Om oss

Her vil du finne informasjon om Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Telefon sentralbord 72 40 10 00

Sentralbordet betjenes fra Oppdal rådhus og har telefonnummer: 72 40 10 00

Sentralbordet er åpent hverdager kl 9.00 - 15.00

 

 

Kontaktskjema

Klikk her for kontaktskjema

For å benytte skjemaet, må du logge inn med din elektroniske ID. Skjemaet er et sikrere alternativ til e-post. Når henvendelsen din kommer inn, blir den registrert og videresendt til rette mottaker i kommunen. 

E-post: post@oppdal.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post kan være en usikker kanal fordi den er lett å få tak i for uvedkommende. Du kan heller aldri være trygg på at e-posten når mottakeren, fordi den kan stoppes i spam-filter.

Et alternativ til e-post er vårt digitale kontaktskjema

Besøksadresse

Rådhuset Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Postadresse

Oppdal kommune
Postboks 1
7341 Oppdal

Kunngjøringer og saker til høring

 

 

Fakturaadresse

E-post:
fakturamottak@oppdal.kommune.no

Post:
Oppdal.kommune
Fakturamottak
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Organisasjonsnummer

964 983 003

Kommunenummer

5021

Skatteoppkreveren

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Telefon: 800 800 00

Kontonummer

Bankgirokonto: 4202 44 62220

Konto for skatt: 6345 06 24804

Kommunale enheter

Kommunen er organisert i flat struktur, med kommunedirektør, stab og støtte og 10 enheter med enhetsleder som øverste leder.

Kommunedirektør Morten Johan Johansen  e-post: morten.johansen@oppdal.kommune.no   Tlf. 97 62 25 24

 

Enhet Enhetsleder E-post Telefon
Plan og forvaltning Ane Hoel ane.hoel@oppdal.kommune.no 474 65 972
Tekniske tjenester Anders Nordmo anders.nordmo@oppdal.kommune.no 971 99 201
Helse og familie Hanna Westman hanna.westman@oppdal.kommune.no 957 76 774
NAV Arnt Hove arnt.hove@nav.no 926 13 231
Midtbygda oppvekstsenter Kjell Jørstad Braut kjell.braut@oppdal.kommune.no 415 60 522
Drivdalen oppvekstsenter Beate Lauritzen  beate.lauritzen@oppdal.kommune.no  917 32 765 
Hjemmetjenestene  Kristine Nilsen kristine.nilsen@oppdal.kommune.no  909 44 294
Oppdal helsesenter Møyfrid Fedje moyfrid.fedje@oppdal.kommune.no 482 66 116
Oppdal ungdomskole  Hilde Brandegg hilde.brandegg@oppdal.kommune.no 950 25 422
Aune barneskole  Øyvind Melhus  oyvind.melhus@oppdal.kommune.no  481 13 066 
Kommunale barnehager  Johannes Sandanger Goksøyr johannes.goksoyr@oppdal.kommune.no  913 76 332 
Innvandrertjenesten  Torhild Rogstad torhild.rogstad@oppdal.kommune.no 412 37 070

Stab og støtte:

Økonomiavd.: Økonomisjef  Elin Johanne Dolmseth, e-post: elin.dolmseth@oppdal.kommune.no, tlf 916 28 100
IT og digital samhandling: Leder Ola Andreas Stavne, e-post: ola.stavne@oppdal.kommune.no, tlf 900 14 887
Arkiv og kommunikasjon: Leder Ida Midttun Mjøen, e-post: ida.mjoen@oppdal.kommune.no, tlf 901 25 926
IKT-avdeling: Leder Jan Ove Henriksen, e-post: jan.henriksen@oppdal.kommune.no, tlf  908 35 232

Personal: Personalsjef Dagfinn Skjølsvold, e-post: dagfinn.skjolsvold@oppdal.kommune.no, tlf  970 79 793
Lønn: Leder lønn Paal Hauge, e-post: paal.hauge@oppdal.kommune.no,  tlf  411 88 000
Utvikling:Utviklingsleder Jan Kåre Husa, e-post: jan.husa@oppdal.kommune.no, tlf  415 45 054
Rådgiver Helse: Frøydis Lindstrøm, e-post: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no, tlf  996 42 934
Rådgiver Oppvekst: Inger Beate Måren Sundseth, e-post: inger.sundseth@oppdal.kommune.no, tlf  932 80 773

Mål, visjoner og verdier

Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal oppleve god livskvalitet i Oppdal.

Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034

Beredskap i Oppdal kommune

Sikker hverdag

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt nettsted for informasjon om hvordan du kan forebygge uhell hjemme hos deg selv og tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser: sikkerhverdag.no

Nødvarsel

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter som skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet. Les mer på nettstedet nødvarsel.no

Strategier og retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer vedtatt 05032014.pdf

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstategi vedtatt 2012

Miljøpolicy for Oppdal kommune, vedt. i kommunestyret 26.06.2019

Miljøpolicy for Oppdal kommune, vedt. i kommunestyret 26.06.2019

Innkjøpsreglement - Oppdal kommunes retningslinjer for innkjøp

Oppdal kommune har vedtatt retningslinjer for innkjøp. Disse gjelder også for Oppdal Kulturhus KF.

Reisepolicy for Oppdal kommunes ansatte, vedt. i kommunestyret 20.06.2019

Reisepolicy for Oppdal kommunes ansatte, vedt. i kommunestyret 20.06.2019

IKT - strategi

IKT - strategi

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi

For ansatte

Oppdatering 6. mai 2024:

Undersøkelsen er nå avsluttet

Takk til alle 572 av 900 medarbeidere (63,5 prosent) som svarte på undersøkelsen.

Oppdal kommune gjennomfører nå medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR, levert av KF (Kommuneforlaget AS). Undersøkelsen er et viktig verktøy for å bygge en kultur der vi alle gjør hverandre gode. 10-FAKTOR skal gi oss et bilde av hvordan vi har det i organisasjonen og resultatene skal brukes som et verktøy for å utvikle oss videre. Svarene dere gir vil være et utgangspunkt for å bygge godt medarbeiderskap, godt lederskap og skape god samhandling i hele virksomheten. Undersøkelsen er avgrenset til ti faktorer som regnes som de aller viktigste for å oppnå gode resultater og skape en god arbeidsplass. Den gir blant annet et innblikk i hvordan vi trives, hva som motiverer oss, hvilke muligheter for utvikling vi opplever og hvordan vi etterlever verdiene våre.

Les mer om medarbeiderundersøkelsen på: 10faktor.no/prinsippene

Siden forrige gang undersøkelsen ble gjennomført i Oppdal kommune i 2021 har det skjedd mye. Normalt skulle medarbeiderundersøkelsen vært gjennomført i 2023, men blant annet på grunn av arbeidet med ny sammfunnsdel og kunnskapsgrunnlaget for ny organisering besluttet kommunedirektøren å utsette gjennomføringen til 2024.

Målgruppe

Alle medarbeidere i Oppdal kommune og Oppdal kulturhus KF, uavhengig av ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

Utsending Utsendingen vil skje puljevis på hverdager fra mandag 25. mars til og med tirsdag 2. april med SMS til privat mobil og jobb-e-post.
Tidsbruk Det tar omlag 15 minutter å svare på undersøkelsen
Svarfrist 26. april
Personvern

De som svarer på 10-FAKTOR er sikret anonymitet. Det er ikke mulig å se hvem som har svart hva. Det må foreligge svar fra minst tre i en avdeling i organisasjonen før resultatene kan hentes ut. Undersøkelsens administrator kan selv sette dette tallet høyere.

Personvernerklæring KF 10-FAKTOR: 10faktor.no/personvernserklaring

Spørsmål og svar om medarbeiderundersøkelsen:
Hvem skal svare på undersøkelsen?

Målgruppen er alle medarbeidere i Oppdal kommune og Oppdal kulturhus KF, uavhengig av ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

Når er det mulig å svare på undersøkelsen? Undersøkelsen er åpen i perioden 2. - 26. april 2024.
Utsendingen vil skje puljevis på hverdager til og med tirsdag 12. april. Selv om mange snart tar påskefri, vil alle ha minst ti arbeidsdager til å svare på undersøkelsen.
Hvordan får jeg tilgang til å svare på undersøkelsen?

En unik lenke til undersøkelsen blir sendt med SMS til privat mobil og jobb-e-post.
Medarbeidere som er ansatt i flere enheter/avdelinger vil motta en melding og e-post per stilling.

Hvor lang tid tar det å svare på undersøkelsen?

Det tar omlag 15 min å svare på undersøkelsen, som består av noen få spørsmål om bakgrunn som kjønn, alder, utdanning, stillingsstørrelse og eventuelt lederansvar og hoveddelen hvor du blir bedt om å ta stilling til 35 påstander.

Er det en del av jobben å svare på undersøkelsen? Ja. Arbeidsgiver ved nærmeste leder med personalansvar skal legge til rette for at alle medarbeidere kan svare på undersøkelsen i arbeidstiden.
Hvem er min nærmeste leder? Når du skal gi besvarelse angående din leder, så defineres i undersøkelsen din leder som «din nærmeste leder», den du har medarbeidersamtale med. For ansatte som nettopp har skiftet leder skal leder defineres som den du har hatt som leder i mesteparten av de foregående 12 måneder.

 

 

Personvernombud

Marius Thue, E-post: personvernombud@oppdal.kommune.no Tlf. 95 04 65 82 / 72 42 30 10

Personvernerklæringer

 Personvernerklæring

Personvernerklæring for barn 

Privacy Statement in English 

Personvernerklæring for fritidsboligundersøkelsen 2023

Samtykke Fritidsboligundersøkelse

Informasjon om behandling av personopplysninger
Oppdal kommune er behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles som følge av spørreundersøkelsen.

For å sikre din anonymitet har Oppdal kommune inngått en avtale med Nasjonalparken Næringshage AS som leverandør for spørreundersøkelsen. Målgruppen er eiere av boliger for fritidsformål i Oppdal kommune. Lenke til undersøkelsen sendes med SMS fra Varsling24, kommunens adressebaserte varslingssystem. Nasjonalparken Næringshage AS benytter Microsoft Forms for teknisk gjennomføring av undersøkelsen.

Nasjonalparken Næringshage AS er i denne rollen databehandler for kommunen og har inngått en egen databehandleravtale med Oppdal kommune i denne forbindelse. Nasjonalparken Næringshage AS vil ikke utlevere koblingsnøkler eller IP adresse benyttet i forbindelse med besvarelse av undersøkelsen til kommunen. Allikevel kan vi ikke utelukke at det i noen tilfeller vil være mulig å tenke seg til besvarelsen til enkeltpersoner ut ifra de svarene avgitt på de ulike spørsmålene (rådata). Dette kan f.eks. være begrunnet i antall respondenter og mulig kobling av flere i opplysningstyper eller fritekstfelt. Dette er opplysninger som også Oppdal kommune har rett til å få utlevert i form av rådata. Derfor må du samtykke til at det blir behandlet personopplysninger om deg, for å kunne svare på undersøkelsen. I det følgende vil vi beskrive hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger, og informere om hvilke rettigheter du har i den forbindelse. Vi vil ikke levere ut opplysningene dine eller behandle dem på en annen måte enn det som er beskrevet her. Husk at det er frivillig å besvare spørreundersøkelsen, og at du når som helst kan avbryte besvarelsen uten å sende inn ditt svar.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og hva bruker vi dem til?
Vi ber bare om opplysninger som er relevante og nødvendige for å gi kommunen oppdatert kunnskap om hvordan eiere av fritidsbolig bruker og opplever kvaliteter, tjenester og tilbud i Oppdal. Kommunen vil bruke opplysningene som kunnskapsgrunnlag til revidering av kommuneplanen og legge til rette for generell forbedring av tjenester og tilbud for fritidsinnbyggere.

I enkelte tilfeller vil opplysningene i tillegg inngå i forskningsprosjekter, i regi av kommunen selv eller NTNU. Opplysningene skal ikke brukes i forholdet mellom deg og kommunen. Derfor vil vi ikke samle inn opplysninger om din identitet (for eksempel ditt navn, fødselsnummer ol.). Vi oppfordrer deg til ikke å gi identifiserende opplysninger når du fyller ut eventuelle fritekstfelter i spørreskjemaet. Merk at dersom du har konkrete klager i forbindelse med en sak, for eksempel at du er uenig i et vedtak som kommunen har fattet, så må du snarest ta dette opp direkte med kommunen.

Hva gjør vi med personopplysningene dine?
Etter at du har sendt inn besvarelsen blir spørreskjemaet lagret kryptert på Microsoft sine servere. Det er ikke mulig for ansatte i kommunen å se hva du har svart. I enkelte tilfeller vil kommunen også få tilgang til de enkelte rådataene, med unntak av fritekstfeltene. Det gjelder dersom resultatene inngår i et forskningsprosjekt. Besvarelsen din blir oppbevart hos Nasjonalparken Næringshage AS på ubestemt tid. Slik vil det være mulig å se om tilstanden i kommunen endrer seg over tid, for eksempel som følge av nye tiltak som kommunen har iverksatt.

Informasjonssikkerhet
Vi behandler personopplysningene dine i tråd med personvernforordningens krav til informasjonssikkerhet, for blant annet å unngå at opplysningene kommer på avveie eller blir kjent for utenforstående. Det innebærer også at opplysningene sendes kryptert fra deg til Microsoft Forms.

Dine rettigheter
Når besvarelsen er sendt og lagret hos Nasjonalparken Næringshage AS finnes ingen direkte kobling mellom deg og besvarelsen din. Det innebærer blant annet at det normalt ikke vil være mulig å gi deg innsyn i besvarelsen, eller få den endret eller slettet, jf. personvernforordningen artikkel 11 og du kan heller ikke trekke ditt samtykke tilbake eller kreve dataportabilitet.

Ansvarsforhold og kontaktopplysninger
Det er den kommunen du mottar den aktuelle tjenesten fra som skal sørge for at personopplysningene dine blir behandlet på lovlig måte, når du besvarer spørreundersøkelsen. Nasjonalparken Næringshage AS behandler personopplysningene på vegne av kommunen, i tråd med en skriftlig databehandleravtale som disse har inngått. Eventuelle spørsmål eller klager skal derfor rettes til din kommune. Dersom du har ytterligere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, så kan du imidlertid også kontakte Nasjonalparken Næringshage AS på: asgeir@nasjonalparkhagen.no. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.


Publisert: 22.01.2016
Sist endret: 13.02.2020 14.49