Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret i 2013 ble det første gang avsatt midler øremerket til fjellandbruk. Satsingen er en oppfølging av Stortingesmelding. 9 (2011-2012) Velkommen til bords, hvor betydningen av å utnytte og videreutvikle regionale fortrinn og spesielle kvaliteter knyttet til landbruket i fjellområdene er framhevet som et ledd i en områderettet innsats, sammen med arktisk landbruk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


FJELLNYTT

«FjellNytt» er et informasjonsskriv for fjellandbruket i Oppdal og Rennebu. Infoskrivet sendes ut av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag 10 ganger i løpet av vekstsesongen, i perioden 1.mai- 1.oktober 2022. Temaene vil være svært varierte, men tilpasset på det tidspunktet FjellNytt sende ut. Det være seg vekst og utviklingen av gras, integrert plantevern, vånd, vinterskader i enga, vårgjødsling til sau, ensilering, drenering, ukentlig kvalitetsutvikling på gras, lagring og flytting av rundballer mm

Fjellnytt uke 18

Fjellnytt uke 20

Fjellnytt uke 22

Fjellnytt uke 24

Fjellnytt uke 25

Fjellnytt uke 27

FJELLANDBRUKSKONFERANSEN 2021 

Fjellandbrukskonferansen ble arrangert tirsdag 9. november.

Teaser fjellandbrukskonferansen

 

Presentasjoner som ble vist på konferansen kan du se her:

Velkommen og åpning av konferansen Tore Bjørkli, Landbruksdirektør Trøndelag

Bruksutbygging/generasjonsskifte, Johan Helge Sandberg, finansierings rådgiver hos Innovasjon Norge

Hvordan oppnå merinntekt i bruksutbyggingsprosessen? Jan Arve Langørgen, Rådgiver NLRT

Nybygd trefjøs, Per Ivar Hyldbakk, Mjølkeprodusenter fra Ålvundfjorden

Driftsform robot og seterdrift, Øistein Aasen, Mjølkeprodusent fra Vingelen, Årets Unge bonde i 2019

Forsikring og vilkår i landbruket, Aina Brattli, Jurist i Norges Bondelagog Torfinn Jæger, Produktsjef Gjensidige.

Grovfor -beite i fjellstrøk, Oddbjørn Kval-Engstad, Rådgiver NLR Innlandet.

Klimakalkulator, Rune Granås, Rådgiver NLR Innlandet.

Tilskudd til klimarådgivning Jenny Kristin Heggvold, rådgiver landbruk i Oppdal kommune.

 

FJELLANDBRUKSPROSJEKT DEL II

Logo fjellandbruk

 I jordbruksoppgjøret i 2018 ble det satt av kroner 2 mill. til satsing på fjellandbruket i regionene Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark, samt Oslo og Viken.  Det forventes at dette blir en treåring satsing 2019-2021.

Formålet med satsingen er bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

 

Oppdal og Rennebu kommuner har fått innvilget kr 230.000 fra 2019-midlene og kr 219.500 fra 2020-midlene til ei videreføring av satsingen vi hadde i 2014-16. Det er innvilget tilskudd til følgende delprosjekt :

- Nettverksbygging fjellandbruket – nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom fjellandbruksområder i Trøndelag, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen.

- Klimasmart fjellbonde

  1. Kompetansebygging for fjellbonden gjennom fagmøter og markdager,      tema:

2020: Jordliv

2021: Grofôrdyrking

2022: Fôr og Fôrkvalitet

  1. Forsøksfelt på frøblandinger til fjellandbruket –      det er i 2020 anlagt et forsøksfelt I Oppdal og et i Rennebu med 6 ulike      frøblandinger og to slåtter. I tillegg er det anlagt et felt med      beitefrøblandinger.

- Økt bruk av den innmarksnære utmarka – markdager med tema beiting, sambeite, skjøtsel, gjerding, No-fence, samarbeidsløsninger mm.

- Rekruttering – videreføring og utvikling av nettverket «Bonde så klart»

- mindre fagkurs, prosjekt og forsøksvirksomhet – mulighet for faglaga og andre å søke tilskudd til mindre kurs som f.eks. avløserkurs, lammingskurs, tratorkurs, nydyrkingskurs mm

 

 


Publisert: 10.09.2018
Sist endret: 28.01.2022 13.16