Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt med lenker til tilskuddsordninger som primært er rettet mot frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner og andre. Vær oppmerksom på at frister og kriterier kan variere fra år til år. Vet du om tilskuddsordninger som ikke er listet opp her? Gi oss tilbakemelding så vil vi oppdatere oversikten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune

Tilskudd til større idretts- og kulturarrangement Aktivitetsstøtte Ledsagerbevis Hjem for en 50-lapp

Oppdal kommune kan etter søknad tildele tilskudd over kommunens budsjett. I hovedsak kan det søkes om støtte til tiltak innen idretts- og fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter og tiltak som kommer barn og unge til gode. Søknad skal inneholde budsjett og beskrivelse av tiltaket. Søknad skal sendes til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Søknadene behandles fortløpende gitt at de kan behandles administrativt. Alle søkere mottar skriftlig svar, normalt senest 4 uker etter at søknaden er mottatt.

Spørsmål kan rettes til Sjur Vammervold, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 90695579.

Tilskudd.no - alle statlige tilskudd på et sted

tilskudd.no 

Tilskudd.no gir oversikt over ca. 120 tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Portalen åpner opp for filtrering alt etter hva du trenger tilskudd til. Inneholder tilskudd som forvaltes av departementer, direktorater og andre statlige organ. Ordningen har som mål å spare søkerne for tiden det tar å sjekke ulike nettsteder og informasjon hos mange forvaltere. Dette vil gi mer tid til aktiviteten organisasjonene selv har som sitt formål. 

Ungfritid.no - støtteordninger rettet mot frivilligheten.

ungfritid.no 

Samlet oversikt over en mengde støtteordninger rettet mot frivilligheten. Løsningen er utviklet av Frivillighet Norge med midler fra Bufdir. Alle støtteordningene i løsningen er relevante for å bidra til at barn og unge kan delta og bli værende i fritidsaktiviteter. Også har kan det filtreres alt etter ønsket formål. 

Frifond - norges enkleste støtteordning

Frifond er norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge! Gjennom Frifond kan grupper med minst tre personer søke om inntil 40 000 kroner til små og store prosjekter. For eksempel bygge noe i nærmiljøet, lage et arrangement eller starte et band. 

Klikk her for søknadsskjema og mer informasjon

Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunen forvalter en rekke tilskudd rettet mot frivillige lag og foreninger, samt private eiere av kulturminner. Les mer her: 

Kultur Folkehelse, idrett, friluftsliv og frivillighet Kulturminner

Tilksudd til inkludering av barn og unge

Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 24 år. Frivillige lag og foreninger og kommuner kan søke. Bufdir forvalter ordningen. 

Klikk her for utlysning for 2023. 

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter tiltak innenfor innsatsområdene sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold.

Gjensidigestiftelsens tilskuddsordninger

Norges idrettsforbund

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Oversikt over sentrale ordninger: 

Idrettsforbundes støtte- og tilskuddsordninger

Tilskudd til kulturminner

Stiftelsen UNI

Norsk kulturarv «Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus, driftsbygninger, stabbur, naust mm.

Kulturminnefondet

Prosjektstøtte til historiske jernbaneformål

Enova

Enova har tilskuddsordnigner for både privatpersoner og bedrifter som investerer i klimatiltak. Dette kan være bygningsoppgradering, fjerning av oljefyr, solpanel, vannbåren varme osv.

Enovas tilskudd

Tilskudd og velferdsordninger i landbruket

Landbrukskontoret i Oppdal kommune har en egen side med oversikt over tilskudd- og velferdsordningene i landbruket. Denne finner du her!

Innovasjon Norge

Har støtteordninger innenfor landbruk, maritim næring, tre, skog og bioenergi, lokalmat, opplevelser og rein med mer.

Samlet oversikt over Innovasjon Norges tilskudd

Husbanken

Husbanken har ordninger for å søke om bostøtte, startlån og etablerings- og tilpasningstilskudd.

Oversikt og vilkår her!


Publisert: 28.06.2018
Sist endret: 28.06.2018 15.34