Kommunale boligtomter

Oppdal kommune har tomter til salgs flere steder i bygda. Her får du en oversikt over områder med ledige tomter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal servicetorg kan fortelle deg hvilke tomter som er ledige. Oppdal servicetorg treffer du på tlf: 72 40 10 00 eller epost: postmottak@oppdal.kommune.no

Det er ledige kommunale tomter på følgende steder rundt om i bygda:

 Oversiktskart

 

Område

Ledige tomter

Salgsvilkår

Kartgrunnlag 

Driva Oppdal kommunestyre har vedtatt å igangsette salg av tomter i Driva boligfelt. Følgende tomter er nå byggeklare: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 og B13. 

Salgsprospekt

Salgsannonse

Søknadsskjema

Standard kjøpekontrakt

Retningslinjer for byggearbeider

Oversiktskart

Detaljreguleringsplankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtak

Tensio plankart del 1

Tensio plankart del 2

VA-plan byggetrinn 1

VA-plan byggetrinn 2

Rugdevegen  Tomtene i Rugdevegen ligger like sør for Oppdal sentrum. 

Salgsprospekt

Salgsannonse 

Oversiktskart pr. 05.06.24

Søknadsskjema

Fagerhaug Tomtene på Fagerhaug ligger i Fururingen. Boligfeltet ligger nedenfor Oppdalsporten.

 

Tomtepriser

Oversiktskart pr. 22.11.22

Utsnitt reguleringsplan

Lønset Lønset ligger ved inngangen til Storlidalen og Trollheimen. Populært friluftsområde. 

 

Tomtepriser  

 Oversiktskart

Utsnitt reguleringsplan

Praktiske opplysninger:

Det må sendes en skriftlig søknad til Oppdal kommune på den tomten som ønskes kjøpt. E-post: postmottak@oppdal.kommune.no  jfr. salgsvilkår ovenfor. Når du sender inn din søknad er det greit om du samtidig tar stilling til  hvilke navn som du ønsker skal ha hjemmel på tomten. Alle disse bør stå i søknaden. Før tomter reserveres/selges kan kommunen kreve fremlagt finansieringsbevis fra bank for boligen som tenkes bygd.


Publisert: 27.01.2016
Sist endret: 27.01.2016 11.11