Aktivitetskontakt

Aktivitetskontakt (tidligere benevnelse "støttekontakt").

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Aktivitetskontakt et tilbud for deg som må ha individuell hjelp for å delta i aktiviteter på fritiden. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. 

Ordningen har til hensikt å bryte isolasjon, og hjelpe den enkelte til en aktiv og meningsfull fritid, ved å komme seg ut av hjemmet og delta kultur- og fritidsaktiviteter. 

Ordningen er gratis, men du må påregne å dekke egne kostnader når du er sammen med aktivitetskontakten. Som for eksempel drivstoff til/fra aktiviteter, inngangsbilletter og mat. Aktivitetskontakten kan søke refusjon av utlegg for seg selv, men dette er ikke nok til å dekke mange aktiviteter per uke.  

Hvem kan få aktivitetskontakt? 

Alle som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. For eksempel på grunn av nedsatt kognitiv og fysisk funksjonsevne, eller sosiale utfordringer.

Tjenesten gis individuelt, og i noen tilfeller i gruppe. En aktivitetskontakt skal ikke benyttes til praktiske gjøremål som for eksempel rydding, vasking, matlaging og legebesøk. 

Søknad og oppfølging:

Søknad, eventuelt klage på vedtak sendes til helse og velferdskontoret i Oppdal kommune.  

Ved innvilget søknad kontaktes ansvarlig for aktivitetskontaktordningen: 

Mari E. Snorroeggen, tlf. 900 75 589 (kontortid mandag - torsdag kl.8-15), epost: mari.snorroeggen@oppdal.kommune.no 

Aktivitetskontakter tildeles fortløpende etter at søknaden er innvilget. Merk at det kan ta tid å finne riktig aktivitetskontakt til oppdraget. Vi har god erfaring med at søker av tjenesten har forslag om aktuelle aktivitetskontakter som passer den enkelte.   

Bli aktivitetskontakt 

Oppdal kommune er alltid i behov for flere aktivitetskontakter. Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, respekt for andre og interesse for mennesker. I tillegg er det en fordel om du har en interesse for ulike fritid- og kulturaktiviteter. Vi søker fortrinnsvis personer over 18 år.  

Ordningen skal bidra til at du som aktivitetskontakt skal hjelpe andre til å delta på meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter. I de fleste tilfeller får du ansvar for å følge opp enkeltpersoner. Antall timer per uke varierer ut ifra vedtaket som søker har fått innvilget. Disponering av timer avtales mellom aktivitetskontakt og mottaker av tjenesten.  

Aktivitetskontakten ansettes på oppdragsavtale, og får timegodtgjørelse. Det betales godgjøring etter kommunens gjeldende satser. For tiden en timesats på kr 214,31 pr. time.  

Før tiltredelse skal det fremvises politiattest.  

 

Tjenesten er hjemlet i: Lov om Helse- og omsorgstjenester §3.2-6b

Kontakt:

Mari E. Snorroeggen, tlf. 900 75 589, epost: mari.snorroeggen@oppdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Hjemmetjenesten 

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal

Tjenestekriterier

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema

Vern for eldre


Publisert: 25.02.2016
Sist endret: 18.08.2022 09.43