PP-tjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målgruppe

Hva gjør PP-tjenesten?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn og ungdom opp til 16 år, som har utfordringer i oppvekst eller i opplæringssituasjonen.

Du kan kontakte PP-tjenesten når du er bekymret for et barns eller en ungdoms utvikling.

Eksempler på områder PP-tjenesten arbeider med: 

  • lese- og skrivevansker og andre fagvansker
  • språk- og talevansker
  • barn og unges psykiske helse
  • atferdsvansker
  • funksjonshemminger av ulike slag
  • familieveiledning/oppdragelsesspørsmål
  • utsatt/framskutt skolestart

Vi samarbeider tett med barnehager og skoler og gir veiledning til ansatte og foreldre.

Sakkyndig vurdering:

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering  om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder, og behov for spesialundervisning for elever i grunnskole og i voksenopplæringen på grunnskolens område. Jmf.  Opplæringslovens § 5-1 og § 4A-2 og Barnehageloven § 19a.

Hvordan komme i kontakt med PP-tjenesten?

Foreldre kan enten selv henvende seg til PP-tjenesten, eller de kan samarbeide med skolen, barnehagen, helsesykepleier eller andre hjelpetjenester om henvisningen.

Henvisningsskjema

Besøksadresse: Rådhuset, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.

Postadresse: Oppdal kommune, PP-tjenesten, Postboks 1, 7341 Oppdal.

Telefon: 72 40 10 00 (sentralbord), eller se telefonnummer under ansatt-liste.

Ansatte i PP-tjenesten

Tove Rosset, leder PP-tjenesten/pedagogisk psykologisk rådgiver.

Telefon: 908 63 840

E-post: tove.rosset@oppdal.kommune.no

 

Idunn Helland Fjelldal, Logoped.

Telefon: 918 96 091

E-post: idunn.fjelldal@oppdal.kommune.no

 

Odin Sande, pedagogisk psykologisk rådgiver.

Telefon: 918 96 090

E-post: odin.sande@oppdal.kommune.no 

 

Anne Marie Strand, pedagogisk psykologisk rådgiver.

Telefon: 476 27 171

E-post: anne.strand@oppdal.kommune.no

 

Hanne Skjølsvold, pedagogisk psykologisk rådgiver. (Permisjon 26.02-30.06.24) 

 

Psykisk helse for barn og unge

PP-tjenesten gir tjenester til barn og unge opp til 16 år (ut 10. trinn). Tjenesten har tett samarbeid med skolen og skolehelstetjenesten. Vi samarbeider også med  fastlegen i tillegg til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP klinikk avd. Orkanger). Kontakt kan tas direkte med oss eller gjennom helsesykepleier, lærer eller fastlege.

Psykisk helse- og rusarbeid gir også hjelp til ungdom mellom 13 og 18 år.

Pakkeforløp psykisk helse, barn og unge

Fra 01.01.19 er det innført pakkeforløp til spesialisthelsetjenesten, herunder pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge.

Pakkeforløpet skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødig. Det legges til rette for at skal få være med å bestemme i avgjørelser om din utredning og behandling. Hjelpen skal vurderes underveis sammen med deg.

For dere som ikke har kontakt med behandler eller en koordinator i kommunen, skal en forløpskoordinator sikre videre oppfølging og ha et overordnet ansvar. For Oppdal kommune er dette Tove Rosset, PP-tjenesten (leder/ped.psyk.rådgiver).

Familiesenteret

På Familiesenteret kan du treffe ansatte i PP-tjenesten sammen med andre fagperssoner fra Helse og familie. Der kan du få veiledning om forhold du lurer på, som gjelder ditt barns utvikling og læring. Familiesenteret er lokalisert på Helsestasjonen og har åpent hver onsdag fra kl. 09.00 - 12.30. 

Det arrangeres også kurs og gruppetilbud. Se siden til Familiesenteret for mer informasjon.

Informasjon om Familiesenteret.

Nyttige lenker

Tidlig innsats: Tips til hjelp så tidlig som mulig

Statped.no

Opplæringslova, kapittel 5: Spesialundervisning.


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2016 14.11