Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Lønset grunneierlag forvalter fjell og skogområder vest i kommunen.

Under skoggrensa i bygda forøvrig er det flere grunneierlag:

 • Innsetmerket-Gissingerbekken utmarkslag
 • Vinstradalen og Loe utmarkslag
 • Tronda-Hammerbekken grunneierlag
 • Svarthaugen sameie
 • Dindal sameie
 • Storli sameie
 • Gjevilvassdalen utmarkslag
 • Stenseslia sameie
 • Hovden sameie
 • Midtskogmorka grunneierlag
 • Kinnpiken grunneierlag
 • Fagerhaug grunneierlag
 • Baklia Austre grunneierlag
 • Baklia Vestre grunneierlag
 • Storli utmarkslag
 • Grytdalen grunneierlag

For kontaktinformasjon se oversikten over lag og organisasjoner.

Sør i kommunen er det også areal som forvaltes av statsskog.

Alle forvalter småviltjakt- og fiskrettigheter i sitt område, for Oppdal bygdeallmenning og Lønset grunneierlag også villreinjakt. Storviltjakta forvaltes gjennom 2 bestandsplanområder: Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde, og bestandsplanområde Oppdal vest.

Kontaktopplysninger

Ragnhild Eklid

 

Rådgiver miljø og landbruk

 

91896037

 

ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no

Utvalgte kulturlandskap 

Else Morken

 

Rådgiver skog og utmark

 

91896050

 

else.morken@oppdal.kommune.no

 Utmark