Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har behov for å kunne parkere nærmere f.eks bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan få parkeringstillatelse?

Du må ha store forflytningsvansker (legeerklæring må innleveres), og du må ha problemer med å bevege deg over noe lengde. Problemer med å bære, er i seg selv ikke grunnlag for å få innvilget parkeringstillatelse.

Du må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse ved for eksempel bosted, arbeid eller i forbindelse med annen aktivitet som legebesøk, behandling eller lignende.

Du må oppfylle begge vilkårene. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I selve søknaden må du få fram opplysninger som tilsier at du har særlig behov for parkeringslettelser.

Søker du parkeringstillatelse som passasjer, stilles det strengere krav til å få innvilget søknaden.

Søknad om pakeringstillatelse             Legeerklæring

Husk å sende med bilde sammen med søknaden. Lever søknaden i servicetorget på rådhuset.

Du kan også få skjema ved henvendelse til servicetorget.

Hvor kan du parkere?

Du kan bruke parkeringstillatelsen

  • på p-plasser som er reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.
  • på offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift også utover maksimaltiden
  • på steder der det er innført boligsoneparkering.
  • ved parkering i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.

Du kan ikke parkere

  • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • på parkering reservert for andre brukergrupper
  • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndraging av kortet og eventuelt anmeldelse.

Lover og regelverk

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Forvaltningsloven


Publisert: 29.02.2016
Sist endret: 29.02.2016 09.04