Aktuelt

 • Kursprogram pårørendeskole

  27.09.2022
  Et kurstilbud til deg som er pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom - Pårørendeskolen gir mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.
  Les mer
 • Konkurranse

  27.09.2022
  Konkurranse frem til 1.november med premiering! Finn den høyeste maurtuen og treet med flest spettehull på stammen!
  Les mer
 • Verdensdagen for psykisk helse 2022

  26.09.2022
  Verdensdagen 2022 #løftblikket markeres i 3 uker. Ett fokusområde er å ha det bra sammen. Det inviteres derfor til en hyggelig dag på Elgtjønna med aktiviteter og servering.
  Les mer
 • Befaringer eiendomsskattetaksering

  26.09.2022
  I forbindelse med eiendomsskattetaksering gjennomfører representanter fra Oppdal kommune denne uka utvendige befaringer på eiendommer som har nye bygg. Eiere av eiendommer med bygg som skal takseres har fått eget brev om det.
  Les mer
 • Seniorkafe 30.09.22

  23.09.2022
  Det inviteres til ny seniorkafe fredag 30. september i Oppdal kulturhus kl. 12.00. Husk påmelding pga. matbestilling
  Les mer
 • Oppstart Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)

  22.09.2022
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende?
  Les mer
 • Fjellandbrukskonferansen 2022

  21.09.2022
  Fjellandbrukskonferansen arrangeres mandag 7. november, på Skifer Hotell, Oppdal. Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer.
  Les mer
 • Tirsdagstreff - Oppstart 20.09.22

  15.09.2022
  Et pusterom i hverdagen for deg som har eller hatt kreft.
  Les mer
 • Oppstart treningsgrupper i varmtvannsbasseng

  13.09.2022
  Treningsgrupper i varmtvannsbasseng ledet av fysioterapeut starter opp 20/21. september. Påmelding til Trine Sandsten - 918 96 061 eller Ambjørg Håker 918 96 033
  Les mer
 • Seniorkafè 15. september

  08.09.2022
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafè torsdag 15. september i Oppdal kulturhus
  Les mer
 • Kommunebarometeret 2022

  06.09.2022
  Oppdal kommune gjør det atter en gang godt på kommunebarometeret. I år ble vi nummer 6, opp to plasser fra i fjor. For tjenestene helse, og vann og avløp, ble det 2.plass, og for grunnskole 6.plass i Norge. Også pleie og omsorg og økonomi gjør vi det svært bra på.
  Les mer
 • Oppstart treningsgruppe Fagerhaug

  05.09.2022
  Er du 65+ og begynner å bli litt mer ustø? Ønsker du å trene styrke og balanse for å bli mer stødig?
  Les mer
 • Harepest i Oppdal

  31.08.2022
  Det er påvist harepest i Oppdal. Anbefaler å ikke drikke av små bekker og stille vann.Ved funn av døde harer ikke ta på dem.
  Les mer
 • Kunngjøring: to nye vegnavn.

  30.08.2022
  Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok i sak 22/17 to nye vegnavn.
  Les mer
 • Drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4

  16.08.2022
  Det blir drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4 for personer over 65 år og personer i aldersgruppen 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid 19 i Oppdal kulturhus TORSDAG 8. SEPTEMBER fra 09.00 - 13.00.
  Les mer
 • Nytt skoleår!

  16.08.2022
  Velkommen til nytt skoleår! Første skoledag for alle elever er torsdag 18.august.
  Les mer
 • Støtteordning for opplæringstiltak i bedrifter

  05.08.2022
  Trøndelag Fylkeskommune har en pott på 6 millioner kroner som skal brukes til bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag). Noe for din bedrift? Søknader blir behandlet fortløpende til pengene i støtteordningen er brukt opp, så ikke nøl med å sende inn en søknad. Link til søknad finner du her.
  Les mer
 • Ny anbefaling om oppfriskningsdose 4 til alle over 75 år

  25.07.2022
  FHI anbefaler fra 1 juli at alle over 75 år tar oppfriskningsdose 4. Det er Vitusapotek Oppdal som nå gjennomfører vaksinering for Oppdal kommune.
  Les mer
 • Høring

  11.07.2022
  Forslag til forskrift for bruk av fartøy med el-motor på innsjøer mindre enn 2 km2
  Les mer
 • Bosetting av flyktninger 2022

  23.06.2022
  Det bosettes for tiden mange flyktninger i Oppdal. De kommer fra ulike land, og mange ankommer nå fra Ukraina. Medregnet både de som er bosatt, og de som er i prosessen med å komme til Oppdal, er tallet nå passert 100 personer. Det er derfor behov for flere boliger for langtidsleie, sykler og TV-er. Ta kontakt med Servicetorget om du kan bidra med noe av dette.
  Les mer
 • Oppstart sorggruppe

  09.06.2022
  "Står du i sorg, og har behov for å treffe andre i tilsvarende situasjon?"
  Les mer
 • Min organisasjon

  31.05.2022
  Under frivillighetens år hedrer vi frivilligheten, først ut er Oppdal Røde Kors!
  Les mer
 • Bosetting av 20 ukrainere

  31.05.2022
  I løpet av uke 22 og 23 kommer det til å bli bosatt 20 ukrainere i Oppdal.
  Les mer
 • Aksellastrestriksjoner

  25.05.2022
  På kommunale veger opphører fra og med 1. juni 2022
  Les mer
 • Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - oppstarts- og informasjonsmøte

  25.05.2022
  Møtet er 2. juni, kl 1900 på teams og rettet mot Oppdal kommune.
  Les mer
 • Innføring av helseplattformen

  24.05.2022
  Den 24.6.2021 vedtok Oppdal kommunestyre å utløse opsjon for Helseplattformen. Ei nedsatt prosjektgruppe har utarbeidet et forslag til styringsdokument for innføring av Helseplattformen.
  Les mer
 • Beiteslipp

  24.05.2022
  I disse dager slippes tusenvis av sau og lam, og kyr og kalver på beite i fjellbygda. Vi ber om at alle som ferdes i og i nærheten av beiteområdene viser ekstra hensyn til våre firbeinte venner.
  Les mer
 • Fraråder bading på Kullsjøen

  12.05.2022
  Oppdal kommune ble tirsdag gjort kjent med at bunnen i Kullsjøen var ustabil, og at det kunne være en fare for de som bader der.
  Les mer
 • Frivillighetens år 2022

  19.05.2022
  Nå kan din organisasjon få ekstra oppmerksomhet i kommunens kanaler!
  Les mer
 • Planarbeid for skiløyper i Gjevillvassdalen

  13.05.2022
  Oppdal kommune minner om frist 18. mai for innspill til planprogram samt innspill til varsel om oppstart av planarbeidet i forbindelse med regulering av skiløyper i Gjevillvassdalen
  Les mer
 • HANDLINGSPLAN 2023-2026

  10.05.2022
  Kommunedirektørens forslag til handlingsplan for 2023-2026 ble presentert for de politiske utvalgene 10. mai kl. 09.00
  Les mer
 • Ny åpningstid for rådhuset og servicetorget

  04.05.2022
  Fra og med 16. mai vil det være nye åpningstider for Rådhuset og Servicetorget.- Kl. 09 - 15 hverdager hele året.
  Les mer
 • Seniorkafè

  29.04.2022
  Oppdal kommune inviterer til Seniorkafè 6. mai kl.12 på kulturhuset.
  Les mer
 • Høring: to nye vegnavn

  21.04.2022
  Oppdal kommune skal vedta to nye vegnavn i kommunen. Forslagene er nå på høring.
  Les mer
 • Bli med på ryddedugnad!

  21.04.2022
  Hvert år havner tusenvis av kilo med avfall på avveie både langs kysten, i innsjøer og langs vassdrag i Norge. Du kan rydde slikt avfall og levere det gratis til ReMidt IKS
  Les mer
 • Seniorkafé 22. april kl. 12.00

  11.04.2022
  Seniorkafé "Leve hele livet" 22. april kl. 12.00 for seniorer 60+ i Oppdal kulturhus.  Påmelding til Ambjørg Håker på tlf. 918 96 033
  Les mer
 • Tilskudd til kultur- og idrettsarrangement

  11.04.2022
  Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd av Oppdal kommune til store idretts- og kulturarrangement 2. halvår 2022.
  Les mer
 • Telerestriksjoner for kommunale veger

  06.04.2022
  Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal. Fra og med fredag 8/4-2022 kl. 08:00 innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veger.
  Les mer
 • Vitusapoteket i Oppdal overtar koronavaksineringen av voksne.

  01.04.2022
  Kommunen har nå avsluttet sitt tilbud om massevaksinering og har inngått avtale med Vitusapotek Oppdal om å vaksinere videre på vegne av kommunen. Vitusapoteket starter opp med koronavaksinering for kommunen fra 07.04.
  Les mer
 • Oppdal kommunes kulturpris

  28.03.2022
  Lørdag ble Oppdal kommunes kulturpris for 2020 og 2021 delt ut i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Ukraina og Oppdal

  21.03.2022
  Har du språkferdigheter, og ønsker å hjelpe? Vi oppfordrer nå spesielt de som snakker ukrainsk og eller russisk om å melde seg. Selv om du ikke er kvalifisert tolk, kan du bistå som språkhjelp med hverdagslige gjøremål.
  Les mer
 • Folkehelseprofilen for Oppdal 2022

  16.03.2022
  Hvert år gir Folkehelseinstituttet ut folkehelseprofilen for alle kommunene og fylkene. En folkehelseprofil gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen. Folkehelsprofilen har ulike tema som er fokus hvert år og gir et godt bildet av dette området i kommunen.
  Les mer
 • Kunngjøring: 7. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

  11.03.2022
  Formål med ordningen: Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte. Oppdal kommune har fått tildelt 686.000 NOK i sjuende runde av ordningen.
  Les mer
 • LANDBRUKSPLAN OG NATURMANGFOLDPLAN FOR OPPDAL

  07.03.2022
  Landbruksplan for Oppdal skal rulleres og en ny kommunedelplan for naturmangfold er også under utarbeiding. Vi trenger innspill og arrangerer grendamøter i uke 10 og 11.
  Les mer
 • Jegerprøven

  04.03.2022
  Opdal Jæger- og Fiskarlag inviterer til jegerprøvekurs vinteren 2022. For å kunne ta kurset må du fylle 14 år i løpet av 2022.
  Les mer
 • Jodtabletter

  04.03.2022
  Informasjon om jodtabletter i Oppdal kommune
  Les mer
 • Eiendomsskattelisten for 2022

  23.02.2022
  Eiendomsskatten for 2022 er skrevet ut
  Les mer
 • Nødforing av rådyr

  18.02.2022
  Nødforing av rådyr er i utgangspunktet forbudt. Du kan søke Mattilsynet om dispensasjon for kortvarig nødfôring.
  Les mer
 • TEMAMØTE OM INSEKTER

  18.02.2022
  Det skal utarbeides naturmangfoldplan i Oppdalog vi starter med:
  Les mer
 • Ekstraordinær båndtvang for hund - Oppdal kommune 2022

  16.02.2022
  Fra og med 16. februar er det innført ekstraordinær båndtvang for hund i Oppdal kommune. Snøforholdene gjør det svært utfordrende for viltet i kommunen, spesielt rådyr, men også hjort og elg. Ekstraordinær båndtvang er innført for å verne om viltet på grunn av de ekstra påkjenningene snøforholdene medfører.
  Les mer
 • Pressemelding 9. februar kl. 16.30

  10.02.2022
  Koronagruppen ser at det fortsatt er et stort antall smittede i Oppdal og at det er behov for å presisere
  Les mer
 • Slik registrerer du positiv koronatest

  09.02.2022
  Selvregistrering av positiv koronatest gjelder både for hurtigtest og PCR-test. Slik gjør du det:
  Les mer
 • Planlagt utslipp av avløp i Driva 14. til 15. februar

  09.02.2022
  I forbindelse med oppgradering av Oppdal sentrum renseanlegg må anlegget settes ut av drift fra 14. til 15. februar.
  Les mer
 • Ta hensyn til hjorteviltet i djupsnøen!

  04.02.2022
  Hjorteviltet og da kanskje særlig rådyra har tøffe tider om dagen.Vi har fått mye snø i vinter og under tøffe snøforhold trekker dyrene mot steder det er lettere å både ta seg frem og finne mat f.eks skiløyper, trugestier, spor etter snøscooter/traktor, mindre og større veger. Særlig rådyra opptrer oftere i områder der folk bor, og det mulig å finne mat.
  Les mer
 • Husk: Søknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars

  31.01.2022
  1.mars er fristen for å søke barnehageplass og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.
  Les mer
 • Pressemelding 25. januar kl. 15.30

  25.01.2022
  Regjeringen har nå vedtatt at tester skal erstatte smittekarantene. Dette betyr at fra onsdag morgen kan de som bor sammen med en som er smittet teste daglig i 5 dager i stedet for å gå i karantene. Dersom man fortsetter å bo sammen med den smittende, må man teste daglig i 11 dager.
  Les mer
 • Pressemelding 21. januar kl. 16.00

  21.01.2022
  Vi går nå over til å rapportere smittetall etter de registreringer som er gjort av pcr-testing fra St. Olavs. Siste døgn er det registrert 51 nye smittede, totalt 410 hvis vi teller fra 1 januar. Det kan virke som tendensen er noe synkende etter toppnoteringen på 75 nye tilfeller tidligere denne uken. I tillegg til mye smitte blant skolebarn er det nå også registrert smitte blant ansatte og beboere innen helse- og omsorgstjenesten.
  Les mer
 • Slik registrerer du positiv koronatest

  17.01.2022
  Fremgangsmåte står forklart på kommunens hjemmeside.
  Les mer
 • Pressemelding 17. januar kl. 10.30

  17.01.2022
  Det er siden siste pressemelding fredag den 14. januar 86 stykker som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. 55 av disse testet positivt på hurtigtest i går, søndag. Smitten er hovedsakelig blant barn, og den er forventet å øke de kommende dagene. Kommunelegen er ikke bekymret for smitteutviklingen, og de aller fleste som nå blir smittet har lite symptomer.
  Les mer
 • Har du glemt å levere vannmåleravlesning for 2021?

  17.01.2022
  Den digitale muligheten til å levere via sms eller lesav.no er fra i dag stengt. Men det er fortsatt mulig å få levert måleravlesning.
  Les mer
 • Pressemelding 14. januar 22 kl. 18.00

  15.01.2022
  Det er siden forrige pressemelding 12.01.22 registrert 38 nye smittede her i Oppdal. Denne utviklingen er omtrent som forventet.
  Les mer
 • Pressemelding 12. januar kl. 21.00

  12.01.2022
  13 personer har i dag testet positivt på covid 19 i Oppdal. Alle de smittede er isolert, og nærkontakter er varslet. En av de smittede er et barn i Pikhaugen barnehage, og de som har hatt nærkontakt med dette barnet er bedt om teste seg. En av de smittede er ansatt i Gnist Brennan, og er nærkontakt med barnet som testet positivt der sist onsdag. 3 av de smittede er elever ved 7. trinn på Aune barneskole.
  Les mer
 • Pressemelding onsdag 12. januar kl. 8.40

  12.01.2022
  12 nye personer har testet positivt med hurtigtest på covid 19 siden i går ettermiddag. Av disse er 4 elever ved Drivdalen skole, 2 er elever ved 7. trinn på Aune barneskole, 1 elev på 6. trinn ved Aune barneskole, 1 elev ved 2. trinn på Aune barneskole og 1 elev ved 9. trinn på Oppdal ungdomskole. En av de smittede er lærer ved Aune barneskole.
  Les mer
 • Kunngjøring: 5. og 6. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

  12.01.2022
  Formål med ordningen: Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte. Oppdal kommune har fått tildelt hhv. 500.000 NOK og 1.187.000 NOK i femte og sjette runde av ordningen.
  Les mer
 • Kom i gang - kurs: Søvn

  12.01.2022
  Hvordan få en bedre søvnhygiene - gratis kurs starter 18. januar
  Les mer
 • Pressemelding 11. januar kl. 15.30

  11.01.2022
  Siden i går har 13 personer testet positivt med hurtigtest på Covid 19 i Oppdal. 5 av disse er elever på Drivdalen skole og 2 er lærere. 3 er elever på 7. trinn på Aune barneskole.
  Les mer
 • Tirsdagstreff - vår 2022

  11.01.2022
  Et pusterom i hverdagen for deg som har eller har hatt kreft. Oppstart 01.02.2022
  Les mer
 • Pressemelding 10.januar 22 kl.15.25

  10.01.2022
  13 personer har i dag testet positivt på hurtigtest for Covid-19 i Oppdal. 10 av disse kan relateres til smitteutbruddet på Drivdalen oppvekstsenter. Av de smittede er 9 elever ved Drivdalen oppvekstsenter. En av de smittede er elev på 7. trinn på Aune Barneskole og en er far til smittet elev. Av de som ble smittet i går er en person elev ved Oppdal ungdomsskole.
  Les mer
 • Pressemelding 9. januar kl. 23.00

  10.01.2022
  8 personer har i dag testet positivt med hurtigtest for covid 19 i Oppdal. Alle disse er tilknyttet Drivdalen skole. Av de positive er 2 lærere og 6 elever.
  Les mer
 • Pressemelding 6. januar kl. 13.15

  06.01.2022
  Det er de to siste dagene 6 stykker som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. To av de smittede er trolig smittet av vedkommende som testet positivt på hurtigtest søndag kveld.
  Les mer
 • Oppstart Frisklivgruppe vår 2022

  06.01.2022
  11. februar 2022 kl. 10.00-11.30. Varighet: 6 uker, 2 ganger pr. uke. Mandager 12.00-13.00 og fredager 10.00-11.30. Pris kr. 350,-
  Les mer
 • Pressemelding 5. januar

  05.01.2022
  Eleven som testet positivt på hurtigtest for covid 19 søndag kveld, er bekreftet med positiv pcr-test analysert på St. Olav. Den smittede er isolert. Nærkontakter til den smittede er i hovedsak barn, og disse er unntatt fra smittekarantene, men anbefales test på dag 3 og 7 etter nærkontakt. Voksne nærkontakter er i karantene 3 dager etter siste nærkontakt, og kan gå på jobb/skole med negativ hurtigtest på dag 3. Fritidskarantene oppheves ved negativ test på dag 7.
  Les mer
 • Klima og energiplan - revidert tiltaksdel

  22.12.2021
  Fredag 17.12.21 vedtok kommunestyret i Oppdal "Tiltaksdel til klima og energiplan med klimabudsjett for 2022".
  Les mer
 • Pressemelding 21.desember kl. 15.20

  21.12.2021
  Den siste uken har 4 personer testet positivt på covid 19 i Oppdal. Sett i sammenheng med øvrige deler av landet, er dette tallet lavt, og koronagruppen er forberedt på at det vil bli økt smitte også i Oppdal i tiden som kommer.
  Les mer
 • Bostøtten styrket fram til mars 2022

  20.12.2021
  Som følge av de høye strømprisene har Stortinget besluttet å styrke bostøtten for utbetalingene i januar, februar og mars.
  Les mer
 • Pressemelding 12. desember kl. 23

  13.12.2021
  Den ansatte på Oppdal helsesenter som testet positivt på hurtigtest for covid 19 fredag og lørdag, har negativ test på pcr. I samråd med Folkehelseinstituttet er det tatt ny pcr-test, og også den er negativ. Alle tiltak som er iverksatt med testing av pasienter og andre nærkontakter er dermed avsluttet.
  Les mer
 • Vannmåleravlesing 2021

  06.12.2021
  Mandag 06.12.21 sendes sms til eier/regningsmottaker/avleser av vannmåler. Avlesingskort sendes på vanlig måte til de som ikke er oppført med mobilnummer i telefonregisteret. De som mottar avlesingskort kan registrere avlesingen sin på WEB eller returnere svarslipp. Frist for avlesing gis via SMS og /eller vannmålerkort.
  Les mer
 • Pressemelding 06.12 kl. 15.30

  06.12.2021
  Det er i dag 9 personer som har testet positivt med hurtigtest på covid 19 i Oppdal. To av disse er kjente nærkontakter med en av dem som testet positivt på fredag, og en av dem er ansatt på Midtbygda oppvekstsenter. En er smittet etter reise til Oslo, en er smittet etter sosial sammenkomst med noen fra utlandet og en er trolig smittet etter reise til Sverige. De fire øvrige er tilknyttet samme gruppe og har trolig samme smittekilde.
  Les mer
 • Pressemelding 3. desember kl. 13.40

  03.12.2021
  To nye personer har i dag testet positivt på hurtigtest for covid 19. Begge disse var i Oslo sist helg, men bare en av dem var på landbruksmesse på Lillestrøm.
  Les mer
 • Pressemelding 1. desember kl. 16.20

  01.12.2021
  De siste dagene har 5 personer testet positiv på covid 19 i Oppdal. 4 av disse har vært deltakere på landbruksmesse i Lillestrøm sist helg. De er alle fullvaksinerte.
  Les mer
 • Høring om formannskapets innstilling til budsjett 2022

  01.12.2021
  Lag, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner inviteres til å komme med synspunkter til formannskapets innstilling i forslag til budsjett 2022 i en egen høring.
  Les mer
 • Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2022

  01.12.2021
  Kommunestyret skal i møte 17. desember 2021 behandle Budsjett 2022. Formannskapets innstilling til Budsjett 2022 fra møtet 30.11.2021 er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider, i servicetorget på Rådhuset og på biblioteket.
  Les mer
 • Pressemelding 26.11.21

  26.11.2021
  Siste uke har 7 personer i Oppdal testet positivt for covid-19. Alle disse er voksne personer som enten er husstandsmedlemmer eller som mest sannsynlig er smittet i annen kommune. Ingen av 1.klassingene som ble testet med selvtest torsdag har testet positivt.
  Les mer
 • Betalingssatser 2022

  24.11.2021
  Kommunestyret vedtok i møte 18.11.21 betalingssatser for 2022 for skole, barnehage, hjemmetjenesten, helse og familie, boliger, lokaler, arealer og eiendomsopplysninger.
  Les mer
 • Pressemelding 22.11 - kl. 20.00

  22.11.2021
  En person som var tilstede på et arrangement gjennom Den kulturelle skolesekken har i dag testet positivt for covid-19 på hurtigtest.
  Les mer
 • Tilskudd til inkludering av barn og unge

  22.11.2021
  Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
  Les mer
 • Pressemelding 18.11.21 kl. 16.20 - 6 nye smittet siste uke

  18.11.2021
  Den siste uka er det 6 stykker som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. Alle disse er bekreftet med pcr-test fra St. Olav. Tre av disse er knyttet til kjente smittetilfeller i Oppdal fra forrige uke, to er smittet etter reise til Oslo og en er smittet i Trondheim. Alle de smittede er isolert, og nærkontakter er bedt om å være observante på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.
  Les mer
 • Julemesse 25.11.21

  18.11.2021
  Torsdag 25.11.21 kl. 16.30 - 19.00 arrangeres julemesse på Bjørndalshagen Dagsenter
  Les mer
 • Mulighetsstudie Oppdal sentrum

  17.11.2021
  Det foreligger nå et mulighetsstudie for Oppdal sentrum med fokus på gående og syklende.
  Les mer
 • Seniorkino 19.11.21

  12.11.2021
  Fredag 19. november inviterer Oppdal kommune til gratis seniorkino
  Les mer
 • Pressemelding 10.11.21 kl. 15.50

  10.11.2021
  De to siste dagene er det 3 nye personer som med hurtigtest har testet positivt for covid 19 i Oppdal. Alle de 3 har tatt en ordinær pcr-test som er sendt til St. Olav for bekreftelse. To av de smittede er kjent nærkontakt med en av de som testet positivt på hurtigtest på mandag, og en er smittet etter reise til utlandet.
  Les mer
 • Tensio sponser Oppdalssamfunnet

  10.11.2021
  Etter avtale med Oppdal kommune har Tensio forpliktet seg til å drive sponsoraktivitet i Oppdals-samfunnet frem til og med 2024.
  Les mer
 • Kom i gang-kurs

  10.11.2021
  De aller fleste av oss går igjennom livet og kan kjenne på forskjellige utfordringer. Kom i gang-kurset gir informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene for å håndtere dette på en god måte. På kurset kan du å lære ulike verktøy og tiltak for hvordan mestre og håndtere vanskene.
  Les mer
 • Budsjett 2022

  09.11.2021
  Kommunedirektørens forslag til Oppdal kommunes budsjett 2022 finnes her
  Les mer
 • 3 nye har testet positivt

  08.11.2021
  Pressemelding 8.11.21 kl. 19:50 - Det er siden fredag 3 nye personer som har testet positivt for covid-19 i Oppdal.
  Les mer
 • Koronaoppdatering 4.11.2021

  05.11.2021
  Det er så langt denne uken registrert fire positive tilfeller av covid 19 i Oppdal. Alle disse har testet positivt på selvtest, og det tas ordinær pcr-test som sendes til St. Olav for å bekrefte resultatene. De fire er trolig smittet utenfor Oppdal med ulike smittekilder, og de er alle fullvaksinerte.
  Les mer
 • Budsjett 2022

  04.11.2021
  Tirsdag 9. november 2021 kl. 9.00, samles alle råd og utvalg i Storsalen i Kulturhuset for å få presentert kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022.
  Les mer
 • Høring av forskrift om minsteareal for tildeling av fellingstillatelser

  03.11.2021
  Forskriften omhandler tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr, samt adgang til jakt på bever.
  Les mer
 • Pressemelding 29.10.21 - Selvtester

  29.10.2021
  De siste dagene viser tallene en økende grad av covid 19-smitte i flere deler av landet. Det er i hovedsak barn/unge og uvaksinerte deler av befolkningen som smittes, men det er også smitte blant vaksinerte.
  Les mer
 • Tilbud om selvtesting ved luftveissymptomer

  26.10.2021
  Oppdal kommune har nå mottatt tester til selvtesting. Disse testene skal prioriteres til personer med luftveissymptomer, og så de som er vaksinerte og uvaksinerte nærkontakter.
  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 13.01.2016
Sist endret: 16.09.2019 08.18