ReMidt IKS er Oppdals miljøselskap

ReMidt IKS har siden 1.1.2020 hatt ansvar for drift av renovasjonsordningen i Oppdal kommune.

Alle henvendelser som omhandler renovasjon eller slamtømming skal rettes direkte til ReMidt IKS.

Vær oppmerksom på at kommunen fortsatt er forurensningsmyndighet og denne kan ikke delegeres. Ta derfor fortsatt kontakt med kommunen for:

  • endring i utslippstillatelsen, f. eks. ved utskifting eller utbedring av tank/anlegg
  • søke om fritak for slamtømming
  • endring av tømmefrekvens, f.eks. endre fra fritidsbolig til fastbolig.

 

For abonnenter: Min side på remidt.no

For øvrige henvendelser: Kundeservice på remidt.no

Kundesenter:
Åpningstider: 09:00 – 15:00
Tlf: 72 48 37 00
E-post: firmapost@remidt.no