Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret i 2013 ble det første gang avsatt midler øremerket til fjellandbruk. Satsingen er en oppfølging av Stortingesmelding. 9 (2011-2012) Velkommen til bords, hvor betydningen av å utnytte og videreutvikle regionale fortrinn og spesielle kvaliteter knyttet til landbruket i fjellområdene er framhevet som et ledd i en områderettet innsats, sammen med arktisk landbruk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


FJELLANDBRUKSKONFERANSEN 2020 - AVLYST

Fjellandbrukskonferansen 2020 skulle egentlig blitt arrangert 17.11.2020.

På grunn av korona-situasjonen så har programkomiteen dessverre kommet fram til å at årets konferanse må avlyses. Vi satser derfor på å få til en knakende god konferanse i 2021!

FJELLANDBRUKSPROSJEKT DEL II

I jordbruksoppgjøret i 2018 ble det satt av kroner 2 mill. til satsing på fjellandbruket i regionene Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark, samt Oslo og Viken.  Det forventes at dette blir en treåring satsing 2019-2021.

 

Formålet med satsingen er bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

 

Oppdal og Rennebu kommuner har fått innvilget kr 230.000 fra 2019-midlene og kr 219.500 fra 2020-midlene til ei videreføring av satsingen vi hadde i 2014-16. Det er innvilget tilskudd til følgende delprosjekt :

- Nettverksbygging fjellandbruket – nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom fjellandbruksområder i Trøndelag, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen.

- Klimasmart fjellbonde

  1. Kompetansebygging for fjellbonden gjennom fagmøter og markdager,      tema:

2020: Jordliv

2021: Grofôrdyrking

2022: Fôr og Fôrkvalitet

  1. Forsøksfelt på frøblandinger til fjellandbruket –      det er i 2020 anlagt et forsøksfelt I Oppdal og et i Rennebu med 6 ulike      frøblandinger og to slåtter. I tillegg er det anlagt et felt med      beitefrøblandinger.

- Økt bruk av den innmarksnære utmarka – markdager med tema beiting, sambeite, skjøtsel, gjerding, No-fence, samarbeidsløsninger mm.

- Rekruttering – videreføring og utvikling av nettverket «Bonde så klart»

- mindre fagkurs, prosjekt og forsøksvirksomhet – mulighet for faglaga og andre å søke tilskudd til mindre kurs som f.eks. avløserkurs, lammingskurs, tratorkurs, nydyrkingskurs mm

 

 


Publisert: 10.09.2018
Sist endret: 10.09.2018 13.29