Helsestasjonen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Aktuelt 

TLF. OPPDAL HELSESTASJON    918 96 076  åpen mandag til fredag kl 08:00 til 15:00

Besøksadresse: Russervegen 5 B

Postadresse: Oppdal helsestasjon, Russervegen 5 B, 7340 OPPDAL

Post til flyktningehelsetjenesten ved helsestasjonen sendes også til Russervegen 5 B, 7340 OPPDAL 

 

 REISEVAKSINER

Trenger du reisevaksiner må det gjøres i Trondheim. Trondheim kommune Reisevaksiner tlf. 72 54 08 50.

 https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/vaksine/#reisevaksiner

 

Svangerskapsomsorgen

Er du gravid og ønsker oppfølging hos jordmor, ta kontakt på tlf. 918 96 076 (helsestasjonen åpen mandag til fredag 8-15)

For timebestilling; ring oss eller skriv sms til tlf. 918 96 076.

 

Jordmor har også følge- og beredskapstjeneste for fødende til St.Olavs Hospital. Vakttelefon 482 12 680

Jordmorvakt

Jordmor er tilgjengelig på vakttelefon for den som trenger øyeblikkelig hjelp. Vakttelefon 482 12 680

Time til jordmor

Velkommen til svangerskapskontroll på jordmors kontor på helsestasjonen i Russerveien 5B. 

Dette må du ha med til time hos jordmor: Eventuelle papirer du har fra svangerskapet (helsekort for gravide, blodprøvesvar, ultralydpapirer) og urinprøve.

I svangerskapsomsorgen møter du disse jordmødrene:

Eva Ishoel  eva.ishoel@oppdal.kommune.no   Tlf. 908 46 102

Torhild Holstad torhild.holstad@oppdal.kommune.no Tlf. 959 68 013

Esther.Biesbroek@oppdal.kommune.no Tlf. 909 49 474

Jordmortjenesten tilbyr
 • Svangerskapskontroller
 • Familieplanlegging både før og etter graviditet
 • Etterfødselssamtale
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Prevensjonsveiledning

Velkommen til svangerskapsomsorgen hos jordmor og fastlege

Nyttig informasjon og linker

 

Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital

 

Gode levevaner før og i svangerskapet

Utvidet tilbud om nyfødt-screening

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Generell informasjon om svangerskap og fødsel

Råd om amming

Ammekyndig helsestasjon

Vi fikk i 2013 kvalitetsstempelet "Ammekyndig helsestasjon", det forplikter oss til å sikre ammende mødre et godt tilbud for ammeveiledning. Helsestasjonen skal veilede og støtte på en måte som gjør at mor og barn opplever ammingen som meningsfull og helsefremmende.

 

 Informasjon om ultralyd i svangerskapet

Informasjon om ultralyd i svangerskapet

Oppdatert og god informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter finner du på Helsenorge.no

 Du finner oss på facebook

Totalavhold av alkohol og andre rusmidler anbefales

Nyere forskning viser at selv små mengder alkohol eller andre rusmidler kan skade fosteret i svangerskapet. Derfor anbefales totalavhold. Hvis du ønsker mer informasjon, se www.oppdal.kommune eller kontakt jordmor eller fastlege.

GODT SAMLIV - GRATIS SAMLIVSKURS FOR FORELDRE SOM VENTER SITT FØRSTE BARN

Mye er nytt for førstegangsforeldre. Dette kurset tar sikte å hjelpe dere til å være der for hverandre også når dere blir foreldre.

For mere informasjon se bufdir.no_familie og oppvekst_Godt samliv_kurs for førstegangsforeldre

GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER

Er du gravid eller småbarnsforelder og har et rusproblem? Hos Blå Kors kan du, din partner og barnet ditt få god hjelp og behandling sammen i vår familieavdeling.

Blå Kors

Helsestasjonen

Helsestasjonen er for familier med barn fra null til fem år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Helsestasjonen er åpen hverdager mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00, du finner oss i Russervegen 5 B på Oppdal.

Tlf. 918 96 076

Timebestilling avtales vanligvis ved besøk, men det er også mulig å bestille ekstrakonsultasjoner.

Tjenester

Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0 - 5 år.

Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig kontakt med brukerne.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, lege og fysioterapeuter. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester bl.a. psykolog, barnehageansatte, familiesenter, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med flere ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakta tlf. 116 117.

Helsenorge.no

Helsestasjonen 1 - 3 døgn: Hjemmebesøk ved jordmor

Retningslinjer for barselomsorgen

 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (Fra Stine Sofie)

Viktig informasjon om at honning frarådes

Det frarådes at honning gis til barn under ett år pga. faren for spebarnsbotulisme. Botulismebakterier kan forekomme i honning og kan vokse i tarmen hos spebarn og frigjøre giftstoffer som fører til lammelser. Symptomene er tiltagende slappe barn som mister sugerefleksen og får vanskeligheter med å svelge, og slutter å puste. Barn som blir forgiftet må straks legges inn på sykehus. Dette etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Helsestasjonen 7 - 10 dager: Hjemmebesøk ved helsesykepleier

Svøping av spedbarn

Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn

 

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (Fra Stine Sofie)

 

 Barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet

 

Foreldrehverdag

 

Trygt sovemiljø for spedbarnet

Trygt sovemiljø for spedbarnet

 

Skjevt hode og favorittside

 

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn

Helsesdirektoratet, søk så på "Hvordan ammer du ditt barn"

 

Ammehjelpen

Anbefaler også råd om amming på Helsenorge.no

psykisk

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

 

Barns bevegelsesutvikling

Helsestasjonen 2 - 4 uker: Barselgruppe ved helsesykepleier

I trygge hender 

I trygge hender (film)  I Trygge hender (brosjyre)

 

Barnevaksinasjons   

Barnevaksinasjonsprogram   

Helsenorge vaksiner

 

Mat og måltider for spebarn (her kommer ny lenke)

 

 

Helsedirektoratets kostråd

Spebarnsmat og amming

Helsestasjonen 6 uker: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege

psykisk

 Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

 

 Foreldrerollen og rusen

Helsestasjonen 3 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine

GODE RÅD når barnet ditt har feber

Om luftveisinfeksjoner hos barn og bruk av antibiotika

Helsestasjonen 4 mnd.: Temagruppe med fysioterapeut
Helsestasjonen 5 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine

 Tannpuss hos barn

Helsestasjonen 6 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesyklepleier og lege

Planter og forgiftninger Tlf. Giftinformasjonen 22 59 13 00 (døgnåpen)

 

Barns miljø og sikkerh

Barns miljø og sikkerhet 6 måneder til 2 år

Helsestasjonen 8 mnd.: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier

Forgiftninger kan unngås

 

Forebygging av forgiftninger

 

Planter og forgiftninger Tlf. Giftinformasjonen 22 59 13 00 (døgnåpen)

 

Brannsikkert hjem

Bor du trygt i ditt eget hjem?

 

Helsestasjonen 10 mnd.: Induviduell konsultasjon hos helsesykepleier/tannpleier. Vaksine
Helsestasjonen 1 år: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksine

 

Småbarn og skjermbruk - oppdatert veileder til foreldre

 

Oppdal folkebibliotek - åpningstider

 

Helsestasjonen 15 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine
Helsestasjonen 17/18 mnd. Individuell konsultasjon med helsesykepleier
Helsestasjonen 2 år: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Timeinnkalling via digital post eller brevpost

Innkallingsbrev 2-årskontroll

SATS 2 - screening av to-åringers språk

Helsestasjonen 4 år: Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Timeinnkalling via digital post eller brevpost

Innkallingsbrev 4-årskontroll

SPRÅK 4 

 Vaksinasjon

Barnevaksinasjons

Det ordinære Barnevaksinasjonsprogrammet finner du her

FHI Barnevaksineringsprogram

Ammekyndig helsestasjon

Vi fikk i 2013 kvalitetsstempelet "Ammekyndig helsestasjon", det forplikter oss til å sikre ammende mødre et godt tilbud for ammeveiledning. Helsestasjonen skal veilede og støtte på en måte som gjør at mor og barn opplever ammingen som meningsfull og helsefremmende.

Nyttig informasjon

Denne siden er under arbeid, her kommer linker til oppslagsverk.

 

Fødsel og barsel (fra St Olavs Hospital)

 

 

Skolehelsetjenesten

Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesøster som er på skolen til faste tider. Kontakt skolen eller helsestasjonen for detaljerte opplysninger om kontakttider.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?
 • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.
 • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
 • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
 • Delta i tverrfaglige team på skolen.
 • Veilede foreldre i foreldrerollen.
 • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.
Kontakt helsesykepleier på skolen

Telefon og E-post adresse finner du under "Kontakt oss"

Aune barneskole: Hanna Midtlyng og Runa Mari Uran Knudsen 

Drivdalen skole: Marie Bøe

Midtbygda skole: Marie Bøe og Hanna Midtlyng 

Vollan private skole: Marie Bøe

Oppdal ungdomsskole: Hilde Ø. Haagensen og Anita Nerhoel 

Oppdal videregående skole: Marianne Gravaune og Reidun Wasrud

Flyktningehelsetjeneste: Runa Mari Uran Knudsen og Anita Nerhoel 

Vaksinasjon i skolen

Vaksinering gjennomføres for 2. trinnselever på helsestasjonen sammen med foresatt. Vaksinasjon på 6, 7 og 10. trinn foregår i skoletida.

FHI Barnevaksineringsprogram

Førskolekonsultasjon for 1. klassinger

Innkallingsbrev førskolekonsultasjon

Aktuelle tema på førskolekonsultasjonen - linker til brosjyrer og mer informasjon:

Måltidet - en verdi å ta vare på

Fysisk aktivitet og stillesitting - 6 - 12 år

Kroppen min eier jeg

"Jeg vil vite" - hvordan snakke med barn om vold og overgrep

"Jeg ser deg" informasjon fra Blå Kors

Barns miljø og sikkerhet

Foreldrehverdag

 2. klasse vaksinering

Innkallingsbrev vaksinering 2. trinn

Jenter og gutter i fokus

Alle elevene på 7. trinn blir invitert til egne temadager, "jenter i fokus" og "gutter i fokus" på helsestasjonen dersom vi har kapasitet, med fokus på gode valg for egen helse og det å bli kjent med hverandre før ungdomsskolen og ny tid i livet starter.Tilbud om HPV-vaksinering gjennomføres.

PIS grupper

Samtalegrupper for barn og ungdom som bor i to hjem.

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/skilsmisse_i_familien/skilsmissegrupper/

Hjemmekonsulent

Når omsorgspersoner med små barn blir syke og ikke selv kan ta hånd om praktiske oppgaver i hjemmet, er det mulig å søke bistand av hjemmekonsulent. Tilbudet er gratis. Ta kontakt med helsestasjonen for mer informasjon.

Informasjon om hjemmekonsulenttilbudet

Søknadsskjema

Familiesenter

Det er Familiesenter i helsestasjonens lokaler hver onsdag mellom kl. 09.00 - 12.30. Velkommen til å komme innom eller avtale time på tlf. 918 96 076.

Familiesenteret gir også tilbud om tverrfaglig råd og veiledning til deg som jobber med barn og unge i Oppdal. Det kan omhandle situasjoner angående enkeltbarn/ungdom/familie som du er i kontakt med som ansatt/voksen. Alle personopplysninger skal anonymiseres i møte med Familiesenteret. Vi er tilgjengelig onsdager kl 09:00-12:00 på Helsestasjonen, eller digitalt via Teams.

Ta kontakt på tlf. 918 96 076 for avtale.

Mer om Familiesenter finner du her.

Helsestasjon for ungdom

Åpent mandager kl 14 - 16. Drop-in: du trenger ikke timeavtale. Adresse Russervegen 5 B, OPPDAL (ved Oppdal treningssenter)

Ta gjerne kontakt med helsestasjon for ungdom på telefon eller send SMS (tlf.nr. finner du på Instagram og kommunens hjemmeside). SMS skal ikke inneholde helseopplysninger eller personsensitive opplysninger, som fødselsnummer eller sykdommer du har. 

Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskel helsetilbud, til alle ungdommer i alderen 13-25 år

- Hvem jobber der?

På helsestasjon for ungdom kan du møte helsesykepleier, jordmor og lege. Lege er tilgjengelig mellom kl. 14.00 og 15.30.

- Hva kan du få hjelp til?

- Prevensjonsveiledning

- Test av seksuelt overførbare infeksjoner

- Graviditetsspørsmål og test

- Samtale om fysisk og psykisk helse

- Seksualitet

- Vokse opp i to kulturer

- Rus

- Trøbbel hjemme, med kjæreste, venner, skole eller jobb

- Hvis du trenger en voksen å snakke med

Generelle nettsider for ungdom

Ung.no

Barneombudet

Kors på halsen

Seksuell helse

Sex og samfunn

Svangerskapsavbrudd

Skeiv ungdom

Sex og politikk

Informasjon om Klamydia

Gratis kondomer

Vold og overgrep

Smiso

116-111 Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Psykisk helse

Blå kors

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Mental helse ungdom

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Kirkens SOS

Rusproblemer

Barn av rusmisbrukere

Antidoping

Rustelefonen

Andre

Unge pårørende

Enkle råd når livet er vanskelig

 

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på tlf. 918 96 076 Besøk oss på adresse: Russervegen 5 B, 7340 Oppdal

Ansatte:

Ansatte i Oppdal helsestasjon:

Ansatt: Telefonnummer: E-post:

Leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nina Mjøen

992 36 506 nina.mjoen@oppdal.kommune.no
VAKT-tlf jordmor/akutt 482 12 680  
Jordmor, Eva Ishoel  908 46 102  eva.ishoel@oppdal.kommune.no 
Jordmor Torhild Holstad 959 68 013

torhild.holstad@oppdal.kommune.no

Jordmor Esther Jordana Biesbroek  909 49 474

esther.biesbroek@oppdal.kommune.no

Helsesykepleier Reidun Wasrud 918 96 038 reidun.wasrud@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier, Helga Volden Haugland 992 30 864  helga.volden@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier, Marianne Gravaune 918 96 069

marianne.gravaune@oppdal.kommune.no

Konstituert helsesykepleier Runa Mari Uran Knudsen  958 38 249

runa.knudsen@oppdal.kommune.no

Helsesykepleier, Marit Fagerhaug  992 36 248 marit.fagerhaug@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier, Hilde Øien Haagensen  992 36 831  hilde.haagensen@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier Hanna Midtlyng 918 96 074  hanna.midtlyng@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier Marie Bøe 918 96 001 marie.boe@oppdal.kommune.no
Konstituert helsesykepleier Anita Nerhoel 477 12 038 anita.nerhoel@oppdal.kommune.no
Merkantil/hjemmekonsulent Berit Guldteig  918 96 076 berit.guldteig@oppdal.kommune.no
Merkantil/hjemmekonsulent Astrid Wolden 918 96 082 astrid.wolden@oppdal.kommune.no

Andre anbefalinger

Godt samliv

For mere informasjon se bufdir.no_familie og oppvekst_Godt samliv_kurs for førstegangsforeldre

 

NYHETER fra FHI og Helsenorge - KORONAVAKSINE AKTUELT FOR GRAVIDE OG AMMENDE MLØDRE

Har du som gravid eller ammer ditt barn spørsmål om dette, ta gjerne kontakt med våre jordmødre eller helsesykepleiere ved Oppdal helsestasjon.

Se informasjon her

 

GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER

Er du gravid eller småbarnsforelder og har et rusproblem? Hos Blå Kors kan du, din partner og barnet ditt få god hjelp og behandling sammen i vår familieavdeling.

Blå Kors

 

BUA Oppdal låner ut sports- og fritidsutstyr gratis www.bua.io

 

FORELDREBROSJYRER "Gode råd"-serien består av 21 brosjyrer beregnet på gravide og sped- og småbarnsforeldre


Publisert: 02.07.2020
Sist endret: 02.07.2020 10.22