Legionella

Legionellabakterien forekommer naturlig i lave konsentrasjoner. Det er først når de får formere seg over lengre tid i lunkent vann i tekniske installasjoner at de kan medføre smittefare. I noen tilfeller kan bakterien kan føre til alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet.( Legionærsykdom). VVS- installasjoner som kjøletårn, dusjanlegg og boblebad regnes som de viktigste kildene, men også andre kilder som luftskrubbere, badeanlegg, sprinkelanlegg og fontener kan overføre bakterien.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Meldeplikt til kommunen

Virksomheter med kjøletårn, luftskrubbere, badeanlegg og boblebad som er tilgjengelig for allmennheten, skal sende inn melding til kommunen ved oppstart og ved vesentlige utvidelser og endringer. Ta kontakt med miljørettet helsevern :vigdis.thun@oppdal.kommune.no eller telefon: 72 40 13 08.

Dokumentasjon av sikker drift

Alle virksomheter med interne vannfordelingsnett plikter å dokumentere at anleggene drives slik at det gir tilfredsstillende vern mot spredning av legionella.

Råd om forebygging av legionella i hjemmet

Forebygging av legionellasmitte - folkehelseinstituttets veileder


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 03.02.2016 14.33