Influensavaksine

Influensavaksine anbefales årlig til risikogrupper For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvor og når kan du få årets Influensavaksine - høsten 2019/vinteren2020

Årets influensavaksine kan du få ved:

  • Legekontorene. Legekontorene vil kunne tilby influensevaksine fra uke 43. Ta kontakt og bestill deg time til vaksinasjon.
  • Kulturhuset : TORSDAG 21 NOVEMBER KLOKKA 10.00 - 15.30 . Denne dagen vil det være 5- 6 sykepleiere som vil tilby influensavaksine. Dagen vil knyttes til helsestasjonsdagen for voksne. I år vil det være åpen dag med stand fra 20 ulike frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter for målgruppa.
  • Apoteket vil tilby influensevaksine. Ta kontakt med apoteket eller se informasjon her: https://www.vitusapotek.no/kundeservice/vaksinasjon-i-apoteket/a/A56004
  • Helsestasjonen. Er du gravid eller har et barn som har behov for vaksine. Ta kontakt med helsestasjonen på telefon nr: 72401480
  • Drivhms bedriftshelsetjeneste: Tilbyr vaksine til sine  bedriftskunder..

Hvem er i risikogruppa ?


•Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
•Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
•Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:
•diabetes type 1 og 2
•kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
•kronisk nevrologisk sykdom eller skade
•nedsatt immunforsvar
•svært alvorlig fedme (KMI over 40)
•annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

•Helsepersonell som har pasientkontakt.
•Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
•Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Har du spørsmål om influensavaksine?

Ta kontakt med kommuneoverlege Kirsten Opdahl  telf. 72400900/72401087 eller Vigdis L Thun telf : 72401308.


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 03.02.2016 14.34