Aktuelt

 • To nye positive covid-19-tester

  25.11.2020
  25. november: Det er to nye positive tilfeller med Covid-19 i Oppdal.
  Les mer
 • Formannskapets innstilling til budsjett 2021

  25.11.2020
  Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget på Rådhuset, på biblioteket og på kommunens hjemmeside.
  Les mer
 • Møte i kontrollutvalget

  24.11.2020
  Kontrollutvalget i Oppdal har møte kl 10 mandag 30. november.
  Les mer
 • Ingen smittet av covid-19 i Oppdal

  20.11.2020
  Det er i dag ingen som er smittet av covid 19 i Oppdal. Denne uken er det testet 61 stykker. En person sitter i karantene etter nærkontakt med en fra en annen kommune som var innom Oppdal i en kort periode. Koronagruppa i kommunen mener innbyggerne i Oppdal er flinke til å overholde smitteverntiltak, og at vi er i en svært heldig situasjon. Også i Trøndelag er det en reduksjon i antall påvist smittende. Trøndelag fylke har i dag lavest antall smittende pr 100 000 innbyggere av alle landets fylker.
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  16.11.2020
  Det er nå åpnet for å søke for 2021 med frist 4. Desember.
  Les mer
 • Ingen nye smittetilfeller

  12.11.2020
  11. november: Det er ingen nye smittetilfeller av Covid-19 i Oppdal.I perioden fra mars til fredag 6.november er det totalt tatt 2058 tester.
  Les mer
 • Kommunedirektørens forslag til 2021-budsjett

  10.11.2020
  Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 ble lagt fram i dag.
  Les mer
 • Ingen nye smittetilfeller

  06.11.2020
  6. november: Det er de siste dagene ikke bekreftet noen nye smittetilfeller. Det er i dag 4 personer som sitter i isolasjon etter at de er påvist smittet av covid 19. En person sitter fortsatt i karantene, da vedkommende er husstandsmedlem med en som tidligere er positiv.
  Les mer
 • Ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal

  04.11.2020
  4. november: Det ble i går bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er husstandsmedlem til en som tidligere har testet positivt, men som nå er friskmeldt. Vedkommende er asymptomatisk, og følges opp av kommuneoverlege og koronagruppa. Av de som tidligere er smittet er 9 stykker friskmeldt og 4 stykker regnes fortsatt som syke og er fortsatt i isolasjon. 1 person sitter nå i karantene.
  Les mer
 • Smittesituasjonen har roet seg

  02.11.2020
  2. november: Det har i løpet av helgen eller hittil i dag ikke kommet noen nye tilfeller av bekreftet smittet av covid19. Koronagruppen er av den oppfatning av at situasjonen har roet seg, og det oppleves at vi har kontroll. Testresultat de kommende dagene vil forhåpentligvis bekrefte dette.
  Les mer
 • Skatteetaten ny skatteopprever

  02.11.2020
  Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.
  Les mer
 • Influensavaksinering 12. og 17. november

  02.11.2020
  Nye dager for influensavaksinering er torsdag 12. og tirsdag 17. november  kl 9-15 i Kulturhuset.
  Les mer
 • Ingen nye covidtilfeller i dag

  30.10.2020
  30. oktober: Det er ingen nye smittede av covid19 så langt i dag. Det er flere personer som nå sitter i karantene, og noen av disse har vanskeligheter med å få handlet. Det er også flere som i disse dager kjenner på ensomhet, og det er viktig at vi nå tar vare på og hjelper hverandre. 
  Les mer
 • Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernregler

  29.10.2020
  29. oktober: Det er så langt i dag ikke bekreftet nye tilfeller av covid 19 i Oppdal. En gjennomgang i dag viser at det er 97 personer som sitter i karantene etter de smittetilfellene som har vært. Den siste tiden er det avdekket brudd på smittevernreglene i covid19-forskriften ved to utesteder i Oppdal. Disse to er i dag varslet ved eget brev. Krisestaben besluttet i går å leie inn sjenkekontrollen for å føre tilsyn og veilede på smittevern. Dette settes i verk fra i dag av, og det vil i tiden fremover bli gjennomført tilsyn hos flere serveringssteder.
  Les mer
 • Satte krisestab etter ny positiv covid-19-test

  28.10.2020
  28. oktober: Kommunedirektør og ordfører valgte å sette krisestab i dag kl. 15.00. Grunnen til dette er ikke en drastisk utvikling i situasjonen i Oppdal, men en uavklart smittesituasjon der det per nå er kontroll, men med muligheter for utvikling.
  Les mer
 • To nye har testet positivt

  27.10.2020
  OPPDATERT 27. oktober kl.22.00:Koronagruppen mottok i dag melding om to nye personer med relasjon til Oppdal som har testet positivt på covid 19. En av disse er bosatt i Oppdal, og kan relateres til det første smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende, som er ansatt på Vekst, er varslet og satt i isolasjon. Kartlegging av nærkontakter har medført at 26 av de ansatte på Vekst i dag er satt i karantene.
  Les mer
 • Kulturprisen 2020

  27.10.2020
  Vet du om noen som fortjener heder og anerkjennelse for sitt arbeid på kulturfeltet?
  Les mer
 • To nye har testet positivt

  27.10.2020
  TIRSDAG 27. OKTOBER kl 17.00: De to nærkontaktene som utviklet symptomer på søndag, og som medførte at deltakere på 4H fest på Driva og ansatte/barn og foreldre på Torshaug barnehage ble satt i karantene, har mottatt negativt testresultat på covid-19. De som ble satt i karantene er varslet, og karantene er opphevet.
  Les mer
 • Tensio sponser Oppdalssamfunnet.

  27.10.2020
  I avtale med Oppdal kommune har Tensio forpliktet seg til å drive sponsoraktivitet i Oppdals-samfunnet i en periode på fem år, i årene fra og med 2020 til og med 2024.
  Les mer
 • 14 positive covid-19-tester

  27.10.2020
  Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, i tillegg er det i dag 128 personer i karantene. Det blir i dag testet ca 150 personer.
  Les mer
 • Influensavaksine utsatt

  26.10.2020
  Influensavaksineringen i regi av Oppdal kommune uke 44 og uke 45 er utsatt på grunn av smittesituasjonen.
  Les mer
 • Covid-19: Nye tiltak og anbefalinger

  25.10.2020
  25. oktober: Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, og ett 60 talls personer i karantene. De fleste smittetilfeller kan spores tilbake til ett tilfelle, men med det antallet personer som nå er i karantene har kommunen i samråd med folkehelseinstituttet vurdert behovet for tiltak i Oppdal.
  Les mer
 • Fire nye smittet av covid-19

  25.10.2020
  25. oktober: Det siste døgnet er det bekreftet fire nye som er swmittet av covid-19. Alle disse ble testet 23. oktober.
  Les mer
 • Koronatelefonen - utvidet åpningstid - bestill test her

  22.10.2020
  På grunn av smittesituasjonen og flere henvendelser til teststasjonen er det gjort endringer i åpningstidene ved koronatelefonen.
  Les mer
 • Flere positive covid-19-tester

  22.10.2020
  22. oktober: Det er to nye tilfeller med covid-19 i Oppdal.​ Begge personene er knyttet til de første positive smittetilfellene fra torsdag 15. oktober og har vært i karantene fra samme tidspunkt.
  Les mer
 • Tre nye positive Covid-19-tester

  21.10.2020
  Det er 3 nye positive tilfeller av covid-19 i Oppdal, alle disse er testet mandag 19. oktober.
  Les mer
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

  15.10.2020
  Forslag til rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 er lagt ut til gjennomsyn.
  Les mer
 • TV-aksjon mot plast i havet

  12.10.2020
  Årets TV-aksjon blir annerledes, men fortvil ikke; Nå kan alle over 15 år bli digital bøssebærer!
  Les mer
 • Bestill koronatest her

  12.10.2020
  Skal du teste deg for koronavirus? Bestill test på kommunens hjemmeside eller ring Koronatelefonen 90 08 25 19. Det er for tiden stor pågang på telefonen. Dersom det er vanskelig å få kontakt på telefon så bestill test via  hjemmesiden.
  Les mer
 • Tilskudd til idretts- og kulturarrangement

  08.10.2020
  Det er nå åpnet opp for å søke tilskudd til store idretts- og kulturarrangement som avholdes 1. halvår 2021.
  Les mer
 • Ny søknadsomgang for søknad om motorferdsel i utmark.

  07.10.2020
  Det er nå åpnet opp for å søke om motorferdsel i utmark på snødekt mark og islagte vassdrag, i Oppdal kommune for perioden 2021 - 2025
  Les mer
 • Frisklivsgruppe høst 2020

  05.10.2020
  Har du helseutfordringer i hverdagen, og et ønske om å være mer aktiv og deltagende?
  Les mer
 • Ekstraordinære midler til kommunale næringsfond

  16.09.2020
  Oppdal kommune har fått tilført ekstraordinære midler til kommunale næringsfond.
  Les mer
 • Søknad om regionalt miljøtilskudd i jordbruket

  14.09.2020
  Miljøtilskuddene til jordbruket er årlige tilskudd som laga for å stimulere til gode miljøtiltak i jordbruket, tiltak en som bonde ikke er pålagt å gjøre gjennom annet regelverk. Søknadsbasen åpner 15. september, søknadsfrist er 15.10
  Les mer
 • Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

  10.09.2020
  Det er nå åpnet opp for å søke spillemidler for søknadsåret 2021.
  Les mer
 • Formannskapets innstilling til Handlingsplan 2021-2024

  08.09.2020
  Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget på Rådhuset, på biblioteket og på kommunens hjemmeside.
  Les mer
 • Tirsdagstreff

  07.09.2020
  Dette er et pusterom i hverdagen for deg som har eller har hatt kreft.
  Les mer
 • Gruppetrening i bassenget ved Oppdal kulturhus

  07.09.2020
  Vi starter opp igjen 22. og 23. september (uke 39). Det blir trening til musikk ledet av fysioterapeut. Svømmeferdighet er ikke nødvendig.
  Les mer
 • Vil fortsatt ha beskjed om funn av døde harer

  03.09.2020
  Prøven av den døde haren som ble sendt inn i forrige uke var negativ.
  Les mer
 • Ny De Utrolige Årene- foreldregruppe - ledige plasser

  28.08.2020
  Har du barn i alderen 3-6 år og har lyst til å lære mer om hvordan du kan forstå og møte ditt barn best mulig gjennom ulike utviklingstrinn i barnehagealder og fram mot skolestart?
  Les mer
 • Mistanke om harepest

  27.08.2020
  Det er funnet noen døde harer i Oppdal. Harepest ble i forrige uke påvist i Rennebu.
  Les mer
 • Treningsgrupper for seniorer

  24.08.2020
  Er du 65+? Er du litt mindre stødig enn før? Trenger du å trene styrke og balanse?
  Les mer
 • Sterk og stødig

  21.08.2020
  Oppstart av ny treningsgruppe, Sterk og Stødig, for seniorer på Berghallen.
  Les mer
 • Fjellandbrukskonferansen 2020 - avlyst!

  20.08.2020
  Fjellandbrukskonferansen 2020 skulle egentlig blitt arrangert 17.11.2020.
  Les mer
 • Skolestart

  12.08.2020
  Velkommen til nytt skoleår mandag 17.august!
  Les mer
 • Ny krisepakke for frivilligheten

  06.08.2020
  Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søknadsfrist 15. September.
  Les mer
 • Covid-19 testing for visitors

  10.07.2020
  Visitors in Oppdal municipality with symptoms of Covid-19: contact Auna Medical Center or Oppdal Medical Center.
  Les mer
 • Covid-19-testing i sommer

  06.07.2020
  Besøkende i Oppdal kommune som har symptomer på Covid-19/andre som har behov for test må henvende seg til Auna legesenter eller Oppdal legesenter.
  Les mer
 • Kunngjøring: vedtak om nye vegnavn

  03.07.2020
  Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester vedtok 17.06.20, sak 20/3, 10 nye vegnavn.
  Les mer
 • Korona-status i Oppdal

  25.06.2020
  Det er ingen positive prøver etter 25. mars. Krisestaben avvikles, mens luftveispoliklinikken vil være i drift ut august.
  Les mer
 • Villreinsenteret og viewpoint i sommer

  23.06.2020
  Besøkssenter villrein på Hjerkinn er i full gang med sesongen.
  Les mer
 • Klart for sesongstart i fiskesperra

  19.06.2020
  Sesongstart og ny nettside for fiskesperra i Driva
  Les mer
 • Søknad om støtte fra legat

  15.06.2020
  Oppdal kommune har to legater det kan søkes støtte fra. Ole og Elisabeth Mellems legat og Marit Stølens legat. Renter fra Ole og Elisabeth Mellems legat kan deles ut som stipend til ungdom som tar landbruksfaglig utdanning.
  Les mer
 • Lansering av bind 9 og avslutning av bygdebokprosjektet for Oppdal

  12.06.2020
  26. Juni lanseres niende og siste bind i bygdebokprosjektet for Oppdal.
  Les mer
 • Meddommere - innstilling

  10.06.2020
  Oppdal kommune - valg av skjønnsmedlemmer, /meddommere til Frostating lagmannsrett, Sør-Trøndelag tingrett og Sør-Trøndelag jordskifterett perioden 01.01.2021 – 31.12.2024
  Les mer
 • Smitteverntiltak i barnehage, skole og SFO

  03.06.2020
  Sentrale myndigheter innfører en nivåinndeling av smitteverntiltak i form av en trafikklysmodell, grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen legger opp til tilnærmet vanlig organisering av dagene i barnehage, SFO og skole på grønt nivå , til mer omfattende tiltak med faste grupper av barn og ansatte på gult og rødt nivå.
  Les mer
 • Planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023

  03.06.2020
  Kommunestyret har i møte 07.mai 2020, sak 20/42, vedtatt Planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023 i hht. plan- og bygningslovens §10-1.
  Les mer
 • Jaging av elg i boligområdet i Kåsen

  28.05.2020
  Det er i lengre tid observert ei lite sky elgku i boligområdet ved Kåsen
  Les mer
 • Helsesenteret og Sanatelltunet åpner for besøk

  28.05.2020
  Det er åpnet for besøk på Sanatelltunet og Oppdal Helsesenter.
  Les mer
 • Opphever akselrestriksjoner

  26.05.2020
  Fra og med tirsdag 2.juni kl. 08.00 oppheves telerestriksjoner for aksellast på samtlige kommunale veger.
  Les mer
 • Oppdal helsestasjon tar i bruk digital post

  26.05.2020
  Fra og med 01.06.2020 vil posten til dere fra Oppdal helsestasjon bli sendt digitalt i stedet for papir.
  Les mer
 • BOAS og Lusletta åpner for besøk

  20.05.2020
  Kommuneoverlegen har åpnet for besøk av pårørende på BOAS og Lusletta mellom kl 11-13 og 16-19.
  Les mer
 • Sau og lam på beite

  19.05.2020
  I disse dager slippes tusenvis av sau og lam på beite i fjellbygda.
  Les mer
 • Bostøtten styrket fram til oktober

  14.05.2020
  Som følge av koronapandemien har Stortinget besluttet å øke bostøtten i perioden april til oktober 2020.
  Les mer
 • Reduksjon i foreldrebetaling SFO og barnehage

  14.05.2020
  Fra høsten 2020 er det moderasjonsordninger for betaling av barnehage og SFO. Søknadsfrist for kommende skole- og barnehageår er 1. juni.
  Les mer
 • Ungdom i jobb

  08.05.2020
  Ungdom født i 2002, 2003 og 2004 kan søke på sommerjobb i Oppdal kommune.
  Les mer
 • Rådhuset er åpent

  08.05.2020
  Rådhuset er åpent for publikum. Alle besøkende må ha gjort avtaler på forhånd med den de skal møte, på telefon eller epost.
  Les mer
 • Testing av Covid-19 ved Oppdalshallen

  07.05.2020
  Oppdal kommune har nå bedre kapasitet til å teste for Covid-19. Testene vil i fortsettelsen bli gjennomført ved Oppdalshallen tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00. De som har grunn til å tro at de har COVID-19, kontakter fastlegekontoret sitt for å få dette vurdert. Testing skal avtales med fastlegen.
  Les mer
 • Formannskapet og BYAR har møter på rådhuset

  07.05.2020
  Det er nå bestemt at formannskapet og Utvalg for bygg- og arealplansaker skal ha sine møter på rådhuset tirsdag 12. mai.
  Les mer
 • Vi trenger ekstrahjelp i servicetorget

  06.05.2020
  På grunn av Covid-19 vil åpningen av rådhuset medføre noen begrensninger på publikums besøk. I en periode framover har vi behov for ekstrahjelp i servicetorget.
  Les mer
 • Åpner for besøk av pårørende!

  30.04.2020
  Oppdal helsesenter, Santelltunet og BOAS åpner 30.04.20 for besøk av pårørende i uterom!
  Les mer
 • Ekstraordinært plantetilskudd

  28.04.2020
  Det er innført et ekstraordinært plantetilskudd på 1,30 kr per plante for all vårplanting av skog i 2020.
  Les mer
 • Foreldre kan bruke omsorgsdager

  28.04.2020
  Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.
  Les mer
 • Tester flere for Covid-19

  27.04.2020
  Oppdal kommune har nå en periode bedre kapasitet i forhold til å teste for Covid-19. Det er ønskelig at alle som kan ha grunn til å tro at de har COVID-19, kontakter fastlegekontoret sitt for å få dette vurdert. Dette blir gjort for å få bedre status på smittesituasjonen i Oppdal.
  Les mer
 • Velkommen til gjenåpning av SFO og 1. - 4.trinn på skole

  27.04.2020
  Regjeringen har bestemt at skoler fra 1.- 4. trinn og SFO skal starte opp igjen den 27. april. Elevene på 5.-10. trinn skal fortsatt ha hjemmeundervisning. Det er ikke bestemt når de øvrige elevene fra 5. – 10. trinn kan møte på skolen. Beredskapstilbudet for foresatte i samfunnskritiske funksjoner og barn med ekstra omsorgsbehov fortsetter som før for 5. -7.trinn.
  Les mer
 • Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

  24.04.2020
  Vi er fortsatt opptatt av å følge alle råd og anbefalinger som kommunen og nasjonale helsemyndigheter anbefaler i forbindelse med å hindre spredning av korona-smitte. Råd og anbefalinger endres i takt med smittesituasjonen i Norge. Nytt fra og med 27.mars blir:
  Les mer
 • Informasjon om skoleskyss fra 27.4

  24.04.2020
  Når skolene åpner igjen mandag 27. april, vil det være store endringer i skoleskyssen.
  Les mer
 • Støtte til små bedrifter

  22.04.2020
  Små bedrifter og enkeltforetak kan søke støtte.
  Les mer
 • Kompensasjon til private barnehager

  21.04.2020
  Barnehagene skal søke kommunene om kompensasjon for tap av inntekt i den perioden barnehagen må holde stengt.
  Les mer
 • Hvem blir Årets Pårørendekommune?

  21.04.2020
  Siden 2017 har Pårørendesenteret og en sammensatt jury årlig hedret den kommunen som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende det siste året. Nominasjonsrunden varer fram til 15. juni.
  Les mer
 • Ring fastlege ved luftveissymptomer

  15.04.2020
  Har du luftveissymptomer skal du ikke ta kontakt med koronasenteret, men med fastlegen din (fastlegekontoret) mellom 08.00 - 15.00.
  Les mer
 • Offentlig ettersyn

  15.04.2020
  I henhold til Akvakulturloven m/forskrifter legges søknad om akvakulturtillatelser for ørret fra Driva Aquaculture AS - Skoresbruhølen ut til offentlig ettersyn.
  Les mer
 • TILSKUDD TIL IDRETTS- OG KULTURARRANGEMENT

  14.04.2020
  Det er nå åpnet opp for å søke støtte til store idretts- og kulturarrangement som arrangeres 2. halvår 2020.
  Les mer
 • Ordføreren forlenger overnattingsforbud

  10.04.2020
  Med delegert myndighet fra kommunestyret har ordføreren forlenget kommunestyrets vedtak fra 3. april. Dette betyr at personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er påvist smittet av cov-2-virus forbys å overnatte på fritidseiendom i Oppdal kommune.
  Les mer
 • Trøndersk dugnad for trivsel

  08.04.2020
  «Hodebra» er en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Bli med og del dine hodebra-tips!
  Les mer
 • Delvis åpning av skoler og barnehager

  08.04.2020
  I tråd med regjeringens planer, vil også skoler og barnehager bli delvis åpnet.
  Les mer
 • Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

  08.04.2020
  14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon.
  Les mer
 • Koronasituasjonen og landbruket

  03.04.2020
  Fylkesmannen i Trøndelag har laget ei samleside med fortløpende informasjon fra landbruksdirektøren i forhold til koronasituasjonen og landbruket.
  Les mer
 • Kommunestyrets koronavedtak

  03.04.2020
  Kommunestyret i Oppdal har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak/forskrift, noe som betyr at de som har en koronapositiv person hjemme, ikke kan overnatte på fritidseiendom i Oppdal.
  Les mer
 • Koronasenteret stengt i påska

  02.04.2020
  Luftveisklinikken (=Koronasenteret) er midlertidig stengt pga lite pågang før påsken, og at man benytter muligheten til å la de som har stått på der få mulighet til å hente seg inn igjen. Klinikken vil trolig være stengt til fredag 17. april.
  Les mer
 • Båndtvang fra 1. april

  31.03.2020
  Husk båndtvang fra 1. april! Dette gjelder alle hunder - uansett størrelse og rase!
  Les mer
 • Telerestriksjoner på kommunale veger

  30.03.2020
  Fra og med tirsdag 14/4-2020 kl. 00:00 innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veger.
  Les mer
 • To nye positive tester i dag

  27.03.2020
  I dag har ytterligere 2 personer  testet positivt på koronaviruset i Oppdal.
  Les mer
 • Vedtok nytt overnattingsforbud

  26.03.2020
  Formannskapet gjorde i dag 26. mars følgende vedtak om forbud mot overnatting i Oppdal:
  Les mer
 • Koronasenteret svarer på spørsmål om luftveissymptomer, karantene og testing

  23.03.2020
  Luftveisklinikken/Koronasenteret i Aunflatabygget er stengt t.o.m. 14. april.
  Les mer
 • Kommunelegen skjerper karantene- og oppholdsbestemmelser

  20.03.2020
  Vedtak fra kommuneoverlegen i Oppdal kommune 20.03.20, korrigert 21.03.20.
  Les mer
 • Leveregler i koronatider

  20.03.2020
  Når skal jeg være hjemme og når gjelder karantene eller isolasjon. Hvilke anbefalinger gjelder for meg?
  Les mer
 • Innfører hytteforbud

  20.03.2020
  Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.
  Les mer
 • "Åpen telefon" for barn og unge i Oppdal

  19.03.2020
  Alle barn og ungdommer i Oppdal skal ha mulighet til å få tak i noen å snakke med, stille spørsmål eller få informasjon. Vi i skolehelsetjenesten er her selv om skolene er stengt. Siden vi ikke kan ha «Åpen dør» på skolen, har vi «Åpen telefon» i stedet. Ta kontakt med oss på våre jobbmobiltelefoner. Send oss en melding eller ring om det er noe du vil snakke- eller spørre om, vi svarer på hverdager mellom kl. 09.00-15.00. Alle barn og unge i Oppdal kan ringe til oss, også ungdom som ikke går på skolen og barn som ikke har startet på skolen enda.
  Les mer
 • Vann-, avløps-, avfalls- og feiertjenester leveres som vanlig

  18.03.2020
  Covid-19 viruset har skapt en krevende situasjon for mange av oss. For å sikre at vann- og avløpstjenester leveres som normalt i korona-perioden, har Oppdal kommune igangsatt en rekke tiltak for å sikre normal drift av sine tjenester.
  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 13.01.2016
Sist endret: 16.09.2019 08.18