Friluftsliv

Friluftsliv

Oppdal  har svært varierte friluftslivstilbud, både innen tradisjonelt friluftsliv og mer moderne og bratt friluftsliv. Her er det mange muligheter for å drive  med  langrenn og alpine skiaktiviteter, fjellturer, sykling, jakt, fiske,klatring, padling, rafting og juving.Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Forskning viser at friluftsliv er helsefremmende, trivselsfremmende, stressreduserende og sykdomsforebyggende. Syv av ti inaktive ønsker å drive friluftsliv for å bli mer aktive, viser en undersøkelse fra Synovate i 2010.

Frivillige lag og organisasjoner og næringslivet i samarbeid med kommunen er viktige aktører i arbeidet med å legge tilrette for et godt friluftsliv i Oppdal.

Oppdal kommune ble i 2015 kåret som årets friluftslivskommune i Sør - Trøndelag