Om oss

Her vil du finne informasjon om Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Telefon sentralbord 72 40 10 00

Sentralbordet betjenes fra Oppdal rådhus og har telefonnummer: 72 40 10 00

Sentralbordet er åpent hverdager kl 9.00 - 15.00

Kontaktskjema

Klikk her for kontaktskjema

For å benytte skjemaet, må du logge inn med din elektroniske ID. Skjemaet er et sikrere alternativ til e-post. Når henvendelsen din kommer inn, blir den registrert og videresendt til rette mottaker i kommunen. 

E-post: post@oppdal.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post kan være en usikker kanal fordi den er lett å få tak i for uvedkommende. Du kan heller aldri være trygg på at e-posten når mottakeren, fordi den kan stoppes i spam-filter.

Et alternativ til e-post er vårt digitale kontaktskjema

Besøksadresse

Rådhuset Oppdal kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Fakturaadresse

E-post:
fakturamottak@oppdal.kommune.no

Post:
Oppdal.kommune
Fakturamottak
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Organisasjonsnummer

964 983 003

Kommunenummer

5021

Personvernombud

Marius Thue, E-post: personvernombud@oppdal.kommune.no Tlf. 95 04 65 82 / 72 42 30 10

Skatteoppkreveren

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Telefon: 800 800 00

 

Kontonummer

Bankgirokonto: 4202 44 62220

Konto for skatt: 6345 06 24804

Innkjøpsreglement - Oppdal kommunes retningslinjer for innkjøp

Oppdal kommune har vedtatt retningslinjer for innkjøp. Disse gjelder også for Oppdal Kulturhus KF.

Kommunens organisasjon

Kommunen er organisert i flat struktur, med kommunedirektør, stab og støtte og 10 enheter med enhetsleder som øverste leder.

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen  e-post: olebjorn.moen@oppdal.kommune.no   913 20 288

 

Enhet Enhetsleder E-post Telefon
Plan og forvaltning Ane Hoel ane.hoel@oppdal.kommune.no 474 65 972
Tekniske tjenester Anders Nordmo anders.nordmo@oppdal.kommune.no 971 99 201
Helse og familie Hanna Westman hanna.westman@oppdal.kommune.no 957 76 774
NAV Arnt Hove arnt.hove@nav.no 926 13 231
Midtbygda oppvekstsenter Kjell Jørstad Braut kjell.braut@oppdal.kommune.no 415 60 522
Drivdalen oppvekstsenter Beate Lauritzen  beate.lauritzen@oppdal.kommune.no  917 32 765 
Hjemmetjenestene  Kristine Nilsen kristine.nilsen@oppdal.kommune.no  909 44 294
Oppdal helsesenter Turi Teksum turi.teksum@oppdal.kommune.no 951 12 681
Oppdal ungdomskole  Håvard Melhus  havard.melhus@oppdal.kommune.no  916 24 461 
Aune barneskole  Øyvind Melhus  oyvind.melhus@oppdal.kommune.no  481 13 066 
Kommunale barnehager  Ann Kristin Rosset  ann.rosset@oppdal.kommune.no  922 14 365 
       

Stab og støtte:

Økonomiavd.: Økonomisjef  Elin Johanne Dolmseth, e-post: elin.dolmseth@oppdal.kommune.no, tlf 916 28 100
IT og digital samhandling: Leder Ola Andreas Stavne, e-post: ola.stavne@oppdal.kommune.no, tlf 900 14 887
Arkiv og kommunikasjon: Leder Ida Midttun Mjøen, e-post: ida.mjoen@oppdal.kommune.no, tlf 901 25 926
IKT-avdeling: Leder Jan Ove Henriksen, e-post: jan.henriksen@oppdal.kommune.no, tlf  908 35 232

Personal: Personalsjef Dagfinn Skjølsvold, e-post: dagfinn.skjolsvold@oppdal.kommune.no, tlf  970 79 793
Lønn: Leder lønn Paal Hauge, e-post: paal.hauge@oppdal.kommune.no,  tlf  411 88 000
Utvikling:Utviklingsleder Jan Kåre Husa, e-post: jan.husa@oppdal.kommune.no, tlf  415 45 054
Rådgiver Helse: Frøydis Lindstrøm, e-post: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no, tlf  996 42 934
Rådgiver Oppvekst: Dordi Aalbu, e-post: dordi.aalbu@oppdal.kommune.no, tlf  917 23 874

Mål, visjoner og verdier

Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal oppleve god livskvalitet i Oppdal. Kommuneplanens samfunnsdel.pdf setter derfor fokus på livskvalitet i Oppdal framover, og peker på tre faktorer for at vi skal kunne lykkes med å oppnå god livskvalitet. 

      • Folkehelse                               
      • omsorg
      • stedsutvikling.

 

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer vedtatt 05032014.pdf

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstategi vedtatt 2012

Miljøpolicy for Oppdal kommune, vedt. i kommunestyret 26.06.2019

Miljøpolicy for Oppdal kommune, vedt. i kommunestyret 26.06.2019

Reisepolicy for Oppdal kommunes ansatte, vedt. i kommunestyret 20.06.2019

Reisepolicy for Oppdal kommunes ansatte, vedt. i kommunestyret 20.06.2019

IKT - strategi

IKT - strategi

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi


Publisert: 22.01.2016
Sist endret: 13.02.2020 14.49