Snøbrøyting

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem har ansvaret

Kommunens ansvar

Brøyting og strøing av de kommunale vegene, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveger utføres av Oppdal kommune. Brøytemannskap kjører ut så fort snøen har en dybde på over åtte centimeter.

Her kan du lese mer om hvilke retningslinjer kommunen følger for brøyting og strøing

Vegvesenets ansvar

Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveger. Dette er for eksempel Fv 513 Vikavegen, Fv 515 Gamle Kongeveg, Fv 512 Nerskogvegen, Fv 511 Storlidalsvegen osv. På slike veger er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing.

Privat ansvar

Private veger, såkalte "fellesavkjørsler" og alle private innkjørsler må vedlikeholdes av den enkelte eier eller veilag. 

Feil og mangler - eller ros

Har du noe å melde til oss om vintervedlikeholdet av kommunale områder, skriv e-post til post@oppdal.kommune.no eller ring oss i kommunens åpningstider, tlf. 72 40 10 00

Feil og mangler på riks- og fylkesveger kan meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175, se ev. nettsidene til Statens vegvesen.

Hva vi forventer av deg

At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører.

At du er forberedt på at snø fra kommunale veger må brøytes ut mot grøft/privat areal, herunder avkjørsler.

At du selv rydder inngangen mot egen eiendom. Huseiere bør markere gjerder og murer med brøytestikker for å forhindre skader

At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen

At du har har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss.

Hva kan du forvente av oss?

At vi følger retningslinjene kommunen har satt for brøyting og strøing.

Det skal ikke brøytes i tidsrommet:

  • 22.00 - 05.00 om natten¨før hverdag
  • 22.00 - 09.00 natten før helligdag
  • Unntak er ved store snømengder (>20cm) hvor vi brøyter hele døgnet.

Oppussing av kryss og rydding i full vegbredde skal være avsluttet innen kl. 12.00 alle dager.


Publisert: 05.04.2016
Sist endret: 05.04.2016 11.21