Atomberedskap

Krigen i Ukraina har økt trusselbildet for at det skal skje en alvorlig atomulykke på ett av Ukrainas operative kjernekraftverk. Dersom vinden blåser mot Norge, så kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder. Et annet trusselbilde er ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norske kysten. Denne trafikken  er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan det da bli nødvendig å iverksette andre tiltak for å beskytte helse-, miljø- og samfunnsinteresser. Det kan da bli nødvendig å ta jodtabletter. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. De har størst risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Jodtabletter i beredskap

jod                                                                                                                                                                                                                        Som ledd i utbedring av beredskapen har vi nå jodtabletter lokalisert i alle skoler og barnehager, helsestasjonen ,samt på rådhuset . Tablettene skal bare brukes ved en hendelse som medfører skadelig forhøyde radioaktive stråledoser, og det er bare en veldig avgrenset gruppe som trenger dem. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir anbefalinger om når jodtablettene skal benyttes. Det er kriseledelsen i kommunen som vil videreformidle en slik beskjed til oppdals befolkning. 

Jodtabletter er aktuelt som beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. 
Kriseutvalget for atomberedskap vil om nødvendig gi anbefaling om å ta jodtabletter etter en atomhendelse. Bruk av jodtabletter vil være en anbefaling og ikke et pålegg. Tiltaket vil ofte iverksettes sammen med en anbefaling om å oppholde seg innendørs opptil to døgn.

Hvorfor ta jodtabletter?

Jodtabletter tas for å redusere risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter eksponering av radioaktivt jod. Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft eller via mat/drikke. Jodtablettene blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer faren for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år , gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger IKKE ta jodtabletter.

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en eventuell atomulykke.

Når skal tablettene tas?

Jodtabletter skal tas etter råd fra Kriseutvalget for atomberedskap. Tablettene skal helst tas inntil 4 timer etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod i luft, mat og/eller drikke.

Jodtabletter i skoler og barnehager 

Da målgruppen er så avgrenset har vi utplassert tabletter i kommunens skoler og barnehager . Det er rutine på å innhente samtykke av alle barn og elever som begynner i skoler og barnehager i Oppdal
Samtykkeskjema er for at vi ved en hendelse på dagtid på hverdager skal kunne gi barna deres jodtabletten så raskt som mulig.Dette er avgjørende for best mulig effekt.

Hva om det skjer noe utenom åpningstid i skole og barnehager?

Utenom åpningstid i skole og barnehage vil kriseledelsen administrere utdelingen, og vil da gi beskjed om hvor utdelingen foregår.

 

Den enkeltes ansvar for jodtabletter

Alle under 40 år, gravide, ammende og de som har barn som bor hjemme anbefales å kjøpe jodtabletter for hjemmelagring. Tablettene kjøpes reseptfritt på apoteket. Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Jodtabletter går ikke ut på dato og kan altså benyttes selv om utløpedato har gått ut for flere år siden. Helsedirektoratet tester kvaliteten på tablettene jevnlig.

Kan tabletter kjøpes på apoteket?

Apoteket vil ha Jod tilgjengelig fra 1.november 2018, slik at den som vil kan fra da av kjøpe tabletter selv. Det er to typer jodtabletter på markedet med ulik styrke. Kommunen har Kaliumjodid Recip 65 mg. og apoteket selger Jodix 130 mg.

Vær obs på dosering. Alle over 12 år skal ha 130 mg , barn fra 3 - 12 år 65 mg, barn fra 1 mnd - 3 år 1/2 65 mg tablett og spedbarn under 1 mnd. 1/4 dels 65 mg tablett. 

Tablettene kan løses i vann eller blandes i mat. Gi rikelig med drikke etterpå.

 

Hvem gir råd om at man skal ta tablettene?

Det er kriseutvalget for atomberedskap som avgjør når befolkningen skal ta jodtabletter. 

Her ligger linker til mer informasjon:

Bruk av jodtabletter

 

Hva kan man gjøre for å beskytte seg selv?

Informasjon  om hva man kan gjøre for å beskytte seg - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

 

Advarsler og forsiktighetsregler

  • Personer med Graves sykdom, autoimmun thyreoiditt, hypokomplementemisk urtikariell vaskulitt og dermatitis herpetiformis skal ikke ta jodtabletter.
  • Lege bør rådspørres før bruk av jodtabletter hvis det er mistanke om overfølsomhetsreaksjoner for jod.
  • Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter

For mer informasjon


Publisert: 17.10.2018
Sist endret: 17.10.2018 13.25