Tjenesten tildeles etter Lov om helse-og omsorgstjenester § 3-2.6c.

Kontakt:
Marte Bakk, tlf 918 96 041, kontortid tirsdag-fredag 08.00-15.30, e-post: marte.bakk@oppdal.kommune.no

Telefon Engvegen avlastning: 918 96 084

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal