Fellesmelding for landbruket i Oppdal

Fellesmedlinga for landbruket i Oppdal har blitt utgitt årlig siden 1971. Fellesmeldinga skal gi innblikk i det som rører seg i Oppdalslandbruket, forvaltning, drift, forsøksvirksomhet, lag og organisasjonsarbeid. Redaktør for fellesmeldinga er norsk landbruksrådgiving, Trøndelag - kontorsted Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2022:

Forside, omslagsside

Forord og innholdsfortegnelse, side 1-6

Norsk landbruksrådgiving, Trøndelag - Oppdal, side 7-64

Årsmelding fra Oppdal kommune, landbruk, miljø og hjorteviltforvaltningen, side 65-81

Oppdal bygdealmenning - årsmelding og regnskap 2022, side 82-104

Slakhuset Eidsmo Dullum AS avd Oppdal, side 105-107

Fjellmandel Oppdal - årsmelding 2022, side 108-111

Felleskjøpet Agri SA, avd Oppdal - årsrapport 2022, side 112-115

Oppdal Landbrukstjenester SA - årsmelding 2022, side 116-118

Oppdal produsentlag - årsmelding 2022, side 119-125

Oppdal sau og geit - årsmelding 2022, side 126-130

Lønset grunneierlag - årsmelding 2022, side 131-131

Lønset bondelag - årsmelding 2021-2022, side 132-134

Oppdal bondelag - årsmelding 2021-2022, side 135-138

Oppdal bygdekvinnelag - årsmelding 2022, side 139-140

4H-arbeidet i Oppdal 2022, side 141-143

Oversikt over lag og organisasjoner innen landbruket i Oppdal, side 144-152

 

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2021:

Forside, omslagsside

Forord og innholdsfortegnelse, side 1-6

Norsk landbruksrådgiving, Trøndelag - Oppdal, side 7-65

Årsmelding fra Oppdal kommune, landbruk, miljø og hjorteviltforvaltningen, side 66-84

Oppdal bygdealmenning - årsmelding og regnskap 2020, side 85-107

Slakhuset Eidsmo Dullum AS avd Oppdal, side 108-110

Nortura Oppdal 2021, side 111-112

Fjellmandel Oppdal - årsmelding 2021, side 113-115

Felleskjøpet Agri SA, avd Oppdal - årsrapport 2021, side 116-119

Oppdal Landbrukstjenester SA - årsmelding 2021, side 120-122

Oppdal produsentlag - årsmelding 2021, side 123-126

Oppdal sau og geit - årsmelding 2021, side 127-131

Lønset grunneierlag - årsmelding 2021, side 132-133

Lønset bondelag - årsmelding 2020-2021, side 134-135

Oppdal bondelag - årsmelding 2020-2021, side 136-139

Oppdal bygdekvinnelag - årsmelding 2021, side 140-141

4H-arbeidet i Oppdal 2021, side 142-143

Oversikt over lag og organisasjoner innen landbruket i Oppdal, side 144-152

 

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2020:

Forside, omslagsside

Forord og innholdsfortegnelse, side 1-6

Norsk landbruksrådgiving, Trøndelag - Oppdal, side 7-69

Årsmelding fra Oppdal kommune, landbruk, miljø og hjorteviltforvaltningen, side 70-86

Oppdal bygdealmenning - årsmelding og regnskap 2020, side 87-109

Slakhuset Eidsmo Dullum AS avd Oppdal, side 110-111

Nortura Oppdal 2020, side 112-113

Fjellmandel Oppdal - årsmelding 2020, side 114-116

Felleskjøpet Agri SA, avd Oppdal - årsrapport 2020, side 117-120

Oppdal Landbrukstjenester SA - årsmelding 2020, side 121-123

Oppdal produsentlag - årsmelding 2020, side 124-127

Oppdal sau og geit - årsmelding 2020, side 128-132

Lønset grunneierlag - årsmelding 2020, side 133-134

Lønset bondelag - årsmelding 2019-2020, side 135-137

Oppdal bondelag - årsmelding 2019-2020, side 138-144

Oppdal bygdekvinnelag - årsmelding 2020, side 145-146

4H-arbeidet i Oppdal 2020, side 147-148

Oversikt over lag og organisasjoner innen landbruket i Oppdal, side 149-156

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2019:

Forside, omslagsside

Forord og innholdsfortegnelse, side 1-7

Norsk landbruksrådgiving, Trøndelag - Oppdal, side 8-59

Årsmelding fra Oppdal kommune, landbruk, miljø og hjorteviltforvaltningen, side 60-76

Oppdal bygdealmenning - årsmelding og regnskap 2019, side 77-106

Slakhuset Eidsmo Dullum AS avd Oppdal, side 107-109

Nortura Oppdal 2019, side 110-112

Fjellmandel Oppdal - årsmelding 2019, side 113-116

Felleskjøpet Agri SA, avd Oppdal - statusrapport 2019, side 117-120

Oppdal Landbrukstjenester SA - årsmelding 2019, side 121-123

Oppdal produsentlag - årsmelding 2019, side 124-127

Oppdal sau og geit - årsmelding 2019, side 128-130

Oppdal gjeterhundnemd - årsmelding 2019, side 131-132

Lønset grunneierlag - årsmelding 2019, side 133

Lønset bondelag - årsmelding 2018-2019, side 134-135

Oppdal bondelag - årsmelding 2018-2019, side 136-142

Oppdal bygdekvinnelag - årsmelding 2019, side 143-144

4H-arbeidet i Oppdal 2019, side 145-146

Oversikt over lag og organisasjoner innen landbruket i Oppdal, side 147-156


Publisert: 26.11.2020
Sist endret: 26.11.2020 10.10