Campingplasser

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern, og det er et overordnet krav at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører helseskade eller helsemessig ulempe

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Meldeplikt 

Campingplasser skal meldes til kommunen v/ Miljørettet helsevern før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Meldeskjema finner du her

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier

Campingplasser kan gjennom dusjanlegg  spre  Legionella via aerosol. Forskrift om miljørettet helsevern krever at virksomheten hindrer slik spredning. Les mer her

Lovverk


Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3 a, Krav om å hindre spredning av legionella via aerosoler.

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3, Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer, § 10 helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer: Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.Direktoratet for sikkerhet og beredskap fører tilsyn etter denne forskriften.

Opplysningsplikt

Den ansvarlige for campingplassen skal av eget tiltak gi kommunen v/ Miljørettet helsevern opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.


Krav om Internkontroll


Det skal etableres et internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av regelverket. Internkontrollssystemet bør inneholde bl.a:

• Oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder virksomheten
• Rutiner for rengjøring , desinfeksjon og forebygging av legionella idusjanlegg
• Renholdsplan
• Avfallshåndtering
• Rutiner for sikkerhet og beredskap
• System for avvikshåndtering

 


Publisert: 09.08.2018
Sist endret: 09.08.2018 14.34