Helseplattformen

27. april klokka 04:00 gikk Oppdal og Rennebu sammen med seks andre kommuner og sykehusene i Møre og Romsdal over til Helseplattformen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dette betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. Fram til nå har opplysningene blitt lagret i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset der du kanskje har vært til behandling. Med Helseplattformen blir alt samlet i ett og samme system. 

Når informasjonen om deg lagres i ulike systemer betyr det at helsepersonell ikke nødvendigvis har nok informasjon om deg for å gi deg riktig helsetjeneste. Helseplattformen gir et felles journalsystem for hele helsetjenesten. 

Du vil oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs og at informasjonen er tilgjengelig for behandleren din når det er nødvendig. Du skal alltid føle deg trygg på at din behandler har nødvendig og relevant informasjon om deg til riktig tid.

Redusert kapasitet i overgangsperioden

Alle ansatte i kommunen har nå gjennomført opplæring i det nye journalsystemet. Den siste tiden har det også blitt gjennomført et formidabelt arbeid med å overføre informasjon fra dagens systemer til Helseplattformen. Dette arbeidet skjer samtidig som at tjenestene våre skal drives.

Derfor ber vi i tiden som kommer om litt ekstra tålmodighet. Vi skal fortsatt sørge for gode og forsvarlige helsetilbud for alle innbyggerne våre. Samtidig kan tjenestene i enkelte perioder ha noen begrensninger, da ansatte bruker mye ressurser på innføringen av den nye løsningen. I en overgangsperiode vil man kunne oppleve et noe redusert tjenestetilbud og lengre ventetid.

27. april tar helsetjenestene i Oppdal kommune i bruk Helseplattformen. Dette gjelder sykehjemmet, hjemmesykepleien, bofellesskapene, rehabilitering og friskliv, helsestasjonen, psykisk helse- og rustjenesten og helse og velferdskontoret. Selv om vi nå samler alle helseopplysninger i Helseplattformen, så betyr det ikke at alt helsepersonell vil ha tilgang til all informasjon. Det er bare de som behandler deg som har tilgang på det de trenger og må.

Løsningen for fastlegene kommer på plass på et senere tidspunkt. Denne delen av løsningen skal utvikles og kvalitetssikres videre, før den tas i bruk.

Slik har du kontroll på din informasjon

I HelsaMi finner du opplysningene som sykehus og kommunehelsetjenesten legger inn i Helseplattformen. I starten vil HelsaMi ha lite innhold for de fleste av oss, men etter hvert vil du kunne se flere opplysninger om din kontakt med helsetjenesten.

Vi oppfordrer alle til å i bruk HelsaMi, sjekke at informasjonen om deg stemmer og legge inn informasjon om de du ønsker skal være dine pårørende.

HelsaMi skal ikke erstatte den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men vil være et supplement og etterhvert inneholde mer informasjon om deg enn du finner i Helsenorge. 

Du kan fortsatt endre og bestille timer på telefon som før.

Hvis du ønsker, kan du la en av dine nærmeste pårørende eller andre få tilgang til opplysningene dine i HelsaMi. Da vil de blant annet hjelpe deg med å bestille timer og holde oversikt. 

HelsaMi

Logg inn på HelsaMi for å:

 • Registrere pårørende
 • Legge til kontaktinformasjon
 • Se din helseopplysninger
 • Be om tilgang på vegne av andre (egne barn eller gamle foreldre)
 • Gi tilgang til andre (eksempelvis samboer/ektefelle)
 • Sende melding
 • Oppdatere varselsinnstillinger

Oppdal kommune tok i bruk Helseplattformen 27. april 2024, og vi anbefaler alle innbyggere å logge inn på sin HelsaMi-profil.

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge og innbyggerportalen gir deg mange nye muligheter. Gjennom HelsaMi kan du blant annet få oversikt over helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell. HelsaMi er tilgjengelig som en egen app eller via nettleser. helsami.no

HelsaMi inneholder flere ulike funksjoner og muligheter. Det er viktig å presisere at det ikke åpnes opp for alle funksjoner i Oppdal den første tiden, eksempelvis timebooking og søknader via HelsaMi. Flere muligheter vil åpnes etter hvert.

Tilgjengelige funksjoner i HelsaMi:

 • Se oversikt over kommende timer
 • Se brev mottatt fra Helsetjenesten
 • Se delte prøvesvar
 • Se samstemte legemidler (bare tilgjengelig for de som har hatt en time der legemidlene har blitt samstemt)
 • Spørreskjema for gravide ved førstegangskonsultasjon
 • Se eget helsekort for gravide (hvis det er delt)
 • Besøkssammendrag fra timer/behandling
 • Se notater som er delt
 • Motta pasientmelding fra behandler
 • Svare på spørreskjema behandlere har sendt
 • Sende melding til behandlere pasienten har time med

Mengden opplysninger vi har om deg vil endre seg over tid. Etter hvert som du bruker kommunale helsetjenester, som jordmor, helsestasjon eller lignende, vil du finne mer informasjon. 

Les mer om HelsaMi på: helseplattformen.no/helsami/

Nyttig å vite om HelsaMi

 • Det er frivillig å bruke HelsaMi. Hvis du for eksempel synes det er krevende med digitale løsninger kan du fortsette som før med brev og telefon. Ingen tvinger deg til å bruke HelsaMi, og du skal få like god helsehjelp som alle andre.
 • Ansatte ser i journalsystemet de jobber med om du bruker HelsaMi eller ikke.
 • Du må være over 16 år og ha beslutningskompetanse for å bruke HelsaMi.
 • Det er trygg innlogging med ID-porten, som for mange andre offentlige løsninger. BankID eller BankID på mobil er mest brukt.

Ofte stilte spørsmål om HelsaMi:

Hva er forskjellen på Helsenorge og HelsaMi?

Du vil fortsatt ha tilgang til Helsenorge.no. HelsaMi er et supplement der du finner mer informasjon om deg enn det som ligger på Helsenorge.no. I HelsaMi finner du informasjon om kommunale helsetjenester

Har du vært på St. Olavs Hospital og mottatt behandling vil du finne informasjon om dette i HelsaMi. 

For deg over 16 år:

For deg som nettopp har fylt 16, kan du bruke HelsaMi. Når du er innlogget kan du selv sjekke at kontaktopplysningene om deg stemmer. Du kan gå inn i menypunktet «Personlige opplysninger» for å sjekke at du har lagt inn riktig pårørende, og at kontaktinformasjonen stemmer.

For deg som nettopp har passert 16 år og kan ta i bruk HelsaMi er det spesielt smart å sjekke at det er ditt mobilnummer som står oppført og ikke foreldre eller foresatt som står der. Fram til du er 16 år kan foreldre eller andre med foreldreansvar ha innsyn gjennom HelsaMi. Ved å sjekke selv sikrer du at helsetjenesten har riktige personopplysninger om deg. Hvis du vil kan du gi dine foreldre tilgang til dine opplysninger. 

Tar fastlegene i bruk Helseplattformen og HelsaMi?

Det er ikke bestemt når fastlegene i Oppdal tar i bruk legeløsningen i systemet. Når de tar i bruk systemet, vil du kunne: 

 • Se timeavtaler du har på legekontoret
 • Se svar på prøver du har tatt på legekontoret
 • Notater og besøkssammendrag; informasjon som legen deler med deg. Det er fortsatt legen som avgjør hva som deles med deg i din pasientjournal.
Hva med meg som ikke bruker digitale tjenester?

Du kan fortsatt endre og bestille behandlingstimer på telefon som før.

Hvis du ønsker, kan du også la en av dine nærmeste pårørende eller andre få tilgang til dine opplysninger i HelsaMi. Da kan de blant annet hjelpe deg med timebestillinger, og hjelpe deg å ha oversikt over dine helseopplysninger og behandlinger. 

Hva kan jeg som forelder inne i HelsaMi?

Om du har barn under 16 år, kan du se opplysninger om dine barn. Du får også: 

 • Oversikt over timeavtaler
 • Besøkssammendrag fra konsultasjoner og møter
 • Sende inn samtykkeskjema og kartleggingsskjema
 • Følge opp dine barn.
 • Sende meldinger til dine helsekontakter.
 • Muligheter for digital oppfølging hjemme og videokonsultasjoner
 • Etter hvert kan du bestille og avbestille time.

Som forelder kan du spare tid ved å kommunisere via HelsaMi.

Kan jeg få tilgang som foreldre eller pårørende?

Du kan få tilgang på vegne av andre som ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere for dem. Det kan for eksempel være barna dine, eldre forelder eller andre du er pårørende til.

Det er flere tilganger du kan få som pårørende. Les mer om det her: HelsaMi for deg som er pårørende - Helseplattformen AS 

Kan jeg søke om kommunale tjenester i HelsaMi?

På sikt kan du det. Vi jobber med å få på plass dette, men du må nok vente litt. Vi vil informere når dette er på plass.

Hvordan logger jeg meg inn i HelsaMi?
 • på appen HelsaMi på mobiltelefon eller nettbrett
 • på nettsiden helsami.no

Du logger på med sikker innlogging med ID-porten (for eksempel Bank-ID).

Hva gjør jeg om jeg trenger hjelp med innloggingHelsaMi?

Hverdager mellom kl. 9-15 kan du ringe brukerstøtte på tlf: 72 88 37 97

Mer info om brukerstøtte herBrukerstøtte er her for å hjelpe deg! - Helseplattformen AS

Hvordan ber jeg om tilgang til egne barn?

Foreldre kan be om å få tilgang til egne barn gjennom å fylle inn et skjema på sin egen HelsaMi. Bare foreldre med foreldrerett der en av foreldrene har samme folkeregistrerte adresse som barnet vil få tilgang.

Du mister tilgangen når barnet fyller 16 år.

Dette gjør du på følgende måte 

 1. Meny
 2. Be om tilgang til barns helseopplysninger 
 3. Fyll inn skjema og send inn 

Les mer her: Tilgang for foreldre og pårørende - Helseplattformen AS

Kontaktperson Oppdal kommune

Rågdiver helse og omsorg: Frøydis Lindstrøm // froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er et nytt felles pasientjournalsystem for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Plattformen binder helsetjenesten i Midt-Norge sammen på en ny måte. Det skal komme både innbyggere og ansatte til gode. Dette er Midt-Norge sin største IT satsing.

Helseplattformen AS har ansvaret for innføringen og den fremtidige forvaltningen av journalløsningen i Midt-Norge. Selskapet eies av Helse Midt, Trondheim kommune og øvrige kommuner som tar i bruk løsningen.

Helseplattformen AS sine nettsider: helseplattformen.no

Norge har en av verdens beste helsetjenester. Likevel er det slik at de ulike journalsystemene ikke "snakker sammen". Det gjør at du må gjenta sykehistorien din mange ganger, alt etter hvem du forholder deg til. Dette er upraktisk for både pasient og ansatte i lege/helsetjenestene.

Vi har i dag ikke gode nok verktøy for god samhandling. Ansatte bruker mye tid på å lete etter nødvendig og relevant informasjon, for å gi best mulig tjenester.

Regjeringen har et nasjonalt mål om «Èn innbygger – èn journal». Helseplattformen er utpekt som det første steget mot å nå dette målet. Man er godt i gang med å utvikle og bygge framtidas journalløsning. For første gang skal det etableres en felles journalløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Norge.

Fagfolk fra helsetjenesten i hele Midt-Norge har vært med på å utvikle det nye journalsystemet. De skal bidra til en felles journalløsning hvor hensikten er økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, brukervennlig system og mer effektive tjenester.

Oppdal kommune vil ta i bruk Helseplattformen fra 27. april 2024. Det vil da for Oppdal kommune være tre journalsystemer som skal fases ut, til fordel for en felles løsning. Dette gjelder i første omgang bare de kommunale helsetjenestene. Rennebu, Skaun, Melhus, Tydal, Selbu og Midtre Gauldal vil også ta i bruk systemet samtidig som Oppdal kommune.  

Per 8. november 2023 har totalt 19 kommuner tatt i bruk systemet, og Trondheim kommune var først ute i mai 2022. Nå er det 34.000 ansatte som daglig bruker systemet. 

Status for Oppdal kommune

Oppdal, Rennebu, Skaun, Midtre-Gauldal, Selbu, Tydalen og Vanylven vil ta i bruk Helseplattformen fra 27. april 2024.

Etter å ha vært i forprosjektfase siden opsjonsavtalen ble signert i 2022, er vi nå over i hovedprosjektet. Tiden fremover vil gå med til organisering og forberedelser til en best mulig overgang til det nye journalsystemet. Det er tre journalsystem som skal fases ut, til fordel for et system ved de kommunale helsetjenestene i Oppdal kommune. Det er totalt ca 380 personer som skal delta på opplæring i forkant av oppstarten av det nye journalsystemet.

Følgende avdelinger/kommunale tjenester skal bruke Helseplattformen: 

 • Hjemmetjenestene
 • Oppdal Helsesenter
 • Sanatelltunet bofellesskap
 • BOAS og omsorgsboliger 
 • Dagtilbud 
 • Psykisk helse og rus 
 • Rehabilitering og friskliv
 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • Svangerskapsomsorg
 • Flyktningshelsetjenesten
 • Smittevern
 • Helse og velferdskontoret

Vi ser fram til å ta i bruk Helseplattformen. Vi er likevel forberedt på at det blir utfordringer når løsningen innføres. Det er helt normalt i så store IT-prosjekter, som krever svært mye av ansatte og organisasjonen vår. Vi ber derfor om litt ekstra tålmodighet fremover, med tanke på tjenestenivået vårt innen helse.

Innføringen av Helseplattformen er et omfattende prosjekt. Det krever mye jobb, både praktisk og med tanke på planlegging. Det er mange møter og samlinger på ledernivå, med oppdateringer av prosjektet, basert på ulike tema.

Det gjøres også et omfattende arbeid teknisk og digitalt. Ikke minst med tanke på integrasjoner mot eksisterende systemer, og overføring (migrering) av data fra systemer som ikke lenger skal brukes. Dette er store arbeidsprosesser, som både tar tid for flere avdelinger i Oppdal kommune.

HelsaMi

Logg inn på HelsaMi for å:

 • Registrere pårørende
 • Legge til kontaktinformasjon
 • Se din helseopplysninger
 • Be om tilgang på vegne av andre (egne barn eller gamle foreldre)
 • Gi tilgang til andre (eksempelvis samboer/ektefelle)
 • Sende melding
 • Oppdatere varselsinnstillinger

Oppdal kommune tok i bruk Helseplattformen 27. april 2024, og vi anbefaler alle innbyggere å logge inn på sin HelsaMi-profil.

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge og innbyggerportalen gir deg mange nye muligheter. Gjennom HelsaMi kan du blant annet få oversikt over helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell. HelsaMi er tilgjengelig som en egen app eller via nettleser. helsami.no

HelsaMi inneholder flere ulike funksjoner og muligheter. Det er viktig å presisere at det ikke åpnes opp for alle funksjoner i Oppdal den første tiden, eksempelvis timebooking og søknader via HelsaMi. Flere muligheter vil åpnes etter hvert.

Tilgjengelige funksjoner i HelsaMi:

 • Se oversikt over kommende timer
 • Se brev mottatt fra Helsetjenesten
 • Se delte prøvesvar
 • Se samstemte legemidler (bare tilgjengelig for de som har hatt en time der legemidlene har blitt samstemt)
 • Spørreskjema for gravide ved førstegangskonsultasjon
 • Se eget helsekort for gravide (hvis det er delt)
 • Besøkssammendrag fra timer/behandling
 • Se notater som er delt
 • Motta pasientmelding fra behandler
 • Svare på spørreskjema behandlere har sendt
 • Sende melding til behandlere pasienten har time med

Mengden opplysninger vi har om deg vil endre seg over tid. Etter hvert som du bruker kommunale helsetjenester, som jordmor, helsestasjon eller lignende, vil du finne mer informasjon. 

Les mer om HelsaMi på: helseplattformen.no/helsami/

Nyttig å vite om HelsaMi

 • Det er frivillig å bruke HelsaMi. Hvis du for eksempel synes det er krevende med digitale løsninger kan du fortsette som før med brev og telefon. Ingen tvinger deg til å bruke HelsaMi, og du skal få like god helsehjelp som alle andre.
 • Ansatte ser i journalsystemet de jobber med om du bruker HelsaMi eller ikke.
 • Du må være over 16 år og ha beslutningskompetanse for å bruke HelsaMi.
 • Det er trygg innlogging med ID-porten, som for mange andre offentlige løsninger. BankID eller BankID på mobil er mest brukt.

Ofte stilte spørsmål om HelsaMi:

Hva er forskjellen på Helsenorge og HelsaMi?

Du vil fortsatt ha tilgang til Helsenorge.no. HelsaMi er et supplement der du finner mer informasjon om deg enn det som ligger på Helsenorge.no. I HelsaMi finner du informasjon om kommunale helsetjenester

Har du vært på St. Olavs Hospital og mottatt behandling vil du finne informasjon om dette i HelsaMi. 

For deg over 16 år:

For deg som nettopp har fylt 16, kan du bruke HelsaMi. Når du er innlogget kan du selv sjekke at kontaktopplysningene om deg stemmer. Du kan gå inn i menypunktet «Personlige opplysninger» for å sjekke at du har lagt inn riktig pårørende, og at kontaktinformasjonen stemmer.

For deg som nettopp har passert 16 år og kan ta i bruk HelsaMi er det spesielt smart å sjekke at det er ditt mobilnummer som står oppført og ikke foreldre eller foresatt som står der. Fram til du er 16 år kan foreldre eller andre med foreldreansvar ha innsyn gjennom HelsaMi. Ved å sjekke selv sikrer du at helsetjenesten har riktige personopplysninger om deg. Hvis du vil kan du gi dine foreldre tilgang til dine opplysninger. 

Tar fastlegene i bruk Helseplattformen og HelsaMi?

Det er ikke bestemt når fastlegene i Oppdal tar i bruk legeløsningen i systemet. Når de tar i bruk systemet, vil du kunne: 

 • Se timeavtaler du har på legekontoret
 • Se svar på prøver du har tatt på legekontoret
 • Notater og besøkssammendrag; informasjon som legen deler med deg. Det er fortsatt legen som avgjør hva som deles med deg i din pasientjournal.
Hva med meg som ikke bruker digitale tjenester?

Du kan fortsatt endre og bestille behandlingstimer på telefon som før.

Hvis du ønsker, kan du også la en av dine nærmeste pårørende eller andre få tilgang til dine opplysninger i HelsaMi. Da kan de blant annet hjelpe deg med timebestillinger, og hjelpe deg å ha oversikt over dine helseopplysninger og behandlinger. 

Hva kan jeg som forelder inne i HelsaMi?

Om du har barn under 16 år, kan du se opplysninger om dine barn. Du får også: 

 • Oversikt over timeavtaler
 • Besøkssammendrag fra konsultasjoner og møter
 • Sende inn samtykkeskjema og kartleggingsskjema
 • Følge opp dine barn.
 • Sende meldinger til dine helsekontakter.
 • Muligheter for digital oppfølging hjemme og videokonsultasjoner
 • Etter hvert kan du bestille og avbestille time.

Som forelder kan du spare tid ved å kommunisere via HelsaMi.

Kan jeg få tilgang som foreldre eller pårørende?

Du kan få tilgang på vegne av andre som ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere for dem. Det kan for eksempel være barna dine, eldre forelder eller andre du er pårørende til.

Det er flere tilganger du kan få som pårørende. Les mer om det her: HelsaMi for deg som er pårørende - Helseplattformen AS 

Kan jeg søke om kommunale tjenester i HelsaMi?

På sikt kan du det. Vi jobber med å få på plass dette, men du må nok vente litt. Vi vil informere når dette er på plass.

Hvordan logger jeg meg inn i HelsaMi?
 • på appen HelsaMi på mobiltelefon eller nettbrett
 • på nettsiden helsami.no

Du logger på med sikker innlogging med ID-porten (for eksempel Bank-ID).

Hva gjør jeg om jeg trenger hjelp med innloggingi HelsaMi?

Hverdager mellom kl. 9-15 kan du ringe brukerstøtte på tlf: 72 88 37 97

Mer info om brukerstøtte herBrukerstøtte er her for å hjelpe deg! - Helseplattformen AS

Hvordan ber jeg om tilgang til egne barn?

Foreldre kan be om å få tilgang til egne barn gjennom å fylle inn et skjema på sin egen HelsaMi. Bare foreldre med foreldrerett der en av foreldrene har samme folkeregistrerte adresse som barnet vil få tilgang.

Du mister tilgangen når barnet fyller 16 år.

Dette gjør du på følgende måte 

 1. Meny
 2. Be om tilgang til barns helseopplysninger 
 3. Fyll inn skjema og send inn 

Les mer her: Tilgang for foreldre og pårørende - Helseplattformen AS


Publisert: 04.05.2023
Sist endret: 27.04.2024 12.01