Transporttjenesten for funksjonshemmede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


TT-kort (tilrettelagt transport)

Fra 1. januar 2024 ble all brukergodkjenning i TT-ordningen (tilrettelagt transport) flyttet fra kommunene og til Trøndelag fylkeskommune. Nå er all saksbehandling og informasjon for TT-ordningen på ett sted.

Formålet med TT-ordningen er å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. 
TT-ordningen er et transporttilbud for innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å bruke vanlige kollektive transportmidler. Les mer om ordningen her: TT- kort (tilrettelagt transport) - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Ordningen gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år. 

TT-ordningen skal ikke brukes til:

  • Skyss til avlastning/dagtilbud/institusjoner, som er et kommunalt ansvar.
  • Skyss til skole
  • Skyss til arbeid
  • Pasientreiser

Søknad

Søker må ha folkeregistrert adresse i Trøndelag.

Søknad om TT-kort sendes fylkeskommunen enten ved å logge inn og benytte elektronisk søknadsskjema, eller ved å sende inn papirskjema

Har du spørsmål om ordningen

Kontakt Trøndelag fylkeskommune (tlf. 74 17 40 00)

 


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 31.05.2018 14.11