Tjenesten er hjemlet i:
Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2

Kontakt:
Avdelingsleder Bård Horvli, tlf. 72 40 13 59 (kontortid 8-15), e-post: bard.horvli@oppdal.kommune.no
Postadresse:
Hjemmetjenesten 
Bjerkehagen 3
7340 Oppdal 
Tjenestekriterier