Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser. En rekke institusjoner og arrangører tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer. Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet
  • Bevegelseshemning

Hvor kan ledsagerbevis brukes?

Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset i så fall gir. Du kan henvende deg direkte til arrangøren eller tilbyderen med spørsmål om de aksepterer ledsagerbevis.

Hvem kan være ledsager?

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager.

Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt.

Hvordan søke om ledsagerbevis?

Hvis du har behov for ledsagerbevis, kan du søke kommunen om det. Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget ledsagerbevis eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes.

Søknadsskjema for ledsagerbevis

Husk å sende med bilde og uttalelse fra lege sammen med søknaden. Søknaden leveres Oppdal servicetorg, rådhuset.

Du kan også få skjema ved henvendelse til servicetorget.

Klage ved avslag

Hvis du får avslag på søknad om ledsagerbevis, kan du klage på dette. Kommunen skal gi deg veiledning om hvordan du klager.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden din på nytt.


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 26.01.2016 15.39