Oppdal har blitt med i nytt interkommunalt renovasjonsselskap - ReMidt IKS

Fra og med 01.01.2020 bes det om at alle henvendelser som omhandler renovasjon eller slamtømming rettes til ReMidt IKS.

 

Kontaktinfo til ReMidt IKS:

Telefon: 72 48 37 00

 E-post: firmapost@remidt.no

Hjemmeside: remidt.no