Aktuelt

 • Tilbud om selvtesting ved luftveissymptomer

  26.10.2021
  Oppdal kommune har nå mottatt tester til selvtesting. Disse testene skal prioriteres til personer med luftveissymptomer, og så de som er vaksinerte og uvaksinerte nærkontakter.
  Les mer
 • Kulturprisen 2021

  18.10.2021
  Vet du om noen som fortjener heder og anerkjennelse for sitt arbeid på kulturfeltet?
  Les mer
 • Bli bøssebærer - TV-aksjonen

  15.10.2021
  Vil du gå årets mest meningsfulle søndagstur? Vi trenger bøssebærere til TV-aksjonen søndag 24. oktober.
  Les mer
 • Billedforedrag med Oscar Puschmann

  15.10.2021
  Onsdag 27.oktober kl 19:00 inviterer vi til Lønset samfunnshus og billedforedrag med landskaps-geograf og forsker i Nibio; Oscar Puschmann.
  Les mer
 • Årets influensavaksinering TORSDAG 28.10

  13.10.2021
  Årets Influensavaksinering i kulturhuset torsdag 28.10 fra klokka 08.30 – 14.00. Ønsker du årets influensavaksine kan du bestille tid til vaksinering ved å ringevaksinekontoret : 476 81 002 eller 909 77 896 fra mandag til fredag 09.00 – 14.00.
  Les mer
 • Tilskudd til idretts- og kulturarrangement

  12.10.2021
  Frivillige lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til store idretts- og kulturarrangement.
  Les mer
 • Fjellandbrukskonferansen 2021

  06.10.2021
  Endelig kan vi arrangere Fjellandbrukskonferanse – datoen er tirsdag 9. november.
  Les mer
 • Nedjustering av testing, smittesporing og karantene

  01.10.2021
  Norge er nå inne i en ny fase av pandemien; normal hverdag med økt beredskap. I forbindelse med gjenåpningen er det også nye retningslinjer i forhold til testing, når man kan gå på skole/jobb og når man må holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer.
  Les mer
 • Nye telefonnummer ved Tunet og Høa (Oppdal Helsesenter)

  28.09.2021
  Tirsdag 28.09.21 innføres det nye direktenummer til avdelingene ved Oppdal Helsesenter.
  Les mer
 • ACT

  27.09.2021
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende?  Kurs starter opp 29. oktober 2021
  Les mer
 • Idéverksted Oppdal sentrum

  24.09.2021
  Onsdag 6. oktober kl 18:00 inviterer Plankontoret og Oppdal kommune til et idéverksted om attraktivt sentrum
  Les mer
 • Sterk og Stødig

  24.09.2021
  Oppstart av treningsgruppe for seniorer.  Er du 65+? Er du litt mindre stødig enn før? Trenger du å trene styrke og balanse?
  Les mer
 • Influensavaksinering i høst

  23.09.2021
  Oppdal kommune vil motta influensavaksinene i uke 42. Årets influensavaksinering for befolkningen vil foregå i uke 43 i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Søke tilskudd til idrettsanlegg?

  23.09.2021
  Det er åpnet opp for å søke spillemidler med frist 1. november. Alle søkere oppfordres til å ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig.
  Les mer
 • Stengt kryss Vikavegen/Ola Setroms veg

  14.09.2021
  Krysset Vikavegen/Ola Setroms veg vil bli stengt for gjennomkjøring fra onsdag 15.september til ut oktober. I tillegg til bytte av vann- og overvannsledninger skal krysset justeres/bygges om. Omkjøring vil bli skiltet.
  Les mer
 • Seniorkafe 17.09.21

  07.09.2021
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafe på Oppdalsmuseet fredag 17. september kl. 12.00
  Les mer
 • Tirsdagstreff

  03.09.2021
  Et pusterom i hverdagen for deg som har eller har hatt kreft. Oppstart tirsdag 21.09.21
  Les mer
 • Oppstart av kommunedelplan for naturmangfold

  02.09.2021
  Utvalg for bygg –og arealplansaker vedtok i sak 21/57 å varsle oppstart av kommunedelplan for naturmangfold. Planprogrammet sendes samtidig på høring og offentlig ettersyn.
  Les mer
 • Koronaoppdatering onsdag 1.9. kl. 18.10

  02.09.2021
  En person testet i dag positivt på hurtigtest på covid -19 i Oppdal. Vedkommende har vært på reise, og er trolig smittet i en annen kommune. Nærkontakter er varslet, men ingen er satt i smittekarantene.
  Les mer
 • Høring: to nye vegnavn

  31.08.2021
  Oppdal kommune skal vedta to nye vegnavn i kommunen.
  Les mer
 • Pressemelding 30. August kl. 18.10

  30.08.2021
  To personer har i dag testet positivt på hurtigtest på covid 19 i Oppdal. Begge disse personene er studenter, og er smittet utenfor Oppdal. Koronagruppen har kartlagt nærkontakter og en person er satt i smittekarantene. De smittede er isolert. Det er også tatt ordinær test som er sendt til St. Olavs for analyse.
  Les mer
 • Allidrett-Para

  30.08.2021
  Eget basistreningstilbud i Oppdal for syns- og bevegelseshemmede i alderen 10-30 år starter opp i september
  Les mer
 • Bassenggrupper høsten 2021

  26.08.2021
  Oppstart- og påmeldingsinfo til våre bassenggrupper som starter opp senere i høst
  Les mer
 • Diabetesskole høsten 2021

  20.08.2021
  Har du diabetes type 2?  Da kan kanskje diabetesskole være noe for deg!
  Les mer
 • Egenerklæringsskjema - koronavaksine

  18.08.2021
  Her finner du link til egenerklæringsskjema til deg som er tilbudt koronavaksine.
  Les mer
 • Informasjon om bestilling av Skogbruksplan for skogeiere i Oppdal

  18.08.2021
  Nå går startskuddet for ny skogtakst i Oppdal kommune og bestilling av skogbruksplan. Digitalt informasjonsmøte tirsdag 7.september kl 19:30-21:30.  Bestillingsfrist 1. oktober.
  Les mer
 • En positiv test

  04.08.2021
  Pressemelding 3. August kl. 21.45 - En person testet idag positivt på covid 19 i Oppdal.
  Les mer
 • Påkjørsel av sau

  03.08.2021
  Oppdal kommune har fått tilbakmelding om at bilførere stikker av etter å ha kjørt på sau, og ser behov for å gå ut med informasjon om hvordan du skal forholde deg dersom uhellet er ute.
  Les mer
 • Tredje del av kommunal kompensasjonsordning

  03.08.2021
  Oppdal kommune er tilført nye kr 1.582.000 i tredje del av kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Les mer om ordningen på
  Les mer
 • Informasjon om person med positiv test som har oppholdt seg i Oppdal

  28.07.2021
  Koronagruppen fikk i dag informasjon om at en person som testet positivt på covid 19 i en annen kommune oppholdt seg på Granmo camping fredag 23.juli etter klokken 19.00 og lørdag 24 juli. Vedkommende deltok på rafting i Oppdal lørdag ettermiddag 24.juli.
  Les mer
 • En ny Covid-positiv i Oppdal

  25.07.2021
  Det er i kveld 24. juli påvist en ny Covid-positiv i Oppdal.
  Les mer
 • Ta hensyn til beitedyra

  25.07.2021
  Nå er tusenvis av sauer og storfe godt i gang med den viktige jobben de gjør som beitedyr i fjellbygda.
  Les mer
 • En positiv test

  16.07.2021
  En person har i dag testet positivt på covid 19 i Oppdal. Vedkommende ble testet med hurtigtest etter å ha vært i nærkontakt med en person som testet positivt i en annen kommune tidligere i uken.
  Les mer
 • Innspill til sentrum?

  12.07.2021
  Oppdal kommune har engasjert Plankontoret til å gjennomføre en mulighetsstudie for Oppdal sentrum. I dette arbeidet vi ønsker innspill fra befolkningen.
  Les mer
 • Kunngjøring: vedtak nye vegnavn

  17.06.2021
  Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok 01.06.2021 9 nye vegnavn.
  Les mer
 • Sau og lam på beite

  16.06.2021
  Nå er tusenvis av sau og lam sluppet på beite i fjellbygda
  Les mer
 • Formannskapets høring om handlingsplan 2022-2025

  11.06.2021
  Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget, biblioteket og på www.oppdal.kommune.no. Handlingsplanen skal behandles av kommunestyret torsdag den 24.juni 2021.
  Les mer
 • Pressemelding 11.06.21 kl. 10.30

  11.06.2021
  Koronagruppen fikk sent i går kveld informasjon om at en person som testet positivt på covid 19 i Rennebu onsdag, oppholdt seg og deltok på fritidsaktivitet i Oppdal tirsdag kveld. Koronagruppen har kartlagt nærkontakter, og 1 person er satt i smittekarantene. 4 andre er bedt om å teste seg i dag og holde seg hjemme til de har mottatt svar på testresultat.
  Les mer
 • Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2022-2025

  09.06.2021
  Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget på Rådhuset, på biblioteket og på www.oppdal.kommune.no. Handlingsplanen skal behandles av kommunestyret torsdag 24. juni 2021.
  Les mer
 • Seniorkafe for seniorer 60+, 18.06.21

  08.06.2021
  Fredag 18.juni inviterer Oppdal kommune til en ny Seniorkafè! Vi møtes kl. 12.30 i foajeen i Kulturhuset for hyggelig samvær. Vi spanderer kaffe og påsmurt baguett!
  Les mer
 • Besøksrutiner for Boas og omsorgsboliger

  04.06.2021
  Det er for tiden lite smitte i Oppdal, men det er fortsatt en ustabil situasjon med mutasjoner i flere regioner i landet. Det anmodes sterkt om at nasjonale tiltak og anbefalinger følges.
  Les mer
 • Alle har testet negativt etter første test

  03.06.2021
  Alle som tirsdag 1. juni ble satt i karantene etter nærkontakt med koronasmittet konfirmasjonsgjest den 29. mai, har testet negativt på første test tatt i går 2. juni. De som deltok i selskapet sammen med den smittede sitter fortsatt i smittekarantene.
  Les mer
 • Konfirmasjonsgjest testet idag positivt på covid 19

  01.06.2021
  En person som lørdag var gjest i en konfirmasjon i Oppdal, testet i dag positivt på covid 19. Vedkommende er bosatt i Trondheim, men var lørdag i Oppdal kirke og deretter på selskap sammen med ca. 20 andre personer. Alle som var i samme selskap som den smittede er satt i smittekarantene og vil teste seg i morgen. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil nærkontakter har fått negativt testsvar.
  Les mer
 • Oppheving av telerestriksjoner for aksellast

  31.05.2021
  Aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Oppdal er nå opphevet.
  Les mer
 • Feltarbeid og fuglekartlegging - NIBIO

  31.05.2021
  I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte3Q‐programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Oppdal.
  Les mer
 • Ingen nye positive tester så langt i dag

  22.05.2021
  Det er så langt i dag ingen nye positive tilfeller av covid 19 i Oppdal. De 19 personene som ble satt i smittekarantene knyttet til 3 positive tilfeller i går 21. mai, har i dag avlagt negativ test og sitter fortsatt i smittekarantene. Deres husstandsmedlemmer sitter dermed ikke lenger i ventekarantene.
  Les mer
 • 3 nye positive tester

  21.05.2021
  Tre nye personer har i dag testet positivt på covid 19 i Oppdal. Alle disse ble testet onsdag 19. mai etter å ha vært i nærkontakt med personen som testet positivt tirsdag 18. mai. De tre hadde symptomer på onsdag, og har vært i isolasjon siden da. Smittesporingsgruppa har kartlagt nærkontakter, og til sammen er 19 personer satt i karantene. 5 av disse satt i karantene fra før. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil nærkontaktene har avlagt negativ test.
  Les mer
 • Ny positiv test 18.05.21

  18.05.2021
  En person ble i dag påvist smittet av covid 19 i Oppdal. Vedkommende hadde svake symptomer og ble testet med hurtigtest etter å ha vært i nærkontakt med påvist smittet i Oslo. Det ble også tatt ordinær PCR-test som det vil foreligge svar på senest i løpet av morgendagen.
  Les mer
 • Søknadsfrist redusert foreldrebetaling

  18.05.2021
  Vi minner om at søknadsfrist for redusert foreldrebetaling barnehage og SFO er 1. juni.
  Les mer
 • Handlingsplan 2022-2025

  11.05.2021
  Kommunedirektørens forslag til handlingsplan for 2022-2025 ble presentert for de politiske utvalgene 11. mai kl. 09.00.
  Les mer
 • Møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst

  28.04.2021
  Det er møte i Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst 5. mai.
  Les mer
 • 25.04.21 - Ny positiv test

  26.04.2021
  En ny person har testet positivt for covid19. Vedkommende er husstandsmedlem til personen som testet positivt torsdag og har vært i innreisekarantene siden 15.april.
  Les mer
 • Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene

  23.04.2021
  Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte, og forlenget fredag 23. april den lokale koronaforskriften.
  Les mer
 • 22.04.21 - En ny bekreftet smittet

  22.04.2021
  En person testet i dag positivt på covid-19 i Oppdal. Vedkommende har vært i innreisekarantene siden 15. april. Koronagruppen har kartlagt nærkontakter, og en person i samme husstand som den smittede er satt i smittekarantene.
  Les mer
 • Kunngjøring – Annen del av kommunal kompensasjonsordning og restmidler kommunalt næringsfond

  21.04.2021
  Oppdal kommune er tilført kr 1 846 000 i andre del av tilskuddet kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.
  Les mer
 • Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene

  19.04.2021
  Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte. I fellesskap og i samarbeid ønsker Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal å begrense koronasmitten.
  Les mer
 • Verktøykasse for beitelag/utmarkslag

  19.04.2021
  "Verktøykasse" for medvirkning i planprosseser.
  Les mer
 • Nye besøksrutiner Boas og omsorgsboliger

  16.04.2021
  Det er for tiden lite smitte i Oppdal, men det er fortsatt en ustabil situasjon med mutasjoner i flere regioner i landet. Det anmodes sterkt om at nasjonale tiltak og anbefalinger følges. Våre beboere er stort sett fullvaksinert, men det er fortsatt mange ansatte som ikke er vaksinert.
  Les mer
 • Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement

  16.04.2021
  Lag og foreninger kan nå søke tilskudd til større idretts- og kulturarrangement 2. halvår 2021.
  Les mer
 • Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldede fra 16. April

  14.04.2021
  Det er ikke registrert nye smittede av covid 19 den siste tiden. Ingen i Oppdal sitter nå i isolasjon eller smittekarantene. Krisestaben i Oppdal ble i dag avviklet.
  Les mer
 • Ingen nye smittede registrert

  09.04.2021
  Det er ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal siden 27. mars. Vedkommende som da testet positivt etter hurtigtest på Gardermoen er ute av isolasjon, og ingen i Oppdal sitter i smittekarantene.
  Les mer
 • Pressemelding - Koronapandemi Covid-19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

  07.04.2021
  Oppdal kommune er tilført kr. 642.779,- fra regjeringen for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
  Les mer
 • Ny renovasjonsforskrift

  07.04.2021
  I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av Oppdal kommunestyre 26.11.20 i sak 113/2020.
  Les mer
 • Ingen nye smittet de siste dagene

  31.03.2021
  Det er ingen nye som er registrert smittet av covid-19 i Oppdal de siste dagene. Personen som testet positivt med hurtigtest på Gardermoen lørdag, testet også positivt på ordinær test på mandag.
  Les mer
 • Positiv test ved innreise på Gardermoen

  28.03.2021
  En person bosatt i Oppdal har lørdag testet positivt for covid-19 på hurtigtest ved innreise på Gardermoen.
  Les mer
 • Oppdaterte besøksrutiner påsken 2021

  26.03.2021
  For Boas og omsorgsboliger
  Les mer
 • Påsken i Oppdal - Regler og anbefalinger

  24.03.2021
  Det er ikke registrert noen smittede av covid-19 i Oppdal nå, og det er heller ingen som sitter i karantene. 28 personer ble testet på mandag, og det er forventet at omtrent samme antall vil teste seg i dag. Tiltakene som ble innført ved lokal forskrift den 17. mars. oppheves fra klokken 23.00 i kveld, 24. mars.
  Les mer
 • Ingen nye smittede - gradvis gjenåpning

  22.03.2021
  Det er ingen som er registrert smittet av covid-19 i Oppdal siden 17. mars. Flere av de som ble registrert smittet sist uke er nå ute av isolasjon, og i dag er det 2 personer som fortsatt sitter i isolasjon etter smitte.
  Les mer
 • Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Endret

  21.03.2021
  Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – i Oppdal kommune. Fastsatt av Kommuneoverlegen i Oppdal kommune den 16. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1.
  Les mer
 • Ingen nye smittede siden onsdag 17. mars

  21.03.2021
  Det er ikke registrert noen nye smittede av covid-19 i Oppdal siden onsdag 17. mars. De aller fleste som før helgen satt i karantene ble testet torsdag og fredag, og har nå avsluttet sin karantene.
  Les mer
 • Ingen nye positive tester de siste to dagene

  19.03.2021
  En av de som ble smittet forrige uke er ute av isolasjon, en smittet har reist til sin hjemkommune, og en ligger på St. Olav grunnet andre årsaker enn covid 19. Flere nærkontakter er ferdig med karantenetiden.
  Les mer
 • Ny positiv covid 19-test

  17.03.2021
  En ny person er i dag bekreftet smittet av covid 19. Denne personen tilhører den gruppen som var til Kvitfjell med Oppdal videregående skole, og har vært i karantene siden fredag 12. mars. Vedkommende er smittesporet, og 1 person er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlem er satt i ventekarantene i påvente av negativt testresultat.
  Les mer
 • Smittesporing

  16.03.2021
  Koronagruppen har i kveld foretatt smittesporing på de to som i ettermiddag testet positivt på covid 19.
  Les mer
 • Vaksinering går som planlagt torsdag 18.03

  16.03.2021
  Dere som har fått time til vaksinering med koronavaksine møter opp til avtalt tid i Oppdal kulturhus. Vi vaksinerer da med Pfizer vaksine.
  Les mer
 • Lokale tiltak iverksettes i Oppdal kommune

  16.03.2021
  Smittesporing viser at det i Oppdal nå er smittetilfeller hvor smittekilde betraktes som ukjent.
  Les mer
 • Lærer ikke smittet av covid 19

  15.03.2021
  Personen som i går ble betraktet som smittet har i dag testet negativt på covid 19. Vedkommende ble betraktet som smittet fordi personen er syk, og ektefelle testet positivt på covid 19.
  Les mer
 • Digitalt infomøte - E6 Fagerhaug - Seierdalsveien

  15.03.2021
  Onsdag 17. mars kl. 18.00 blir det digitalt informasjonsmøte om E6 Fagerhaug. Flere korridorer er aktuelle nå ved oppstart av reguleringsprosessen.
  Les mer
 • 8 positive og i overkant 300 i karantene

  15.03.2021
  En ny person ble i dag bekreftet smittet av covid 19. Vedkommende testet seg etter å ha lest informasjon om at de som hadde vært på bakeriet Sprø onsdag mellom klokken 12 og 13 skulle teste seg. Det er mulig smitten kan ha skjedd på Sprø, men dette kan ikke fastslås sikkert. Vedkommende har vært på legekontoret på Oppdal legesenter onsdag den 10. mars. En lege og 1 ansatt på legekontoret er satt i karantene og bedt om å teste seg.
  Les mer
 • Smittesporing etter siste positive covid 19-test

  14.03.2021
  Koronagruppen har i dag jobbet videre med smittesporing av de to som i dag er smittet/betraktet som smittet av covid 19.
  Les mer
 • Ny positiv covid 19-test

  14.03.2021
  En ny person fikk sent i går kveld bekreftet positiv test på covid 19. Vedkommende sin ektefelle er også syk, og betraktes som smittet.
  Les mer
 • Ingen nye smittede registrert i dag.

  13.03.2021
  Det er ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal siden i går. De 3 som testet positivt med hurtigtest, ble bekreftet positiv med ordinær test.
  Les mer
 • Pressemelding 12.03.21 kl. 21.30

  12.03.2021
  Koronagruppen har foretatt smittesporing på alle de 5 som er smittet av covid 19 det siste døgnet. Dette er elever på 1., 2. og 3. året på idrettsfag ved Oppdal videregående skole, i tillegg til en lærer.
  Les mer
 • Pressemelding fredag 12. mars kl. 13.50

  12.03.2021
  Det er i dag gjennomført hurtigtester på de 40 personene som i går ble satt i karantene.
  Les mer
 • Kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal vgs

  12.03.2021
  Koronagruppen har arbeidet videre med kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal videregående skole, som meldt fra i går kveld, hvor en ansatt i går testet positivt for covid 19. Ca. 40 nærkontakter til den smittede er satt i karantene.
  Les mer
 • Ny positiv covid-19 test

  12.03.2021
  En person testet torsdag positivt på covid19 i Oppdal
  Les mer
 • Pressemelding 08.03.21

  08.03.2021
  Det er ingen som er registrert smittet av covid 19 i Oppdal den siste uken.
  Les mer
 • Ny informasjon om Frøya-smitte

  03.03.2021
  Koronagruppen har vært i ny dialog med Frøya kommune, etter at det i dag (se nederst i artikkelen) gikk ut en pressemelding om at alle som har vært på Aunasenteret i fredag 26. februar i tidsrommet 11-13 ble bedt om å teste seg. Den første informasjonen ble uklar, og ytterligere smittesporing har kartlagt følgende: Vedkommende som testet positivt på Frøya i går, har vært i butikker på Oppdal fredag 26. februar i tidsrommet 11 til 13.
  Les mer
 • Mutert virus i Oppdal - Gjevilvasshytta stengt

  26.02.2021
  26. februar: Oppdal kommune mottok sent på kvelden 25.2. informasjon om at vedkommende som hadde vært på Gjevilvasshytta 20.-22. og Bjerkeløkkja 22.-23. har en mutert virusvariant av korona. Det er ennå ikke avklart hvilken type mutasjon. Den smittede oppholder seg ikke i Oppdal lenger.
  Les mer
 • Ny positiv covid-19-test

  25.02.2021
  25. februar: Oppdal kommune har i dag mottatt melding om at en person som i perioden lørdag 20. februar til tirsdag 23. februar har vært i Oppdal, har testet positivt på covid-19.
  Les mer
 • INFORMASJONSMØTE FOR NYE BØNDER I OPPDAL OG RENNEBU

  24.02.2021
  Torsdag 4.mars 2021 kl 20.00 - kl 21.00. Møtet blir digitalt på Teams.
  Les mer
 • Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9

  22.02.2021
  22. februar: Kommunestyret i Oppdal har vedtatt forskrift om påbud om bruk av munnbind, presisering av antallsbegrensning og registrering av kunder. Forksriften varer til og med 7. mars.
  Les mer
 • Ekstraordinært kommunestyremøte

  16.02.2021
  Det kalles inn til ekstraordinært kommunestyremøte 18. februar 2021
  Les mer
 • Ingen nye smittede - 43 testet denne uka

  11.02.2021
  11. februar: Det er så langt denne uken ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal. Ingen personer sitter i isolasjon eller smittekarantene. Så langt denne uken er det testet 43 personer.
  Les mer
 • Ingen nye covid-19-smittede

  05.02.2021
  5. februar 2021: Det er ikke registret noen som er smittet av covid 19 i Oppdal den siste tiden. Det er i dag ingen som sitter i isolasjon eller smittekarantene.
  Les mer
 • Hovedopptak kommunale og private barnehager

  05.02.2021
  1.mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.
  Les mer
 • Innskriving av høstens 1. trinnselever

  05.02.2021
  Foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2021 har fått tilsendt brev digitalt med vedtak om skoleplass, samt tidspunkt for innskrivingsbesøk i uke 6.
  Les mer
 • Tirsdagstreff

  04.02.2021
  Et pusterom i hverdagen for deg som har eller har hatt kreft.
  Les mer
 • Viktig melding om vaksine til alle over 85 år

  01.02.2021
  Vi har i løpet av helga fått melding om at Oppdal kommune får flere doser vaksine enn forventet i uke 5 og 6. Vi vil derfor starte vaksinering av risikogruppa 85 år og eldre i uke 5 og fortsette i uke 6 og 7 med dose 1.
  Les mer
 • Ingen nye positive prøver - 199 testet siste uke

  29.01.2021
  29. januar: Det er denne uken ingen som har testet positivt for covid 19 i Oppdal. Denne uken er det 199 personer som har testet seg. En av de som tidligere har testet positivt sitter fortsatt i isolasjon, ingen sitter i karantene.
  Les mer
 • Vanntrim vår 2021

  28.01.2021
  Det blir oppstart av vanntrimmen 2./3. februar
  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 13.01.2016
Sist endret: 16.09.2019 08.18