Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret i 2013 ble det første gang avsatt midler øremerket til fjellandbruk. Satsingen er en oppfølging av Stortingesmelding. 9 (2011-2012) Velkommen til bords, hvor betydningen av å utnytte og videreutvikle regionale fortrinn og spesielle kvaliteter knyttet til landbruket i fjellområdene er framhevet som et ledd i en områderettet innsats, sammen med arktisk landbruk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


FJELLNYTT

«FjellNytt» er et informasjonsskriv for fjellandbruket i Oppdal og Rennebu. Infoskrivet sendes ut av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag 10 ganger i løpet av vekstsesongen, i perioden 1.mai- 1.oktober 2023. Temaene vil være svært varierte, men tilpasset på det tidspunktet FjellNytt sende ut. Det være seg vekst og utviklingen av gras, integrert plantevern, vånd, vinterskader i enga, vårgjødsling til sau, ensilering, drenering, ukentlig kvalitetsutvikling på gras, lagring og flytting av rundballer mm

Fjellnytt uke 18

INFORMASJONSTILTAK 2022

Fjellandbrukskommunene Oppdal, Rennebu, Holtålsen, Røros og Os har et samarbeid for å nå ut med informasjon om fjellandbruket, og særlig beitedyras betydning for kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet i kommunene våre. Redusere konfliktnivået mellom hensynet til beitedyr og ferdsel, men vekt på gjerder og løshunder. Dette skal gjøres gjennom god, og lett tilgjengelig informasjon til befolkningen.

I 2022 har vi i samarbeid med firmaet Helix AS i Os fått laget fem informasjonsfilmer:

Båndtvang. Når gjelder båndtvangen? Hvorfor har vi båndtvang? Lær mer i denne filmen.

Fjellbonden. Hvordan er livet som fjellbonde? Hva er spesielt med å være fjellbonde? Lær mer om hvor mye presisjon og planlegging som kreves for å drive matproduksjon i fjellet i denne filmen.

Grind. Hvorfor er det viktig å lukke grinda etter deg? Lær mer i denne filmen.

Gjerdeloven. Hva betyr gjerdeloven for deg? Hvorfor er det viktig å sette opp gjerde riktig? Lær mer i denne filmen. 

Utmarksbeite. Hva kjennetegner det norske utmarksbeite, og hvilken funksjon har den? lær mer om gjengrodde landskap, hvorfor beite er viktig, og hva beiting gjør med landskapet i denne filmen.

FJELLANDBRUKSKONFERANSEN 2023

Fjellandbrukskonferansen 2023 blir tirsdag 21. november. Sett av datoen, mer info kommer.

FJELLANDBRUKSKONFERANSEN 2022

Fjellandbrukskonferansen  gikk av stabelen mandag 7. november,  på Skifer Hotell, Oppdal.

Her kan du se presentasjoner fra en del av foredragene:

Velkommen og åpning av konferansen

Tore Bjørkli, Landbruksdirektør Trøndelag

Gjerde og beitespørsmål for jordskifteretten

Gunnar Børset, jordskiftedommer ved Trøndelag jordskifterett

Grønnsaksproduksjon i fjellet

Hilde Rambøl De Gier, Aalbu markedshage

Regnskapsføreren som rådgiver og sparringspartner

 Morten Bøe, tidligere regnskapsfører

 

MJØLKEKU

   

14:00

Fôring med norsk fôrvarer 

Rune Lostuen, Produktsjef kraftfôr Felleskjøpet

14:45


Drifta mi 

Grim Jardar Aasgård, mjølkeprodusent Vingelen

15:15

Erfaringsutveksling med lokalt mjølkeutsalg

Andreas O. Ledsaak, Mjølkeprodusent fra Ørlandet

15:35

Grovfôr til mjølkekua i fjellet

Svanhild Bakke, Rådgiver NLRT

 

SAU        

   

14:00

Småfe og teknologi og «Amazing grazing» 

Lise Grøva, Forsker NIBIO

15:15

Grovfôr til sauen i fjellet Torhild S. Mjøen, Senior rådgiver NLRT

15:45

Ull: fra biprodukt til ressurs Christina Ekeheien, Nasjonalparken næringshage
16:00 Karbonlagring i utmark Gro Aalbu, Fagleder kultur, landbruk og miljø Oppdal kommune

 

AMMEKU

   

 

14:00

Grovfôr til ammeka i fjellet

 Svanhild Bakke, Rådgiver NLRT

14:35

Erfaringsutveksling, direktesalg av kjøtt Lars Erik Megarden, ammekuprodusent Oppdal
14:45 Beitemark som klimatiltak  Beitefilm fra TYR

15:00

Kaffepause  

15.15

Fôring med norsk fôrvarer Rune Lostuen, Produktsjef kraftfôr Felleskjøpet
15:50 Egenproduksjon av kraftfôr Grim Jardar Aasgård, gårdbruker Vingelen
FJELLANDBRUKSPROSJEKT DEL II

Logo fjellandbruk

 I jordbruksoppgjøret i 2018 ble det satt av kroner 2 mill. til satsing på fjellandbruket i regionene Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark, samt Oslo og Viken.  Det forventes at dette blir en treåring satsing 2019-2021.

Formålet med satsingen er bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

 

Oppdal og Rennebu kommuner har fått innvilget kr 230.000 fra 2019-midlene og kr 219.500 fra 2020-midlene til ei videreføring av satsingen vi hadde i 2014-16. Det er innvilget tilskudd til følgende delprosjekt :

- Nettverksbygging fjellandbruket – nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom fjellandbruksområder i Trøndelag, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen.

- Klimasmart fjellbonde

  1. Kompetansebygging for fjellbonden gjennom fagmøter og markdager,      tema:

2020: Jordliv

2021: Grofôrdyrking

2022: Fôr og Fôrkvalitet

  1. Forsøksfelt på frøblandinger til fjellandbruket –      det er i 2020 anlagt et forsøksfelt I Oppdal og et i Rennebu med 6 ulike      frøblandinger og to slåtter. I tillegg er det anlagt et felt med      beitefrøblandinger.

- Økt bruk av den innmarksnære utmarka – markdager med tema beiting, sambeite, skjøtsel, gjerding, No-fence, samarbeidsløsninger mm.

- Rekruttering – videreføring og utvikling av nettverket «Bonde så klart»

- mindre fagkurs, prosjekt og forsøksvirksomhet – mulighet for faglaga og andre å søke tilskudd til mindre kurs som f.eks. avløserkurs, lammingskurs, tratorkurs, nydyrkingskurs mm

 

 


Publisert: 10.09.2018
Sist endret: 28.01.2022 13.16