Adressering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vegnavn og adresser

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser, navnsetting av veier, nummertildeling og skilting.

Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel som adressen viser til. Offisielle adresser (gatenavn og husnummer) tildeles bygninger som skal brukes til:

 • boligformål
 • fritidsformål
 • næringsvirksomhet
 • offentlig virksomhet

Tildeling av vegnavn

Kommunen vedtok i 2015 192 nye veg- og områdenavn i Oppdal. Mange vil i løpet av 2016 få brev om ny og/eller endret vegadresse. Adressenavnene skal i følge Språkrådets anbefalinger bygge på følgende:

 • Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering. Dette for å unngå at samme navn blir brukt flere ganger.
 • Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen.
 • Navnet bør passe på stedet.
 • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
 • Navna bør være varierte.
 • Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale.
 • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna. Helst bør det gå 5 – 10 år fra en person dør til navnet brukes i adressesammenheng.

Slik tildeles adresser

En adresseenhet tildeles adresse til den vei den har atkomst fra. Adresseenhetene på samme side av veien har enten bare like eller bare ulike nummer.

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.

Hva betyr bolignummeret?

Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101.

Les mer i matrikkellova


Publisert: 27.01.2016
Sist endret: 27.01.2016 11.10