Tjenesten tildeles etter Lov om helse-og omsorgstjenester § 3-2.6c.

Kontakt:
Avdelingsleder Sølvi Sabbado Heggen, tlf. 72 40 13 68 (kontortid 08-15), e-post: solvi.heggen@oppdal.kommune.no

Kontor i Engvegen.

Telefon Engvegen avlastning: 72 40 13 68

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal