Praktisk bistand

Målgruppen er personer som er helt avhengig av praktisk bistand/opplæring for å greie dagliglivets gjøremål på grunn av sykdom, funksjonshemning, alderdomssvekkelse eller andre årsaker.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Den månedlige abonnementsprisen fastsettes på grunnlag av husstandens samlede netto inntekt.

Kontakt:

Avdelingsleder Lene Sletvold tlf. 918 96 059 (kontortid 8-15), e-post: lene.sletvold@oppdal.kommune.no

Postadresse:

Hjemmetjenesten 

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal 

Tjenesten er hjemlet i:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, første ledd jf § 3-2, punkt 6b

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a    

Tjenestekriterier

 

Betalingssats

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema

Facebook  Vern for eldre   


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 23.03.2022 10.35