Åpningstider

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal servicetorg/rådhuset

Rådhuset er åpent fra kl. 08-00-15.00.

Sentralbordet (72 40 10 00) er åpent fra 08.00 til 15.45.

NAV

NAV Oppdal og Rennebu

Oppdal gjenvinningsstasjon

Åpningstider Oppdal gjenvinningsstasjon

 

Oppdal tannklinikk

Åpent alle hverdager fra kl 08.00 til 15.00

Tlf: 74 17 54 44

Berkåk tannklinikk:  tlf. 74 17 41 44

 

Politiet

Åpent mandag - tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 14.00

Onsdag og fredag stengt/telefonen er betjent.

Tlf: 72 40 48 30

Du kan også ringe Sentralbord Trøndelag politidistrikt 73 89 90 90 eller 02800

Skatteoppkrever

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Se mer informasjon på skatteetaten.no

Du kan også ringe Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Endringen gjelder ikke eiendomsskatt, som Oppdal kommune vil fortsette å håndtere.

Skatteetaten

Skatteetaten har ikke kontortid i Oppdal.

Kontakt Skatteetaten på tlf 800 80 000, eller gå inn på Skatteetatens hjemmeside. Skal du besøke skattekontoret? Da må du bestille time. Nærmeste skattekontor er i Trondheim og Orkdal.

Kontakt Skatteetaten dersom du har spørsmål om :

  • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
  • Klage på avregning
  • Beregning av skatten
  • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
  • Moms/mva-attest
  • Folkeregister/flytting

 

Oppdal trafikkstasjon / Statens vegvesen

Åpningstider Oppdal trafikkstasjon

Tlf: 22 07 30 00

Oppdal kulturhus

Bibliotekets åpningstider

Badeanleggets åpningstider

Åpningstider kafe


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 12.11.2019 10.40