av fastlege. Dersom du har luftveissymptomer, vært i kontakt med noen som er bekreftet Covid - 19 eller har vært i utlandet,  kan du nå ringe Koronatelefonen og få time til testing. Testingen foregår ved Oppdalshallen, Aunevegen 20. Det er fint om du kan kjøre bil dit, da testingen foregår gjennom bilvinduet. Dersom du ikke har bil går det fint allikevel.

Ring  kommunens Koronatelefon på :  90 08 25 19.

Telefonen har følgende åpningstid :

Mandag, onsdag og fredag 08.30 - 15.00

Tirsdag og torsdag 08.30 - 12.00

Dersom du er syk eller har spørsmål som omhandler din helse, ring legekontoret ditt. 

Oppdal legesenter tlf. 72 40 01 00, kl.08-15.30 man-fre.

Auna legesenter tlf. 72 40 09 00, kl. 08-15.30 man-fre.

Utenom åpningstid ring legevaktsentralen Orkdal 116117.

Ved alvorlig sykdom 113.

Dersom du luftveissymptomer skal du være hjemme til du er symptomfri uavhengig om du har en negativ test.

Du kan selv se svaret på koronatesten din på www.helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Det tar ca 1 døgn å få svar på testen.

Korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

COVID-19 - TESTING

Visitors in Oppdal municipality with symptoms of Covid-19: contact Auna Medical Center or Oppdal Medical Center.
Oppdal Medical Center:  72 40 01 00, 08-15.30 Mon-Fri.
Auna Medical Center: 72 40 09 00,  08.00-15.30 Mon-Fri.
After 15.30, call the emergency center Orkdal 116 117

CORONAVIRUS DISEASE - ADVICE AND INFORMATION

Norwegian Institute og Public Health

 

Karantene og isolering

Her ligger informasjon og karanteneregler og isolasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

Krisestaben avvikles

Krisestaben i Oppdal kommune har tatt pause etter møtet 24. juni. Rapportering til myndighetene som gjelder helse/smittevernutstyr fortsetter som tidligere. Kommuneoverlegen følger smittesituasjonen og tar denne opp med krisesstaben dersom det skjer endringer.

Rådhuset er åpent - gjør avtale på forhånd

Ordningen med servicevert og liteføring av besøkende avvikles 30. juni. Det er fortsatt ønskelig at besøkende har gjort avtaler på forhånd med den de skal møte, på telefon eller epost.

Trafikkstasjonen  (Statens Vegvesen) tar imot timebestilling kun på nett. Gå til www.vegvesen.no/trafikkstasjoner  og bestill time der.

Råd til helsepersonell om å ta en korona test dersom de har vært i utlandet

Minner om FHI sine reiseråd, dette er en sterk anmodning om å ikke reise utenlands slik det er nå.

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte vikarer som iløpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt("grønne eller gule " områder/land) bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake til jobbe. Alle helsearbeidere som har vært i "gule" områder skal ha 1 negativ test før oppstart av jobb.

Følgende gjelder ved hjemkomst;

Dersom man har vært i "GULT" OMRÅDE;

Før man kan møte på jobb; 1 negativ test tatt mellom dag 5-8 etter hjemkomst. Være ekstra obs på om man utvikler symptomer til dag 10.

RØDT OMRÅDE;

Karantene i 10 dager.

MEN minner om: det er symptomer som bestemmer om man skal være hjemme eller ikke- har man symptomer skal man være hjemme til man er symptomfri- selv om man har negativ test.


Det er forskjell på karantene pga nærkontakt med person positiv for covid-19/vært i røde områder( de dette gjelder skal være i karantene i 10 dager uansett- uansett test eller symptom eller ei) , og at man skal være hjemme pga symptomer (UTEN å ha vært nærkontakt eller reist).

For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som iløpet av de siste 10 dager har vært i "grønne" eller "gule" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse skal gjeninntre/tiltre i jobb uten testing.

Informasjon om karanteneregler ved reise ligger her

 

Rutiner for testing av COVID - 19 for  personer som kommer fra Schengen/EØS land og skal arbeide i Norge.

Beboere fra Schengen /EØS som kommer til Norge for å jobbe kan få unntak fra karantene plikten på jobb etter 1 negativ test.

De må allikevel ha karantene på fritiden til 2. negative test.

Følgende testprosedyre skal benyttes:

 • 1. test for COVID - 19 skal gjennomføres så raskt som mulig etter ankomst Oppdal/Norge
 • 2. test må tas mellom dag 5-8- ikke tidligere enn 5. dag etter ankomst Norge.


 I 10 dager etter ankomst fra utlandet må leder og personene selv ha ekstra fokus på om de utvikler symptomer på covid-19. Dersom arbeideren utvikler luftveissymptomer skal han/hun straks forlate jobben/være hjemme og bør testes for COVID - 19. Ved negativ test må den ansatte allikevel være hjemme til symptomfrihet. Ved positiv test for COVID - 19 skal den ansatte straks isoleres og må følge reglene for isolering og kan da ikke jobbe.

Arbeidsgiver må organisere arbeidet slik at personen har minst 1 meter avstand til medarbeidere og andre.
Det er arbeidsgiver som har ansvar for å gi sin ansatt informasjon og at testing og tilrettelegging for ansatt på arbeidsplassen blir gjennomført.

Ta kontakt med kommunens coronatelefon 90 08 25 19 for time til testing .

Arbeidsgiver har ansvar for å følge opp at både 1 og 2. test er tatt og ansatte må gi beskjed til sin arbeidsgiver om testresultatet.

Her ligger mer informasjon om karantene og unntak for karanteneplikten for personer som har vært i utlandet

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/reiser-reiseliv-og-kollektivtransport#rad-til-ansatte-og-arbeidsgivere-unnga-smitte-i-institusjon-i-forbindelse-med-reise

 Oppdatert informasjon fra myndighene

Ved å følge linkene nedenfor finner du de siste oppdaterte nyhetene om koronasituasjonen.

Kriterier for testing:

Regjeringens reiseråd:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/reiser-reiseliv-og-kollektivtransport#regler-om-karantene-og-unntak-fra-karanteneplikten-ved-ankomst-til-norge

Regjeringen - informasjon om koronasituasjonen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Folkehelseinstituttet (FHI) - informasjon om koronasituasjonen:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Norge.no - informasjon om koronasituasjonen:

https://helsenorge.no/koronavirus

Regler for offentlige og private arrangement.

Offentlige arrangement

Et offentlig arrangement kan være et idrettsarrangement, konferanse eller bryllupp/bursdag/konfirmasjon/dåpen/begravelse der man har leid et offentlig lokale som feks hotel, forsamlingshus, annet leid lokale etc.

 • Det er tillatt med maksimalt 200 personer til stede på et offentlig arrangement. 
 • Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.
 • Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.  
 • Arrangement på offentlig sted må ha en ansvarlig arrangør. 

                 Ansvarlig arrangør skal:

  • Ha ansvar for å legge til rette slik at alle kan følge smittevernrådene, se fakta i lenka under.
  • Ha oversikt over hvem som er til stede. Arrangør må opprette en liste med navn og telefonnummer. Denne lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.

 

Private arrangementer

Det kan være maksimalt 20 personer ved private arrangement. Med private arrangement menes besøk, fester, konfirmasjoner, dåp, brullup og alle sammenkomster som foregår i hjemmet.

 • Selv om det er tilltat med 20 personer hjemme er det lokalets størrelse som bestemmer om du kan gjennomføre det. Er det ikke stort nok må antall reduseres. Det kreves at man opprettholder regelen om 1 meter mellom hver person.
 • Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes, se fakta i lenka under.
 • Ha oversikt over alle som er til stede med navn og telefonnummer. Dette er særlig viktig ved arrangement der deltakerne ikke kjenner hverandre godt fra før, slik som for private fester i forbindelse med fadderuker og liknende. Lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.

Smitteverntips ved private eller offentlige arrangement:

Bordplassering

Ved bordplassering, husk alltid 1 meters regelen mellom hver person. Tenk kohorter nå dere plasserer gjestene. Husstandsmedlemmer kan sitte sammen, andre familier som bor sammen bør sitte sammen og personer fra andre kommuner bør sitte sammen.

Kakebuffet

I konfirmasjoner, bryllupp og lignende arrangement er det ofte kakebuffeter. Dette kan være en utfordring smittevernmessig. Det er derfor veldig viktig at alle vasker hender/eller at hånddesinfeksjon benyttes før alle skal ta i samme kakespade. Alternativt kan en/flere  personer ha ansvaret for å betjene kakebordet og skjære opp kakestykker og servere det for gjestene.

 

For mer utfyllende smittevernråd om private og offentlige arrangement se her:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/minner-om-smittevrnreglene-for-arrangementer/

Dersom det er spørsmål om gjennomføring av større arrangement, kan planer for dette sendes til  kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl på mail: kirsten.opdahl@oppdal.kommune.no eller Fagleder folkehelse: Vigdis L Thun på mail: vigdis.thun@oppdal.kommune.no

 

BOAS og Lusletta har åpent for besøk

Det er åpent for besøk på BOAS og Lusletta. Besøkene skal foregå på beboernes rom og ikke i fellesarealene. Besøk til beboerne  avtales på forhånd, ring:

72 40 13 50 mandag – fredag 07.30 – 15.00

72 40 13 60 Kveld/helg

Alle besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll i inngangspartiet.

Det er tillat med max 4 personer pr beboer pr. besøk. Dette for å opprettholde 1 meters kravet.

Besøkende kan ikke ha luftveissymptomer eller feber,  det skal fortsatt holdes 1 meter avstand og smittevernrutiner skal fortsatt følges.

Retningslinjer for besøk ved Oppdal helsesenter og Sanatelltunet

 • Alle besøk skal være avtalt på forhånd  Ring: TUNET: 72401410     HØA: 72401420     SANATELLTUNET: 72401385
 • Smittevernreglene ved besøk finner du oppslått i inngangen. For sikkerhets skyld repeteres de her: Maksimalt 4 på besøk samtidig, spriting av hender før og etter besøk, minst 1 meter avstand, besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer, besøkende vasker over alle berøringspunkter med wipes etter besøket.
 • Alle utenlandsreiser frarådes.
 • Nytt: Alle besøkende som har vært i utlandet, uansett land, får ikke komme på besøk før det har gått 10 dager etter hjemkomst.
 • Nytt: Karanteneplikt gjeninnføres for alle som har hatt nærkontakt med en smittet person, i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Har du luftveissymptomer eller feber, - ikke kom på besøk!
 • For å lette arbeidet ved evt. smittesporing, må du skrive opp navnet ditt og telefonnummer på lapp i inngangen når du kommer på besøk.
 • Besøkstider på sykehjemmet: 13.00 – 15.00 og 16.30 – 18.00.
 • Besøkstider i Sanatelltunet: 11.00 – 13.00 og 17.00 – 18.30.

Vi setter pris på om du viderebringer informasjonen til andre som besøker «din» pasient/beboer! Slik situasjonen er kan det bli endringer på råd og rutiner på kort varsel. Vi legger ut informasjon på vår Facebookside (Oppdal helsesenter), og på kommunens hjemmeside.

 Kontakt «din» avdeling ved spørsmål eller avtale besøk:  

TUNET: 72401410     HØA: 72401420     SANATELLTUNET: 72401385

Brev til pårørende ang. nye regler ved coronasituasjonen

Smitteverntiltak i barnehage, SFO og skole

Sentrale myndigheter innfører en nivåinndeling av smitteverntiltak i form av en trafikklysmodell, grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen legger opp til tilnærmet vanlig organisering av dagene i barnehage, SFO og skole på grønt nivå , til mer omfattende tiltak med faste grupper av barn og ansatte på gult og rødt nivå. Kommuneoverlegen i Oppdal har vurdert at vi følger sentrale retningslinjer om at vi nå er på gult nivå. For kommunale barnehager og SFO innebærer dette at åpningstiden kan utvides til kl.7.30-16.00  fra og med mandag 8.juni. For foreldre med samfunnskritiske funksjoner videreføres ordningen med beredskapsbarnehage ved behov mellom kl.7.00-7.30 og kl.16.00-16.30.

Foreldre kan bruke omsorgsdager

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole.

Her finner du mer informasjon om dette:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Smittevernveileder for skoler

Veilederen finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk:

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Barn, ungdom, skole

Åpen telefon for barn og unge:

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO:

Koronainformasjon til skoler og barnehager fra kommunen:

Ofte stilte spørsmål

Når må jeg i karantene?

De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til én dag etter at du har blitt frisk. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

Når du er i hjemmekarantene skal du holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor. Du skal heller ikke ta lengre reiser innenlands eller utenlands eller ta offentlig transport.

Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand, og du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme.

Har du fått hjemmekarantene omfatter det:

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Ikke oppsøke butikker, og andre steder der du kommer nær andre
 • Unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre(minst 1 meter avstand).
 • Når et hustandsmedlem får karantene kan allikevel resten av familien fungere som før og gå i barnehage, skole og på jobb

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte.

Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Personer som er i karantene skal være ekstra obs på symptomer. Dersom person i karantene får symptomer skal han/hun kontakte fastlege for vurdering og eventuell testing.

Hjemmeisolering - hva innebærer det?
 • Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærender.
 • Hjemmeisolering varer til 7 dager etter du er helt frisk.
Jeg er smittet av koronaviruset. Hva gjør jeg?

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres.

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter at du er helt frisk. Folkehelseinstituttet (FHI) har informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Folkehelseinstituttet (FHI) har egne råd til personer som isoleres i hjemmet ved koronavirus.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?
 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Tannbehandling

Har du behov for tannbehandling må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Liste over offentlige tannklinikker.

AtB bussruter i Trøndelag

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Vi oppfordrer alle kundene til å holde seg oppdatert på atb.no, og kundene skal her finne all relevant informasjon.

• Reiseplanleggeren på atb.no og appen AtB Reise er oppdatert med ny reiseinformasjon som gjelder fra 30. mars.

• Kunder kan også nå oss via Facebook, chat, atb.no eller tlf. 02820

Se pressemelding for mer utdypende informasjo: https://atb.no/getfile.php/1380176-1585209016/Presseskriv/Nye%20rutetider%20for%20buss%20fra%2030.%20mars.pdf


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 02.09.2020 08.58