Oppdal kulturråd

Oppdal kulturråd er kontakt- og samarbeidsorganet for kulturaktiviteter i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kulturråd


Kulturrådet jobber for å synliggjøre og styrke kulturlivets betydning for Oppdal som samfunn. Kulturrådet er kulturlivets bindeledd opp mot kommune, kulturhus og andre aktører. De snakker kulturlivets sak og er en naturlig høringspart i saker som angår kulturlivet.
Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet:

  • Jobbe for gode rammebetingelser og økonomiske vilkår for frivilligheten
  • Ulike samarbeidstiltak mellom ulike kulturaktører
  • Rekruttering til kulturlivet
  • Talentutvikling
  • Kursing og opplæring

Styret består av:

  • Leder: Kerstin Bergenwall.
  • Nestleder: Sverre Stenløkk.
  • Kasserer: Oda Ørstad.
  • Styremedlemmer: Sophie Elnan Flatval og Gjermund Strand.
  • Varamedlemmer: Bodil Kjærem og Magne Olav Svisdal.

Oppdal kommune, Oppdal Kulturhus KF og Oppdal Kulturråd inngikk 10.05.2019 en samarbeidsavtale. Avtalen legger blant annet opp til årlige dialogmøter mellom partene. Hensikten med samarbeidsavtalen er å:

  • Styrke samspillet mellom OK, OKH og OKR
  • Bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og foventninger
  • Sikre kontinuitet i beslutningene
  • Skape forutsigbarhet for partene
  • Bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter

Hele avtalen kan leses her:

Samarbeidsavtale mellom OK, OKH og OKR

Kulturrådet kan nås her:  
oppdal.kulturrad@gmail.com
telefon 913 60 078 (leder)

Kulturrådets nettside


Publisert: 10.09.2018
Sist endret: 10.09.2018 14.17