Alle skjema

Her vil du finne en oversikt over skjemaer inndelt i områder. Noen skjemaer er kommunale, og andre er linket inn til andre nettsider som kan være aktuelle. Om du skal bruke et skjema fra en annen nettside vil det stå i parantes bak skjemaet hvilken side du kommer til.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Noen skjema er elektroniske slik at du kan sende dem direkte over internett. Elektroniske skjema blir sendt gjennom en sikker forbindelse til oss. Personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt, og personvernet ditt blir ivaretatt. Søkere som sender inn elektroniske skjema på Oppdal kommunes nettside får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at søknaden er innsendt.

Skjemaer i PDF-format må skrives ut og sendes til kommunen i utfylt stand. Disse sendes, om ikke annet er oppgitt, til Oppdal kommune, Postboks 1, 7341 Oppdal eller til e-post: post@oppdal.kommune.no

Barn og familie

Elektroniske skjema

Diverse skjema vedrørende verge  (vergemal.no)

Melding til barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu  

Kulturskoleskjema  (oppdalkulturhus.no)

Aktivitetsstøtte

Veiledning i utfylling av skjema

Søke bistand av hjemmekonsulent

Individ og samfunn

Kommunal vielse - registrering 

 

Oppvekst og utdanning

Elektroniske skjema

Barnehage, skole og SFO

Melding om fritak fra religionspregede aktiviteter  

Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste

Søknad om skoleskyss (ekstern lenke)

 Eiendomsskatt 

Elektronisk skjema - Klage på eiendomsskatt

Byggesak, bolig og eiendom

Elektroniske skjema 

Erklæring - bygging nærmere nabogrense enn 4 meter 

Seksjonering (regjeringen.no)

Reseksjonering (regjeringen.no)

Søknader og blanketter for byggesak (dibk.no)

Enklere søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter (privatpersoner)

Søknad om gravetillatelse   Vedlegg til gravemelding  

Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom (landbruksdirektoratet.no)

Krav om matrikulering, rekvisisjon av oppmålingsforretning (ny matrikkelenhet) (kartverket.no)

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (sendes sammen med skjemaet krav om matrikulering, rekvisisjon av oppmålingsforretning)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring (ved endring eller påvisning/klarlegging av eksisterende grenser)

Søknad om startlån og tilskudd (husbanken.no)

Statens vegvesen - avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense (vegvesen.no)

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter  (kartverket.no)

Erklæring om rettighet i fast eiendom (kartverket.no)

Skjøte (kartverket.no)

Søknad om kommunal bolig 

Søknad om sesongleie av kommunale lokaler og anlegg 

Søknad om å leie lokaler og anlegg til arrangement

 

Miljø og tekniske tjenester

Elektroniske skjema

Søknad om motorferdsel i utmark i Oppdal (utenfor verneområder)

Søknad om motorferdsel innenfor verneområdene på Dovrefjell  (Dovrefjell nasjonalparkstyre)

Søknad om motorferdsel innenfor verneområdet i Trollheimen (pdf)

Legeerklæring motorferdsel

Søknad om sanitærabonnement  

Vann-/avløpsledning - frakobling 

Vann-/avløpsanlegg- ferdigmelding av arbeid  

Vannmåler - registrering  

Utslippstillatelse

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Trøndelag brann og redningstjeneste (diverse skjema vedr. fyrverkeri, ildsted ol)

 

Næring og arbeid

Elektroniske skjema

Søknad ledig stilling (elektronisk med innlogging)

Jordleieavtale (word)   Jordleieavtale (pdf)

Skjema innenfor skogbruk (slf.dep.no)

Skjema innenfor landbruksforvaltningen (slf.dep.no)

Rovdyrerstatning (Miljødepartementet.no)

Søknad om serveringsbevilling 

Søknad om skjenkebevilling 

Bevilling - melding om endring

Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende)

Søknad om endrede vilkår for en anledning 

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 

 

Helse og omsorg

Elektroniske skjema

Søknad helse- og omsorgstjenester 

Søknad om ledsagerbevis 

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede  Legeerklæring 

Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

NAV

Søknad om økonomisk stønad NAV Oppdal/Rennebu

 

Diverse skjema innenfor barnevern

Tilsynsperson

Avlastning timer

Avlastning døgn

Støttekontakt

Besøkshjem 

Taushetserklæring

 

Diverse skjema innenfor Hjemmetjenesten

Avlastning 

Aktivitetskontakt 


Publisert: 08.02.2016
Sist endret: 01.02.2021 13.14