Kart og planregister

Trenger du hjelp til å skrive ut kart ta kontakt med servicetorget, epost: servicetorg@oppdal.kommune.no

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kart

Det kan brukes ulike søkekriterier som gnr./bnr., adresse og stedsnavn. Dette gir rask og enkel tilgang på kart.  Når du kommer inn på kartet, ligger det en hjelpefil under meny. Grensene på kartet er ikke rettsgyldige.

På nettbrett og/eller smarttelefon er appen Norkarts kommunekart et godt alternativ.

Kommunekart

I kartet har du mulighet for å finne eiendomskart, kommuneplan og reguleringskart. Du kan også måle avstander og skrive ut kart i målestokk.

Når du søker opp en eiendom med gårds- og bruksnummer søker du slik: gårdsnummer/bruksnummer (460/112).  Trykk på adresseforslaget som kommer opp, og kartet viser denne eiendommen. Ønsker du mer info om eiendommen, klikk i eiendommen og du får flere valg til høyre på skjermen. Ønsker du å se plan for eiendommen, trykk på sjekk flere kartlag og deretter reguleringsplan, deretter planregister nederst i den grå ruta. Du får da opp et nytt vindu der arealplankart og bestemmelser ligger som pdf-dokumenter.

 

Planregister

Planregisteret er en oversikt over alle arealplaner i kommunen, registrert med plan-ID, plannavn og tilhørende plandokumenter. Reguleringsplaner er også tilgjengelige digitalt på kommunens kartsider, både når planen foreligger som forslag og som endelig vedtatt plan. Kartet med tilhørende planregister oppdateres fortløpende.

Plandokumentene (plankart, bestemmelser, sakspapirer, rapporter mm.) er tilgjengelige som PDF-filer for gratis nedlasting. Planregisteret gir også oversikt over planens status, fra Planlegging igangsatt til Endelig vedtatt arealplan. Du kan søke på planer i planregisteret enten ved å skrive inn plan-ID eller (deler av) plannavnet.

 

Åpne planregister

 

Bestille kart

Du kan selv skrive ut kartet i målestokk. Du finner utskrift oppe til venstre på skjermen under meny. Trenger du hjelp, ta kontakt med servicetorget på tlf 72 40 10 00 eller e-post: postmottak@oppdal.kommune.no

Vil du bestille kart, send e-post til postmottak@oppdal.kommune.no

På nettbrett og smarttelefoner er Norkarts app, kommunekart et godt alternativ.

Se eiendom

Kartverkets kartløsning der man finner matrikkelopplysninger og man kan hente ut opplysninger fra grunnboken.

seeiendom.no

Digitale kart

Digitale kartdata kan bestilles og leveres til kunde i flere ulike formater:
Alle digitale produkter selges gjennom Statens kartverks forhandlernettverk 
eller Ambita Infoland

Turkart

Norkart har utviklet et turkart. Her kan man skrive ut sitt eget kart:

norgeskart.no/turkart

Her kan du enkelt lage en høydeprofil for turen, enten ved å tegne ruten eller ved å laste opp en GPX-fil.

norgeskart.no

                                                     G O D  T U R

Gårdskart

Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for hver enkelt landbrukseiendom. Kartgrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle. Du trenger gårds- og bruksnummer for å søke opp aktuell eiendom.

Ved å bruke funksjonen "legg til" kan du få opp kart og arealstatistikk over flere eiendommer samtidig. I Oppdal er det en del teiger som ligger i sameie - for å få opp disse må du hake av for "vis alle teiger".

I gardskart kan en også få opp flere kartlag, som for eksempel naturtypekartlagte areal med infoark, registrerte kulturminner med mer. En kan også måle opp og merke av areal.

gardskart.skogoglandskap.no/

Naturbasekart

Naturbase gir deg kartfesta informasjon om utvalgte natur- og friluftslivsområder. Kartet er nyttig for blant andre kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv. Du kan også skreddersy ditt eget turkart.

kart.naturbase.no


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 26.01.2016 14.54