Kriterier for helse -og omsorgstjenester

Tjenestekriteriene er en presisering av hvordan Oppdal kommune tilbyr tjenester til befolkningen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hensikten er å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter, gjennom lov/ forskrifter, politiske rammebetingelser og mål for helse og omsorgstjenesten i Oppdal kommune. Det vil medføre en større forutsigbarhet for brukere, pårørende og ansatte om hva som er fastsatt tjenestenivå innenfor de ulike tjenestetilbudene.

Tjenestekriteriene skal gi både tjenestemottager og tjenesteutøver god informasjon om hva som kan forventes av kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre skal kriteriene legges til grunn gjennom den skjønnsmessige og individuelle vurdering som gjøres ved utmåling av tjenester for den enkelte bruker.

Kriterier for helse- og omsorgstjenester


Publisert: 19.06.2017
Sist endret: 04.03.2020 10.45