Landbruksforvaltningen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ansvarsområder

 Våre hovedansvarsområder er lovforvaltning, rådgivning og forvaltning innen jord-,skogbruk og utmark.

Ansatte

Ansatte i landbruksforvaltningen
Navn Til stedeTelefon/E-post

Gro Aalbu

Fagleder kultur,landbruk og miljø

Man, ons, tors, fre  

918 96 051  gro.aalbu@oppdal.kommune.no

Else Morken

Rådgiver skog og utmark

Alle dager

 918 96 050

else.morken@oppdal.kommune.no

Ragnhild Eklid Rådgiver miljø og landbruk Alle dager

918 96 037

ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no

Hanne Kristin Bjørndal

Rådgiver landbruk

 

918 96 036

hanne.bjorndal@oppdal.kommune.no

Anne Karin E. Botnan

Rådgiver landbruk

Alle dager

918 96 049 

anne.botnan@oppdal.kommune.no

Landbruket i Oppdal

Tall fra Norsk institutt for bioøkonomi  viser at Oppdal er den nest største landbrukskommunen i sørdelen av Trøndelag med en direkte verdiskaping, bruttoprodukt jordbruk (inkl pelsdyr) på 118,8 millioner kr i 2015. Bruttoprodukt primærproduksjon, det vil si inkludert skogbruk, tilleggsnæring og reindrift var 132,4 millioner kr i 2015.Verdiskaping jordbruk, OppdalMed 74.000 dekar dyrka jord og innmarksbeite er Oppdal den største jordbrukskommune arealmessig i sørdelen av fylket. Det er 596 landbrukseiendommer i kommunen, og 273 sysselsatte i primærnæringen. Dersom man inkluderer relatert industri og generelle ringvirkninger er det 575 landbruksrelatert sysselsatte i Oppdal, det vil si 18,2 % av den totale sysselsettingen i kommunen (Nibio 2025). Oppdal var den største pelsdyrkommunen i fylket, og er fortsatt den største sauekommunen.

Oppdal kommunestyre vedtok 22.5.2013 Landbruksplan for Oppdal 2013-2021.

Planens visjon er: Oppdal - levende kulturlandskap. Hovedmål: Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping.

Oppdal kommunestyre vedtok 26.09.2019 Strategisk næringsplan for Oppdal 2019-2030 Landbruksbygda er et av fem hovedinnsatsområder i planen. 


For aktuelle møter og arrangement se Felleskalenderen for landbruket i Oppdal og Rennbu

Følg også fjellandbruket i Oppdal og Rennebu på Facebook. 

Ny landbruksplan 2013-2033 - styringsgruppas forslag etter høring  

Fagområder

Bondens nettverk

Fellesmelding for landbruket i Oppdal

Fjellandbruk

Husdyr

Jordbruk

Kulturlandskap og utmark

Lag og organisasjoner

Landbrukseiendom

Ny gardbruker

Næringsutvikling

Prosjekt beitebur

Reindrift

Seterveileder

Skogbruk

Tilskudds- og velferdsordninger


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 25.01.2022 14.08