Prosjekt miljøterapi og habilitering

Prosjektet miljøterapi og habilitering har som mål å utvikle innholdet i fremtidens miljøterapeutiske tjeneste i Oppdal og Rennebu kommuner. Statsforvalteren i Trøndelag har valgt å støtte prosjektet med skjønnsmidler for perioden 2024-2026.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn

Oppdal og Rennebu kommune opplever en endring i tjenestebehov spesielt hos yngre mennesker. Det er et økende antall unge som har behov for mer fleksible, helhetlige og samordnede tjenester, også utover ordinær arbeidstid. 
Både Oppdal og Rennebu kommune har definert psykisk helse hos barn og unge, samt utenforskap - som to satsningsområder. På bakgrunn av dette ble det innvilget skjønnsmidler fra Statsforvalteren, øremerket "fornying og innovasjon" i tjenesteutvikling.

Målgruppe

Barn, unge voksne (0-25 år) og deres familier, som har rett på individuell plan/barnekoordinator.

Målsetting

Innen 1.1.2026 har vi sammen skapt og etablert et helhetlig miljøterapeutisk tjenestetilbud, med minimum fire bærekraftige tiltak som fremmer brukerens ressurser, opplevelse av mestring og evne til å leve et mer selvstendig liv.

I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i fokusspørsmålet: Hva er viktig for familien og hvordan kan vi sammen hjelpe?

Det er opprettet to arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppe 1 - "Ressursteam", har som mål å utvikle og etablere et tverrfaglig ambulerende tjenestetilbud.
  • Arbeidsgruppe 2 - "Ideologi", har som mål å skape en felles forståelse og plattform for miljøterapi.

Flere arbeidsgrupper/tiltak etableres fortløpende etter kartlegging av behov og brukermedvirkning.

Kontakt

Prosjektleder Maren Mølnås, epost maren.molnas@oppdal.kommune.no  tlf. 94 19 07 98


Publisert: 29.05.2024
Sist endret: 29.05.2024 10.31