Kommunens retningslinjer for brøyting og strøing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brøyting av veg, fortau og gang- og sykkelveg

Brøytemannskaper skal kjøre ut

  • ved "tørt" snøfall, når det er snødybde på 12 cm
  • ved fuktig snøfall, når det er snødybde på 10 cm
  • på fortau og gang- og sykkelveger, når det er snødybde 8 cm 

Det skal ikke forgå brøyting i tidsrommet

  • kl. 22:00 - 05:00 om natten før hverdag
  • kl. 22:00 - 09:00 om natten før helligdag
  • Unntak ved ekstra store snøfall, over 20 cm foretas snøbrøyting hele døgnet.

Oppussing av vegkryss og rydding i full vegbredde skal være avsluttet innen kl. 12:00 alle dager.

Brøyting av plasser og torg

Kommunale plasser og torget brøytes etter samme retningslinjer som tilstøtende kjøreveger.

På hovedveger i sentrum, samt torget vil det normalt ikke bli brøytet i den mest trafikkerte tiden på døgnet.

Etter snøfall og brøyting vil snøhauger i sentrumsgater og på torget så snart som mulig ryddes og kjøres vegg.

Sandstrøing

Kommunale veger strøs etter behov. Vegene strøs med sand etter oppsatte ruter, det kan derfor ta noe tid før den enkelte veg er strødd.

Alle veger skal være strødd i løpet av 2 timer ved behov.


Publisert: 05.04.2016
Sist endret: 05.04.2016 12.49