Landbruksforvaltningen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ansvarsområder

 Våre hovedansvarsområder er lovforvaltning, rådgivning og forvaltning innen jord-,skogbruk og utmark.

Ansatte

Ansatte i landbruksforvaltningen
Navn Til stedeTelefon/E-post

Gro Aalbu

Fagleder kultur,landbruk og miljø

Man, ons, tors, fre  

918 96 051  gro.aalbu@oppdal.kommune.no

Else Morken

Rådgiver skog og utmark

Alle dager

 918 96 050

else.morken@oppdal.kommune.no

Ragnhild Eklid Rådgiver miljø og landbruk Alle dager

918 96 037

ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no

Hanne Kristin Bjørndal

Rådgiver landbruk

 

918 96 036

hanne.bjorndal@oppdal.kommune.no

Anne Karin E. Botnan

Rådgiver landbruk

Alle dager

918 96 049 

anne.botnan@oppdal.kommune.no

Landbruket i Oppdal

Sintef og Nibio har i rapport 2023-00601 Kunnskapsgrunnlag for Trøndersk landbruk, regnet på økonomisk verdiskaping og sysselsetting i landbruket i Trøndelag med utgangspunkt i året 2021. Oppdal er på 14. plass av fylkets 38 kommuner med en verdiskaping/bruttoprodukt i primærleddet for jordbruk, skogbruk og reindrift på kr. 121,1 millioner (Tilsvarende i 2015 (med kroneverdi omregnet til 2021) var kr 153,7 millioner). Verdiskaping av tilleggsnæring direkte tilknyttet gårdsdrifta er beregnet til kr. 16,4 millioner, mens verdiskapingen for annen landbruksrelatert virksomhet i Oppdal er på kr. 95 millioner. Samlet bruttoprodukt av primærnæring, relatert virksomhet og ringvirkninger utgjør for Oppdal kr. 363 millioner årlig og sysselsetter samlet 586 personer, noe som utgjør 17,3 % av totalt 3378 sysselsatte i Oppdal i 2021.

Endringene fra verdiskapingsanalysen i 2015 til 2021 viser at pelsdyrnæringen har hatt mye å si for brutto verdiskaping i Oppdal. Økonomien og kostnadsnivået i jordbruket har også ført til en nedgang i primærprodusenter innen sauehold og melkeproduksjon, mens det har vært en liten økning innen ammeku/storfe-produksjon. Potet-produksjon har vært stabil, mens vi ser en bitte-liten økning i annen grønnsaksproduksjon. Antall gårdbrukere som søkte produksjonstilskudd var 219 stk i 2015 og en nedgang til 189 stk i 2021, der pelsdyrprodusenter utgjør 22 stk av nedgangen. I 2023 er det i Oppdal ca 200 jordbruksforetak (der 187 søker produksjonstilskudd), en familie med reindrift og ca 500 skogbrukere.

 

Oppdal kommunestyre vedtok 31.08.2023 Landbruksplan for Oppdal 2023-2033. Denne kan du lese både som PDF-versjon og som nettversjon. 

Planens visjon er: Oppdal - levende kulturlandskap er levende landbruk.

Hovedmål: landbrukets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt kulturlandskap, bosetting og bærekraftig verdiskaping.

Oppdal kommunestyre vedtok 26.09.2019 Strategisk næringsplan for Oppdal 2019-2030 Landbruksbygda er et av fem hovedinnsatsområder i planen. 

For aktuelle møter og arrangement se Felleskalenderen for landbruket i Oppdal og Rennbu

Følg også fjellandbruket i Oppdal og Rennebu på Facebook. 

 

Her finner du presentasjon av landbruket i Oppdal med oppdatert statisikk, informasjon og utviklingstrekk: 

Presentasjon fra mandagsforum 2024. 

 

Fagområder

Bondens nettverk

Fellesmelding for landbruket i Oppdal

Fjellandbruk

Husdyr

Jordbruk

Kulturlandskap og utmark

Lag og organisasjoner

Landbrukseiendom

Ny gardbruker

Næringsutvikling

Prosjekt beitebur

Reindrift

Seterveileder

Skogbruk

Tilskudds- og velferdsordninger


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 25.01.2022 14.08