Helsestasjonen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Vi er fortsatt opptatt av å følge alle råd og anbefalinger som kommunen og nasjonale helsemyndigheter anbefaler i forbindelse med å hindre spredning av korona-smitte. Råd og anbefalinger endres i takt med smittesituasjonen i Norge.

Oppdatering fra 19.08.2020

Du som er gravid eller foresatt til barn 0-5 år vil fortsatt motta tilbud om samtlige konsultasjoner som inngår i vårt faste tilbud. Gruppekonsultasjonene er gjort om til individuelle konsultasjoner, men når den sårbare oppstartfasen etter sommeren har roet seg noe, vil vi igjen gi tilbud om gruppekonsultasjoner. Ta med egen leke, vi har ryddet bort våre på venterommet. Barnet følges av kun en voksen og søsken kan ikke bli med uten at det er avtalt med oss. Konsultasjonene hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier er fortsatt lagt til helsestasjonen.

Du som er elev eller foresatt ved en av skolene i Oppdal, kan som før ta kontakt på «Åpen telefon og åpen dør».  Skolehelsetjenesten er ute på alle skolene som normalt.

Du som er mellom 13-25 år ønsker vi hjertelig velkommen på Helsestasjon for ungdom. Ta kontakt for avtale, vi har åpent hver mandag mellom kl.14-17. Følg oss gjerne på Instagram oppdal_hfu, der finner du både kontaktinformasjon og nyttig helseinformasjon for ungdom.

Vi vil at dere alle skal vite at vi sørger for å styre hvor mange som kommer til avtale til enhver tid. Du skal slippe å oppholde deg i samme rom som mange, og være sikret at vi ivaretar ditt behov for anbefalt avstand til andre. Vi vil også at du skal vite at vi sørger for å ivareta alle krav til renhold og at du har god tilgang til såpe/vann og håndsprit både på helsestasjonen og ute på skolene.

Er du syk eller har symptomer - bli hjemme - og er du i tvil, ring oss gjerne.

Fullstendig kontaktinformasjon og mer informasjon om de enkelte tilbudene finner du på kommunens hjemmeside og du vil alltid nå oss ved å ringe 72 40 14 80 eller 918 96 076.

Svangerskapsomsorgen

Er du gravid og ønsker oppfølging hos jordmor, ta kontakt på tlf. 72 40 14 80 eller 918 96 076. Jordmor har også følge- og beredskapstjeneste for fødende til St.Olavs sykehus. Vakttlf. 482 12 680

Jordmorvakt

Jordmor er tilgjengelig på vakttelefon for den som trenger øyeblikkelig hjelp. Vakttelefon 482 12 680

Time til jordmor

Velkommen til svangerskapskontroll på jordmors kontor på helsestasjonen i Russerveien 5B.  Det er stort sett alltid jordmor tilstede.

Dette må du ha med til time hos jordmor: Eventuelle papirer du har fra svangerskapet (helsekort for gravide, blodprøvesvar, ultralydpapirer) og urinprøve.

I svangerskapsomsorgen møter du disse jordmødrene:
Eva Ishoel  eva.ishoel@oppdal.kommune.no   Tlf. 908 46 102

Line Woldmo line.woldmo@oppdal.kommune.no Tlf. 909 49 474
Torhild Holstad  torhild.holstad@oppdal.kommune.no   Tlf. 959 68 013

Åshild Megarden  Permisjon

Ingvill Dalseg: jordmor i permisjon

Jordmortjenesten tilbyr

Svangerskapskontroller. Familieplanlegging både før og etter graviditet. Etterfødselssamtale. Hjemmebesøk etter fødsel. Prevensjonsveiledning

Nyttig informasjon og linker

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen

Generell informasjon om svangerskap og fødsel:

https://helsenorge.no/sok#k=svangerskap%20og%20fodsel

Råd om amming:

http://ammehjelpen.no/

Du finner oss på facebook:

https://www.facebook.com/groups/266418663472132/?fref=ts

Ammekyndig helsestasjon

Vi fikk i 2013 kvalitetsstempelet "Ammekyndig helsestasjon", det forplikter oss til å sikre ammende mødre et godt tilbud for ammeveiledning. Helsestasjonen skal veilede og støtte på en måte som gjør at mor og barn opplever ammingen som meningsfull og helsefremmende.

Helsestasjonen

Helsestasjonen er for familier med barn fra null til fem år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Helsestasjonen er åpen hver dag fra kl. 08.00-15.00, du finner oss i Russervegen 5B på Oppdal.Tlf. 72 40 14 80 eller 918 96 076.

Timebestilling avtales vanligvis ved besøk, men det er også mulig å bestille ekstrakonsultasjoner.

Tjenester

Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5.

Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig kontakt med brukerne.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, lege og fysioterapeuter. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester bl.a. psykolog, barnehageansatte, familiesenter, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med flere ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakta tlf. 116 117.

Helsenorge.no

Faste helseundersøkelser 0 - 5 år:
Intervaller Kontroller Vaksine Neste time
0 - 2 uker

Hjemmebesøk ved jordmor

 

  Avtales på time
7 - 10 dager

Hjemmebesøk ved helsesykepleier

 

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (Fra Stine Sofie)

 

 Barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet 0-6 mnd.

 

Foreldrehverdag

 

Trygt sovemiljø for spedbarnet

Trygt sovemiljø for spedbarnet

 

Skjevt hode og favorittside

 

 

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn

Ammehjelpen

Anbefaler også råd om amming på Helsenorge.no

 

psykisk

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

 

Barns bevegelsesutvikling

 

  Avtales på time
2 - 4 uker

Barselgruppe ved helsesykepleier

I trygge hender

I trygge hender (film)

I Trygge hender (brosjyre)

 

Barnevaksinasjons

Barnevaksinasjonsprogram

Helsenorge vaksiner

 D-vitaminer

 

Min første tran

 

Mat og måltider for spebarn

 

 

Helsedirektoratets kostråd

  Avtales på time
6 uker

Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege

psykisk

 Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

 

Foreldrerollen og rusen

 

  Avtales på time
3 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine Vaksine Avtales på time
4 mnd. Temagruppe med fysioterapeut   Avtales på time
5 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine Vaksine Avtales på time
6 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege   Avtales på time
8 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier   Avtales på time
10 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier/tannpleier   Avtales på time
1 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege Vaksine Avtales på time
15 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier Vaksine Avtales på time
17/18 mnd. Temagruppe m/helsesykepleier og PPT   Innkalles pr. brev
2 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege   Innkalles pr. brev
4 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier   Innkalles pr. brev

 

 Vaksinasjon

Det ordinære Barnevaksinasjonsprogrammet finner du her

Ammekyndig helsestasjon

Vi fikk i 2013 kvalitetsstempelet "Ammekyndig helsestasjon", det forplikter oss til å sikre ammende mødre et godt tilbud for ammeveiledning. Helsestasjonen skal veilede og støtte på en måte som gjør at mor og barn opplever ammingen som meningsfull og helsefremmende.

Nyttig informasjon

Denne siden er under arbeid, her kommer linker til oppslagsverk.

 

Fødsel og barsel (fra St Olavs Hospital)

 

Barnevaksinasjonsprogram

Barnevaksinasjons

 

Skolehelsetjenesten

Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesøster som er på skolen til faste tider. Kontakt skolen eller helsestasjonen for detaljerte opplysninger om kontakttider.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?
  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.
Kontakt helsesøster på skolen

Telefon og E-post adresse finner du under "Kontakt oss"

Aune barneskole: Astrid Kjeka, Hilde Ø.Haagensen og Reidun Wasrud

Drivdalen skole: Astrid Kjeka

Midtbygda skole: Reidun Wasrud og Hanna Midtlyng.

Vollan private skole: Hanna Midtlyng

Oppdal ungdomsskole: Susanne Kroken og Hilde Ø.Haagensen

Oppdal videregående skole: Susanne Kroken og Reidun Wasrud

Vaksinasjon i skolen

Vaksinering gjennomføres for 2.trinnselever på helsestasjonen sammen med foresatt. Vaksinasjon på 6,7 og 10. trinn foregår i skoletida.

Vaksinasjonsprogrammet finner du her
Førskolekonsultasjon for 1. klassinger

Aktuelle tema på førskolekonsultasjonen - linker til brosjyrer og mer informasjon:

Måltidet - en verdi å ta vare på

Fysisk aktivitet og stillesitting - 6 - 12 år

Kroppen min eier jeg

"Jeg vil vite" - hvordan snakke med barn om vold og overgrep

"Jeg ser deg" informasjon fra Blå Kors

Barns miljø og sikkerhet

Foreldrehverdag

 

Jenter og gutter i fokus

Alle elevene på 7. trinn blir invitert til egne temadager, "jenter i fokus" og "gutter i fokus" på helsestasjonen med fokus på gode valg for egen helse og det å bli kjent med hverandre før ungdomsskolen og ny tid i livet starter.Tilbud om HPV-vaksinering gjennomføres.

PIS grupper

Samtalegrupper for barn og ungdom som bor i to hjem

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/skilsmisse_i_familien/skilsmissegrupper/

Hjemmekonsulent

Når omsorgspersoner med små barn blir syke og ikke selv kan ta hånd om praktiske oppgaver i hjemmet, er det mulig å søke bistand av hjemmekonsulent. Tilbudet er gratis. Ta kontakt med helsestasjonen for mer informasjon.

Informasjon om hjemmekonsulenttilbudet

Søknadsskjema - hjemmekonsulent

Familiesenter

Det er Familiesenter i helsestasjonens lokaler hver onsdag mellom kl. 09.00 - 12.30. Velkommen til å komme innom eller avtale time på tlf. 72 40 14 80 eller 918 96 076.

Mer om Familiesenter finner du her.

Helsestasjon for ungdom

Åpent mandager kl 14-17. Drop-in: du trenger ikke timeavtale. Adresse Russervegen 5 B, OPPDAL (ved Oppdal treningssenter)

Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskel helsetilbud, til alle ungdommer i alderen 13-25 år

- Hvem jobber der?

På helsestasjon for ungdom kan du møte helsesykepleier, spesialist i sexologisk rådgivning, jordmor og lege. Lege er tilgjengelig mellom kl. 14.00 og 15.30.

- Hva kan du få hjelp til?

- Prevensjonsveiledning

- Test av seksuelt overførbare infeksjoner

- Graviditetsspørsmål og test

- Samtale om fysisk og psykisk helse

- Seksualitet

- Vokse opp i to kulturer

- Rus

- Trøbbel hjemme, med kjæreste, venner, skole eller jobb

- Hvis du trenger en voksen å snakke med

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på tlf. 72 40 14 80 eller 918 96 076 Besøk oss på adresse: Russervegen 5 B, 7340 Oppdal

Ansatte:

Ansatte i Oppdal helsestasjon:

Ansatt: Telefonnummer: E-post:

Leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nina Mjøen

992 36 506 nina.mjoen@oppdal.kommune.no
VAKT-tlf jordmor/akutt 48 21 26 80  
Jordmor, Eva Ishoel  908 46 102  eva.ishoel@oppdal.kommune.no 
Jordmor, Åshild Megarden Permisjon Permisjon
Jordmor Torhild Holstad 959 68 013 torhild.holstad@oppdal.kommune.no
Jordmor Line Woldmo  90949474 line.woldmo@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier, Helga Volden Haugland 992 30 864  helga.volden@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier, Hanna Midtlyng 918 96 069

hanna.midtlyng@oppdal.kommune.no

Helsesykepleier, Susanne Kroken 918 96 001

susanne.kroken@oppdal.kommune.no

Helsesykepleier, Marit Fagerhaug   992 36 248 marit.fagerhaug@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier, Astrid Øverland Kjeka   958 38 249  astrid.kjeka@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier, Hilde Øien Haagensen  992 36 831  hilde.haagensen@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier, Reidun Wasrud 918 96 038  reidun.wasrud@oppdal.kommune.no
Merkantil/hjemmekonsulent, Berit Guldteig 72 40 14 80  berit.guldteig@oppdal.kommune.no 
Merkantil/hjemmekonsulent Monica Skorheim 72 40 14 80  monica.skorheim@oppdal.kommune.no 

Publisert: 02.07.2020
Sist endret: 02.07.2020 10.22