Aktuelt

 • Besøksstrategi Oppdal - nå kan du bidra!

  26.01.2023
  Fra 26. januar til 13. februar kan du bidra inn i arbeidet knyttet til Tema II. Etter en bred verdikartlegging er vi nå inne i fase to av arbeidet med besøksstrategi for Oppdal. Her skal vi se på hva det er som utfordrer de kartlagte kvalitetene og verdiene. På samme måte som i verdikartleggingen er det ønskelig med stort engasjement - både fra fastboende og besøkende.
  Les mer
 • Seniorkafe

  20.01.2023
  Oppdal kommune inviterer til Seniorkafé fredag 27. januar kl. 12:00 i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Strømstøtte til lag og foreninger

  20.01.2023
  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.
  Les mer
 • Sommerjobb for ungdom 2023

  18.01.2023
  Nå kan lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023.
  Les mer
 • Innvandrertjenesten trenger nye boliger i 2023

  16.01.2023
  I løpet av året skal kommunen bosette 130 nye flykninger. Vi trenger hus, fritidsboliger og leiligheter i alle størrelser, både i sentrum og utover kommunen.
  Les mer
 • Innskriving av høstens 1.trinnselever

  16.01.2023
  Foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2023 har fått tilsendt brev digitalt med vedtak om skoleplass.
  Les mer
 • Hovedopptak barnehage - kommunale og private

  16.01.2023
  1.mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket. Svar på søknad kan forventes i midten av mars.
  Les mer
 • Utdeling av kulturprisen 2022

  15.01.2023
  Oppdal kommunes kulturpris for 2022 tildeles John Vognild og Sivert Liabø. Vi gratulerer! Les begrunnelsen her.
  Les mer
 • Det beste med Oppdal

  12.01.2023
  Et stort antall fastboende og fritidsinnbyggere har gitt innspill til hva de verdsetter med og i fjellbygda. Nå kan du lese oppsummeringen fra Tema I «Hvilke kvaliteter og verdier har Oppdal».
  Les mer
 • Frisklivsmestring

  12.01.2023
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende?
  Les mer
 • Avlesning av vannmåler

  11.01.2023
  Mulighet til sende inn vannmåleravlesning via sms er nå stengt. Leseav.no stenger 17. januar
  Les mer
 • Kurs i tilrettelegging

  10.01.2023
  Trøndelag idrettskrets/ Paraidrettssenteret i Trøndelag inviterer til kurs i hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse 25. januar.
  Les mer
 • Tilskuddsordning for folkehelsearbeid i Trøndelag 2023

  09.01.2023
  For frivillige lag og organisasjoner, samt private og offentlige aktører. Invitasjon til kurs
  Les mer
 • Behandling av Korona med tabletter (Paxlovid) for personer i risikogruppa

  05.01.2023
  Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Selvtester får du gratis ved servicetorget på rådhuset eller ved kafeen i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  02.01.2023
  Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.
  Les mer
 • God jul fra Oppdal kommune

  21.12.2022
  En liten julehilsen fra oss i kommunen!
  Les mer
 • Betalingssatser 2023

  20.12.2022
  Kommunestyret vedtok i møte 15.12.22 betalingssatser for 2023 for skole, barnehage, hjemmetjenesten, helse og familie, boliger, lokaler, arealer og Infoland.
  Les mer
 • Vi trenger flere treningsinstruktører

  06.12.2022
  For grupper for seniorer over 65 år.
  Les mer
 • Gi innspill til besøksstrategien!

  24.11.2022
  Nå har både innbyggere og fritidsinnbyggere i Oppdal mulighet til å påvirke retningen til fremtidens Oppdal. Arbeidet med Besøksstrategi Oppdal er i gang – og fra i dag kan du gi innspill digitalt.
  Les mer
 • Aktivitetskontakt til gutt i tenårene

  24.11.2022
  Kan du tenke deg å være aktivitetskontakt for gutt i tenårene?
  Les mer
 • Tettpå kampanje

  21.11.2022
  Seriøs håndverker eller seriøse problemer? Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
  Les mer
 • Søknad om barnehageplass

  17.11.2022
  Oppdal går over til nytt barnehageadministrativt system fra januar 2023.
  Les mer
 • Aktivitetskontakt

  14.11.2022
  Vi søker stadig nye aktivitetskontakter
  Les mer
 • Tilskudd til lokale lag og foreninger

  10.11.2022
  Etter avtale med Oppdal kommune har Tensio sponsorvirksomhet for lokale lag og foreninger. Frist: 15. november
  Les mer
 • Budsjett 2023

  08.11.2022
  Kl. 09.00 tirsdag 8.11.22 ble politiske råd og utvalg informert om kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023.
  Les mer
 • Diplom

  07.11.2022
  Oppdal sentrum vannverk vant konkurransen om å bli Midt-Norges beste grunnvannskilde for tredje gang som ble arrangert på VA-konferansen i Stjørdal onsdag.
  Les mer
 • Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv!

  31.10.2022
  Har en du kjenner forandret seg i det siste? Eller sagt noe på en måte som gjør deg bekymret? Er du urolig for om han eller hun tenker på å ta livet sitt? Våg å bry deg! Eller er du en som sliter med selvmordstanker selv? Gi noen sjansen til å forstå hvordan du har det. Snakk med en venn eller oppsøk profesjonell hjelp.
  Les mer
 • Egenberedskapsuka 2022

  26.10.2022
  Egenberedskapsuka 2022 arrangeres i uke 44 (31. oktober – 6. november).
  Les mer
 • Overgang til nye systemer

  26.10.2022
  1. november tar Oppdal kommune i bruk nye systemer for generell saksbehandling, byggesaksbehandling og møte- og utvalgsbehandling. Les mer om hva endringen betyr for deg som innbygger her:
  Les mer
 • Varsel: Kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel

  24.10.2022
  Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
  Les mer
 • Kulturprisen 2022

  21.10.2022
  Du kan nå nominere din kandidat til kulturprisen for 2022.
  Les mer
 • Tilskudd til inkludering av barn og unge

  21.10.2022
  Søknadsportalen for 2023 er nå åpnet for søknader. Offentlige, frivillige og private kan søke.
  Les mer
 • Seniorkino - 28.10.22 kl. 12.00

  21.10.2022
  Oppdal kommune inviterer til gratis seniorkino "Krigsseileren". Påmeldingsfrist 26.10.22 kl. 12.00
  Les mer
 • Strømstøtte til lag og foreninger

  20.10.2022
  Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte. Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.
  Les mer
 • Influensavaksine høsten 2022

  13.10.2022
  Det gjennomføres drop-in-vaksinering i Oppdal kulturhus for influensavaksine (sesongvaksine) og/eller koronavaksine torsdag 3. november og onsdag 9. november fra kl. 09.00-14.00.
  Les mer
 • Samiske kulturminner og kulturmiljøer - Utlysning av tilskudd

  13.10.2022
  Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer. Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger. Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. Tilskudd - samisk fartøyvern. Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
  Les mer
 • Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsen i Oppdal 2022

  07.10.2022
  I henhold til folkehelselovens § 5 skal kommunen hvert fjerde år utarbeide en skriftlig dokumentasjon på hvordan det står til med befolkningens helsetilstand. Dette er nå gjennomført og arbeidet har munnet ut i 3 dokument som viser hvordan det står til i Oppdal. Selve kunnskapsgrunnlaget med kartlegging og vurderinger, "Levekår og folkehelse i Oppdal" er ikke offentliggjort enda, men det er utviklet to kortversjoner ut i fra dette store dokumentet.
  Les mer
 • Motorsagkurs - bruk og vedlikehold

  05.10.2022
  Kurset gir godkjent sikkerhetsopplæring i stell og bruk av motorsag og arrangeres på Oppdal 13.10.22 og 15.10.22.
  Les mer
 • Tilskudd til store arrangement

  04.10.2022
  Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd til større idretts- og kulturarrangement som avholdes 1. halvår 2023.
  Les mer
 • Kursprogram pårørendeskole

  27.09.2022
  Et kurstilbud til deg som er pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom - Pårørendeskolen gir mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.
  Les mer
 • Konkurranse

  27.09.2022
  Konkurranse frem til 1.november med premiering! Finn den høyeste maurtuen og treet med flest spettehull på stammen!
  Les mer
 • Verdensdagen for psykisk helse 2022

  26.09.2022
  Verdensdagen 2022 #løftblikket markeres i 3 uker. Ett fokusområde er å ha det bra sammen. Det inviteres derfor til en hyggelig dag på Elgtjønna med aktiviteter og servering.
  Les mer
 • Befaringer eiendomsskattetaksering

  26.09.2022
  I forbindelse med eiendomsskattetaksering gjennomfører representanter fra Oppdal kommune denne uka utvendige befaringer på eiendommer som har nye bygg. Eiere av eiendommer med bygg som skal takseres har fått eget brev om det.
  Les mer
 • Seniorkafe 30.09.22

  23.09.2022
  Det inviteres til ny seniorkafe fredag 30. september i Oppdal kulturhus kl. 12.00. Husk påmelding pga. matbestilling
  Les mer
 • Oppstart Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)

  22.09.2022
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende?
  Les mer
 • Fjellandbrukskonferansen 2022 - program

  21.09.2022
  Fjellandbrukskonferansen arrangeres mandag 7. november, på Skifer Hotell, Oppdal. Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer.
  Les mer
 • Fjellandbrukskonferansen 2022

  21.09.2022
  Fjellandbrukskonferansen arrangeres mandag 7. november, på Skifer Hotell, Oppdal. Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer.
  Les mer
 • Tirsdagstreff - Oppstart 20.09.22

  15.09.2022
  Et pusterom i hverdagen for deg som har eller hatt kreft.
  Les mer
 • Oppstart treningsgrupper i varmtvannsbasseng

  13.09.2022
  Treningsgrupper i varmtvannsbasseng ledet av fysioterapeut starter opp 20/21. september. Påmelding til Trine Sandsten - 918 96 061 eller Ambjørg Håker 918 96 033
  Les mer
 • Seniorkafè 15. september

  08.09.2022
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafè torsdag 15. september i Oppdal kulturhus
  Les mer
 • Kommunebarometeret 2022

  06.09.2022
  Oppdal kommune gjør det atter en gang godt på kommunebarometeret. I år ble vi nummer 6, opp to plasser fra i fjor. For tjenestene helse, og vann og avløp, ble det 2.plass, og for grunnskole 6.plass i Norge. Også pleie og omsorg og økonomi gjør vi det svært bra på.
  Les mer
 • Oppstart treningsgruppe Fagerhaug

  05.09.2022
  Er du 65+ og begynner å bli litt mer ustø? Ønsker du å trene styrke og balanse for å bli mer stødig?
  Les mer
 • Harepest i Oppdal

  31.08.2022
  Det er påvist harepest i Oppdal. Anbefaler å ikke drikke av små bekker og stille vann.Ved funn av døde harer ikke ta på dem.
  Les mer
 • Kunngjøring: to nye vegnavn.

  30.08.2022
  Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok i sak 22/17 to nye vegnavn.
  Les mer
 • Drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4

  16.08.2022
  Det blir drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4 for personer over 65 år og personer i aldersgruppen 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid 19 i Oppdal kulturhus TORSDAG 8. SEPTEMBER fra 09.00 - 13.00.
  Les mer
 • Nytt skoleår!

  16.08.2022
  Velkommen til nytt skoleår! Første skoledag for alle elever er torsdag 18.august.
  Les mer
 • Støtteordning for opplæringstiltak i bedrifter

  05.08.2022
  Trøndelag Fylkeskommune har en pott på 6 millioner kroner som skal brukes til bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag). Noe for din bedrift? Søknader blir behandlet fortløpende til pengene i støtteordningen er brukt opp, så ikke nøl med å sende inn en søknad. Link til søknad finner du her.
  Les mer
 • Ny anbefaling om oppfriskningsdose 4 til alle over 75 år

  25.07.2022
  FHI anbefaler fra 1 juli at alle over 75 år tar oppfriskningsdose 4. Det er Vitusapotek Oppdal som nå gjennomfører vaksinering for Oppdal kommune.
  Les mer
 • Høring

  11.07.2022
  Forslag til forskrift for bruk av fartøy med el-motor på innsjøer mindre enn 2 km2
  Les mer
 • Bosetting av flyktninger 2022

  23.06.2022
  Det bosettes for tiden mange flyktninger i Oppdal. De kommer fra ulike land, og mange ankommer nå fra Ukraina. Medregnet både de som er bosatt, og de som er i prosessen med å komme til Oppdal, er tallet nå passert 100 personer. Det er derfor behov for flere boliger for langtidsleie, sykler og TV-er. Ta kontakt med Servicetorget om du kan bidra med noe av dette.
  Les mer
 • Oppstart sorggruppe

  09.06.2022
  "Står du i sorg, og har behov for å treffe andre i tilsvarende situasjon?"
  Les mer
 • Min organisasjon

  31.05.2022
  Under frivillighetens år hedrer vi frivilligheten, først ut er Oppdal Røde Kors!
  Les mer
 • Bosetting av 20 ukrainere

  31.05.2022
  I løpet av uke 22 og 23 kommer det til å bli bosatt 20 ukrainere i Oppdal.
  Les mer
 • Aksellastrestriksjoner

  25.05.2022
  På kommunale veger opphører fra og med 1. juni 2022
  Les mer
 • Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - oppstarts- og informasjonsmøte

  25.05.2022
  Møtet er 2. juni, kl 1900 på teams og rettet mot Oppdal kommune.
  Les mer
 • Innføring av helseplattformen

  24.05.2022
  Den 24.6.2021 vedtok Oppdal kommunestyre å utløse opsjon for Helseplattformen. Ei nedsatt prosjektgruppe har utarbeidet et forslag til styringsdokument for innføring av Helseplattformen.
  Les mer
 • Beiteslipp

  24.05.2022
  I disse dager slippes tusenvis av sau og lam, og kyr og kalver på beite i fjellbygda. Vi ber om at alle som ferdes i og i nærheten av beiteområdene viser ekstra hensyn til våre firbeinte venner.
  Les mer
 • Fraråder bading på Kullsjøen

  12.05.2022
  Oppdal kommune ble tirsdag gjort kjent med at bunnen i Kullsjøen var ustabil, og at det kunne være en fare for de som bader der.
  Les mer
 • Frivillighetens år 2022

  19.05.2022
  Nå kan din organisasjon få ekstra oppmerksomhet i kommunens kanaler!
  Les mer
 • Planarbeid for skiløyper i Gjevillvassdalen

  13.05.2022
  Oppdal kommune minner om frist 18. mai for innspill til planprogram samt innspill til varsel om oppstart av planarbeidet i forbindelse med regulering av skiløyper i Gjevillvassdalen
  Les mer
 • HANDLINGSPLAN 2023-2026

  10.05.2022
  Kommunedirektørens forslag til handlingsplan for 2023-2026 ble presentert for de politiske utvalgene 10. mai kl. 09.00
  Les mer
 • Ny åpningstid for rådhuset og servicetorget

  04.05.2022
  Fra og med 16. mai vil det være nye åpningstider for Rådhuset og Servicetorget.- Kl. 09 - 15 hverdager hele året.
  Les mer
 • Seniorkafè

  29.04.2022
  Oppdal kommune inviterer til Seniorkafè 6. mai kl.12 på kulturhuset.
  Les mer
 • Høring: to nye vegnavn

  21.04.2022
  Oppdal kommune skal vedta to nye vegnavn i kommunen. Forslagene er nå på høring.
  Les mer
 • Bli med på ryddedugnad!

  21.04.2022
  Hvert år havner tusenvis av kilo med avfall på avveie både langs kysten, i innsjøer og langs vassdrag i Norge. Du kan rydde slikt avfall og levere det gratis til ReMidt IKS
  Les mer
 • Seniorkafé 22. april kl. 12.00

  11.04.2022
  Seniorkafé "Leve hele livet" 22. april kl. 12.00 for seniorer 60+ i Oppdal kulturhus.  Påmelding til Ambjørg Håker på tlf. 918 96 033
  Les mer
 • Tilskudd til kultur- og idrettsarrangement

  11.04.2022
  Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd av Oppdal kommune til store idretts- og kulturarrangement 2. halvår 2022.
  Les mer
 • Telerestriksjoner for kommunale veger

  06.04.2022
  Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal. Fra og med fredag 8/4-2022 kl. 08:00 innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veger.
  Les mer
 • Vitusapoteket i Oppdal overtar koronavaksineringen av voksne.

  01.04.2022
  Kommunen har nå avsluttet sitt tilbud om massevaksinering og har inngått avtale med Vitusapotek Oppdal om å vaksinere videre på vegne av kommunen. Vitusapoteket starter opp med koronavaksinering for kommunen fra 07.04.
  Les mer
 • Oppdal kommunes kulturpris

  28.03.2022
  Lørdag ble Oppdal kommunes kulturpris for 2020 og 2021 delt ut i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Ukraina og Oppdal

  21.03.2022
  Har du språkferdigheter, og ønsker å hjelpe? Vi oppfordrer nå spesielt de som snakker ukrainsk og eller russisk om å melde seg. Selv om du ikke er kvalifisert tolk, kan du bistå som språkhjelp med hverdagslige gjøremål.
  Les mer
 • Folkehelseprofilen for Oppdal 2022

  16.03.2022
  Hvert år gir Folkehelseinstituttet ut folkehelseprofilen for alle kommunene og fylkene. En folkehelseprofil gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen. Folkehelsprofilen har ulike tema som er fokus hvert år og gir et godt bildet av dette området i kommunen.
  Les mer
 • Kunngjøring: 7. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

  11.03.2022
  Formål med ordningen: Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte. Oppdal kommune har fått tildelt 686.000 NOK i sjuende runde av ordningen.
  Les mer
 • LANDBRUKSPLAN OG NATURMANGFOLDPLAN FOR OPPDAL

  07.03.2022
  Landbruksplan for Oppdal skal rulleres og en ny kommunedelplan for naturmangfold er også under utarbeiding. Vi trenger innspill og arrangerer grendamøter i uke 10 og 11.
  Les mer
 • Jegerprøven

  04.03.2022
  Opdal Jæger- og Fiskarlag inviterer til jegerprøvekurs vinteren 2022. For å kunne ta kurset må du fylle 14 år i løpet av 2022.
  Les mer
 • Jodtabletter

  04.03.2022
  Informasjon om jodtabletter i Oppdal kommune
  Les mer
 • Eiendomsskattelisten for 2022

  23.02.2022
  Eiendomsskatten for 2022 er skrevet ut
  Les mer
 • Nødforing av rådyr

  18.02.2022
  Nødforing av rådyr er i utgangspunktet forbudt. Du kan søke Mattilsynet om dispensasjon for kortvarig nødfôring.
  Les mer
 • TEMAMØTE OM INSEKTER

  18.02.2022
  Det skal utarbeides naturmangfoldplan i Oppdalog vi starter med:
  Les mer
 • Ekstraordinær båndtvang for hund - Oppdal kommune 2022

  16.02.2022
  Fra og med 16. februar er det innført ekstraordinær båndtvang for hund i Oppdal kommune. Snøforholdene gjør det svært utfordrende for viltet i kommunen, spesielt rådyr, men også hjort og elg. Ekstraordinær båndtvang er innført for å verne om viltet på grunn av de ekstra påkjenningene snøforholdene medfører.
  Les mer
 • Pressemelding 9. februar kl. 16.30

  10.02.2022
  Koronagruppen ser at det fortsatt er et stort antall smittede i Oppdal og at det er behov for å presisere
  Les mer
 • Slik registrerer du positiv koronatest

  09.02.2022
  Selvregistrering av positiv koronatest gjelder både for hurtigtest og PCR-test. Slik gjør du det:
  Les mer
 • Planlagt utslipp av avløp i Driva 14. til 15. februar

  09.02.2022
  I forbindelse med oppgradering av Oppdal sentrum renseanlegg må anlegget settes ut av drift fra 14. til 15. februar.
  Les mer
 • Ta hensyn til hjorteviltet i djupsnøen!

  04.02.2022
  Hjorteviltet og da kanskje særlig rådyra har tøffe tider om dagen.Vi har fått mye snø i vinter og under tøffe snøforhold trekker dyrene mot steder det er lettere å både ta seg frem og finne mat f.eks skiløyper, trugestier, spor etter snøscooter/traktor, mindre og større veger. Særlig rådyra opptrer oftere i områder der folk bor, og det mulig å finne mat.
  Les mer
 • Husk: Søknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars

  31.01.2022
  1.mars er fristen for å søke barnehageplass og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.
  Les mer
 • Pressemelding 25. januar kl. 15.30

  25.01.2022
  Regjeringen har nå vedtatt at tester skal erstatte smittekarantene. Dette betyr at fra onsdag morgen kan de som bor sammen med en som er smittet teste daglig i 5 dager i stedet for å gå i karantene. Dersom man fortsetter å bo sammen med den smittende, må man teste daglig i 11 dager.
  Les mer
 • Pressemelding 21. januar kl. 16.00

  21.01.2022
  Vi går nå over til å rapportere smittetall etter de registreringer som er gjort av pcr-testing fra St. Olavs. Siste døgn er det registrert 51 nye smittede, totalt 410 hvis vi teller fra 1 januar. Det kan virke som tendensen er noe synkende etter toppnoteringen på 75 nye tilfeller tidligere denne uken. I tillegg til mye smitte blant skolebarn er det nå også registrert smitte blant ansatte og beboere innen helse- og omsorgstjenesten.
  Les mer
 • Slik registrerer du positiv koronatest

  17.01.2022
  Fremgangsmåte står forklart på kommunens hjemmeside.
  Les mer
 • Pressemelding 17. januar kl. 10.30

  17.01.2022
  Det er siden siste pressemelding fredag den 14. januar 86 stykker som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. 55 av disse testet positivt på hurtigtest i går, søndag. Smitten er hovedsakelig blant barn, og den er forventet å øke de kommende dagene. Kommunelegen er ikke bekymret for smitteutviklingen, og de aller fleste som nå blir smittet har lite symptomer.
  Les mer
 • Har du glemt å levere vannmåleravlesning for 2021?

  17.01.2022
  Den digitale muligheten til å levere via sms eller lesav.no er fra i dag stengt. Men det er fortsatt mulig å få levert måleravlesning.
  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 13.01.2016
Sist endret: 16.09.2019 08.18