Veteranplan for Oppdal 2018-2021

Denne planen handler i grove trekk om statlige føringer, kunnskap om veteraners levekår, heder og anerkjennelse (monument, merkedager o.l.), oppfølging og omsorg av veteraner og ivaretakelse av familien til veteranene sentralt og lokalt. Planen er utarbeidet i dialog med veteranene selv.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regjeringens handlingsplan "I tjeneste for Norge" er regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.

På samme måte som at Norge har et ansvar utover oss selv for å fremme fred, konfliktløsing, humanitært arbeid og en mer rettferdig verden, har samfunnet et tverrsektorielt ansvar for å ivareta skadet personell.

Kommunestyret i Oppdal vedtok høsten 2017 at Oppdal kommune skulle utarbeide en egen handlingsplan for krigsveteraner i Oppdal. Kommunestyret i Oppdal vedtok rullering av kommunens handlingsplan for krigsveteraner for perioden 2022-2026

Veterankontakt: Nav Oppdal og Rennebu, Tlf: 55 55 33 33

Aktuelle linker:

Regjeringens oppfølgingsplan:
https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/internasjonale-operasjoner/innsikt-intops/forsvarets-veteraner/oppfolgingsplanen-for-veteraner/oppfolgingsplan-august-2014/id2353956/

I tjeneste for Norge:
https://itjenestefornorge.no/operasjoner

NIVO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner:
http://nvio.no

Forsvaret om veteraner:
https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner

Forsvarets åpne dør for veteranhenvendelser:
e-post: veteraner@mil.no
Tlf: 800 85 000


Publisert: 08.01.2019
Sist endret: 08.01.2019 13.13