Prosjekt beitebur

Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal kommuner har i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Trøndelag et prosjekt der "beitebur" settes ut ved flere utfartssteder i kommunene. "Beiteburene" er mindre områder som gjerdes inn og ikke beites for å illustrere hvordan utmarka gror til uten beitedyr. Dette er et informasjonstiltak som blant annet har fått støtte fra Fylkesmannnen i Trøndelag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det første beiteburet er kommet opp ved Svartdalssetra på Nerskogen.

Beitebur ved Svartdalssetra

Fylkesmann Frank Jensen og Landbruksdirektør Tore Bjørkli ved beiteburet sommeren 2020 da de
besøkte Svardalssetra i anledning kulturlandskapsprisen i Trøndelag 2019.

 

Det vil i løpet av høsten 2020 komme opp beitebur i Kåsen og i Klevgardan, og flere vil bli satt opp sommeren 2021. Målet er at det skal settes opp til sammen 15 beitebur i de tre kommunen. Det vil bli tatt før og etter-bilder, og artsmangfold, gønmasse og bunnvegetasjon innenfor det inngjerda området skal registreres årlig.

 


Publisert: 17.08.2020
Sist endret: 17.08.2020 15.05