Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lave, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Ved å ta en enkel test, kan man avdekke radonnivået i boligen. Statens strålevern stiller krav til radonnivået i alle utleieboliger , skoler , barnehager og kommunale utleieboliger og bygg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fakta om radon

 • Radon er en radioaktiv, usynlig og luktfri edelgass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radonatomene kan lett unnslippe bergrunn og jord og komme ut i luften som vi puster inn. Radon måles i becquerel per kubikkmeter luft og er et tall på hvor mange radonatomer som brytes ned per sekund i hver kubikkmeter inneluft.
 • Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter mot grunnen og konsentreres i vårt innemiljø. Radonnivåene i norske bygninger varierer mye, fra 10 Bq/m³ i de beste tilfellene til over 10.000 Bq/m³ i de verste. Radon er den nest hyppigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge. Det er ikke påvist sammenheng mellom radon og andre helseplager/sykdommer. Helsemyndighetene anbefaler derfor alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig.
 • Mer informasjon på Statens stråleverns nettsider:

  http://www.nrpa.no/radon

Radonverdier og tilaksgrenser

Statens strålevern har i 2009 endret sine anbefalinger for radon. Det anbefales nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i et eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³.  Dette nivået kalles tiltaksgrense og betyr at dersom du måler radonnivå over 100Bq/m3 feks. 150,400 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivået skal bli så lavt som praktisk mulig. Nivået skal uansett aldri overstige 200Bq/m3

Måling av radon.

 • Det bør måles i flere viktige oppholdsrom. Rom som brukes mye (soverom, stue, hobbyrom), rom i den laveste etasjen og rom med vegg mot grunnen bør være blant målepunktene.
 • Generelt kan radonkonsentrasjonen endres over tid på grunn av setningsskader, ombygging, endring av ventilasjonsforhold, samt endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet. Helsemyndighetene anbefaler derfor å måle radonnivået regelmessig, og alltid etter ombygginger. Du bør måle boligen din selv om naboer allerede har målt fordi det innenfor samme boligfelt kan være store variasjoner.

Når skal radon måles?

Konsentrasjonen av radon i et rom kan variere mye over tid. Radonkonsentrasjoner er mest stabil i vinterhalvåret, derfor er måleperioden fra 1 oktober til 1 april. og det er da radonmålinger bør utføres

Radon og krav til utleieboliger

Statens strålevern stiller krav til radonnivået i alle utleieboliger. Alle som leier ut bolig har ansvar for at  radonnivået i utleieboligen er så lavt som det praktisk talt mulig å få. Årsmiddelverdien skal være under 200Bq/m3 i oppholdsrom.I tillegg skal tiltak for å resudere radoonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense og betyr at dersom du måler radonnivå over 100Bq/m3 feks. 150,400 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivået skal bli så lavt som praktisk mulig. Nivået skal uansett aldri overstige 200Bq/m3. Statens Strålevern nettsider om måling av radon i boliger

 

Radon og krav til skoler og barnehager

Strålevernforskriften stiller krav til at alle barnehager og skoler skal ha så lave radonnivåer der praktisk mulig å få til, og en årsmiddelverdi skal være under 200Bq/m3I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100Bq/m3. I Oppdal er alle skoler og barnehager målt og det er gjennomført tiltak ved noen av dem. Skoler og barnehager måler radonverdiene minst hvert 5 år, noen oftere.

Måleprosedyre for måling av radon i skole og barnehager

 

Ønsker du å måle boligen din?

 • I samarbeid med Radonlab tilbys innbyggerne i Oppdal kommune sporfilmer til kr 150,- pr stk. Frakt kommer i tillegg. Hvor mange sporfilmer du trenger vil være avhengig av boligens størrelse.  Det må minimum måles med 2 målebrikker per bolig. Sporfilmen må ligge i minst 2 måneder.
 • Bestiller du radonfilm gjennom radonlab blir resultatet av målingen tilgjengelig for kommunen slik at vi kan få oversikt over radonnivået i kommunen. Måleresultatene vil ikke bli publisert slik at enkeltmålinger kan gjenkjennes og statens strålevern vil få tilgang til dataene.

Slik bestiller du film

 Ta kontakt med Radonlab direkte for bestilling enten via nettbutikken eller telefon :

 

 • Telefon til Radonlab: 21960350

 

Har du målt for høye verdier i din bolig?

 • Har du målt for høye radonnivåer er det viktig å klarlegge årsaken til dette. God lufting og gode ventilasjonsløsninger vil alltid være positive tiltak for å forebygge oppsamling av radon i boligen din.
 • Andre aktuelle tiltak kan f.eks være utbedring av utettheter mot grunnen. Ytterligere tiltak er avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold.
 • Hvilke tiltak kan du gjøre selv hvis du får påvist for høyt radonnivå?

  Du  bør sjekke gulv og vegger i kjeller og/eller 1. etasje. Se etter sprekker og hull i, overgang gulv/vegg og i vegger der det er jordfylling på utsiden, rørgjennomforinger osv. Dersom det er åpninger vil gassen slippe inn i huset. Finner du slike åpninger, bør disse tettes. Spør etter riktig mørtel/tettemasse hos byggevareforhandler.

  Det bør være gode utluftingsmuligheter i alle rom. Hvis det er lite ventiler/utluftingsmuligheter i bygget, vil det være et godt tiltak å sette inn flere lufteventiler og holde disse åpne. Spalter i vinduskarmer kan ofte være for lite. Dersom det er bra med ventiler, men disse ikke brukes, bør de åpnes.

  Etter å ha gjennomføt disse tiltakene bør det foretas ny måling før ev. større tiltak iverksettes.

  Varmepumpe påirker ikke radonnivået.

  Montering av radonavsug/radonbrønn:

  Dersom du har gjennomført enkle tiltak, målt på nytt og fortsatt har for høyt radonnivå,  bør du vurdere å montere radonavsug/radonbrønn. Kontakt et firma som kan utfløre radonreduserende tiltak.. Undersøk pris og referanser før du bestiller Enkelte rørleggerfirmaer utfører radonreduserende tiltak. Kontakt din lokale rørlegger og forhør deg.

 • Et byggfirma kan gi råd og gjennomføre tiltak.

 

 

 

 

 

 

 


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 28.04.2016 09.29