Familiesenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er familiesenteret?

Familiesenteret er et tilbud til alle familier med barn og unge i Oppdal. Når du kommer på familiesenteret vil du møte fagpersoner med bred kompetanse. Kan dette være noe for deg?

Vi holder til i Oppdal helsestasjon i Russervegen 5 og har åpent hver onsdag mellom kl. 9.00 - 12.30, med unntak av juli og når skolene har juleferie og påskeferie.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke å bestille time på forhånd, men hvis du ønsker det, kan du avtale tid på telefon: 918 96 076.

Velkommen til å ta kontakt!

Se vår film om familiesentertilbudet:

Se vår brosjyre:

Familiesenter i Oppdal - Tverrfaglig rådgiving for deg som har barn

Kontaktinformasjon

Adresse: Oppdal familiesenter, Helsestasjonen, Russervegen 5, 7340 Oppdal 

Telefon: 918 96 076

E-post: familiesenteret@oppdal.kommune.no

Åpen dør

Familiesenteret kan tilby råd og veiledning ut fra familien sitt samlede behov, være noen å tenke høyt sammen med og en støtte på veien videre. På familiesenteret har vi blant annet fokus på:

  • Familieliv
  • Oppdragelse
  • Støtte
  • Foreldreskap
  • Ny i Oppdal
  • Relasjon
  • Samspill
  • Utvikling
  • Noen å snakke med

Det er ikke nødvendig med timeavtale, men hvis du ønsker det kan du avtale tid på tlf. 918 96 076.

Fagpersoner som du kan møte er: Helsesøster/helsesykepleier, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, familieterapeut, logoped, sosionom, klinisk vernepleier, DUA-veileder og barnevernspedagog.

Personalet på familiesenteret har taushetsplikt.

Temamøter

Det kan arrangeres temamøter rundt generelle problemstillinger knyttet til det å ha barn.

Kom med innspill om ønskede tema:

Nye temamøter blir annonsert på kommunens nettside (under nyheter) og på kommunens facebookside.

Andre tilbud som organiseres gjennom familiesenteret

Her en oversikt over andre kurs og gruppetilbud som tilbys gjennom Familiesenteret. Nye grupper blir annonsert på kommunens hjemmeside.

BAPP-gruppe (Gruppetilbud for barn med psykisk syke eller rusavhengige foreldre)

BAPP er et gruppetilbud for barn mellom 8-15 år hvor en eller begge foreldrene sliter med psykiske problemer og/eller rusproblemer.

Det er et forebyggende tilbud som kan forhindre utvikling av problemer hos barnet senere i livet. Kurset handler om å gi emosjonell støtte og opplevelse av mestring. Etter kurset har det vist seg at det blir lettere for foreldrene å forstå barnet sitt. Det har bidratt til å bryte tabuer og gjøre det lettere å snakke sammen om vanskelige ting.

Tverrfaglig 18 mnd gruppekonsultasjon

Gruppekonsultasjon med PPT og helsesøster. Det blir tatt opp ulike tema knyttet til barnas alder og foreldrerollen. Tilbudet gis i tilknytning til helsestasjonsprogrammet, og kommer fram på timekortet der.

BAPP-gruppe: Barna/ungdommene møtes på Helsestasjonen 8 onsdager etter skoletid. Hver samling varer 1 1/2 time, med en gjensynsamling etter 3 måneder. Hver samling starter med at det serveres litt mat.

Les mer om BAPP:

Webster Stratton (De utrolige årene)

Veiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 3 - 6 år og 6 - 12 år. Programmene tar sikte på å styrke foreldreferdighetene, øke barnas sosiale kompetanse og ferdigheter og redusere atferdsproblemer.

Mer informasjon:

DUÅ-kurs, høsten 2020

De utrolige årenes (DUÅs) nettside


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 22.04.2020 14.38