Min side

Velkommen til Min side. Tjenestene under krever pålogging med IDporten.

Alle skjema

Oversikt over skjema for å søke om tjenester eller tillatelser fra det offentlige.

Alle skjema

eDialog - digital post

En digital, sikker og gratis løsning for å sende henvendelser til kommunen og svare på henvendelser fra kommunen. Du logger inn via ID-porten. 

Logg inn i eDialog

Eiendom

Informasjon om tjenester knyttet til ditt bosted og eiendom, inkludert eiendomsskatt.

Min Eiendom

Renovasjon

Informasjon om ditt ditt kundeforhold hos miljøselskapet ReMidt IKS og tjenester knyttet til renovasjon på din eiendom.

Min side renovasjon

Altinn

Internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater.

Altinn

For ansatte

Visma Enterprise Virksomhetsstyring - Lønn, personal og økonomi

Visma Employee App for lønnslipp og registrering av utlegg  

Compilo Kvalitetsystem - Kvalitetsdokumenter og avvikshåndtering  

Microsoft 365 Kommunikasjon og samhandling - Teams, Outlook og filer

Elements Generell saksbehandling, byggesak og møte- og utvalgsbehandling.

KLP Forsikring og pensjon

NAV Arbeidsgiver

NAV Din pensjon

Digital post

Motta post fra det offentlige rett på pc/brett og/eller mobil og spar miljøet for unødvendig transport og bruk av papir. Samtidig sparer det offentlige penger på å sende brev med posten.

Har du ikke valgt deg en digital postkasse kan du gjøre det på norge.no

Regelverk for digital kommunikasjon

Den digitale postkassen blir ditt eget trygge arkiv, hvor du lett finner igjen post fra kommunen eller andre offentlige instanser. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport. Samtidig er du med å skåne miljøet.

Norge.no er hovedkanalen for informasjon om digital kommunikasjon. Du vil finne masse informasjon ved å gå inn på https://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse 

Oppdal kommune starter i januar å sende digital post i første omgang gjennom Altinn. Du vil få varsel på SMS og/eller e-post når du har mottatt digital post fra kommunen i Altinn. Dersom det går over to dager uten at du leser brevet i Altinn, vil du få det tilsendt i posten. Leser du brevet i Altinn i løpet av to dager, vil du ikke få det i posten.

Har du reservert deg mot å motta post digitalt, vil du få den på samme måte som før, på papir. Dersom du aldri har benyttet en offentlig tjeneste på nett som krever innlogging via ID-porten, vil du fortsatt motta posten din fra det offentlige på papir. Du trenger da ikke reservere deg. Les mer om å reservere seg mot å motta elektronisk post

Ny SMS-varsling til innbyggerne

Oppdal kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, epost og talemelding til fasttelefon.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

Privatpersoner: Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her:https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 

Bedrifter: Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/

Tilleggsregister: Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/ 

Har du ikke blitt varslet?

1) Er du folkeregistrert på din adresse?

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister

2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?

https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre?

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her:

https://www.varslemeg.no Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.
Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler: Sykehus og medisinske sentre Alders- og sykehjem Lege og tannleger Barnehager og skoler Næringsmiddelprodusenter Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister:

https://www.varslemeg.no/Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Ofte spurte spørsmål

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til. 

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet.

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: 

https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet? 

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på  varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer". 

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse? 

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du: 

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  •  Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
  •  Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
  •  Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer. 

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning». 

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24? 

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24. 

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for? 

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du: 

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  •  Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
  •  Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
  •  Her kan du også slette adresser eller legge til flere.