Oppdal kulturråd

Oppdal kulturråd er kontakt- og samarbeidsorganet for kulturaktiviteter i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kulturråd


Kulturrådet jobber for å synliggjøre og styrke kulturlivets betydning for Oppdal som samfunn. Kulturrådet er kulturlivets bindeledd opp mot kommune, kulturhus og andre aktører. De snakker kulturlivets sak og er en naturlig høringspart i saker som angår kulturlivet.

Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet:

  • Jobbe for gode rammebetingelser og økonomiske vilkår for frivilligheten
  • Ulike samarbeidstiltak mellom ulike kulturaktører
  • Rekruttering til kulturlivet
  • Talentutvikling
  • Kursing og opplæring

Oppdal kommune, Oppdal Kulturhus KF og Oppdal Kulturråd inngikk 10.05.2019 en samarbeidsavtale. Avtalen legger blant annet opp til årlige dialogmøter mellom partene. Hensikten med samarbeidsavtalen er å:

  • Styrke samspillet mellom OK, OKH og OKR
  • Bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og foventninger
  • Sikre kontinuitet i beslutningene
  • Skape forutsigbarhet for partene
  • Bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter

Hele avtalen kan leses her:

Samarbeidsavtale mellom OK, OKH og OKR

Kontakte kulturrådet

Kulturrådet ved leder Kerstin Bergenwall kan nås her:  
oppdal.kulturrad@gmail.com
telefon 913 60 078 

Yngvild Norigard, nestleder
Frøydis Aalberg Jacobsen, sekretær
Bodil Hokseng, styremedlem
Oda Ørstad Flatmo, kasserer

Varamedlemmer: Joakim Størvold og Tomas Breen. 

Kulturrådets nettside


Publisert: 10.09.2018
Sist endret: 10.09.2018 14.17