Kjøp av eiendom

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, hytte, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Se i skjemaet nedenfor, der har vi prøvd å vise hva du skal gjøre som kjøper av tomt eller hus/hytte.Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Når må du søke? 

Ingen søknad                                                          Egenerklæringsskjema                                                 Søknad om konsesjon                                                     
Boliger/fritidsboliger under 2 da (2000 kvm)

Bebygd eiendom over 2 da
mindre enn 100 da, der dyrka jord
utgjør mindre enn 35 da

Bebygd eiendom over 35 da dyrka jord
og/eller over 100 da totalt areal
Seksjonerte boliger/fritidsboliger Kjøp av ubebygd tomt Ubebygd areal f.eks skogteiger uansett størrelse
Seksjonert del av næringsbygg Arv, overføring mellom ektefeller og odel  

Her kan du lese mer om konsesjon: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon


Publisert: 28.09.2017
Sist endret: 28.09.2017 12.13