Badevann

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten.En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner. Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir vurdert i henhold til Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Badevannskvaliteten i Oppdal

For å vurdere vannets hygieniske kvalitet benyttes forekomst av tarmbakterier som indikator. Termotolerante koliforme bakterier er en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr. Når de bakteriene påvises indikerer det at vannet er fekalt påvirket. Miljørettet helsevern tar prøver fra både Gjevilvatnet og Kullsjøen gjennom sommeren. Resultater av prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i Oppdal er tilfredsstillende.

Årets prøveresultat 2019

Badevannskvalitet ved Kullsjøen og Rauøra

Det blir tatt 1 - 2 vannprøver hver sesong for å sjekke vannkvaliteten på badevannet ved to av de mest benytta badeplassene i Oppdal.Tabellen under viser hva som er god og dårlig vannkvalitet. Vannprøvene tatt i Oppdal i 2019 er under kategorien Utmerket. Vannkvaliteten på disse to badeplassene har vært utmerket i alle årene de har vært sjekket.

Utmerket

God

Dårlig

<250 E. coli per 100 ml

 

250-500 E. coli per 100 ml

 

>500 E. coli per 100 ml


Publisert: 15.10.2018
Sist endret: 15.10.2018 16.28