Meldepliktige virksomheter

Meldepliktige eller søknadspliktige bedrifter som er underlagt forskrifter om hygienekrav for frisør-, hudpleie-,tatoverings- og hullvirksomhet med videre, må melde lokalet til kommunen. Tatovering og hulltakingsvirksomhet må søke om godkjenning, mens andre virksomheter kun skal sende melding. Søknad/melding skal sendes før lokalene tas i bruk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frisør, hudpleie eller massasje

Frisør- og hudpleievirksomheter må oppfylle hygienekravene, men trenger ingen godkjenning. Bedriften må sende melding til kommunen. Det samme gjelder feks. fotterapi, fot- og håndpleie, massasje og aromaterapi.

Meldeskjema vedrørende lokaler til frisør - og hudpleie

Solarium

Alle solarium skal meldes inn til kommunen. I tillegg skal virksomheten sende inn melding til Statens strålevern før oppstart, ved salg og ved nedleggelse/drifsstans.

Meld til Statens strålevern

Meldeskjema vedrørende frisør - og hudpleie, solarier

Tatovering og piercing

Tatovering og piercing skal bare gjøres i godkjente lokaler. Lokalet skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Badeanlegg

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten

Meldeskjema til kommunen


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 27.04.2016 15.24