Reindrift

Reindrifta i Trollheimen (Trollheimen Sitje) er Norges sør-vestligste sør-samiske tamreindrift. Det beites i to fylker - Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det har vært kontinuerlig reindrift i Trollheimen siden før forrige århundreskifte og fram til i dag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reindrifta i Trollheimen

Reindrifta i Trollheimen har en vinterflokk på 1.600 dyr, fordelt på fem sijte-andeler. Sijte er en gruppe reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer.

Tamrein er det eneste beitedyret som benytter utmarksområdene hele året. Områdene i Trollheimen benyttes som beiteland for tamrein gjennom store deler av året. Dersom du møter reinen når du er på tur anbefaler vi at du setter deg ned og nyter synet, og lar dem går videre i fred og ro.

I tidsrommet 1. april – 20. august er det generell båndtvang for hunder med hjemmel i både Viltloven og Reindriftsloven. Men i følge Reindriftsloven pålegges eier og besitter av hund et særlig ansvar for at hunden ikke løper løs i områder der tamrein oppholder seg uten at hunden er fulgt på forsvarlig måte. Selv når hunden er under kontroll eller er bundet, har hundeeier eller besitter ansvar for at reinen ikke blir unødig uroet eller skremt. Oppdal kommune har i tillegg en egen forskrift om båndtvang for hund   med bestemmelser om utvidet båndtvang til 31. oktober i områder der bufe beiter.

Les mer om reinsdrifta i Trollheimen på internettsidene til Trollheimen Sitje

Reindriftsforvaltninga for Trollheimen kan du lese mer om hos Fylkesmannen i Trøndelag

Kontaktopplysninger

Rådgiver landbruk Jenny Kristin Heggvold

e-post: jenny.heggvold@oppdal.kommune.no

Tlf: 72 40 18 14 Mob: 918 96 036


Publisert: 04.03.2016
Sist endret: 20.01.2020 15.07