Hva er idrettsrådet?

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunen. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen, og er organ for samarbeid mellom idrettslagene i Oppdal, mellom idrettslagene og de kommunale myndighetene, og mellom idrettslagene og Trøndelag idrettskrets.

Kommunen har en formell samarbeidsavtale med idrettsrådet, og forplikter seg blant annet til å rådføre seg med Oppdal idrettsråd i større saker som angår idretten i Oppdal. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen gjennom Oppdal idrettsråd.

Viktige punkt i avtalen: 

Idrettsrådet skal fungere som et rådgivende organ for idrettssaker i kommunen.

Idrettsrådet er arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådet utarbeider innstilling til prioriteringer på vegne av idretten med hensyn til økonomiske forhold, anleggsutnyttelser, anleggsinvesteringer, spillemidler, idrettsstipend etc.

Oppdal idrettsråd har 5-6 møter i året.

Oppdal idrettsråd

Leder: Trine Bakke. E-post: trine.bakke@tbrt.no 

Nestleder: Geir Karlsen

Styremedlem: Rune Grøtte

Varamedlem: Geir Olav Hågensli

Styremedlem: Beate Lauritzen

Styremedlem: Frøydis Lindstrøm

Styremedlem: Ola Thyve

Styremedlem: Frode Wollum

Medlemsorganisasjoner

Drivdalen Idrettslag (Klubb)
Fagerhaug Idrettslag (Klubb)
Idrettslaget Snøhetta (Klubb)
Lønset Idrettslag (Klubb)
NMK Oppdal (Klubb)
Oppdal Alpin Klubb (Klubb)
Oppdal Bowlingklubb (Klubb)
Oppdal Curlingklubb (Klubb)
Oppdal Flyklubb (Klubb)
Oppdal Golfklubb (Klubb)
Oppdal Hestesportsklubb (Klubb)
Oppdal IL Hovedlaget (Klubb)
Oppdal Innebandy klubb (Klubb)
OPPDAL KLATRE- OG FJELLSPORTKLUBB (Klubb)
Oppdal Pistolklubb (Klubb)
Oppdal Sykkelklubb (Klubb)
Oppdal Taekwon-Do Klubb (Klubb)
Vangslia Alpinklubb (Klubb)
Vollan Idrettsklubb (Klubb)