Fellesmelding for landbruket i Oppdal

Fellesmedlinga for landbruket i Oppdal har blitt utgitt årlig siden 1971. Fellesmeldinga skal gi innblikk i det som rører seg i Oppdalslandbruket, forvaltning, drift, forsøksvirksomhet, lag og organisasjonsarbeid. Redaktør for fellesmeldinga er norsk landbruksrådgiving, Trøndelag - kontorsted Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2019:

Forside, omslagsside

Forord og innholdsfortegnelse, side 1-7

Norsk landbruksrådgiving, Trøndelag - Oppdal, side 8-59

Årsmelding fra Oppdal kommune, landbruk, miljø og hjorteviltforvaltningen, side 60-76

Oppdal bygdealmenning - årsmelding og regnskap 2019, side 77-106

Slakhuset Eidsmo Dullum AS avd Oppdal, side 107-109

Nortura Oppdal 2019, side 110-112

Fjellmandel Oppdal - årsmelding 2019, side 113-116

Felleskjøpet Agri SA, avd Oppdal - statusrapport 2019, side 117-120

Oppdal Landbrukstjenester SA - årsmelding 2019, side 121-123

Oppdal produsentlag - årsmelding 2019, side 124-127

Oppdal sau og geit - årsmelding 2019, side 128-130

Oppdal gjeterhundnemd - årsmelding 2019, side 131-132

Lønset grunneierlag - årsmelding 2019, side 133

Lønset bondelag - årsmelding 2018-2019, side 134-135

Oppdal bondelag - årsmelding 2018-2019, side 136-142

Oppdal bygdekvinnelag - årsmelding 2019, side 143-144

4H-arbeidet i Oppdal 2019, side 145-146

Oversikt over lag og organisasjoner innen landbruket i Oppdal, side 147-156


Publisert: 26.11.2020
Sist endret: 26.11.2020 10.10