Aktuelt

 • Søk om redusert pris for barnehage og SFO

  04.05.2023
  Det er nå lettere for foresatte i Oppdal å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og skole via foresattportalen. Søknadsfrist 1. juni 2023.
  Les mer
 • Varsel om undersøkelser ovenfor sperra i Driva

  10.05.2023
  I forbindelse med kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen har Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø og smittetiltak, blitt forespurt av Miljødirektoratet om å bidra med hydrologiske undersøkelser ovenfor sperra i Driva.
  Les mer
 • Kartlegging og bekjempelse av fremmede planter

  09.05.2023
  Denne sommeren foregår det kartlegging og bekjempelse av fremmede og invaderende planter i hele Orklavassdraget. De to plantene vi først og fremst har fokus på er lupin og kjempespringfrø.
  Les mer
 • Økonomiplan 2024 - 2027

  09.05.2023
  Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2024 - 2027 ble presentert for de politiske utvalgene 9. mai kl. 09.00.
  Les mer
 • Åpent informasjonsmøte om årets behandling av Drivaregionen

  04.05.2023
  Åpent informasjonsmøte 10. mai om årets behandling, overvåkingsplan, reetablering av fiskebestander og friskmeldingsprogram av Driva.
  Les mer
 • Seniorkino 12. mai kl. 12.00

  02.05.2023
  Oppdal kommune inviterer til seniorkino fredag 12. mai kl. 12.00 - "Halvdan førr evig".
  Les mer
 • Innbyggerundersøkelsen

  21.04.2023
  Takk til alle 2045 som tok seg tid til å svare på innbyggerundersøkelsen 2023! Kommunedirektøren er fornøyd med at 39 prosent av de 5305 som fikk tilsendt undersøkelsen nå har bidratt til oppdatert informasjon om innbyggernes opplevelse av oppdalssamfunnet. Resultatene vil styrke kunnskapsgrunnlaget til ny kommuneplan og arbeidet med å videreutvikle dialogen med innbyggerne.
  Les mer
 • Tilskudd til store arrangement

  18.04.2023
  Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd av Oppdal kommune. Frist 12.05.2023.
  Les mer
 • Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2023

  18.04.2023
  Oversikt over godkjente valglister og annen viktig informasjon i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2023 blir publisert under Snarveien "Valg 2023" som du finner på Oppdal kommunes hjemmeside
  Les mer
 • Friskluftsgruppe - turtilbud

  18.04.2023
  Torsdag 20.04 starter vi opp med turtilbudet vårt igjen. Oppmøte ved YX bensinstasjon kl. 11.00. For påmelding eller mer informasjon, kontakt Ambjørg Håker på tlf. 918 96 033
  Les mer
 • Seniorkafé fredag 21. april

  17.04.2023
  Det arrangeres seniorkafé i foajeen i Oppdal kulturhus fredag 21. april kl. 12.00. Påmelding til Jarbjørg Gunnes, tlf 909 77 896 eller Ambjørg Håker 918 96 033.
  Les mer
 • Velkommen til viltkveld med tema hjort

  14.04.2023
  Oppdal kommune arrangerer viltkveld med tema hjort torsdag 27. april kl. 19.30 på kommunestyresalen. Erling Meisingset - en av Norges fremste hjorteforskere forteller om merkeprosjektet "Hjortmerk" og utviklingen av hjortebestanden i vårt distrikt.
  Les mer
 • Fleksibel transport i Oppdal

  14.04.2023
  Fleksibel transport fra AtB kjører deg til og fra sentrum eller til og fra annen kollektivtransport. Tilbudet kan ofte kombineres med skole- og lokallinjer.
  Les mer
 • Telerestriksjoner i Oppdal kommune

  31.03.2023
  Følgende kommunale veier vil bli midlertidig nedklassifisert til 6 tonn: KV1850 Gamle Kongeveg nord for Bjørklia med tilførselsveger fra E6. Øvrige kommunale veger tillates maks. aksellast BK8, bortsett fra Kåsvegen og Nordre- og Søndre Industrivegen, som tillates maks. BK10.
  Les mer
 • Jobbe i sommer?

  30.03.2023
  Ønsker du en aktiv sommer med lønn og mulighet til personlig utvikling? Hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter og Tekniske tjenester søker nå vikarer og ungdommer som vil jobbe i sommer. Studenter og skoleelever vil bli foretrukket ved innstilling.
  Les mer
 • Seniorkafé 31.03.23

  23.03.2023
  Seniorkafé fredag 31.03.23 kl. 12:00 i Oppdal kulturhus med påmelding til Jarbjørg Gunnes tlf: 90977896.
  Les mer
 • Vil du være med på å påvirke Oppdals fremtid?

  22.03.2023
  Oppdal kommune lager nå en ny samfunnsplan. Vi trenger derfor din hjelp til å beskrive hva slags kommune vi skal ha i 2033!
  Les mer
 • Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode

  16.03.2023
  Vinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. Og de er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren.
  Les mer
 • Kurs i mindre avløpsløsninger

  13.03.2023
  Heim kommune inviterer til kurs i mindre avløpsløsninger 26. og 27. april
  Les mer
 • Velkommen til kurs i skogbruksplan!

  10.03.2023
  Til alle dere som har kjøpt skogbruksplan i disse tider, nå kommer Morten Lien og holder kurs om hva en skogbruksplan er og hvordan den kan brukes. Skogbruksplanen gir deg mye informasjon om skogen din, så kom på kurs så du kan nyttiggjøre deg denne kunnskapen best mulig.
  Les mer
 • Planprogram for kommuneplan Oppdal - Vedtatt i kommunestyret 02.02.2023

  09.03.2023
  Kommunestyret fastsatte i møte 02.02.2023 planprogram for arbeidet med samlet kommuneplan for Oppdal kommune 2023-2033. Planprogrammet beskriver hensikten med revisjonsarbeidet, overordnede føringer som ligger til grunn, hovedtema som skal vektlegges, framdriftsplan for arbeidet og hvordan kommunen vil jobbe med medvirkning. Det skal på den måten bidra til en forutsigbar prosess for Oppdals innbyggere og aktører med interesser i planarbeidet.
  Les mer
 • Hvordan har vi det i Oppdal ?

  06.03.2023
  Hvordan står det til med folkehelsa til Oppdalinger ? Hva er våre styrker og utfordringsområder ? Hvordan kan dette knyttes til FN`s bærekraftsmål. Dette kan du lese om i dokumentet OSS I OPPDAL.
  Les mer
 • Seniorkafè 10. mars kl. 12.00

  03.03.2023
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafè i Oppdalshallen med tema "Førstehjelp"
  Les mer
 • Hovedopptak barnehage - kommunale og private

  16.01.2023
  1.mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket. Svar på søknad kan forventes i midten av mars.
  Les mer
 • Høring - Landbruksplan 2023-2033

  23.02.2023
  Vi inviterer til å komme med innspill til 5. generasjon Landbruksplan for Oppdal - Høringsfrist 31. mars 2023
  Les mer
 • Eiendomsskatt

  22.02.2023
  Eiendomsskattelisten for 2023 legges ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.  Skriftlig klage må sendes innen 12. april
  Les mer
 • Ønsker du å være en ressurs for et barn?

  21.02.2023
  Barneverntjenesten i Oppdal og Rennebu sammen med Fosterhjemstjenesten i Bufetat inviterer til informasjonsmøte på Oppdal Rådhus onsdag 6. mars kl. 20.00.
  Les mer
 • Lån gratis sports- og friluftsutstyr i BUA Oppdal

  21.02.2023
  BUA fungerer på samme måte som et bibliotek, hvor bøker er byttet ut med sports- og friluftsutstyr.
  Les mer
 • Fritidsboligundersøkelsen 2023

  17.02.2023
  Fritidsboligeiere har fått SMS med lenke til digital undersøkelse. Oppdal kommune ønsker økt og oppdatert kunnskap og innsikt i fritidsinnbyggernes behov, tilfredshet, bruk, verdiskaping og verdier.
  Les mer
 • Jegerprøven

  15.02.2023
  Opdal Jæger- og Fiskarlag inviterer til jegerprøvekurs vinter/vår 2023. For å kunne ta kurset må du fylle 14 år i løpet av 2023.
  Les mer
 • Seniorkafe 17 februar

  10.02.2023
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafè fredag 17. februar kl. 12.00 i foajeen i Oppdal kulturhus
  Les mer
 • Vær oppmerksom i trafikken!

  07.02.2023
  Endelig kom snøen, og mange er glad for det - men økt snømengde øker risikoen for viltpåkjørsler på veiene våre. Senk farten og vær oppmerksom!
  Les mer
 • Følg kommunestyret direkte på nett

  01.02.2023
  2. februar skal kommunestyret blant annet vedta planprogram for kommuneplan og hovedplan veg.
  Les mer
 • Besøksstrategi Oppdal - nå kan du bidra!

  26.01.2023
  Fra 26. januar til 13. februar kan du bidra inn i arbeidet knyttet til Tema II. Etter en bred verdikartlegging er vi nå inne i fase to av arbeidet med besøksstrategi for Oppdal. Her skal vi se på hva det er som utfordrer de kartlagte kvalitetene og verdiene. På samme måte som i verdikartleggingen er det ønskelig med stort engasjement - både fra fastboende og besøkende.
  Les mer
 • Seniorkafe

  20.01.2023
  Oppdal kommune inviterer til Seniorkafé fredag 27. januar kl. 12:00 i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Strømstøtte til lag og foreninger

  20.01.2023
  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.
  Les mer
 • Sommerjobb for ungdom 2023

  18.01.2023
  Nå kan lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023.
  Les mer
 • Innvandrertjenesten trenger nye boliger i 2023

  16.01.2023
  I løpet av året skal kommunen bosette 130 nye flykninger. Vi trenger hus, fritidsboliger og leiligheter i alle størrelser, både i sentrum og utover kommunen.
  Les mer
 • Innskriving av høstens 1.trinnselever

  16.01.2023
  Foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2023 har fått tilsendt brev digitalt med vedtak om skoleplass.
  Les mer
 • Utdeling av kulturprisen 2022

  15.01.2023
  Oppdal kommunes kulturpris for 2022 tildeles John Vognild og Sivert Liabø. Vi gratulerer! Les begrunnelsen her.
  Les mer
 • Det beste med Oppdal

  12.01.2023
  Et stort antall fastboende og fritidsinnbyggere har gitt innspill til hva de verdsetter med og i fjellbygda. Nå kan du lese oppsummeringen fra Tema I «Hvilke kvaliteter og verdier har Oppdal».
  Les mer
 • Frisklivsmestring

  12.01.2023
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende?
  Les mer
 • Avlesning av vannmåler

  11.01.2023
  Mulighet til sende inn vannmåleravlesning via sms er nå stengt. Leseav.no stenger 17. januar
  Les mer
 • Kurs i tilrettelegging

  10.01.2023
  Trøndelag idrettskrets/ Paraidrettssenteret i Trøndelag inviterer til kurs i hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse 25. januar.
  Les mer
 • Tilskuddsordning for folkehelsearbeid i Trøndelag 2023

  09.01.2023
  For frivillige lag og organisasjoner, samt private og offentlige aktører. Invitasjon til kurs
  Les mer
 • Behandling av Korona med tabletter (Paxlovid) for personer i risikogruppa

  05.01.2023
  Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Selvtester får du gratis ved servicetorget på rådhuset eller ved kafeen i Oppdal kulturhus.
  Les mer
 • Tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

  02.01.2023
  Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.
  Les mer
 • God jul fra Oppdal kommune

  21.12.2022
  En liten julehilsen fra oss i kommunen!
  Les mer
 • Betalingssatser 2023

  20.12.2022
  Kommunestyret vedtok i møte 15.12.22 betalingssatser for 2023 for skole, barnehage, hjemmetjenesten, helse og familie, boliger, lokaler, arealer og Infoland.
  Les mer
 • Vi trenger flere treningsinstruktører

  06.12.2022
  For grupper for seniorer over 65 år.
  Les mer
 • Gi innspill til besøksstrategien!

  24.11.2022
  Nå har både innbyggere og fritidsinnbyggere i Oppdal mulighet til å påvirke retningen til fremtidens Oppdal. Arbeidet med Besøksstrategi Oppdal er i gang – og fra i dag kan du gi innspill digitalt.
  Les mer
 • Aktivitetskontakt til gutt i tenårene

  24.11.2022
  Kan du tenke deg å være aktivitetskontakt for gutt i tenårene?
  Les mer
 • Tettpå kampanje

  21.11.2022
  Seriøs håndverker eller seriøse problemer? Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
  Les mer
 • Søknad om barnehageplass

  17.11.2022
  Oppdal går over til nytt barnehageadministrativt system fra januar 2023.
  Les mer
 • Aktivitetskontakt

  14.11.2022
  Vi søker stadig nye aktivitetskontakter
  Les mer
 • Tilskudd til lokale lag og foreninger

  10.11.2022
  Etter avtale med Oppdal kommune har Tensio sponsorvirksomhet for lokale lag og foreninger. Frist: 15. november
  Les mer
 • Budsjett 2023

  08.11.2022
  Kl. 09.00 tirsdag 8.11.22 ble politiske råd og utvalg informert om kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023.
  Les mer
 • Diplom

  07.11.2022
  Oppdal sentrum vannverk vant konkurransen om å bli Midt-Norges beste grunnvannskilde for tredje gang som ble arrangert på VA-konferansen i Stjørdal onsdag.
  Les mer
 • Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv!

  31.10.2022
  Har en du kjenner forandret seg i det siste? Eller sagt noe på en måte som gjør deg bekymret? Er du urolig for om han eller hun tenker på å ta livet sitt? Våg å bry deg! Eller er du en som sliter med selvmordstanker selv? Gi noen sjansen til å forstå hvordan du har det. Snakk med en venn eller oppsøk profesjonell hjelp.
  Les mer
 • Egenberedskapsuka 2022

  26.10.2022
  Egenberedskapsuka 2022 arrangeres i uke 44 (31. oktober – 6. november).
  Les mer
 • Overgang til nye systemer

  26.10.2022
  1. november tar Oppdal kommune i bruk nye systemer for generell saksbehandling, byggesaksbehandling og møte- og utvalgsbehandling. Les mer om hva endringen betyr for deg som innbygger her:
  Les mer
 • Varsel: Kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel

  24.10.2022
  Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
  Les mer
 • Kulturprisen 2022

  21.10.2022
  Du kan nå nominere din kandidat til kulturprisen for 2022.
  Les mer
 • Tilskudd til inkludering av barn og unge

  21.10.2022
  Søknadsportalen for 2023 er nå åpnet for søknader. Offentlige, frivillige og private kan søke.
  Les mer
 • Seniorkino - 28.10.22 kl. 12.00

  21.10.2022
  Oppdal kommune inviterer til gratis seniorkino "Krigsseileren". Påmeldingsfrist 26.10.22 kl. 12.00
  Les mer
 • Strømstøtte til lag og foreninger

  20.10.2022
  Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte. Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.
  Les mer
 • Influensavaksine høsten 2022

  13.10.2022
  Det gjennomføres drop-in-vaksinering i Oppdal kulturhus for influensavaksine (sesongvaksine) og/eller koronavaksine torsdag 3. november og onsdag 9. november fra kl. 09.00-14.00.
  Les mer
 • Samiske kulturminner og kulturmiljøer - Utlysning av tilskudd

  13.10.2022
  Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer. Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger. Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. Tilskudd - samisk fartøyvern. Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
  Les mer
 • Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsen i Oppdal 2022

  07.10.2022
  I henhold til folkehelselovens § 5 skal kommunen hvert fjerde år utarbeide en skriftlig dokumentasjon på hvordan det står til med befolkningens helsetilstand. Dette er nå gjennomført og arbeidet har munnet ut i 3 dokument som viser hvordan det står til i Oppdal. Selve kunnskapsgrunnlaget med kartlegging og vurderinger, "Levekår og folkehelse i Oppdal" er ikke offentliggjort enda, men det er utviklet to kortversjoner ut i fra dette store dokumentet.
  Les mer
 • Motorsagkurs - bruk og vedlikehold

  05.10.2022
  Kurset gir godkjent sikkerhetsopplæring i stell og bruk av motorsag og arrangeres på Oppdal 13.10.22 og 15.10.22.
  Les mer
 • Tilskudd til store arrangement

  04.10.2022
  Frivillige lag og foreninger kan søke tilskudd til større idretts- og kulturarrangement som avholdes 1. halvår 2023.
  Les mer
 • Kursprogram pårørendeskole

  27.09.2022
  Et kurstilbud til deg som er pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom - Pårørendeskolen gir mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.
  Les mer
 • Konkurranse

  27.09.2022
  Konkurranse frem til 1.november med premiering! Finn den høyeste maurtuen og treet med flest spettehull på stammen!
  Les mer
 • Verdensdagen for psykisk helse 2022

  26.09.2022
  Verdensdagen 2022 #løftblikket markeres i 3 uker. Ett fokusområde er å ha det bra sammen. Det inviteres derfor til en hyggelig dag på Elgtjønna med aktiviteter og servering.
  Les mer
 • Befaringer eiendomsskattetaksering

  26.09.2022
  I forbindelse med eiendomsskattetaksering gjennomfører representanter fra Oppdal kommune denne uka utvendige befaringer på eiendommer som har nye bygg. Eiere av eiendommer med bygg som skal takseres har fått eget brev om det.
  Les mer
 • Seniorkafe 30.09.22

  23.09.2022
  Det inviteres til ny seniorkafe fredag 30. september i Oppdal kulturhus kl. 12.00. Husk påmelding pga. matbestilling
  Les mer
 • Oppstart Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT)

  22.09.2022
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende?
  Les mer
 • Fjellandbrukskonferansen 2022 - program

  21.09.2022
  Fjellandbrukskonferansen arrangeres mandag 7. november, på Skifer Hotell, Oppdal. Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer.
  Les mer
 • Fjellandbrukskonferansen 2022

  21.09.2022
  Fjellandbrukskonferansen arrangeres mandag 7. november, på Skifer Hotell, Oppdal. Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer.
  Les mer
 • Tirsdagstreff - Oppstart 20.09.22

  15.09.2022
  Et pusterom i hverdagen for deg som har eller hatt kreft.
  Les mer
 • Oppstart treningsgrupper i varmtvannsbasseng

  13.09.2022
  Treningsgrupper i varmtvannsbasseng ledet av fysioterapeut starter opp 20/21. september. Påmelding til Trine Sandsten - 918 96 061 eller Ambjørg Håker 918 96 033
  Les mer
 • Seniorkafè 15. september

  08.09.2022
  Oppdal kommune inviterer til seniorkafè torsdag 15. september i Oppdal kulturhus
  Les mer
 • Kommunebarometeret 2022

  06.09.2022
  Oppdal kommune gjør det atter en gang godt på kommunebarometeret. I år ble vi nummer 6, opp to plasser fra i fjor. For tjenestene helse, og vann og avløp, ble det 2.plass, og for grunnskole 6.plass i Norge. Også pleie og omsorg og økonomi gjør vi det svært bra på.
  Les mer
 • Oppstart treningsgruppe Fagerhaug

  05.09.2022
  Er du 65+ og begynner å bli litt mer ustø? Ønsker du å trene styrke og balanse for å bli mer stødig?
  Les mer
 • Harepest i Oppdal

  31.08.2022
  Det er påvist harepest i Oppdal. Anbefaler å ikke drikke av små bekker og stille vann.Ved funn av døde harer ikke ta på dem.
  Les mer
 • Kunngjøring: to nye vegnavn.

  30.08.2022
  Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok i sak 22/17 to nye vegnavn.
  Les mer
 • Drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4

  16.08.2022
  Det blir drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4 for personer over 65 år og personer i aldersgruppen 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid 19 i Oppdal kulturhus TORSDAG 8. SEPTEMBER fra 09.00 - 13.00.
  Les mer
 • Nytt skoleår!

  16.08.2022
  Velkommen til nytt skoleår! Første skoledag for alle elever er torsdag 18.august.
  Les mer
 • Støtteordning for opplæringstiltak i bedrifter

  05.08.2022
  Trøndelag Fylkeskommune har en pott på 6 millioner kroner som skal brukes til bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag). Noe for din bedrift? Søknader blir behandlet fortløpende til pengene i støtteordningen er brukt opp, så ikke nøl med å sende inn en søknad. Link til søknad finner du her.
  Les mer
 • Ny anbefaling om oppfriskningsdose 4 til alle over 75 år

  25.07.2022
  FHI anbefaler fra 1 juli at alle over 75 år tar oppfriskningsdose 4. Det er Vitusapotek Oppdal som nå gjennomfører vaksinering for Oppdal kommune.
  Les mer
 • Høring

  11.07.2022
  Forslag til forskrift for bruk av fartøy med el-motor på innsjøer mindre enn 2 km2
  Les mer
 • Bosetting av flyktninger 2022

  23.06.2022
  Det bosettes for tiden mange flyktninger i Oppdal. De kommer fra ulike land, og mange ankommer nå fra Ukraina. Medregnet både de som er bosatt, og de som er i prosessen med å komme til Oppdal, er tallet nå passert 100 personer. Det er derfor behov for flere boliger for langtidsleie, sykler og TV-er. Ta kontakt med Servicetorget om du kan bidra med noe av dette.
  Les mer
 • Oppstart sorggruppe

  09.06.2022
  "Står du i sorg, og har behov for å treffe andre i tilsvarende situasjon?"
  Les mer
 • Min organisasjon

  31.05.2022
  Under frivillighetens år hedrer vi frivilligheten, først ut er Oppdal Røde Kors!
  Les mer
 • Bosetting av 20 ukrainere

  31.05.2022
  I løpet av uke 22 og 23 kommer det til å bli bosatt 20 ukrainere i Oppdal.
  Les mer
 • Aksellastrestriksjoner

  25.05.2022
  På kommunale veger opphører fra og med 1. juni 2022
  Les mer
 • Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - oppstarts- og informasjonsmøte

  25.05.2022
  Møtet er 2. juni, kl 1900 på teams og rettet mot Oppdal kommune.
  Les mer
 • Innføring av helseplattformen

  24.05.2022
  Den 24.6.2021 vedtok Oppdal kommunestyre å utløse opsjon for Helseplattformen. Ei nedsatt prosjektgruppe har utarbeidet et forslag til styringsdokument for innføring av Helseplattformen.
  Les mer
 • Beiteslipp

  24.05.2022
  I disse dager slippes tusenvis av sau og lam, og kyr og kalver på beite i fjellbygda. Vi ber om at alle som ferdes i og i nærheten av beiteområdene viser ekstra hensyn til våre firbeinte venner.
  Les mer
 • Fraråder bading på Kullsjøen

  12.05.2022
  Oppdal kommune ble tirsdag gjort kjent med at bunnen i Kullsjøen var ustabil, og at det kunne være en fare for de som bader der.
  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 13.01.2016
Sist endret: 16.09.2019 08.18