Helseplattformen

Oppdal kommune vil ta i bruk Helseplattformen fra 27. april 2024. Her kan du lese hva dette betyr for deg som innbygger, samt annen informasjon om prosjektet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktpersoner

Lokal innføringsleder: Anne Stine Mathisen // anne.mathisen@oppdal.kommune.no

Rågdiver helse og omsorg: Frøydis Lindstrøm // froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er et nytt felles pasientjournalsystem for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Plattformen binder helsetjenesten i Midt-Norge sammen på en ny måte. Det skal komme både innbyggere og ansatte til gode. Dette er Midt-Norge sin største IT satsing.

Helseplattformen AS har ansvaret for innføringen og den fremtidige forvaltningen av journalløsningen i Midt-Norge. Selskapet eies av Helse Midt, Trondheim kommune og øvrige kommuner som tar i bruk løsningen.

Helseplattformen AS sine nettsider: helseplattformen.no

Norge har en av verdens beste helsetjenester. Likevel er det slik at de ulike journalsystemene ikke "snakker sammen". Det gjør at du må gjenta sykehistorien din mange ganger, alt etter hvem du forholder deg til. Dette er upraktisk for både pasient og ansatte i lege/helsetjenestene.

Vi har i dag ikke gode nok verktøy for god samhandling. Ansatte bruker mye tid på å lete etter nødvendig og relevant informasjon, for å gi best mulig tjenester.

Regjeringen har et nasjonalt mål om «Èn innbygger – èn journal». Helseplattformen er utpekt som det første steget mot å nå dette målet. Man er godt i gang med å utvikle og bygge framtidas journalløsning. For første gang skal det etableres en felles journalløsning for kommuner, sykehus, fastleger og private spesialister i Norge.

Fagfolk fra helsetjenesten i hele Midt-Norge har vært med på å utvikle det nye journalsystemet. De skal bidra til en felles journalløsning hvor hensikten er økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, brukervennlig system og mer effektive tjenester.

Oppdal kommune vil ta i bruk Helseplattformen fra 27. april 2024. Det vil da for Oppdal kommune være tre journalsystemer som skal fases ut, til fordel for en felles løsning. Dette gjelder i første omgang bare de kommunale helsetjenestene. Rennebu, Skaun, Melhus, Tydal, Selbu og Midtre Gauldal vil også ta i bruk systemet samtidig som Oppdal kommune.  

Per 8. november 2023 har totalt 19 kommuner tatt i bruk systemet, og Trondheim kommune var først ute i mai 2022. Nå er det 34.000 ansatte som daglig bruker systemet. 

Status for Oppdal kommune

Oppdal, Rennebu, Skaun, Midtre-Gauldal, Selbu, Tydalen og Vanylven vil ta i bruk Helseplattformen fra 27. april 2024.

Etter å ha vært i forprosjektfase siden opsjonsavtalen ble signert i 2022, er vi nå over i hovedprosjektet. Tiden fremover vil gå med til organisering og forberedelser til en best mulig overgang til det nye journalsystemet. Det er tre journalsystem som skal fases ut, til fordel for et system ved de kommunale helsetjenestene i Oppdal kommune. Det er totalt ca 380 personer som skal delta på opplæring i forkant av oppstarten av det nye journalsystemet.

Følgende avdelinger/kommunale tjenester skal bruke Helseplattformen: 

 • Hjemmetjenesten
 • Oppdal Helsesenter
 • Sanatelltunet
 • BOAS og omsorgsboliger 
 • Dagtilbud 
 • Psykisk helse og rus 
 • Med.rehab
 • Helsestasjon 
 • Svangerskapsomsorg
 • Flyktningshelsetjenester
 • Smittevern
 • Helse og velferdskontoret

Vi ser fram til å ta i bruk Helseplattformen. Vi er likevel forberedt på at det blir utfordringer når løsningen innføres. Det er helt normalt i så store IT-prosjekter, som krever svært mye av ansatte og organisasjonen vår. Vi ber derfor om litt ekstra tålmodighet fremover, med tanke på tjenestenivået vårt innen helse.

Innføringen av Helseplattformen er et omfattende prosjekt. Det krever mye jobb, både praktisk og med tanke på planlegging. Det er mange møter og samlinger på ledernivå, med oppdateringer av prosjektet, basert på ulike tema.

Det gjøres også et omfattende arbeid teknisk og digitalt. Ikke minst med tanke på integrasjoner mot eksisterende systemer, og overføring (migrering) av data fra systemer som ikke lenger skal brukes. Dette er store arbeidsprosesser, som både tar tid for flere avdelinger i Oppdal kommune.

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset hvor du kanskje har vært til behandling. Når informasjonen om deg lagres i ulike systemer betyr det at helsepersonell ikke nødvendigvis har nok informasjon om deg for å gi deg riktig helsetjeneste. Helseplattformen gir et felles journalsystem for hele helsetjenesten.

At informasjonen om deg samles i Helseplattformen, i stedet for i mange ulike plattformer, gjør det enklere for helsetjenestene å behandle deg. Med rask tilgang på all relevant informasjon, kan man gi god behandling raskt. Helsetjenestene slipper å bruke tid på å lete opp og samle informasjon om deg som pasient.

Videre så er det dyrt, ressurskrevende og ikke helt risikofritt å drifte flere ulike systemer, som hver må settes opp til å kunne sende informasjon ut fra ett system og inn i et annet.

NB: Løsningen for fastlegene kommer på plass på et senere tidspunkt. Denne delen av løsningen skal utvikles og kvalitetssikres videre, før den tas i bruk.

Helseplattformen vil bidra til økt pasientsikkerhet, noe som er et svært viktig mål med prosjektet. Du som pasient vil kunne behandles raskere og bedre enn tidligere. Du slipper også å gjenta historien din hver gang du møter nytt helsepersonell.

Selv om vi nå samler alle helseopplysninger i ett og samme system, så betyr det ikke at alt helsepersonell vil ha tilgang til all informasjon. Bare den som har en tjenstlig grunn for det kan få tilgang til dine pasientopplysninger. Det betyr at de som behandler deg bare har tilgang på det de trenger og må, for å behandle deg.

I tillegg vil du få tilgang til dine egne opplysninger, gjennom en innbyggerportal som heter HelsaMi. Her kan du blant annet lese meldinger fra din behandler, sende meldinger til din behandler, se dine timeavtaler, legemidler, sende henvendelse om kommunale tjenester, se dine helseopplysninger, se prøvesvar (i første omgang fra sykehus), samt dele informasjon med nærmeste pårørende med mer.

HelsaMi skal ikke erstatte den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men vil være et supplement og inneholde mer informasjon om deg enn du finner i Helsenorge. 

Du vil oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs og at informasjonen er tilgjengelig for behandleren din når det er nødvendig. Du skal alltid føle deg trygg på at din behandler har nødvendig og relevant informasjon om deg til riktig tid.

HelsaMi - logg deg på allerede nå

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge. Det er en innbyggerportal som gir befolkningen mange nye muligheter. Gjennom HelsaMi kan du blant annet få oversikt over helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell. HelsaMi kommer som en egen app til mobiltelefon og nettbrett, men du kan også logge inn sikkert via ID-porten (BankID eller en av de andre trygge løsningene) fra nettsiden helsami.no​.

Vi anbefaler alle innbyggere å logge inn på sin HelsaMi-profil. Logg deg inn nå så er du klar til Oppdal kommune tar i bruk Helseplattformen. Hvis du ikke har vært på St. Olavs hospital etter at de startet på Helseplattformen, står det lite informasjon om deg enda. Etter 27. april vil mer informasjon bli tilgjengelig etter hvert som systemet tas i bruk av kommunen. 

HelsaMi inneholder flere ulike funksjoner og muligheter. Det er viktig å presisere at det ikke åpnes opp for alle funksjoner første halvår, eksempelvis timebooking, søknader via HelsaMi, videokonsultasjoner osv. Vi vil informere når de ulike funksjonene er klare til bruk.

Allerede tilgjengelige funksjoner i HelsaMi:

 • Se og oppdatere personlige opplysninger
 • Be om tilgang på vegne av andre (for eksempel egne barn eller gamle foreldre)
 • Gi tilgang til andre (for eksempel samboer/ektefelle)
 • Oppdatere varselinnstillinger
 • Be om innsyn i journal

Tilgjengelige funksjoner i HelsaMi dersom du har et behandlingsforløp på St. Olavs hospital:

 • Se oversikt over kommende timer
 • Se brev mottatt fra Helsetjenesten
 • Se delte prøvesvar
 • Se samstemte legemidler (bare tilgjengelig for de som har hatt en time der legemidlene har blitt samstemt)
 • Spørreskjema for gravide ved førstegangskonsultasjon
 • Se eget helsekort for gravide (hvis det er delt)
 • Besøkssammendrag fra timer/behandling
 • Se notater som er delt
 • Motta pasientmelding fra behandler
 • Svare på spørreskjema behandlere har sendt
 • Sende melding til behandlere pasienten har time med

Disse funksjonene vil bli tilgjengelig for innbyggere med et behandlingstilbud i Oppdal også på sikt, men i liten grad i 2024.


Les mer om HelsaMi

Hvis du går til nettsiden helsami.no kan du lese mer om hvordan du bruker HelsaMi. 

Tilgang for foreldre og pårørende


Nyttig å vite om HelsaMi

 • Det er frivillig å bruke HelsaMi. Hvis du for eksempel synes det er krevende med digitale løsninger kan du fortsette som før med brev og telefon. Ingen tvinger deg til å bruke HelsaMi, og du skal få like god helsehjelp som alle andre.
 • Ansatte ser i journalsystemet de jobber med om du bruker HelsaMi eller ikke.
 • Du må være over 16 år og ha beslutningskompetanse for å bruke HelsaMi.
 • Det er trygg innlogging med ID-porten, som for mange andre offentlige løsninger. BankID eller BankID på mobil er mest brukt.

Publisert: 04.05.2023
Sist endret: 04.05.2023 12.36