Prosjekt Heltidskultur

Vi går inn  i en tid hvor behovet for helsetjenester øker dramatisk. I Oppdal øker antall personer over 80 år med 20 % bare de neste 6 årene. Skal vi på landsbasis løse denne utfordringen med flere ansatte og økte ressurser, vil helsesektoren legge beslag på omkring 30 % av den totale arbeidsstyrken. Det har i lang tid vært pekt på at det verken er mulig eller bærekraftig. Så hva kan dempe framtidig bemanningsutfordringer? En løsning er å etablere en Heltidskultur.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er heltidskultur?

Heltidskultur, en kultur hvor heltid er normen, beskrives som den avgjørende løsningen for å møte den økende etterspørselen og de fremtidige utfordringene. Andelen heltidsansatte blant turnusansatte i helse og omsorg i Oppdal er på 19 % og gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 62,5 % (okt.22). Dette gir lav kontinuitet og lite forutsigbar kompetanse for bruker og ansatt. For arbeidsgiver er det utfordrende å rekruttere og beholde ansatte med nødvendig kompetanse.

I Oppdal kommunes Handlingsplan 2023-2026, er heltidskultur beskrevet som et av satsningsområde for kommunens arbeidsgiverpolitikk. Det er en svak heltidskultur når halvparten av de ansatte har 100 % stilling, og en sterk heltidskultur når gjennomsnittlig stillingsprosent er over 80 %.

Trepartssamarbeid

Dette utviklingsarbeidet foregår i et trepartssamarbeid hvor tillitsvalgte, verneombud og ledere jobber sammen for å finne løsninger. Partssamarbeid for tjenesteutvikling skal forbedre ansattes arbeidshverdag, og tjenestene til innbyggerne gjennom aktiv dialog, utprøving og tillitsbygging.

Rammeverk for heltidskultur

Prosjektets mål er å bygge et rammeverk for heltidskultur, og prosessen mot rammeverket dels inn i 6 arbeidsprosesser:

 bilde

Arbeidsprosess 1: Dagens deltid, fremtidens heltid

Arbeidsprosess 2: Bemanning og kompetanse

Arbeidsprosess 3: Den gode hverdagen i stor stilling 

Arbeidsprosess 4: Arbeistidsordninger

Arbeidsprosess 5: Utlysningspraksis

Arbeidsprosess 6: Rammeverk klar for pilot

Nyhetsbrev

Fra deltid til heltid

Kontakt

Prosjektleder Åshild Megarden

ashild.megarden@oppdal.kommune.no

90635589

 


Publisert: 05.12.2022
Sist endret: 06.01.2023 13.18