Aktuelt

 • Egenerklæringsskjema - koronavaksine

  05.05.2021
  Her finner du link til egenerklæringsskjema til deg som er tilbudt koronavaksine.
  Les mer
 • Møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst

  28.04.2021
  Det er møte i Sakkyndig nemnd for eiendomsskattetakst 5. mai.
  Les mer
 • 25.04.21 - Ny positiv test

  26.04.2021
  En ny person har testet positivt for covid19. Vedkommende er husstandsmedlem til personen som testet positivt torsdag og har vært i innreisekarantene siden 15.april.
  Les mer
 • Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene

  23.04.2021
  Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte, og forlenget fredag 23. april den lokale koronaforskriften.
  Les mer
 • Innføring av telerestriksjoner for kommunale veger i Oppdal

  22.04.2021
  Fra og med onsdag 7/4-2021 kl. 07:00 innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veger
  Les mer
 • 22.04.21 - En ny bekreftet smittet

  22.04.2021
  En person testet i dag positivt på covid-19 i Oppdal. Vedkommende har vært i innreisekarantene siden 15. april. Koronagruppen har kartlagt nærkontakter, og en person i samme husstand som den smittede er satt i smittekarantene.
  Les mer
 • Kunngjøring – Annen del av kommunal kompensasjonsordning og restmidler kommunalt næringsfond

  21.04.2021
  Oppdal kommune er tilført kr 1 846 000 i andre del av tilskuddet kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.
  Les mer
 • Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene

  19.04.2021
  Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte. I fellesskap og i samarbeid ønsker Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal å begrense koronasmitten.
  Les mer
 • Verktøykasse for beitelag/utmarkslag

  19.04.2021
  "Verktøykasse" for medvirkning i planprosseser.
  Les mer
 • Nye besøksrutiner Boas og omsorgsboliger

  16.04.2021
  Det er for tiden lite smitte i Oppdal, men det er fortsatt en ustabil situasjon med mutasjoner i flere regioner i landet. Det anmodes sterkt om at nasjonale tiltak og anbefalinger følges. Våre beboere er stort sett fullvaksinert, men det er fortsatt mange ansatte som ikke er vaksinert.
  Les mer
 • Tilskudd til store idretts- og kulturarrangement

  16.04.2021
  Lag og foreninger kan nå søke tilskudd til større idretts- og kulturarrangement 2. halvår 2021.
  Les mer
 • Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldede fra 16. April

  14.04.2021
  Det er ikke registrert nye smittede av covid 19 den siste tiden. Ingen i Oppdal sitter nå i isolasjon eller smittekarantene. Krisestaben i Oppdal ble i dag avviklet.
  Les mer
 • Ingen nye smittede registrert

  09.04.2021
  Det er ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal siden 27. mars. Vedkommende som da testet positivt etter hurtigtest på Gardermoen er ute av isolasjon, og ingen i Oppdal sitter i smittekarantene.
  Les mer
 • Pressemelding - Koronapandemi Covid-19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

  07.04.2021
  Oppdal kommune er tilført kr. 642.779,- fra regjeringen for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
  Les mer
 • Ny renovasjonsforskrift

  07.04.2021
  I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av Oppdal kommunestyre 26.11.20 i sak 113/2020.
  Les mer
 • Ingen nye smittet de siste dagene

  31.03.2021
  Det er ingen nye som er registrert smittet av covid-19 i Oppdal de siste dagene. Personen som testet positivt med hurtigtest på Gardermoen lørdag, testet også positivt på ordinær test på mandag.
  Les mer
 • Positiv test ved innreise på Gardermoen

  28.03.2021
  En person bosatt i Oppdal har lørdag testet positivt for covid-19 på hurtigtest ved innreise på Gardermoen.
  Les mer
 • Oppdaterte besøksrutiner påsken 2021

  26.03.2021
  For Boas og omsorgsboliger
  Les mer
 • Påsken i Oppdal - Regler og anbefalinger

  24.03.2021
  Det er ikke registrert noen smittede av covid-19 i Oppdal nå, og det er heller ingen som sitter i karantene. 28 personer ble testet på mandag, og det er forventet at omtrent samme antall vil teste seg i dag. Tiltakene som ble innført ved lokal forskrift den 17. mars. oppheves fra klokken 23.00 i kveld, 24. mars.
  Les mer
 • Ingen nye smittede - gradvis gjenåpning

  22.03.2021
  Det er ingen som er registrert smittet av covid-19 i Oppdal siden 17. mars. Flere av de som ble registrert smittet sist uke er nå ute av isolasjon, og i dag er det 2 personer som fortsatt sitter i isolasjon etter smitte.
  Les mer
 • Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Endret

  21.03.2021
  Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – i Oppdal kommune. Fastsatt av Kommuneoverlegen i Oppdal kommune den 16. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1.
  Les mer
 • Ingen nye smittede siden onsdag 17. mars

  21.03.2021
  Det er ikke registrert noen nye smittede av covid-19 i Oppdal siden onsdag 17. mars. De aller fleste som før helgen satt i karantene ble testet torsdag og fredag, og har nå avsluttet sin karantene.
  Les mer
 • Ingen nye positive tester de siste to dagene

  19.03.2021
  En av de som ble smittet forrige uke er ute av isolasjon, en smittet har reist til sin hjemkommune, og en ligger på St. Olav grunnet andre årsaker enn covid 19. Flere nærkontakter er ferdig med karantenetiden.
  Les mer
 • Ny positiv covid 19-test

  17.03.2021
  En ny person er i dag bekreftet smittet av covid 19. Denne personen tilhører den gruppen som var til Kvitfjell med Oppdal videregående skole, og har vært i karantene siden fredag 12. mars. Vedkommende er smittesporet, og 1 person er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlem er satt i ventekarantene i påvente av negativt testresultat.
  Les mer
 • Smittesporing

  16.03.2021
  Koronagruppen har i kveld foretatt smittesporing på de to som i ettermiddag testet positivt på covid 19.
  Les mer
 • Vaksinering går som planlagt torsdag 18.03

  16.03.2021
  Dere som har fått time til vaksinering med koronavaksine møter opp til avtalt tid i Oppdal kulturhus. Vi vaksinerer da med Pfizer vaksine.
  Les mer
 • Lokale tiltak iverksettes i Oppdal kommune

  16.03.2021
  Smittesporing viser at det i Oppdal nå er smittetilfeller hvor smittekilde betraktes som ukjent.
  Les mer
 • Lærer ikke smittet av covid 19

  15.03.2021
  Personen som i går ble betraktet som smittet har i dag testet negativt på covid 19. Vedkommende ble betraktet som smittet fordi personen er syk, og ektefelle testet positivt på covid 19.
  Les mer
 • Digitalt infomøte - E6 Fagerhaug - Seierdalsveien

  15.03.2021
  Onsdag 17. mars kl. 18.00 blir det digitalt informasjonsmøte om E6 Fagerhaug. Flere korridorer er aktuelle nå ved oppstart av reguleringsprosessen.
  Les mer
 • 8 positive og i overkant 300 i karantene

  15.03.2021
  En ny person ble i dag bekreftet smittet av covid 19. Vedkommende testet seg etter å ha lest informasjon om at de som hadde vært på bakeriet Sprø onsdag mellom klokken 12 og 13 skulle teste seg. Det er mulig smitten kan ha skjedd på Sprø, men dette kan ikke fastslås sikkert. Vedkommende har vært på legekontoret på Oppdal legesenter onsdag den 10. mars. En lege og 1 ansatt på legekontoret er satt i karantene og bedt om å teste seg.
  Les mer
 • Smittesporing etter siste positive covid 19-test

  14.03.2021
  Koronagruppen har i dag jobbet videre med smittesporing av de to som i dag er smittet/betraktet som smittet av covid 19.
  Les mer
 • Ny positiv covid 19-test

  14.03.2021
  En ny person fikk sent i går kveld bekreftet positiv test på covid 19. Vedkommende sin ektefelle er også syk, og betraktes som smittet.
  Les mer
 • Ingen nye smittede registrert i dag.

  13.03.2021
  Det er ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal siden i går. De 3 som testet positivt med hurtigtest, ble bekreftet positiv med ordinær test.
  Les mer
 • Pressemelding 12.03.21 kl. 21.30

  12.03.2021
  Koronagruppen har foretatt smittesporing på alle de 5 som er smittet av covid 19 det siste døgnet. Dette er elever på 1., 2. og 3. året på idrettsfag ved Oppdal videregående skole, i tillegg til en lærer.
  Les mer
 • Pressemelding fredag 12. mars kl. 13.50

  12.03.2021
  Det er i dag gjennomført hurtigtester på de 40 personene som i går ble satt i karantene.
  Les mer
 • Kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal vgs

  12.03.2021
  Koronagruppen har arbeidet videre med kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal videregående skole, som meldt fra i går kveld, hvor en ansatt i går testet positivt for covid 19. Ca. 40 nærkontakter til den smittede er satt i karantene.
  Les mer
 • Ny positiv covid-19 test

  12.03.2021
  En person testet torsdag positivt på covid19 i Oppdal
  Les mer
 • Pressemelding 08.03.21

  08.03.2021
  Det er ingen som er registrert smittet av covid 19 i Oppdal den siste uken.
  Les mer
 • Ny informasjon om Frøya-smitte

  03.03.2021
  Koronagruppen har vært i ny dialog med Frøya kommune, etter at det i dag (se nederst i artikkelen) gikk ut en pressemelding om at alle som har vært på Aunasenteret i fredag 26. februar i tidsrommet 11-13 ble bedt om å teste seg. Den første informasjonen ble uklar, og ytterligere smittesporing har kartlagt følgende: Vedkommende som testet positivt på Frøya i går, har vært i butikker på Oppdal fredag 26. februar i tidsrommet 11 til 13.
  Les mer
 • Mutert virus i Oppdal - Gjevilvasshytta stengt

  26.02.2021
  26. februar: Oppdal kommune mottok sent på kvelden 25.2. informasjon om at vedkommende som hadde vært på Gjevilvasshytta 20.-22. og Bjerkeløkkja 22.-23. har en mutert virusvariant av korona. Det er ennå ikke avklart hvilken type mutasjon. Den smittede oppholder seg ikke i Oppdal lenger.
  Les mer
 • Ny positiv covid-19-test

  25.02.2021
  25. februar: Oppdal kommune har i dag mottatt melding om at en person som i perioden lørdag 20. februar til tirsdag 23. februar har vært i Oppdal, har testet positivt på covid-19.
  Les mer
 • INFORMASJONSMØTE FOR NYE BØNDER I OPPDAL OG RENNEBU

  24.02.2021
  Torsdag 4.mars 2021 kl 20.00 - kl 21.00. Møtet blir digitalt på Teams.
  Les mer
 • Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9

  22.02.2021
  22. februar: Kommunestyret i Oppdal har vedtatt forskrift om påbud om bruk av munnbind, presisering av antallsbegrensning og registrering av kunder. Forksriften varer til og med 7. mars.
  Les mer
 • Ekstraordinært kommunestyremøte

  16.02.2021
  Det kalles inn til ekstraordinært kommunestyremøte 18. februar 2021
  Les mer
 • Ingen nye smittede - 43 testet denne uka

  11.02.2021
  11. februar: Det er så langt denne uken ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal. Ingen personer sitter i isolasjon eller smittekarantene. Så langt denne uken er det testet 43 personer.
  Les mer
 • Ingen nye covid-19-smittede

  05.02.2021
  5. februar 2021: Det er ikke registret noen som er smittet av covid 19 i Oppdal den siste tiden. Det er i dag ingen som sitter i isolasjon eller smittekarantene.
  Les mer
 • Hovedopptak kommunale og private barnehager

  05.02.2021
  1.mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.
  Les mer
 • Innskriving av høstens 1. trinnselever

  05.02.2021
  Foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2021 har fått tilsendt brev digitalt med vedtak om skoleplass, samt tidspunkt for innskrivingsbesøk i uke 6.
  Les mer
 • Tirsdagstreff

  04.02.2021
  Et pusterom i hverdagen for deg som har eller har hatt kreft.
  Les mer
 • Viktig melding om vaksine til alle over 85 år

  01.02.2021
  Vi har i løpet av helga fått melding om at Oppdal kommune får flere doser vaksine enn forventet i uke 5 og 6. Vi vil derfor starte vaksinering av risikogruppa 85 år og eldre i uke 5 og fortsette i uke 6 og 7 med dose 1.
  Les mer
 • Ingen nye positive prøver - 199 testet siste uke

  29.01.2021
  29. januar: Det er denne uken ingen som har testet positivt for covid 19 i Oppdal. Denne uken er det 199 personer som har testet seg. En av de som tidligere har testet positivt sitter fortsatt i isolasjon, ingen sitter i karantene.
  Les mer
 • Vanntrim vår 2021

  28.01.2021
  Det blir oppstart av vanntrimmen 2./3. februar
  Les mer
 • Informasjon om koronavaksinering for 85 år og eldre

  27.01.2021
  Koronavaksinering av risikogruppa 85 år og eldre vil starte i uke 6 og fortsette i uke 7 og 8.
  Les mer
 • Bli med i frisklivgruppe

  26.01.2021
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende? Hensikten med kurset er at du skal bli mer bevisst på hva som er viktig for deg i hverdagen.
  Les mer
 • Ingen nye positive prøver i dag

  25.01.2021
  25. januar: Det er ingen nye som har testet positivt på covid 19 i Oppdal de siste dagene. Etter at kommunen i går gikk ut med en anmodning om at alle som har vært i en av de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset eller hatt besøk derfra om å teste seg, vil det i dag bli testet 112 personer.
  Les mer
 • Ber tilreisende fra østlandskommuner teste seg

  24.01.2021
  24. januar: Oppdal kommune anmoder tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene.
  Les mer
 • Ny møtedato for klagenemnda

  21.01.2021
  Klagenemndas kommende møte er flyttet fra tirsdag 26. januar til onsdag 27. januar.
  Les mer
 • Ingen ny smitte - Oppdal følger nasjonale regler

  20.01.2021
  20. januar: Det er denne uken ikke registrert nye smittede av covid 19 i Oppdal. Totalt er det i dag 5 personer som er registrert smittet og 16 som sitter i smittekarantene. 5 av de som sitter i smittekarantene er ute av karantene fra i morgen.
  Les mer
 • Forsinkede vannmåleravlesninger

  19.01.2021
  Har du glemt å levere vannmåleravlesning?
  Les mer
 • Ingen nye smittede - nye tiltak fra regjeringen

  18.01.2021
  Det er i dag ingen nye som er bekreftet smittet av covid 19 i Oppdal. Det er i dag 6 personer i Oppdal som er registrert smittet og 17 personer sitter i smittekarantene. Det er i dag testet 67 personer.
  Les mer
 • Barnehagebarna testet negativt

  17.01.2021
  17. januar: Barna ved Gnist barnehager Brennan og Aune barneskole som ble testet i går har testet negativt for covid-19. De sitter fortsatt i 10 dagers karantene.
  Les mer
 • To nye covid-19-smittede lørdag

  17.01.2021
  16. januar: Det er i dag to nye som har testet positivt på covid-19 i Oppdal, begge de smittede er uten symptomer. En av disse ble i går satt i karantene i påvente av testresultat, etter mulig nærkontakt med personen som testet positivt på torsdag.
  Les mer
 • Ny positiv covid-19-test

  15.01.2021
  15. januar: Det var sent i går kveld en ny person som testet positivt for covid 19 i Oppdal. Vedkommende ble kontaktet av koronagruppen og satt i isolasjon. Denne personen satt i innreisekarantene etter ankomst til Norge. To personer er satt i karantene inntil de har avlagt negativt testresultat.
  Les mer
 • Tre positive covid-19-tester

  13.01.2021
  13. januar: Tre personer testet tirsdag positivt for covid-19 i Oppdal. En av disse er samme person som fikk usikkert testresultat fredag.
  Les mer
 • Ingen nye smittede etter helga

  12.01.2021
  12. januar: Det er ikke registrert nye smittende av covid 19 i Oppdal denne uken. Det ble mandag testet 55 personer. Av disse var ca. halvparten lokalbefolkning og halvparten arbeidsinnvandrere. Etter at en person ble testet positivt og en test var usikker etter innreise fra rødt land i helgen, sitter to personer i karantene. Den usikre og den smittede sitter i isolasjon. Vi forventer svar på kontrolltest på den usikre i kveld eller i morgen.
  Les mer
 • To nye covid-19-smittede

  09.01.2021
  9. januar: En person med usikkert testresultat ble i går satt i isolasjon og vil bli retestet. En nærkontakt sitter i karantene. Det er i dag påvist et nytt smittetilfelle i forbindelse med innreise fra utland. Vedkommende er satt i isolasjon og en nærkontakt er i karantene.
  Les mer
 • Vaksinasjon mot covid-19 i Oppdal

  08.01.2021
  De første 25 vaksinedosene har kommet og vi vil motta 25 nye doser uke 2. Vaksineringen har startet og de første som fikk vaksine bor på helsesenteret.
  Les mer
 • Oppdal kommune bytter telefoniløsning

  07.01.2021
  Kontortelefoner og den tradisjonelle hussentralen avvikles, og blir erstattet av mobiltelefoner og sentralbord i "skyen". Overgangen til nytt system skjer torsdag 7. januar kl 09.00.
  Les mer
 • Høring: nye vegnavn

  04.01.2021
  Seks forslag til nye vegnavn samt forslag om justering av to eksisterende er nå ute på høring.
  Les mer
 • Regjeringen skjerper koronatiltak og anbefalinger

  03.01.2021
  3. januar: Koronagruppen har i dag hatt møte etter Regjeringens pressekonferanse klokka 18. I Oppdal er det ikke registrert noen nye smittede de siste dagene, men alle tiltak som er anbefalt eller pålagt fra Regjeringen gjelder også for Oppdal.
  Les mer
 • Ny positiv test i dag

  31.12.2020
  31. desember: Det er i dag en ny person som har testet positivt på covid 19. Vedkommende oppholder seg i sin fritidsbolig i Oppdal, og har ikke hatt nærkontakt med andre enn de som bor i samme husstand. Den smittede er isolert og en nærkontakt i Oppdal er satt i karantene. De øvrige nærkontakter oppholder seg ikke lenger i Oppdal.
  Les mer
 • Hyttegjest covid-smittet

  28.12.2020
  28. desember: Det er i dag en ny person som er bekreftet smittet av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er varslet og satt i isolasjon.
  Les mer
 • Korona-oppdatering før jul

  22.12.2020
  22. DESEMBER: Det er i Oppdal ingen nye personer som er smittet av covid-19 den siste uka. En person som tidligere ble testet er fortsatt i isolasjon, og de som bor i samme husstand er i karantene. Det ble i går testet 38 personer.
  Les mer
 • Covid-19-vaksinering på nyåret

  21.12.2020
  Vaksineringen mot Covid-19 vil starte i januar. De første 25 dosene kommer den første uka, og alle disse går til sykehjemmet.
  Les mer
 • Barn smittet med covid-19

  16.12.2020
  16. desember: Det er i dag en ny person som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. Vedkommende er et barn som er husstandsmedlem med en person som tidligere har testet positivt. Barnet har vært i karantene den siste uka, og har ikke utsatt andre enn de som bor i samme husstand for smitte.
  Les mer
 • Fugleinfluensa - høyrisikoområde

  16.12.2020
  I forbindelse med registrert fugleinfluensa i Norge, er Trøndelag et av høyrisikoområdene. Mattilsynet oppfordrer om å melde fra om døde fugler og å registere hobbyfjørfe.
  Les mer
 • Nytt smittetilfelle

  13.12.2020
  13. desember: Det er i dag en ny person bosatt i Oppdal som har testet positivt på covid 19.
  Les mer
 • Ingen nye positive tester

  11.12.2020
  11. desember: Det er i dag ingen nye som har testet positivt for covid 19.
  Les mer
 • Covid-19-smittet var i svømmehallen

  10.12.2020
  10. desember kveld: Det er i dag kommet opplysninger om at en person som har testet positivt for Covid-19 har vært i svømmehallen på Oppdal lørdag den 5. desember mellom klokka 11 og 14.
  Les mer
 • Ny positiv covid-19-test

  10.12.2020
  10. desember 2020: Vi fikk i går kveld bekreftet ett nytt tilfelle av Covid 19 i Oppdal.
  Les mer
 • Ingen nye positive covidtester

  04.12.2020
  4. desember: Det er ingen nye positive for covid 19 den siste uken. Av de to som testet positivt i slutten av november er en person friskmeldt, mens en person fortsatt sitter i isolasjon med lette symptomer. Trøndelag er fortsatt den delen av landet med minst smitte, og koronagruppen berømmer alle i Oppdal for dette. Den siste uken er det testet nærmere 60 personer i Oppdal. Vi har god testkapasitet, og det oppfordres fortsatt om at alle med luftveissymptomer tester seg.
  Les mer
 • Kulturminneplan for Oppdal - høring og offentlig ettersyn av planutkast

  03.12.2020
  Planutkastet til kulturminneplan for Oppdal er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn med frist 29.01.2020.
  Les mer
 • Orientering om skiløype i Gjevilvassdalen fra ordføreren

  03.12.2020
  I PS 20/107 Kjennelse fra Frostating lagmannsrett - skiløype på Gjevilvassvegene, gjorde kommunestyret i Oppdal følgende vedtak:
  Les mer
 • Kontinuitetsplan for Oppdal kommune

  01.12.2020
  Kommunestyret behandlet i møte 26.november «kontinuitetsplan for Oppdal kommune». I arbeidet med planen er det sett på hvordan kommunen kan opprettholde de viktigste delene av driften med stort fravær av arbeidskraft.
  Les mer
 • Skiløypeinfo

  27.11.2020
  Her får du oppdatert info om preparering av skiløypene.
  Les mer
 • To nye positive covid-19-tester

  25.11.2020
  25. november: Det er to nye positive tilfeller med Covid-19 i Oppdal.
  Les mer
 • Formannskapets innstilling til budsjett 2021

  25.11.2020
  Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget på Rådhuset, på biblioteket og på kommunens hjemmeside.
  Les mer
 • Møte i kontrollutvalget

  24.11.2020
  Kontrollutvalget i Oppdal har møte kl 10 mandag 30. november.
  Les mer
 • Ingen smittet av covid-19 i Oppdal

  20.11.2020
  Det er i dag ingen som er smittet av covid 19 i Oppdal. Denne uken er det testet 61 stykker. En person sitter i karantene etter nærkontakt med en fra en annen kommune som var innom Oppdal i en kort periode. Koronagruppa i kommunen mener innbyggerne i Oppdal er flinke til å overholde smitteverntiltak, og at vi er i en svært heldig situasjon. Også i Trøndelag er det en reduksjon i antall påvist smittende. Trøndelag fylke har i dag lavest antall smittende pr 100 000 innbyggere av alle landets fylker.
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  16.11.2020
  Det er nå åpnet for å søke for 2021 med frist 4. Desember.
  Les mer
 • Ingen nye smittetilfeller

  12.11.2020
  11. november: Det er ingen nye smittetilfeller av Covid-19 i Oppdal.I perioden fra mars til fredag 6.november er det totalt tatt 2058 tester.
  Les mer
 • Kommunedirektørens forslag til 2021-budsjett

  10.11.2020
  Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 ble lagt fram i dag.
  Les mer
 • Ingen nye smittetilfeller

  06.11.2020
  6. november: Det er de siste dagene ikke bekreftet noen nye smittetilfeller. Det er i dag 4 personer som sitter i isolasjon etter at de er påvist smittet av covid 19. En person sitter fortsatt i karantene, da vedkommende er husstandsmedlem med en som tidligere er positiv.
  Les mer
 • Ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal

  04.11.2020
  4. november: Det ble i går bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er husstandsmedlem til en som tidligere har testet positivt, men som nå er friskmeldt. Vedkommende er asymptomatisk, og følges opp av kommuneoverlege og koronagruppa. Av de som tidligere er smittet er 9 stykker friskmeldt og 4 stykker regnes fortsatt som syke og er fortsatt i isolasjon. 1 person sitter nå i karantene.
  Les mer
 • Smittesituasjonen har roet seg

  02.11.2020
  2. november: Det har i løpet av helgen eller hittil i dag ikke kommet noen nye tilfeller av bekreftet smittet av covid19. Koronagruppen er av den oppfatning av at situasjonen har roet seg, og det oppleves at vi har kontroll. Testresultat de kommende dagene vil forhåpentligvis bekrefte dette.
  Les mer
 • Skatteetaten ny skatteopprever

  02.11.2020
  Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.
  Les mer
 • Influensavaksinering 12. og 17. november

  02.11.2020
  Nye dager for influensavaksinering er torsdag 12. og tirsdag 17. november  kl 9-15 i Kulturhuset.
  Les mer
 • Ingen nye covidtilfeller i dag

  30.10.2020
  30. oktober: Det er ingen nye smittede av covid19 så langt i dag. Det er flere personer som nå sitter i karantene, og noen av disse har vanskeligheter med å få handlet. Det er også flere som i disse dager kjenner på ensomhet, og det er viktig at vi nå tar vare på og hjelper hverandre. 
  Les mer
 • Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernregler

  29.10.2020
  29. oktober: Det er så langt i dag ikke bekreftet nye tilfeller av covid 19 i Oppdal. En gjennomgang i dag viser at det er 97 personer som sitter i karantene etter de smittetilfellene som har vært. Den siste tiden er det avdekket brudd på smittevernreglene i covid19-forskriften ved to utesteder i Oppdal. Disse to er i dag varslet ved eget brev. Krisestaben besluttet i går å leie inn sjenkekontrollen for å føre tilsyn og veilede på smittevern. Dette settes i verk fra i dag av, og det vil i tiden fremover bli gjennomført tilsyn hos flere serveringssteder.
  Les mer
 • Satte krisestab etter ny positiv covid-19-test

  28.10.2020
  28. oktober: Kommunedirektør og ordfører valgte å sette krisestab i dag kl. 15.00. Grunnen til dette er ikke en drastisk utvikling i situasjonen i Oppdal, men en uavklart smittesituasjon der det per nå er kontroll, men med muligheter for utvikling.
  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 13.01.2016
Sist endret: 16.09.2019 08.18