Kulturprisen

I over 20 år har Oppdal kommune delt ut kulturprisen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvert år deler Oppdal kommune ut en kulturpris. Prisen går primært til enkeltpersoner bosatt i Oppdal, men kan også gis til lag og organisasjoner. Prisen gis som en anerkjennelse for særlig innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet, og skal tjene som en inspirasjon for dette arbeidet.

I vurderingen legges det vekt på en spredning mellom ulike kulturtiltak. Juryen består av ordfører, leder i driftsutvalget og kulturkonsulenten i kommunen. Prisen kunngjøres gjennom lokalavisen hver høst, hvor folket kan komme med forslag på kandidater. De nominerte fra de tre siste årene er automatisk med i vurderingen.

Tidligere vinnere er:

  •  1998: Kjell Haugland
  •  1999: Åsta Setrom
  •  2000: Lene Skalleberg
  •  2001: Gunnar Veggen
  •  2002: Marit Sofie Ishoel
  •  2003: Ivar Innerdal
  •  2004: Eystein Wolden
  •  2005: Inge Gorsetseter
  •  2006: Raymond Dørum
  •  2007: Tone Rise Viken
  •  2008: Harald Halmøy
  •  2009: Sverre Bjørkås
  •  2010: Storskrymten spaserklubb
  •  2011: Olaf Solberg
  •  2012: Tore Viken
  •  2013: Oppdal Juniorkorps
  •  2014: Guri Conradi
  •  2015: Astrid Volden
  •  2016: Terje Tysland
  •  2017: Aud Ingrid Aune og Ola Arne Aune
  •  2018: Oppdal kulturforum

Alle oppfordres til å komme med nominasjoner! Disse kan sendes til post@oppdal.kommune.no.


Publisert: 06.11.2017
Sist endret: 06.11.2017 08.59