Jakt og fiske

Jakt og vilt, moskus, fiskeforvaltning og fiskeregler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Villrein

Trollheimen og Innerdalen landskapsverneområde

villreinOppdal har del i to villreinområder – Snøhetta og Knutshø, og det er en felles villreinnemnd for begge områdene.

Mer informasjon om forvaltning og forskning på villrein finner du her.

Det kan søkes om villreinjakt hos Oppdal Bygdealmenning, Statskog og Dindal Sameie. Mer informasjon finner du her: 

Oppdal Bygdealmenning Statskog Dindal Sameie

Elg, hjort og rådyr

I skogområdene i kommunen er det åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr. Elgbestanden er stabil, og det felles årlig ca. 50 dyr. Bestanden av hjort er økende, mens antall rådyr varierer med snøforholdene. I data fra hjorteviltregisteret kan du finne informasjon om blant annet bestandsstørrelse, fallvilt, slaktevekter og produktivitet.

Mål og retningslinjer forvaltning av hjortevilt i Oppdal 2022-2027

Viltloven
Forskrift om jakt- og fangsttider

Sett elg 2010-2017

Fiskeforvaltning i Oppdal

Det er utarbeidet en kultiveringsplan for vassdrag i Trøndelag:

Kultiveringsplan for vassdrag i Trøndelag - del 1: fiskeutsettinger

Les mer om fiskeforvaltning og innlandsfisk på hjemmesidene til Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune:  

Oppdal bygdealmenning har om lag 120 fiskevann, og forvalter med det de fleste av fiskevannene i Oppdal kommune. Fiskekort får du kjøpt på følgende lenke hos inatur.no: Fiskekort. Alle over 16 år må ha fiskekort for å drive fiske. 

Mer informasjon om fisket i Oppdal bygdeallmenning finner du på deres nettside: Oppdal bygdealmenning

Moskus

Moskusen har blitt et populært og eksotisk innslag på Dovrefjell.
Nasjonalparkforvaltningen ønsker å bedre forholdene for villreinen. Moskusstien er merket for å gi de som ønsker å se moskus et tilbud, uten at de går langt inn i fjellet. Les mer om moskusstien her:

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark


Publisert: 25.05.2016
Sist endret: 25.05.2016 09.55